Energie a kraj

  • Co přinese Green Deal České republice?
  • Okénko do světa
  • Beseda Robin Peška, ředitel společnosti eCENTRE

Dobrý den, vítejte u dalšího dílu magazínu TV Polar Energie a kraj. V úvodní reportáži si připomeneme setkání energetických špiček v Ostravě, poté Okénkem do světa nahlédneme na potenciální problémy průmyslových firem a nakonec si o cenách energií v ČR budeme povídat s ředitelem společnosti Ecentre Ostrava Robinem Peškou.

Významní zástupci energetiky v ČR diskutovali mimo jiné na téma Green Deal neboli Zelená dohoda pro Evropu. Ta má zajistit přechod na udržitelnější a ekologičtější hospodaření bez toho, aby se zvyšovalo využívání přírodních zdrojů.

Jakub Unucka (ODS), náměstek hejtmana MS kraje: „Když si přeložíme, co je to dohoda, tak je to jakási dohoda mezi dvěma a více subjekty. Dohodnou se a podají si ruku. Já mám takový pocit, že dohoda z pohledu EU je, že ruku natáhli pouze z Bruselu a nemají tu druhou, která by se jim podala. Politici v Bruselu si ruce podávají sami a nevztahují ji k občanům, případně podnikatelům.“

Hodně se v posledních dnech a týdnech u nás diskutuje o tom, zda je Green Deal velká příležitost nebo spíše hrozba.

Tomáš Hüner, šéf společnosti Smart Infrastructure: „Může to být vnímáno jako hrozba z toho důvodu, že Green Deal je něco, co by mělo posunout nejen energetiku, ale průmysl a veškerou výrobu v nějakých životnímu prostředí přijatelnějších technologiích. Tu hrozbu by někdo mohl vidět v tom, že to bude něco stát. Něco to stát bude a bude to stát hodně. Záleží, jak se na to kdo dívá, ale obecně jako člověk to vnímám, že je to krok správným směrem. Nicméně by to mělo být zarámováno do nějakého racionálního, reálného, ekonomického, technického a lidsky přijatelného rámce.“

Jednou z důležitých otázek zůstává, jak Green Deal ovlivní plynárenský průmysl, na který bude Evropa minimálně v nejbližších letech hodně spoléhat.

Lenka Kovačovská, výkonná ředitelka Českého plynárenského svazu: „Na jednu stranu to může být obrovská výzva tím, že se plyn může začít využívat jako přechodné palivo, jako náhrada za více fosilní zdroje. Ať už v dopravě za naftu, nebo v teplárenství za uhlí. Na druhou stranu to neznamená, že jsme v pohodě a nic jiného se nás už nebude týkat. Velký význam pro samotné plynárenství bude mít sledování emisí metanu. Zároveň bude tlak na výrobu zelené elektřiny, a taky na to, aby se postupně ozeleňoval i zemní plyn a snižoval tak svou emisní stopu. Tady vidíme, že část firem to vnímá jako obrovskou příležitost, druhá část je možná trochu více opatrná. Je možné, že se do určité míry přerozdělí bohatství, ať už v rámci Evropy, nebo globálně.“

Některé evropské země může Zelená dohoda hodně proměnit.

Martin Hájek, ředitel Teplárenského sdružení ČR: „Pro Švédsko to neznamená nic, to už je dávno na obnovitelných zdrojích s teplárenstvím. Pro některé Skandinávské země to neznamená téměř nic. Pro nás to je úplně zásadní převrat, protože tady v Česka máme pořád polovinu tepla z uhlí, takže to pro nás znamená velmi radikální transformaci. Už jsme se přihlásili k tomu, že od toho uhlí do roku 2030 odejdeme. Snažíme se maximum nahradit obnovitelnými zdroji, ale je evidentní, že více než polovinu bude potřeba nahradit plynem, protože obnovitelné zdroje nejsou v tom rozsahu, který by byl potřeba pro náhradu uhlí do roku 2030 k dispozici. Nebudeme schopni využít ty další potenciální zdroje.“

Green Deal je obrovskou příležitostí pro alternativní zdroje.

Štěpán Chalupa, předseda Komory obnovitelných zdrojů energie: „Nejenom v MS kraji, ale i v celém Česku a Evropě potřebujeme využívat všechny z obnovitelných zdrojů. Ta budoucnost, co se týče využívání dosud nevyužitého potenciálu, tak budou první dva obnovitelné zdroje slunce a vítr. Zelená dohoda je potvrzení nějakého směřování k čisté energetice založené primárně na obnovitelných zdrojích a energetické efektivitě. Green Deal tento směr jenom potvrdil a deklaroval to, že se Evropa bude ještě více snažit. Já to ze svého pohledu jednoznačně vítám a vnímám jako příležitost.“

Největší obavy panují z toho, že se do nových zdrojů energie budou muset investovat obrovské finanční prostředky. Což velmi brzy pocítí i konečný spotřebitel.

