Mimořádná zpráva:
Načítám...
  • Načítám...
>
Energie a kraj

Energie a kraj

  • Ve Vítkovicích zahájila provoz největší baterie v ČR
  • V Evropě bude dost plynu i přes omezený vývoz LNG z USA
  • Edvard Kožušník, vedoucí projektu Efektivní stát: Transformace energetiky v České republice je dlouhý proces

Dobrý den, jsme rádi, že vás zajímá energetika a pořad TV Polar Energie a kraj. Tentokrát začneme reportáží o největší baterii v České republice, podíváme se okénkem do světa energií a nakonec si budeme povídat s Edvardem Kožušníkem, vedoucím projektu Efektivní stát.

Ve Vítkovicích zahájila provoz největší baterie v ČR

V Ostravě vznikl největší bateriový systém v České republice. Baterie ve Vítkovicích zahájila ostrý provoz. Hlavním úkolem unikátního akumulátoru je stabilizace energetické soustavy. Ostrava a MS kraj se tímto okamžikem staly lídry v ukládání energie v České republice.

Jan Krkoška (ANO), hejtman MS kraje: „Pro MS je to zásadní chvíle, kdy v Evropě a ve světě hovoříme o energiích, kdy hledáme různá řešení a dnes se jedno z řešení narodilo v našem kraji.“

Jan Dohnal (ODS), primátor Ostravy: „Vydáváme se cestou obnovitelných zdrojů, což je správně, kde ale ty výkony jsou kolísavé. A právě tato baterie, to je 90 tun lithia, je největší v ČR a pomáhá ke stabilizaci sítě.“

Akumulátor od společnosti ČEZ ESCO pracuje ve vazbě s plynovými energetickými bloky zmodernizovaného Energocentra ve Vítkovicích.

Kamil Čermák, generální ředitel ČEZ ESCO: „Je to baterie o výkonu 10 MW, což ji činí největší baterií v ČR. Je to baterka, která je úžasná nejen v akumulační podstatě, ale díky softwaru umí spoustu věcí – regulovat to, co do sítě vnášejí obnovitelné zdroje, podílet se na tzv. flexibilitě a věci, které potřebujeme řešit pro to, aby česká přenosová energetická soustava mohla regulovat případné přetoky a blackouty. To vše umí tato baterie díky modernímu softwaru.“

Pro představu: baterie pojme energii pokrývající denní spotřebu 1300 domácností.

V Evropě bude dost plynu i přes omezený vývoz LNG z USA

Evropa bude mít v příštích deseti letech i následujícím období dostatek plynu, a to navzdory rozhodnutí Spojených států pozastavit schvalování nových projektů na vývoz zkapalněného zemního plynu (LNG). Uvedli to energetičtí činitelé Evropské unie a analytici. Některé podniky a lobbistické skupiny z plynárenského sektoru však varovaly, že krok USA by mohl ohrozit globální energetickou bezpečnost a podkopat snahy o snižování emisí.

Bílý dům uvedl, že schvalování je zapotřebí pozastavit kvůli zastaralým kritériím, která již dostatečně nezohledňují ekonomické a klimatické dopady projektů. Export LNG ze Spojených států v posledních letech prudce roste a po útoku Ruska na Ukrajinu se země stala největším vývozcem zkapalněného plynu na světě. Loni podle Bílého domu zhruba polovina vývozu směřovala do Evropy a administrativa amerického prezidenta Joea Bidena ujišťuje, že dodávky spojencům budou skrze existující infrastrukturu pokračovat.

Mluvčí Evropské komise sdělil, že rozhodnutí USA nebude mít v krátkém až středně dlouhém období žádné dopady na bezpečnost zásobování plynem v Evropské unii. Dovoz LNG z USA pomohl Evropské unii vypořádat se s výpadky v dodávkách ruského plynu po zahájení ruské invaze na Ukrajinu. Ačkoli bylo schvalování nových projektů pozastaveno, budou se podle analytiků v USA kapacity pro vývoz zvyšovat. V USA existuje řada projektů, které jsou již ve výstavbě, nebo již získaly povolení.

