Energie a kraj

  • Budoucnost distribučních soustav
  • Okénko do světa
  • Beseda: Zdeněk Karásek, zmocněnec hejtmana MS kraje

Beseda: Zdeněk Karásek, zmocněnec hejtmana MS kraje

Tomáš Tikal, TV Polar: Hostem našeho pořadu Energie a kraj je pan a Zdeněk Karásek, zmocněnec hejtmana Moravskoslezského kraje. Jsem rád, že jste tady, dobrý den.

Zdeněk Karásek, zmocněnec hejtmana MS kraje: Dobrý den.

Tomáš Tikal, TV Polar: Pojďme si říct, samozřejmě Moravskoslezský kraj v tom není v Evropě sám s tím ukončením těžby uhlí, jak hodnotíte to, jak Evropa pomáhá těmto regionům, které musí tuto situaci zvládnout?

Zdeněk Karásek, zmocněnec hejtmana MS kraje: Evropa na jedné straně tyto regiony zatěžuje, protože ten již známý Green Deal přináší spoustu nových požadavků a současně s tím se snaží těmto regionům pomoct a proto vymyslela program, kterému se říká mechanismus spravedlivé transformace. On má tři pilíře, ten první pilíř, zatím takový nejznámější, je pilíř dotační. V rámci rozdělení peněz, které do tohoto fondu připlynuly, tak ČR je taková čtvrtá z toho celkového objemu. V ČR se jedná o tři uhelné regiony, to znamená náš Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský kraj. Takže měli by přitéct nějaké peníze a doufáme, že to pomůže. Kromě toho ale ještě bude velmi důležitý z tohoto pohledu tzv. modernizační fond, který je financovaný z emisních povolenek, do kterého by mělo natéct až 300 miliard korun v ČR. To je pro území celé celé ČR, ale naše tři kraje včetně tedy Moravskoslezského jsou v tom zvýhodněný a očekává se, že by měly z toho vyčerpat minimálně nějakých 30 procent z těch celkových peněz.

Tomáš Tikal, TV Polar: Existuje nějaká lokalita v Evropě, která má tento proces už za sebou a můžeme si ji vzít jako vzor nebo příklad?

Zdeněk Karásek, zmocněnec hejtmana MS kraje: Těch lokalit je několik. Já bych řekl, že nejbližší z hlediska nějakého dlouhodobého vzoru a inspirace je pro nás severní Porýní-Vestfálsko, což je v podstatě na severozápadě Německa a území kolem Düsseldorfu, Essenu a tak dál. Tam bych řekl, že už jsou opravdu někde jinde po mnoha desítkách let transformace. Pro nás také zajímavým příkladem je ale třeba Baskicko, kde byla výroba oceli. Ten region se kompletně transformoval. Je hodně průmyslový, je hodně zaměřený na nové technologie, digitalizaci, takže v tom je třeba taky pro nás zajímavý.

Tomáš Tikal, TV Polar: Nejvíce postižené tou důlní těžbou je ten trojúhelník Karviná, Havířov, Orlová. Jak vidíte budoucnost tady této části? Která musí asi zvládnout nejvíce těch problémů.

Zdeněk Karásek, zmocněnec hejtmana MS kraje: Budoucnost může být taková jakou si uděláme. Co chci říct je, že my máme zpracovaný takový, my říkáme tomu Master plán, jmenuje se to Pohornická krajina 2030, kde je popsána představa, jak by se ten region měl proměňovat. Je to o proměně toho území mezi těmito městy, ale současně i samotná města Karviná, Havířov, Orlová, ale i další jako třeba Doubrava, tak mají svoje představy, svoje aktivity. Existuje program, existuje představa, že část těch zdrojů z Operačního programu spravedlivá transformace i z modernizačního fondu půjde do projektů v tomto území. Pak samozřejmě jde o to, aby místní municipality, aby ty projekty vytvářely, připravovaly, aby spolupracovaly dohromady, spolupracovaly s krajem. Myslím si, že před sebou máme deset let na tom území. Deset let řekněme podstatných změn a šancí, jak ten region proměnit. Jak zachovat určitou řekl bych historickou paměť k tomu, co bylo těch 200 let těžby uhlí, ale jak se nebát zaměřit i na úplně nová odvětví ekonomiky a vůbec života v té části našeho kraje.

Tomáš Tikal, TV Polar: Je v souladu představa kraje a představy těch jednotlivých měst, jak by to tam mělo v budoucnu vypadat?

Zdeněk Karásek, zmocněnec hejtmana MS kraje: Snažíme se to ladit. Proto naše krajská organizace Moravskoslezské Investice a Development vyvinula program pohornické krajiny. Je pod ním podepsáno asi třicet pět signatářů všech těch obcí, kraje, významných firem a podobně. Ale je to proces náročný, protože jedna věc je, když se tvoří memoranda, tak tady ten soulad se dá relativně najít. Ale potom jde o to jak se řeší konkrétní projekty. Teď přichází ta doba konkrétních projektů, to bude těch nejbližších deset let. Startujeme, některé projekty už jsou ve fázi rychlé přípravy. Věřím, že se to povede a že ty první úspěchy budou ještě tu ochotu ke spolupráci dál podporovat.