Zastavení výrobních linek a tím způsobená výrazná finanční ztráta. Takovým následkům mohou čelit průmyslové firmy při neočekávaných poklesech či úplných výpadcích dodávek elektrické energie.

Moderní vývoj v oblasti distribučních soustav však velkoodběratelům v blízké době slibuje výraznější stabilitu a spolehlivost. Zajistit by je měly takzvané inteligentní sítě neboli Smart Grids. Ty díky zapojení chytrých prvků dokážou efektivněji řešit a předvídat výpadky energie. Zároveň nabízejí cestu k výraznějšímu zapojení obnovitelných zdrojů do soustavy, čímž připravují půdu k dosažení do budoucna plánované uhlíkové neutrality.

Provoz výroben velkých průmyslových podniků bývá plně závislý na spolehlivé dodávce elektrické energie. Týká se to zejména těch výrobních procesů, u nichž elektrická zařízení vykazují relativně nízkou odolnost vůči krátkodobým přerušením či poklesům napětí. Důsledkem takovéto události pak může být ztráta funkce jedné či více komponent, což může dominovým efektem přerušit celý výrobní proces.

Například výpadek proudu v korejské továrně v roce 2018 dle dostupných dat zničil 11 % měsíční produkce flashových pamětí společnosti Samsung (to je asi 3,5 % celosvětové produkce). Továrna byla bez proudu zhruba 30 minut a škoda se vyšplhala na více než 43 milionů dolarů.


Tomáš Tikal, TV Polar: Robin Peška, ředitel společnosti eCENTRE a také v dnešním případě expert na ceny energií v České republice, je naším hostem, dobrý den.

Robin Peška, expert na energie, ředitel společnosti eCENTRE: Dobrý den.

Tomáš Tikal, TV Polar: Já jsem vás pozval hlavně proto, že situace na tom energetickém trhu, co se konečných spotřebitelů týká je dost nepřehledná. Takže pojďme úplně od začátku. V okamžiku, kdy Evropa vyhlásila odklon od uhlí dalo se předpokládat, že ceny energií půjdou tak raketově nahoru?

Robin Peška, expert na energie, ředitel společnosti eCENTRE: Ano, dalo se to předpokládat akorát si myslím, že se nedalo předpokládat, že půjdou tak prudce nahoru. Evropa nebyla připravena, není připravena na zcela úplně odklon od uhlí, což je jeden z důvodů proč vlastně cena šla nahoru, ale jsou tu i další důvody.

Tomáš Tikal, TV Polar: To jsou které?

Robin Peška, expert na energie, ředitel společnosti eCENTRE: Je to cena emisních povolenek, která za poslední půlrok šla asi o 50 eur nahoru a to zejména díky spekulantům. Další důvod je nedostatek zemního plynu jako jeden zdroj k výrobě elektrické energie, což samozřejmě zvedlo nejen samotnou cenu zemního plynu, ale i cenu elektrické energie a spojením těchto tří důvodů došlo k raketovému růstu v krátkém období. Těch cen.

Tomáš Tikal, TV Polar: Takže váš názor je, že nebylo špatně vyhlásit Green deal, ten zelený směr, ale spíš špatné načasování, že Evropa nemá připravené ostatní zdroje?

Robin Peška, expert na energie, ředitel společnosti eCENTRE: Přesně tak. Je to o tom, že není dostatečný výkon z těch obnovitelných zdrojů. Nejsou připravené alternativní zdroje, třeba výroba z vodíku a dle mého soudu nejsou připravené ani technologie na ukládání elektrické energie například do baterií.

Tomáš Tikal, TV Polar: Takže jednoduše řečeno, bylo to uspěchané rozhodnutí?

Robin Peška, expert na energie, ředitel společnosti eCENTRE: Přesně tak. Bylo to uspěchané, z mého pohledu z politických důvodů.

Tomáš Tikal, TV Polar: Bohemia Energy omezila nebo zastavuje dodávky energií, což bylo hitem posledních dní. Jaký je důvod? Byl to jeden z největších dodavatelů.