Spotřeba plynu v EU by se naopak měla dlouhodobě snižovat kvůli odklonu od fosilních paliv. Vzhledem k předpokládané silné poptávce v jiných částech světa si však LNG pravděpodobně najde své odběratele. EU se stane regionem s klesající spotřebou plynu.

Společnost Uniper, která je největším německým obchodníkem s plynem, nicméně uvedla, že rozhodnutí USA by mohlo mít v budoucnosti negativní důsledky pro energetickou bezpečnost Německa i celé Evropy, a to například ve formě růstu cen v důsledku nedostatečného objemu plynu na trhu.

Mezinárodní plynárenská unie označila rozhodnutí za „velmi znepokojivé“. Dodala, že rozhodnutí „poškodí globální energetickou bezpečnost a snižování emisí“. Americké plynárenské sdružení LNG Allies vyzvalo Washington, aby ponechal na trhu, které nové LNG projekty by se měly realizovat.

Edvard Kožušník, vedoucí projektu Efektivní stát: Transformace energetiky v České republice je dlouhý proces

Projekt Efektivní stát funguje v České republice už od roku 2004 a plní funkci pomyslného mostu mezi politickou reprezentací, lidmi a daným problémem. Právě e-stát putuje se svými konferencemi po českých krajích, jedno ze zastavení měl i na akademické půdě VŠB-TU Ostrava. Právě tam byla příležitost vyzpovídat vedoucího tohoto projektu, pana Edvarda Kožušníka.

Edvard Kožušník, vedoucí projektu Efektivní stát: Celá série konferencí Efektivní energetika má za cíl propagovat transformaci energetiky jako takové nejenom shora, ale i zespoda, protože energetika a energie se týkají nás všech. Transformace, která probíhá celospolečensky, je nutná z pohledu budoucnosti České republiky.

Tomáš Tikal, TV Polar: Jak jsme daleko v té transformaci?

Edvard Kožušník, vedoucí projektu Efektivní stát: To není otázka jenom ČR, je to otázka globální. Ta konference je také o identifikaci problémů, které dneska máme v Číně, ve Spojených státech a řešíme je v rámci EU.

Tomáš Tikal, TV Polar: Když se zaměříme na Moravskoslezský kraj, jak vnímáte její složitou přeměnu? Možná, že to je úplně specifický případ v rámci celé ČR.

Edvard Kožušník, vedoucí projektu Efektivní stát: I to je důvod, proč jsme s tou sérií konferencí přišli. My jsme byli v Ústeckém kraji, v Olomouci, ve Zlíně, dnes máme Ostravu, Moravskoslezský kraj. Za to jsem já osobně velmi rád, protože můj dědeček pochází z tohoto kraje. Opravdu Moravskoslezský kraj, stejně jako blízká polská příhraniční města, prochází transformací nejenom tou energetickou, ale celospolečenskou.

Tomáš Tikal, TV Polar: V jaké fázi je připravovaná Státní energetická koncepce?

Edvard Kožušník, vedoucí projektu Efektivní stát: Blížíme se do finále. Je potřeba říct, že opravdu to v covidových letech trošičku, nechci říkat "zaspalo", ale musíme dohánět věci, které na úrovni České republiky byly zpožděné.

Tomáš Tikal, TV Polar: Jaké budou dopady této koncepce na náš region?

Edvard Kožušník, vedoucí projektu Efektivní stát: ČR, a o tom je dneska konference, musí hodně investovat, musí investovat do samotné transformace, musí investovat do sítí, aby ta transformace byla schopná obstát v zahraniční konkurenci a potažmo nezvyšovala ceny energií pro občany a pro podniky.

