Expres Ostrava-Jih

  • Zpravodajství z obvodu Ostrava-Jih od redaktorky Y.Fajtové a P. Rehánka
  • Skončila III. etapa rekonstrukce Fakulty bezpečnostního inženýrství
  • Na ozdravné pobyty vyrazí další školáci
  • Finišují práce na novém náměstí Ostrava-Jih

Skončila III. etapa rekonstrukce Fakulty bezpečnostního inženýrství

Fakulta bezpečnostního inženýrství Vysoké školy báňské technické univerzity zdárně ukončila III. etapu rekonstrukce svého areálu v Ostravě-Výškovicích. Novotou tak září další budovy v areálu, které získaly moderní vzhled.

Fakulta bezpečnostního inženýrství Vysoké školy báňské technické univerzity se postupně začala přestavovat v roce 2002. kdy celý areál získala od obvodu Ostrava-Jih. V minulosti tady fungovala základní škola.  

“Je to ZŠ bývalá Lumírova, kterou jsme předávali jako městský obvod VŠB v roce 2002 a ta proměna celého toho areálu je neuvěřitelná. Vznikly zde nové budovy, nové nástavby, staré objekty se revitalizovaly, jsou tady vysoce odborné laboratoře a to je přesně takový typ investice, který jsme rádi, že v našem obvodě máme,” má radost Jan Dohnal, místostarosta MOb Ostrava-Jih

“Bylo to několik etap a v současné době jsme dokončili právě 3.etapu rekonstrukce. Etapa zahrnovala vlastně rekonstrukci přibližně 50 procent budov v areálu, primárně jsou to budovy LA a LB, které patří mezi největší. Došlo ke kompletní rekonstrukci, změnila se stavba dispozičně, materiálově a vznikla nová pracoviště,” uvádí Jiří Pokorný, děkan FBI

Jedním z nich je i centrum simulačních technologií, ve kterém probíhají cvičení studentského krizového štábu. V rámci ostrého křtu centra to bylo cvičení na téma velká sněhová kalamita.  

Fakulta bezpečnostního inženýrství je jedinou v Česku, která nabízí unikátní obory orientované na bezpečnost. Náplň studia je zaměřena především na analýzu a prevenci rizik, požární bezpečnost, či bezpečnost práce a v současné době má přes tisíc studentů. 

“Takže není to vzdělávání pro vzdělávání, ale opravdu vychováváme zde odborníky, kteří určitě najdou uplatnění na trhu práce a já věřím, že se často bude jednat i o lidi, kteří třeba do Ostravy za studiem přijdou a už tady následně zůstanou a budou tady působit a rozvíjet své kariéry, protože to jsou přesně ti lidé, o které tady stojíme,” říká Jan Dohnal, místostarosta MOb Ostrava-Jih 

Fakultu v brzké době čeká závěrečná etapa rekonstrukce a tou bude dokončení exteriérových ploch.

“Je to plocha atria, příjezdových komunikací a parkovišť a vlastně na tuto etapu nebo paralelně s ní budeme řešit závěrečné dovybavení infrastrukturou,” dodává Jiří Pokorný, děkan FBI

Všechny učebny tak budou i nově vybaveny a ozvučeny. 

---

Na ozdravné pobyty vyrazí další školáci

Děti z mateřských škol a také žáci základních škol z Jižního města pravidelně jezdí na ozdravné pobyty, na které přispívá ostravský magistrát i MS kraj. Už v březnu se tak v Jeseníkách zregenerují další školáci

Školáci už brzy vyrazí na 14 denní ozdravné pobyty v Beskydech a Jeseníkách, které jsou hrazeny z Fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší. Například ZŠ Volgogradská z Ostravy-Zábřehu získala dotace pro 150 žáků 2.stupně. 

“Tento fond má pod sebou magistrát města Ostravy. Na každého žáka dostane škola příspěvek z tohoto fondu 6 tisíc korun a můžeme z toho zaplatit jeho dopravu, ubytování, stravu a případně ještě další aktivity, které žáci absolvují na tomto pobytu. Tento pobyt mají žáci velmi rádi a rádi se ho účastní nejen proto, že se zbaví výuky, ale hlavně proto, že jsou venku v krásném prostředí,” uvádí Jan Šebesta, ředitel ZŠ Volgogradská

Už loni v říjnu si ozdravný pobyt v Jeseníkách užili děti z MŠ Volgogradská, na které jim přispěl MS kraj. A to částkou 5 400 korun na jedno dítě. 

“Naše děti navštívily solnou jeskyni, byly na bazénech, byly v Karlově Studánce a měly možnost si vyzkoušet taky vysokohorskou turistiku.Na ozdravný pobyt dětí v MŠ mohou vyjet také jejich rodiče. Rodičům je částečně hrazena úplata za ubytování a za stravování,” říká Jan Šebesta, ředitel ZŠ Volgogradská

Z obvodu Ostrava Jih do dubna vycestuje na ozdravné pobyty celkem 1820 žáků základních škola a dvě desítky dětí z mateřských škol. 

“Ozdravné pobyty samozřejmě mají za cíl zlepšení zdravotního stavu dětí. Ale nejen to, nejen zdraví, ale samozřejmě takový delší pobyt se spolužáky, s kamarády, mnohdy různého věku přispívá k tomu, že se vytvářejí nové, přátelské, kamarádské vztahy a vytváří se také přátelské, takové neformální vztahy s pedagogy. A díky těmto finančním dotacím pochopitelně mohou vyjíždět také děti z rodin, kde třeba ta finanční situace není optimální,” hovoří Dagmar Hrabovská, místostarostka MOb Ostrava-Jih

Z fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší školská zařízení na Jihu získala pro letošní rok téměř 11 milionů korun. 

---

Finišují práce na novém náměstí Ostrava-Jih

Na novém náměstí Ostrava-Jih finišují práce na odstranění zjištěných vad. Skončit by měly nejpozději do konce března.  Tyto vady ale nebrání provozu na náměstí. Lidé tak tento krásný prostor s novým mobiliářem, kašnou, praktickým zastřešením a zelení, která na jaře rozkvete, mohou pohodlně využívat. Pojďme se teď podívat, jak náměstí vznikalo.

Náměstí Ostrava-Jih slavnostně otevře velikonoční jarmark s pestrým programem. Probíhat bude 4. a 5. dubna a těšit se můžete mimo jiné na ukázky tradičních řemesel a kapelu Fleret.

---Mohlo by Vás také zajímat