Robin Peška, expert na energie, ředitel společnosti eCENTRE: Důvod je z mého pohledu jednoduchý, je to špatný risk management dané společnosti, která nakoupila nebo respektive uzavřela s klienty fixované produkty na dva či tři roky, ale ne nakoupila v ten den, kdy uzavřela ten produkt celou dodávku na ty dva nebo tři roky, řekněme nakoupila jenom část a v současné chvíli, kdy energie prudce vyrostly nahoru, tak musela tento objem dokupovat a tím pádem se dostala do finančních problému. Pokud můžu říct divákům jak kdyby krátký příklad, ať si to dokážou představit, tak například v roce 2020 společnost uzavřela dejme tomu smlouvu na elektrickou energii na dva roky s klientem za patnáct set korun. V té době stála elektrická energie na burze 50 euro, což je nějakých dvanáct set padesát korun. A společnost počítala se ziskem dvě stě padesát korun z každé spotřebované megawatt hodiny toho klienta. Ale v době podepsání toho kontraktu řekněme nakoupila padesát procent toho objemu na ty dva roky a v roce 2021, kdy došlo k prudkému nárůstu těch cen na burze se dostala do potíží, protože musela dokupovat zbylých padesát procent za dnešní ceny řekněme sto padesát euro za megawatthodinu, což je trojnásobek, je to nějakých tři tisíce sedm set padesát korun za megawatthodinu. Rázem byla ve ztrátě z každé spotřebované megawatt hodiny dva tisíce dvě stě padesát korun, což vynásobeno počtem klientů, které Bohemia Energy mělo, způsobilo velké finanční problémy.

Tomáš Tikal, TV Polar: Jedná se o téměř milion spotřebitelů, což je obrovské číslo v kontextu České republiky. Vysvětlete mi jinou věc; fixace ceny znamená, že by v průběhu trvání té smlouvy ta cena měla zůstat stejná. Nakonec se ale zjistilo, že je Bohemia Energy ještě před svým ukončením dodávek našla kličku, jak ty ceny zdražit i těm klientům, kteří měli cenu fixovanou. Můžete nám to nějak vysvětlit?

Robin Peška, expert na energie, ředitel společnosti eCENTRE: Určitě. Samozřejmě souhlasím s tím, že když někdo prezentuje a podepisuje fixovaný produkt tak počítá s tím, že tu cenu bude mít například na dva roky fixovanou podobně jako je to třeba v bankovnictví, když podepisujete třeba hypoteční úvěr s fixací na sedm let tak počítáte, že ta úroková sazba taková bude. A tady došlo podle mě k nekalým praktikám. To znamená Bohemia Energy využila kličku ve smlouvě a od těch fixací odstoupila. Jednoduše řečeno podepsala s klienty fixovanou smlouvu, ale ne fixovaný produkt, ale prezentovala to jinak.

Tomáš Tikal, TV Polar: Co udělá krach Bohemia Energy s naším trhem?

Robin Peška, expert na energie, ředitel společnosti eCENTRE: Samozřejmě dojde dojde k určitému otřesu na tom trhu. Ale v podstatě myslím si, že to bude mít i pozitivní konsekvence v tom smyslu, že se tady uzákoní jakýmsi způsobem risk management, aby byl dodržovány ze stran dodavatelů, aby nakupovali řekněme třeba minimálně osmdesát procent objemu spotřeby klientů před zahájením dodávek a kontroly ze strany Energetického regulačního úřadu. Tím pádem si tady udržíme pořád konkurenci na trhu a lidé si budou moci vybrat dodavatele podle své vůle.

Tomáš Tikal, TV Polar: Co byste doporučil klientům, kteří u Bohemia Energy byli a teď jim bude dodávky zajišťovat nějaký přechodný dodavatel?

Robin Peška, expert na energie, ředitel společnosti eCENTRE: Ano, dodavatel poslední instance na šest měsíců. Do té doby šesti měsíců musí každý dodavatel podepsat smlouvu s vybraným dodavatelem, ať už tím čím je dodavatel poslední instance anebo vybraný dodavatel jiný. Doporučuji všem klientům nejen v této době, ale i vlastně před podpisem jakékoliv smlouvy dodavatelské si pečlivě přečíst, co podepisují a nejlépe to probrat s odborníkem s energetickým poradcem. V nejlepším případě se obrátit na naši firmu, která tyto služby poskytuje.

Tomáš Tikal, TV Polar: Společnost eCENTRE, to jsem zmiňoval, Vy jste jejím ředitelem. Vy provádíte sdruženou poptávku, jak to funguje a k čemu je to dobré?