Tomáš Tikal, TV Polar: Jak se proměny a přeměny transformace projeví přímo tady, podle Vašeho názoru?

Edvard Kožušník, vedoucí projektu Efektivní stát: V celé České republice, a o to víc v Moravskoslezském kraji, je potřeba hodně investovat, investovat do sítí, do plynových elektráren, do všech dalších zdrojů a úložišť a to všechno vyžaduje energii jak ze strany samotných občanů, podnikatelů, tak státní správy a samosprávy.

Tomáš Tikal, TV Polar: Co můžeme čekat od Národního energo-klimatického plánu?

Edvard Kožušník, vedoucí projektu Efektivní stát: Je to jedna z podmínek, se kterou jsme souhlasili jako členové Evropské unie. Je to odškrtnutí čárky na seznamu věcí, o kterých se v rámci Evropy bavíme.

Tomáš Tikal, TV Polar: Dlouhou dobu čekáme na legislativu OZE 2. Ta by měla vejít v platnost, co nám přinese?

Edvard Kožušník, vedoucí projektu Efektivní stát: OZE 2 umožňuje zjednodušení. Zjednodušení pro komunity, ať jsou to místní samosprávy nebo i jednotlivé domácnosti, co se týče povolovacích procesů a možnosti nakládání s energiemi.

Tomáš Tikal, TV Polar: Kdo bude moci čerpat dotace?

Edvard Kožušník, vedoucí projektu Efektivní stát: To je klasická otázka a o tom je dnešní konference. Pokud budete chtít a diváci budou mít zájem, tak ať se určitě podívají na stránky e-Stat.cz.

Tomáš Tikal, TV Polar: Když se bavíme o tom, že Moravskoslezský kraj má dlouhou uhelnou minulost, je reálné, že bychom vyráběli teplo z toho, co nám tady zůstalo, tedy z kalů, z důlních plynů a z dalších komodit.

Edvard Kožušník, vedoucí projektu Efektivní stát: O tom se vede diskuze. Jsou názory, které říkají, že ano a jsou názory, které říkají, že rozhodně ne. Já se spíš stavím k těm praktickým a pragmatickým názorům, že potřebujeme využít toho času, který máme, protože jakákoliv radikální změna ze dne na den je vždycky škodlivá.

Tomáš Tikal, TV Polar: Další cestou je možná výroba tepla z odpadů. Jaká je strategie státu v tomto směru?

Edvard Kožušník, vedoucí projektu Efektivní stát: Jedná se o energetický mix. Je to součástí budoucího energetického mixu, protože odpadové hospodářství je dneska už cenným zdrojem nejenom energií, ale i materiálu.

Tomáš Tikal, TV Polar: Jak vnímáte vodíkové aktivity Moravskoslezského kraje?

Edvard Kožušník, vedoucí projektu Efektivní stát: Rozhodně na jedničku. Nicméně, já sám jsem k tomu časování trošku skeptický, že nás ještě čeká hodně velká cesta.

Tomáš Tikal, TV Polar: Moravskoslezský kraj zatím plánuje využívat vodík pouze pro dopravu. Je reálné, že se to portfolio ještě rozšíří?

Edvard Kožušník, vedoucí projektu Efektivní stát: Já to osobně vnímám spíš jako zkušební záležitost, protože i informace, které máme ze zahraničí, z těch prvních vlaštovek, které tyto věci zkouší, nejsou až tak výhodné bez dotací, což si myslíme, že není udržitelné. Dlouhodobě se zatím tato doprava nevyplatí.

Tomáš Tikal, TV Polar: Náš kraj usiluje o to, aby získal výjimku pro výrobu vodíku v tom smyslu, aby nemusel být ten úplně nejzelenější a mohl se vyrábět z toho, co tady máme. Máme nějakou šanci takovou výjimku získat?

