Expres Ostrava-Jih

  • Zpravodajství z obvodu Ostrava-Jih od redaktorky Y.Fajtové a P. Straky
  • Rekonstrukce ulice Mjr. Nováka pokračuje II. etapou
  • Prázdninová akce Na vlnách dobrodružna v DK Akord
  • Pokračují práce na revitalizaci kašny před poliklinikou

Rekonstrukce ulice Mjr. Nováka pokračuje II. etapou

Na Jihu úspěšně zakončili 1. etapu rekonstrukce ulice Mjr. Nováka v Hrabůvce. Lidé tak mají k dispozici nejen více parkovacích míst, ale také nové chodníky.

Bezmála 50 milionů korun si vyžádá rekonstrukce ulice Mjr. Nováka v Hrabůvce. Ta se opravuje po částech a momentálně je dokončena ta první, která začala v dubnu.

Hana Tichánková, místostarostka MOb Ostrava-Jih: “Navzdory rozmarům počasí jsme úspěšně jenom s malinkatým zpožděním jsem dokončili první etapu přestavby ulice Mjr. Nováka. Na již hotových parkovacích stáních umožňujeme od dnešního dne již parkování, jak je vidět a řidiči můžou hotovou etapu hojně využívat. Etapy jsou celkem tři a postupuje se vlastně v souladu s harmonogramem. V celém rozsahu ulice dochází k rekonstrukci jednak povrchu vozovky, dále také opravy chodníků a samozřejmě jsou vybudována, případně rekonstruována nová parkovací místa.“

Právě začala druhá etapa rekonstrukce, která potrvá zhruba do října a po celou dobu bude omezen jak provoz, tak parkování v této části.

Gabriela Gödelová, mluvčí MOb Ostrava-Jih: “Po dobu probíhající rekonstrukce je opravdu třeba používat náhradní parkovací plochy, a to jak na ulici Dr. Martínka, tak v přilehlém okolí, jak je to prostě možné."

Všichni obyvatelé přilehlých domů dostali předem do svých schránek plánek s veškerými informacemi, aby věděli, jak budou práce pokračovat a kde je možné po dobu rekonstrukce odstavit vozidla. Kompletně bude celá ulice opravena do konce listopadu.

---

Prázdninová akce Na vlnách dobrodružna v DK Akord

Prázdniny na Jihu. To je úplně nový projekt radnice, který nabízí pestrý program pro děti. Probíhat bude každý den až do 21. srpna vždy od 8 do 12 hodin a pokaždé na jiném místě obvodu.

Akcí Na vlnách dobrodružna na zahradě kulturního domu Akord odstartoval kolotoč letních aktivit pro děti Jižního města s názvem Prázdniny na Jihu. Děti na ní bojovaly o pirátský poklad a bylo na nich vidět, že je to baví. Vše ale začalo pirátským divadelním představením. Hned na na to si děti vyzvedly kartičky a postupně plnily všelijaké úkoly, ve kterých musely prokázat svou zručnost.

Zdeněk Kačor, programové oddělení DK Akord: ”Tam dostávají razítka a jak splní 5 úkolů, přijdou si pro slosovatelný lístek. Dalších 5 úkolů, druhý slosovatelný lístek a pak ty lístky jdou do slosování a z toho losování my sestavíme dvě posádky. Dvě posádky po 5 námořnících, nebo po 6, kteří budou už tady na pódiu bojovat o ten poklad. Naši hrou, která je připravena, nejdříve musí najít lodě, pak musí najít ostrov a teprve až se dostanou na ostrov. můžou hledat poklad.”

Anketa: návštěvníci akce: “Je to dobrý a já jsem teďka dělala trojku. Hřištěm běhala jsem a potom jsem dělala překážky.”

“My jsme prošly jedničku a dvojku a teď jdeme na trojku. Na jedničce takto jsme šoupali o lano , seděli jsme na takových bobech a přetahovali jsme se lanem.”

“Dobře se mi dařilo, byla jsem v jedničce i dvojce a hodně se mi to tady líbí. Asi jednička. Měla jsem jezdit na takových talířích po zemi a držet se lana a dojet až do cíle.”

A takovýchto aktivit děti zažijí ještě spoustu.

Dagmar Hrabovská, místostarostka MOb Ostrava-Jih: “Připravili jsme s odborem školství pro děti Prázdniny na Jihu. Je to projekt, který je úplně nový a jsem ráda, že vlastně pro děti připravil od 7.7. do 21.8. na každý den v době od 8 do 12 hodin program. A program to bude vždycky jiný. Do přípravy jsou zapojeny DK Akord, kulturní zařízení Ostrava-Jih a potom je to celá řada neziskových organizací.”

Na jednotlivé aktivity Prázdnin na Jihu se děti od 6 do 15 let stále mohou hlásit. Kapacita je ale omezená na 50 dětí denně. Zájem je obrovský, některé aktivity už jsou bohužel plně obsazeny.

Zuzana Sedláčková, odbor školství a kultury MOb Ostrava-Jih: “Nejčastěji si rodiny rezervují aktivity, které jsou spojeny se sportem. To znamená sportujeme s Riderou, nebo parkurový workshop, nebo Um Cirkum. Dokonce se nám naplnily in-line brusle. Ale máme naplněné třeba tady v Akordu Jak se dělá televize. To bylo okamžitě naplněné, pak bylo naplněné třeba graffiti, Snažili jsme se pokrýt úplně všechno, máme dokonce i jeden workshop, který je určen pro děti, které jsou handicapované, a to je laserová střelnice.”


Přehled všech aktivit včetně rezervačního formuláře najdete na webu

---

Pokračují práce na revitalizaci kašny před poliklinikou

Na Jihu jsou v plném proudu práce na rekonstrukci kašny před poliklinikou v Hrabůvce. Ta nejenže získá zcela nový vzhled, ale bude navíc i podsvícená a vodní efekt bude napodobovat pohyb vln na pobřeží.

V Jižním městě pokračují práce na nejúspěšnějším projektu participativního rozpočtu z minulých let. Tím je kašna před poliklinikou v Hrabůvce, do které se po rekonstrukci vrátí i zrestaurovaná socha zdraví Mikuláše Rutkovského. Dokončena je mimo jiné nová plastová a obetonovaná jímka.

Hana Tichánková, místostarostka MOb Ostrava-Jih: “V této chvíli je osazen betonový límec. Čeká se, až zatvrdne a budou práce pokračovat dále tak, aby skončily do konce léta. V současné chvíli jsme již ukončili příjem návrhů do dalšího ročníku participativního rozpočtu. V letošním roce budeme rozdělovat celkem 10 milionů korun, a to aktuálně na 50 přihlášených projektů.

Gabriela Gödelová, mluvčí MOb Ostrava-Jih: “Nejvíce návrhů letos podali lidé z městské části Zábřeh, a to celkem 15. Následovaly Výškovice, po nich Hrabůvka a velice nás potěšilo, že se hojně s počtem 10 návrhů letos zapojili obyvatelé městské části Dubina a Bělský les.

Všechny vaše projekty teď projdou technickou analýzou a ty úspěšné budou v září prezentovány na různých místech a akcích v obvodu.

Hana Tichánková, místostarostka MOb Ostrava-Jih: “Takže já doufám, že kromě dětských hřišť a úprav veřejného prostoru tam opět najdeme nějaký zajímavý projekt podobný právě tady rekonstrukci původní kašny.”

Během října pak bude spuštěno hlasování a Vy rozhodnete o těch nejlepších projektech, které se budou příští rok realizovat.

---Mohlo by Vás také zajímat


Dnešní premiéry