Tomáš Tikal, TV Polar: Z kraje odchází ročně pět až deset tisíc lidí, většinou mladých lidí. Dá se tomu nějak zabránit?

Zdeněk Karásek, zmocněnec hejtmana MS kraje: Je to složité. My když se bavíme třeba s děkanovi nebo rektory a ptáme se jich, co by jim pomohlo, abychom tady udrželi ty mladé vzdělané nebo naopak nalákali, tak oni říkají vždycky se shodují, že to je hodně o image kraje. Image kraje se mění jednak tím, jak se mění ten kraj, protože nemůžete dát pěkné balení na špatný obsah a ten obsah se mění k lepšímu. Na druhé straně zůstávají pořád nějaká stigmata, protože já jsem přesvědčený, že 50 procent Pražáků si pořád myslí, že se v Ostravě těží uhlí. A ono tohle změnit je složité, takže se snažíme právě prezentací kraje na všech možných fórech národních, evropských přesvědčit, že ten kraj se mění. Ale je to prostě dlouhý proces a máme před sebou hodně práce.

Tomáš Tikal, TV Polar: Transformační plán Moravskoslezského kraje 2020 až 2030 má celkem osm tematických programů. Který z nich považujete za nejdůležitější?

Zdeněk Karásek, zmocněnec hejtmana MS kraje: To se dá těžko odděloval. Já si myslím, že důležité jsou všechny. Máme tam těch osm programů, všechny podporují tři klíčové super priority toho kraje a to je změna prostředí. To znamená zejména třeba, když jsme se bavili o té pohornické krajině tak, aby se z toho stala atraktivní součást našeho kraje. Je to o rozvoji podnikání a podnikavosti, protože náš kraj je krajem dlouhodobě založeným na zaměstnání ve velkých firmách, ale tohle to se začíná postupně měnit. A ta třetí super priorita je rozvoj lidí. To znamená ať už lidí teda mladých, kteří jsou teď na školách nebo dospělých, aby se připravili na nové technologické a společenské výzvy. Ke všemu tomu těch osm programů směřuje. Máme tam aktivity zaměřené na zelený průmysl, cirkulární ekonomiku a tak dál, ale všechny jsou důležité.

Tomáš Tikal, TV Polar: Jak se kraji vyplácí zapojení do evropské platformy uhelných regionů procházejících transformací?

Zdeněk Karásek, zmocněnec hejtmana MS kraje: Myslím si, že bez tohoto zapojení bychom dneska tady těch 19 miliard minimálně za sto operačního programu neměli. Protože naše aktivity v této platformě vedly k tomu, že vůbec vznikl ten evropský fond. O to se hodně zasloužil polský řekněme europoslanec pan Buzek a od nás kraje Evžen Tošenovský, bývalý hejtman. Ale to, že na té platformě jsme, že jsme tam aktivní, že prakticky jsme vždycky zváni k tomu, abychom tam vystoupili, že dokonce v červenci jsme byli první kraj nebo první region, který navštívil viceprezident Evropské komise pan Timmermans po vyhlášení toho programu Fit for Fifty Five. Takže jsme na té úrovni vidět a to je hodně důležité právě i při zajišťování zdrojů na projekty, které naši promění můžou sloužit.

Tomáš Tikal, TV Polar: Jaké podpory by se mělo dočkat podnikání tady v tom našem regionu a inovace?

Zdeněk Karásek, zmocněnec hejtmana MS kraje: Tak tady je úplně klíčová činnost Moravskoslezského inovačního centra, které sídlí v bývalém vědeckotechnickém parku v Porubě a během uplynulých čtyř let realizovalo služby pro asi 400 firem. My jsme vlastně společně vytvořili program, který se jmenuje PodReg neboli podnikový region a všechny ty zkušenosti z těch čtyř let chceme využít k tomu, aby z těch řekněme nižších stovek podpořených firem, aby byly spíš tisíce a aby se ta pomoc rozprostřela po celém kraji. Chceme aby zahájení a rozvoj podnikání v našem kraji bylo úplně nejlepší nebo nejpříznivější v celé ČR a k tomu všechny ty programy budou směřovat.

Tomáš Tikal, TV Polar: Děkuju moc za rozhovor a za Váš čas, mějte se hezky a někdy příště na viděnou.

Zdeněk Karásek, zmocněnec hejtmana MS kraje: Také děkuji, na shledanou.

Redakčně upraveno / zkráceno.Mohlo by Vás také zajímat


Dnešní premiéry