Edvard Kožušník, vedoucí projektu Efektivní stát: Obecně celý přístup ke greendealu, k zelené transformaci, v rámci EU se mění i díky energetické krizi, kterou jsme si prošli a procházíme. Myslím si, že na to odpoví evropské volby, které budou v červnu roku 2024.

Tomáš Tikal, TV Polar: Jak si tedy myslíte, že v ČR, potažmo v našem kraji, by měl být ten energetický a mohl vypadat v tom roce 2030?

Edvard Kožušník, vedoucí projektu Efektivní stát: Měl a mohl. To jsou dvě důležité věci. Já si myslím, že ČR a je to i to, o čem se česká politická reprezentace shodne jak na úrovni vládních představitelů, tak na úrovni opozice, že důležitým prvkem je jádro, Nemáme moře, nemáme dostatečný sluneční jas v zimních měsících. Náš energetický mix musí být postaven na jádru.

Tomáš Tikal, TV Polar: To znamená malé modulární reaktory?

Edvard Kožušník, vedoucí projektu Efektivní stát: Je to jedna z cest, o kterých se dnes bavíme. znovu opět podtrhuji to, co bude dneska na konferenci projednáváno. Je to otázka procesu, není to otázka rozhodnutí a řešení ze dne na den.

Tomáš Tikal, TV Polar: Co se může ohledně jádra posunout v naší republice, co se týká velkých jaderných elektráren?

Edvard Kožušník, vedoucí projektu Efektivní stát: Největší problém v ČR je jakákoliv výstavba velkých infrastrukturních staveb, protože se na úrovni těch investorů setkáváme s odporem občanů, protože občané si uvědomují, že tyto věci potřebujeme, ale nechtějí je mít za svým domem.

Tomáš Tikal, TV Polar: Tak co s tím?

Edvard Kožušník, vedoucí projektu Efektivní stát: Je to vždycky otázka diskuze. Jsme v demokratické společnosti, Musíme procházet těmi dlouhými správními řízeními, diskuzemi s občany, abychom je přesvědčili, že transformace v dnešní době energetická, je nutná podmínka k přežití.

Redakčně upraveno / zkráceno.

Mohlo by Vás také zajímat

Pořad: Energie a kraj
22. února 2024, 17:14

Dobrý den, jsme rádi, že vás zajímá energetika a pořad TV Polar Energie a kraj. Tentokrát začneme reportáží o největší baterii v České republice, podíváme se okénkem do světa energií a nakonec si budeme povídat s Edvardem Kožušníkem, vedoucím projektu Efektivní stát.

Ve Vítkovicích zahájila provoz největší baterie v ČR

V Ostravě vznikl největší bateriový systém v České republice. Baterie ve Vítkovicích zahájila ostrý provoz. Hlavním úkolem unikátního akumulátoru je stabilizace energetické soustavy. Ostrava a MS kraj se tímto okamžikem staly lídry v ukládání energie v České republice.

Jan Krkoška (ANO), hejtman MS kraje: „Pro MS je to zásadní chvíle, kdy v Evropě a ve světě hovoříme o energiích, kdy hledáme různá řešení a dnes se jedno z řešení narodilo v našem kraji.“

Jan Dohnal (ODS), primátor Ostravy: „Vydáváme se cestou obnovitelných zdrojů, což je správně, kde ale ty výkony jsou kolísavé. A právě tato baterie, to je 90 tun lithia, je největší v ČR a pomáhá ke stabilizaci sítě.“

Akumulátor od společnosti ČEZ ESCO pracuje ve vazbě s plynovými energetickými bloky zmodernizovaného Energocentra ve Vítkovicích.

Kamil Čermák, generální ředitel ČEZ ESCO: „Je to baterie o výkonu 10 MW, což ji činí největší baterií v ČR. Je to baterka, která je úžasná nejen v akumulační podstatě, ale díky softwaru umí spoustu věcí – regulovat to, co do sítě vnášejí obnovitelné zdroje, podílet se na tzv. flexibilitě a věci, které potřebujeme řešit pro to, aby česká přenosová energetická soustava mohla regulovat případné přetoky a blackouty. To vše umí tato baterie díky modernímu softwaru.“

Pro představu: baterie pojme energii pokrývající denní spotřebu 1300 domácností.

