Expres Ostrava-Jih

  • Zpravodajství z obvodu Ostrava-Jih od redaktorky Y.Fajtové a P. Straky
  • Obyvatelé Ostravy-Jihu se vyjádřili k veřejnému prostoru
  • Jižní město uspělo v soutěži Obec přátelská seniorům
  • Nebytové prostory v Jubilejní kolonii jsou k pronájmu
  • Senior Point se rozšířil o venkovní kavárničku

Obyvatelé Ostravy-Jihu se vyjádřili k veřejnému prostoru

Na radnici Ostravy-Jihu se vůbec poprvé uskutečnil plánovací workshop k veřejnému prostoru. Konkrétně se lidé mohli vyjádřit k prostoru vymezenému ulicemi Horní, Odborářská a Dvouletky v Hrabůvce.

Také na Jihu vznikne vzorové sídliště. Společně ho na radnici plánovali odborníci s vedením radnice a obyvateli.

Martin Bednář, starosta MOb Ostrava-Jih: “Městský obvod se také zapojil do projektu Technologické agentury ČR na typové sídliště, které je ve více městech ČR. V tuto chvíli se vlastně jednalo o tu oblast Odborářské, Edisonové."

Obyvatelé lokality se mohli vyjádřit k tomu, jaké mají možnosti trávení volného času, k dostupnosti služeb, k zeleni i parkování, k případným bariérám a označovali i místa, kde se cítí dobře, nebo naopak nebezpečně.

Martin Bednář, starosta MOb Ostrava-Jih: “Občané se zapojovali, byly vlastně tři skupinky, v každé z nich byl nějaký občan z dané lokality a ty požadavky byly různé. Většinou zrovna tady byli spokojeni, protože mají všude blízko, pochopitelně někteří naráželi opět na parkovací místa, někdy na herní prvky, nějakou obslužnost, nějaké služby, ale vesměs byli spokojeni.”

Anketa: jeden z obyvatel Ostravy-Jihu: “Velký problém, který tady je, je s parkováním obecně, takže jestli tady se zeptám, jak to vypadá výhledově s tím parkováním.”

Filip Tittl, Fakulta architektury, Centrum kvality bydlení: “Máme vybrané tři pilotní lokality, Jedna je tady na Jihu, jedna je v centru a jedna je v Porubě, Každá je trochu jiná a právě proto, aby mohly fungovat jako určité příklady pro zbylá území v Ostravě. Cílem je najít vlastně dlouhodobou strategii jak nakládat se sídlišti, zejména s veřejným prostorem.To jsou ty prostory, které jsou mezi domy, které dneska skýtají největší potenciál pro zvyšování kvality života v tom místě.

Radnice chce vytipovat i jiné lokality a sídliště, kde by řešila komplexněji veřejný prostor tak, aby byli všichni spokojeni.

---

Jižní město uspělo v soutěži Obec přátelská seniorům

Obvod Ostrava-Jih si připsal velký úspěch. V soutěži Obec přátelská seniorům obsadil 2. místo v kategorii obcí nad 50 tisíc obyvatel.

Senioři v Ostravě-Jihu se mohou těšit na více akcí, než doposud. Jižní město totiž získalo 800 tisíc korun za 2. místo v soutěži Ministerstva práce a sociálních věcí s názvem Obec přátelská seniorům.

Jan Dohnal, místostarosta MOb Ostrava-Jih: “Podávali jsme projekt. kterým chceme rozšířit naše aktivity pro seniory s tím, že v rámci tohoto projektu předpokládáme vydání dvou tisíc knížek a natáčení nějakých instruktážních videí v oblasti nutričního poradenství, bezpečnosti, problematiky šmejdů apod. , kdy tato videa budeme distribuovat zase v počtu dvou tisíc flashek mezi seniory.”

Tato videa budou natočena a umístěna zároveň i na sociálních sítích a na kanálech you tube a obvod věří, že vyhraná částka 800 tisíc nebude v této oblasti poslední vlaštovkou. Radnice z vlastních zdrojů zajišťuje řadu proaktivit pro seniory. Kromě Senior Pointu organizuje řadu- senior klubů s bohatým programem a kulturním vyžitím a také zájezdy pro seniory.

Jan Dohnal, místostarosta MOb Ostrava-Jih: “Tady musím říct, že letos se nám podařilo díky zřízení Centra sociálních služeb tuto nabídku rozšířit a ty zájezdy budou posíleny, protože jsme si žádali přes obvod i přes tuto organizaci, takže opravdu toho, co seniorům nabízíme, je celá řada a díky tomuto grantu, který jsme získali z Ministerstva práce a soc. věcí, jak už jsem říkal těch 800 tisíc, tato aktivity ještě rozšíříme ještě o tyto další dvě věci.”

Udržitelnost projektu je dva roky, tedy ještě na celý příští rok.

---

Nebytové prostory v Jubilejní kolonii jsou k pronájmu

Pokračuje rekonstrukce někdejšího objektu lázní v Jubilejní kolonii. V tomto skvostu, který se přestavbou vrátí do doby, kdy byl postaven, tedy do první republiky, vzniknou nebytové prostory.