Robin Peška, expert na energie, ředitel společnosti eCENTRE: Tak cílem té sdružené poptávky je oslovit celé dodavatelské spektrum na trhu a zjistit nebo najít toho nejvýhodnějšího dodavatele v daný tržní okamžik a to v podstatě nejen, že se budeme dívat jakou kdo nabízí cenu, ale i na další parametry finanční zdraví toho dodavatele, jaké podmínky smluvní právě nabízí těm klientům tak, abychom se vyhnuli právě tady těm kličkám. To naše společnost dělá. Hlídá ty smluvní podmínky, ale samozřejmě hlídá i ten vývoj na trhu po celou dobu vlastně dodávek toho klienta ať už elektrické energie či zemního plynu.

Tomáš Tikal, TV Polar: Předpokládám, že máte i klienty, kteří byli u Bohemia Energy, takže mohou se na vás teď obrátit a s vámi řešit co dál?

Robin Peška, expert na energie, ředitel společnosti eCENTRE: Nemáme klienty, kteří byli u Bohemia Energy, protože my jsme s dodavatelem Bohemia Energy nespolupracovali, respektive nezvali jsme je do sdružené poptávky a to právě z toho důvodu, že používali různé nekalé praktiky, ale samozřejmě všichni klienti se na nás mohou obrátit a rádi všem pomůžeme.

Tomáš Tikal, TV Polar: Je využití vaší služby LICIT cestou, jak se bránit tomu nárůstu cen? Někdo říká půjde to o 100% nahoru, někdo říká o 200%. Například ČEZ v minulém týdnu zdražil ceny o 63%, tak je LICIT tou cestou?

Robin Peška, expert na energie, ředitel společnosti eCENTRE: Určitě ano. Dlouhodobě klienti, kteří využívají službu LICIT, tak šetří na dodávkách elektrické energie a zemního plynu. Dlouhodobě jsme pod ceníky těch jednotlivých dodavatelů, hlavně těch dominantních a v současné chvíli určitě je to cesta, jak to zdražení minimalizovat. Stoprocentně to zdražení bude samozřejmě i v našich cenících, které budeme klientům nabízet, ale ceníky ČEZ jsou většinou ty nejvyšší na trhu. Všichni dodavatelé se snaží být pod nimi, takže já predikuje, že to zvýšení bude, ale bude někde okolo 25%.

Tomáš Tikal, TV Polar: Dá se očekávat, že padnou další dodavatelé?

Robin Peška, expert na energie, ředitel společnosti eCENTRE: Bohužel se to dá očekávat. Těch dodavatelů na trhu je hodně. Jak už jsem říkal není tam žádné omezení, například v tom risk managementu. Tudíž si myslím, že je ještě hodně firem na trhu, které mají podobný obchodní model s tím risk managementem jako měla Bohemia Energy a je možnost, že to nastane.

Tomáš Tikal, TV Polar: Mluvíme o elektřině a samozřejmě plyn je další komoditou, která bude zdražovat, navíc plynu není dostatek, zeleného už vůbec ne. Takže co můžeme udělat pro to, abychom ochránili svou rodinu před energetickou chudobou, před kterou tady někteří experti varují?

Robin Peška, expert na energie, ředitel společnosti eCENTRE: Máte pravdu. Ty zdražené energie nejvíce pocítí ti nízkopříjmové obyvatelé. Ale myslím si, že se to týká všech v tom směru, že bychom se měli zamyslet nad tím v podstatě jakou spotřebu máme, co můžeme omezit. Zamyslet se nad obnovitelnými zdroji, například instalaci fotovoltaických panelů a podobně. Takže to jsou určitě cesty, jakým způsobem se ochránit před tím výrazným zdražením. No a samozřejmě vzít si k ruce nějakého energetického poradce a ty své výdaje ne jen energetické pravidelně řekněme kontrolovat s odborníkem na to dané téma.

Tomáš Tikal, TV Polar: Zatím jsme moc dobrých zpráv nepřinesli, tak zkusíme na závěr, co pozitivního může tato situace do budoucna znamenat?

Robin Peška, expert na energie, ředitel společnosti eCENTRE: Já se domnívám, že pozitivní přinese to, že se zrychlí vývoj alternativních zdrojů výroby elektrické energie. Například z toho vodíku. Další pozitivum vidím v tom, že se lidé začnou více zajímat o obnovitelné zdroje, například ty fotovoltaické elektrárny. A že všichni začneme přemýšlet nad tou naší spotřebou.

Tomáš Tikal, TV Polar: Děkuji Vám za rozhovor, mějte se hezky a když se zase něco bude dít zajímavého, tak Vás určitě pozveme. Díky a na shledanou.

Robin Peška, expert na energie, ředitel společnosti eCENTRE: Děkuji za pozvání.

Redakčně upraveno / zkráceno.Mohlo by Vás také zajímat


Dnešní premiéry