V Evropě bude dost plynu i přes omezený vývoz LNG z USA

Evropa bude mít v příštích deseti letech i následujícím období dostatek plynu, a to navzdory rozhodnutí Spojených států pozastavit schvalování nových projektů na vývoz zkapalněného zemního plynu (LNG). Uvedli to energetičtí činitelé Evropské unie a analytici. Některé podniky a lobbistické skupiny z plynárenského sektoru však varovaly, že krok USA by mohl ohrozit globální energetickou bezpečnost a podkopat snahy o snižování emisí.

Bílý dům uvedl, že schvalování je zapotřebí pozastavit kvůli zastaralým kritériím, která již dostatečně nezohledňují ekonomické a klimatické dopady projektů. Export LNG ze Spojených států v posledních letech prudce roste a po útoku Ruska na Ukrajinu se země stala největším vývozcem zkapalněného plynu na světě. Loni podle Bílého domu zhruba polovina vývozu směřovala do Evropy a administrativa amerického prezidenta Joea Bidena ujišťuje, že dodávky spojencům budou skrze existující infrastrukturu pokračovat.

Mluvčí Evropské komise sdělil, že rozhodnutí USA nebude mít v krátkém až středně dlouhém období žádné dopady na bezpečnost zásobování plynem v Evropské unii. Dovoz LNG z USA pomohl Evropské unii vypořádat se s výpadky v dodávkách ruského plynu po zahájení ruské invaze na Ukrajinu. Ačkoli bylo schvalování nových projektů pozastaveno, budou se podle analytiků v USA kapacity pro vývoz zvyšovat. V USA existuje řada projektů, které jsou již ve výstavbě, nebo již získaly povolení.

Spotřeba plynu v EU by se naopak měla dlouhodobě snižovat kvůli odklonu od fosilních paliv. Vzhledem k předpokládané silné poptávce v jiných částech světa si však LNG pravděpodobně najde své odběratele. EU se stane regionem s klesající spotřebou plynu.

Společnost Uniper, která je největším německým obchodníkem s plynem, nicméně uvedla, že rozhodnutí USA by mohlo mít v budoucnosti negativní důsledky pro energetickou bezpečnost Německa i celé Evropy, a to například ve formě růstu cen v důsledku nedostatečného objemu plynu na trhu.

Mezinárodní plynárenská unie označila rozhodnutí za „velmi znepokojivé“. Dodala, že rozhodnutí „poškodí globální energetickou bezpečnost a snižování emisí“. Americké plynárenské sdružení LNG Allies vyzvalo Washington, aby ponechal na trhu, které nové LNG projekty by se měly realizovat.

Edvard Kožušník, vedoucí projektu Efektivní stát: Transformace energetiky v České republice je dlouhý proces

Projekt Efektivní stát funguje v České republice už od roku 2004 a plní funkci pomyslného mostu mezi politickou reprezentací, lidmi a daným problémem. Právě e-stát putuje se svými konferencemi po českých krajích, jedno ze zastavení měl i na akademické půdě VŠB-TU Ostrava. Právě tam byla příležitost vyzpovídat vedoucího tohoto projektu, pana Edvarda Kožušníka.

Edvard Kožušník, vedoucí projektu Efektivní stát: Celá série konferencí Efektivní energetika má za cíl propagovat transformaci energetiky jako takové nejenom shora, ale i zespoda, protože energetika a energie se týkají nás všech. Transformace, která probíhá celospolečensky, je nutná z pohledu budoucnosti České republiky.

Tomáš Tikal, TV Polar: Jak jsme daleko v té transformaci?