Radnice Ostravy-Jihu hledá nájemce krásných nebytových prostor ve Velflíkově ulici v Jubilejní kolonii. Konkrétně v objektu bývalých lázní, který momentálně prochází rozsáhlou rekonstrukcí.

Markéta Langrová, místostarostka MOb Ostrava-Jih: “Našim záměrem je, aby v přízemí tohoto objektu vznikla kavárna nebo cukrárna. Pro podporu vzniku této služby jsme se rozhodli snížit nájemné na dobu 6 měsíců, a to za symbolickou částku 100 korun za metr čtvereční za rok. V dalších dvou patrech bude možné si pronajmout kancelářské prostory.

Součástí kavárny nebo cukrárny bude také venkovní zahrádka, která vznikne po pravé straně budovy.

Markéta Langrová, místostarostka MOb Ostrava-Jih: “Zájemci podrobnější informace najdou na našich webových stránkách nemovitostiovajih.cz a samozřejmě si mohou domluvit individuální prohlídku těchto prostor.”

Bývalé lázně byly otevřeny v roce 1930 a fungovaly jako umývárny pro obyvatele. Domy v Jubilejní kolonii v té době totiž nebyly vybaveny koupelnami.

Petr Přendík, kronikář MOb Ostrava-Jih: “V přízemí se nacházela čekárna, byla tam také mandlovna a podobné zázemí pro praní a krom toho tady bylo i 20 sprch. V prvním patře se potom nacházelo 9 van a ty právě byly využívány často k těm velkým očistám lidského těla, kam se obyvatelé Jubilejní kolonie docházeli pravidelně, většinou v sobotu, umývat.”

Rekonstrukce bývalých lázní si vyžádá zhruba 12 milionů korun a skončit by měla už letos v srpnu.

---

Senior Point se rozšířil o venkovní kavárničku

Senior Point Ostrava-Jih rozšířil své služby. Lidé mají nově možnost posedět si venku na sluníčku. Před Komorním klubem totiž vznikla malá kavárnička.

Senior Point poskytuje své služby a pořádá nejrůznější akce pro seniory už od roku 2018. Velké oblibě se těší zejména besedy a přednášky se zajímavými lidmi, které pravidelně probíhají v prostředí Komorního klubu pod názvem Kávičkování.

Petra Višnická, vedoucí pro vzdělávání a kurzy, Kultura-Jih: “Po dlouhé pauze a různých nepříjemných protivirových opatřeních jsme se proto rozhodli tu oblíbenou akci co nejrychleji oživit. Vytáhnout ven a proto vznikl projekt letní kavárničky. Právě teď tady sedíme a já bych chtěla pozvat všechny. nejen seniory k dobré kávě, na čaj, ale hlavně k příjemnému posezení v neopakovatelné atmosféře Jubilejní kolonie.”

Kavárna je otevřena v době, kdy probíhá Senior point, tedy vždy v pondělí, úterý a čtvrtky od 8 do 14 hodiny. V kavárničce si můžete dát nejen kávičku, ale také čaj, nebo limonádu a přečíst si knížku, nebo si zahrát nějakou společenskou hru.

Petra Višnická, vedoucí pro vzdělávání a kurzy, Kultura-Jih: “Začínáme, takže lidé teprve přicházejí, rozhlíží se, objevují naši nabídku, zkoumají, jestli mohou přijít, co všechno jim můžeme nabídnout.”

Anketa: host kavárničky: “ Je to parádní nápad toto, protože teď jedu z centra, jsme utahaná, vedro, tak si ráda tu vodu dám. Ona vůbec ta Jubilejní kolonie je taková , stalo se to moji srdeční záležitostí.”

Senior Point je kontaktním místem a bezpečným prostředím nejen pro seniory, ale i pro jejich rodinné příslušníky a nabízí zcela bezplatně mimo jiné poradenství jak v sociální, tak finanční a právní oblasti.

Petra Višnická, vedoucí pro vzdělávání a kurzy, Kultura-Jih: “Osobám nad 65 let rozdáváme vlastně bezpečnostní hlásiče požáru a kouře, obálky, které slouží vlastně k osobním údajům a pomáhají zdravotním, záchranným službám , policii při jejich zásazích u nich v domácnostech.”

Také se tady dozvíte informace o různých akcích v obvodu Ostrava-Jih a pokud o ně máte zájem, můžete si tady zakoupit i vstupenky. A ještě vás zavedeme na letní kolonády.

Petra Višnická, vedoucí pro vzdělávání a kurzy, Kultura-Jih: “30. června proběhla první letní kolonáda na pěší zóně před budovou K-tria. Akce měla úspěch a čekají nás celkem čtyři takovéto promenády. Budeme se těšit v případě krásného počasí každé druhé úterý od 16 hodin právě na pěší zóně před budovou K-tria."

Další kolonáda tedy proběhne už 14.července, kdy všem návštěvníkům k dobré náladě zahrají talentovaní žáci z Pop academy.

---Mohlo by Vás také zajímat