Edvard Kožušník, vedoucí projektu Efektivní stát: To není otázka jenom ČR, je to otázka globální. Ta konference je také o identifikaci problémů, které dneska máme v Číně, ve Spojených státech a řešíme je v rámci EU.

Tomáš Tikal, TV Polar: Když se zaměříme na Moravskoslezský kraj, jak vnímáte její složitou přeměnu? Možná, že to je úplně specifický případ v rámci celé ČR.

Edvard Kožušník, vedoucí projektu Efektivní stát: I to je důvod, proč jsme s tou sérií konferencí přišli. My jsme byli v Ústeckém kraji, v Olomouci, ve Zlíně, dnes máme Ostravu, Moravskoslezský kraj. Za to jsem já osobně velmi rád, protože můj dědeček pochází z tohoto kraje. Opravdu Moravskoslezský kraj, stejně jako blízká polská příhraniční města, prochází transformací nejenom tou energetickou, ale celospolečenskou.

Tomáš Tikal, TV Polar: V jaké fázi je připravovaná Státní energetická koncepce?

Edvard Kožušník, vedoucí projektu Efektivní stát: Blížíme se do finále. Je potřeba říct, že opravdu to v covidových letech trošičku, nechci říkat "zaspalo", ale musíme dohánět věci, které na úrovni České republiky byly zpožděné.

Tomáš Tikal, TV Polar: Jaké budou dopady této koncepce na náš region?

Edvard Kožušník, vedoucí projektu Efektivní stát: ČR, a o tom je dneska konference, musí hodně investovat, musí investovat do samotné transformace, musí investovat do sítí, aby ta transformace byla schopná obstát v zahraniční konkurenci a potažmo nezvyšovala ceny energií pro občany a pro podniky.

Tomáš Tikal, TV Polar: Jak se proměny a přeměny transformace projeví přímo tady, podle Vašeho názoru?

Edvard Kožušník, vedoucí projektu Efektivní stát: V celé České republice, a o to víc v Moravskoslezském kraji, je potřeba hodně investovat, investovat do sítí, do plynových elektráren, do všech dalších zdrojů a úložišť a to všechno vyžaduje energii jak ze strany samotných občanů, podnikatelů, tak státní správy a samosprávy.

Tomáš Tikal, TV Polar: Co můžeme čekat od Národního energo-klimatického plánu?

Edvard Kožušník, vedoucí projektu Efektivní stát: Je to jedna z podmínek, se kterou jsme souhlasili jako členové Evropské unie. Je to odškrtnutí čárky na seznamu věcí, o kterých se v rámci Evropy bavíme.

Tomáš Tikal, TV Polar: Dlouhou dobu čekáme na legislativu OZE 2. Ta by měla vejít v platnost, co nám přinese?

Edvard Kožušník, vedoucí projektu Efektivní stát: OZE 2 umožňuje zjednodušení. Zjednodušení pro komunity, ať jsou to místní samosprávy nebo i jednotlivé domácnosti, co se týče povolovacích procesů a možnosti nakládání s energiemi.

Tomáš Tikal, TV Polar: Kdo bude moci čerpat dotace?

Edvard Kožušník, vedoucí projektu Efektivní stát: To je klasická otázka a o tom je dnešní konference. Pokud budete chtít a diváci budou mít zájem, tak ať se určitě podívají na stránky e-Stat.cz.

Tomáš Tikal, TV Polar: Když se bavíme o tom, že Moravskoslezský kraj má dlouhou uhelnou minulost, je reálné, že bychom vyráběli teplo z toho, co nám tady zůstalo, tedy z kalů, z důlních plynů a z dalších komodit.

Edvard Kožušník, vedoucí projektu Efektivní stát: O tom se vede diskuze. Jsou názory, které říkají, že ano a jsou názory, které říkají, že rozhodně ne. Já se spíš stavím k těm praktickým a pragmatickým názorům, že potřebujeme využít toho času, který máme, protože jakákoliv radikální změna ze dne na den je vždycky škodlivá.

Tomáš Tikal, TV Polar: Další cestou je možná výroba tepla z odpadů. Jaká je strategie státu v tomto směru?

Edvard Kožušník, vedoucí projektu Efektivní stát: Jedná se o energetický mix. Je to součástí budoucího energetického mixu, protože odpadové hospodářství je dneska už cenným zdrojem nejenom energií, ale i materiálu.

Tomáš Tikal, TV Polar: Jak vnímáte vodíkové aktivity Moravskoslezského kraje?

Edvard Kožušník, vedoucí projektu Efektivní stát: Rozhodně na jedničku. Nicméně, já sám jsem k tomu časování trošku skeptický, že nás ještě čeká hodně velká cesta.

Tomáš Tikal, TV Polar: Moravskoslezský kraj zatím plánuje využívat vodík pouze pro dopravu. Je reálné, že se to portfolio ještě rozšíří?

Edvard Kožušník, vedoucí projektu Efektivní stát: Já to osobně vnímám spíš jako zkušební záležitost, protože i informace, které máme ze zahraničí, z těch prvních vlaštovek, které tyto věci zkouší, nejsou až tak výhodné bez dotací, což si myslíme, že není udržitelné. Dlouhodobě se zatím tato doprava nevyplatí.

Tomáš Tikal, TV Polar: Náš kraj usiluje o to, aby získal výjimku pro výrobu vodíku v tom smyslu, aby nemusel být ten úplně nejzelenější a mohl se vyrábět z toho, co tady máme. Máme nějakou šanci takovou výjimku získat?

Edvard Kožušník, vedoucí projektu Efektivní stát: Obecně celý přístup ke greendealu, k zelené transformaci, v rámci EU se mění i díky energetické krizi, kterou jsme si prošli a procházíme. Myslím si, že na to odpoví evropské volby, které budou v červnu roku 2024.

Tomáš Tikal, TV Polar: Jak si tedy myslíte, že v ČR, potažmo v našem kraji, by měl být ten energetický a mohl vypadat v tom roce 2030?

Edvard Kožušník, vedoucí projektu Efektivní stát: Měl a mohl. To jsou dvě důležité věci. Já si myslím, že ČR a je to i to, o čem se česká politická reprezentace shodne jak na úrovni vládních představitelů, tak na úrovni opozice, že důležitým prvkem je jádro, Nemáme moře, nemáme dostatečný sluneční jas v zimních měsících. Náš energetický mix musí být postaven na jádru.

Tomáš Tikal, TV Polar: To znamená malé modulární reaktory?

Edvard Kožušník, vedoucí projektu Efektivní stát: Je to jedna z cest, o kterých se dnes bavíme. znovu opět podtrhuji to, co bude dneska na konferenci projednáváno. Je to otázka procesu, není to otázka rozhodnutí a řešení ze dne na den.

Tomáš Tikal, TV Polar: Co se může ohledně jádra posunout v naší republice, co se týká velkých jaderných elektráren?

Edvard Kožušník, vedoucí projektu Efektivní stát: Největší problém v ČR je jakákoliv výstavba velkých infrastrukturních staveb, protože se na úrovni těch investorů setkáváme s odporem občanů, protože občané si uvědomují, že tyto věci potřebujeme, ale nechtějí je mít za svým domem.

Tomáš Tikal, TV Polar: Tak co s tím?

Edvard Kožušník, vedoucí projektu Efektivní stát: Je to vždycky otázka diskuze. Jsme v demokratické společnosti, Musíme procházet těmi dlouhými správními řízeními, diskuzemi s občany, abychom je přesvědčili, že transformace v dnešní době energetická, je nutná podmínka k přežití.

Redakčně upraveno / zkráceno.

Zdroj: https://polar.cz/porady/energie-a-kraj/energie-a-kraj-22-02-2024-17-14