Expres Ostrava-Jih

  • Zpravodajství z obvodu Ostrava-Jih od redaktorky Y.Fajtové a P. Straky
  • Lidé stále mohou přispívat do tříkrálové sbírky
  • Strážníci na Jihu Ostravy zasahují rychle i díky kamerám
  • Senioři opět chtějí překonat kanál La Manche

Lidé stále mohou přispívat do tříkrálové sbírky

Letošní tříkrálová sbírka se bohužel musela obejít bez koledníků. Ti kvůli pandemii koronaviru nemohli vyrazit do ulic a s pokladničkami navštívit jednotlivé domácnosti. I přesto zaznamenala úspěch. V celém MS kraji se dosud vybralo bezmála 11 a půl milionů korun.

Jen v Ostravě se v rámci tříkrálové sbírky podařilo vybrat bezmála milion 400 tisíc korun, a to stále ještě neskončila. Do online pokladničky budete moci přispívat až do konce dubna.

Martin Pražák, ředitel Charity Ostrava: “Já jsem moc vděčný a Charita Ostrava a lidé, kterým ty peníze budou sloužit za podporu ze strany těch dárců, protože opravdu neočekávali jsme tak vysoký příjem.”

Další peníze se podařilo vybrat díky stacionárním pokladničkám, které byly rozmístěny na veřejně přístupných místech jako jsou kostely, obchody a lékárny. Pár jich bylo i na poštách. Celkem jich bylo po Ostravě a okolních obcích rozmístěno 130.. Ty už byly rozpečetěny a příspěvky sečteny.

Veronika Curylová, koordinátorka sbírky v Ostravě: “V rámci těch pokladniček se vybrala krásná částka. Přes 800 tisíc korun. S tou částkou jsme ani nepočítali, takže z toho máme obrovskou radost, že dárci, kteří nemohli, nebo nechtěli přispět online, tak si tu pokladničku našli. Měli jsme celý seznam uvedený na našich webových stránkách na fb, takže kdo chtěl, tak si našel tu nějakou pokladničku, kde je umístěná.”

Peníze ze sbírky poputují mimo jiné na provoz mobilního hospice svatého Kryštofa, který působí v Ostravě-Výškovicích a zajišťuje pomoc lidem v terminální části života v jejich domovech.

Vladimíra Berousková, vedoucí střediska, vrchní sestra, Charitní středisko sv. Krštofa: “Máme vlastně péči 24/7, to znamená 24 hodin denně 7 dní v týdnu, pacienti a jejich rodiny mají tak zvané pohotovostní číslo, kde můžou kdykoli si zavolat o radu, nebo pomoc. Být doma ve svém bytečku ve svém domě, kde jsou na to zvyklí a držet za ruku svoji manželku, svoji dceru, nebo bratra podle toho, kde se o něj stará, je to nejlepší, co může být.”

Část prostředků využije i Charita svatého Alexandra, se kterou Charita tříkrálovou sbírku v Ostravě realizuje . Konkrétně peníze půjdou na chráněné dílny. Další peníze poputují do charitního domu svatého Václava, což je domov pro seniory, kde se letos bude kompletně obnovovat vybavení kuchyně

Martin Pražák, ředitel Charity Ostrava: “Původně jsme z tříkrálové sbírky chtěli financovat ještě parkoviště tady u hospice svatého Lukáše, nicméně vzhledem k tomu, že ty prostředky budou nižší než jsme očekávali v tom předcházejícím roce, tak pravděpodobně tady provedeme pouze projektovou dokumentaci.”

Peníze by měly jít i na dofinancování rekonstrukce nízkoprahového denního centra Charitního domu sv. Benedikta Labre. Více o tom, jak můžete přispívat se dozvíte na webu tříkrálová sbírka.cz.

---

Strážníci na Jihu Ostravy zasahují rychle i díky kamerám

Na pořádek v Ostravě-Jihu dohlíží 130 strážníků ostravské městské policie. Sami by to ale nezvládli. V práci jim pomáhá kamerový systém, díky kterému už zabránili mnoha trestným činům a nebo bleskově dopadli pachatele.

V Ostravě-Jihu dlouhodobě klesá kriminalita.Je to nejen díky rychlým zásahům městské policie, ale také díky kamerám, kterých je po celém obvodu rozmístěno celkem 380.

Martin Bednář, starosta MOb Ostrava-Jih: “Při každé rekonstrukci infrastruktury, to znamená třeba podchodů a tak dále, tak už tam dodáváme nové kamery, takže věřím, že to zlepšení bude i v následujících letech."

Kamery pomohly i starší ženě, která na zastávce Antonína Poledníka na Dubině uklouzla při vystupování z tramvaje. Poranila si nohu a nemohla vstát. Během chvíle u ní byla hlídka městské policie a pomoc koordinoval strážník u kamerového systému.

strážník do vysílačky: "Dejte pod tu ženu hliníkovou fólii, ať nepromrzne. Rozumím, provedu, konec."

Dohledové pracoviště na Kaminského ulici je jakýmsi mozkem a jeho obsluha neustále sleduje dění v ulicích města. Ostrava - Jih je největší ze 4 služebních oblastí ostravské městské policie.

Pavel Honczek, vedoucí oblasti MP Ostrava - Jih: " Oblast Ostrava-Jih zahrnuje celkem šest městských obvodů: Ostravu – Jih, Hrabovou, Novou Bělou, Proskovice, Starou Bělou a Vítkovice. Na tomto teritoriu slouží celkem 130 strážníků. Centrální pracoviště s nepřetržitým provozem je situováno zde, na Integrovaném výjezdovém centru v Nové Bělé na ulici Kaminského."

Díky kamerám mohou policisté dopadnout pachatele přímo při činu a nebo jen chvíli po něm. Celá oblast Jihu je navíc rozdělena do 40 okrsků a každou má na starosti konkrétní strážník.

Vít Vylíčil, okrskář MP Ostrava: "Můžeme občanům poskytnout aktuální informace z toho okrsku, známe se i osobně a to je určitě velká výhoda."

Důležitá je i spolupráce s úřadem městského obvodu. Vedoucí a starosta se proto pravidelně scházejí.

Martin Bednář, starosta MOb Ostrava-Jih: “Městská policie je potřeba. Možná mě za kolegy mrzí, že nemají plný stav, protože by samozřejmě byli vidět ještě více tam, kde je potřeba, takže to může být i výzva pro občany, aby neváhali se zapojit do činnosti městské policie a přihlásit se.”

Strážníci často také reagují na nejrůznější oznámení občanů. Nejčastěji se týkají špatně zaparkovaných aut..

---

Senioři opět chtějí překonat kanál La Manche

Senioři z Jihu Ostravy se zapojují do všech projektů platformy Sen Sen, Loni to byl mimo jiné mezigenerační projekt Dopis vnoučeti, nebo Přeplavme svůj La Manche. V aktivitách pokračují i letos.

Senioři z klubu Akord mají před sebou další výzvu. Opět chtějí překonat kanál La Manche, který má v nejužším místě 34 kilometrů. Zatímco loni ho společnými silami přeplavali, letos ho chtějí pokořit pěšími tůrami.

Marek Skřipský, referent vztahů s veřejností: “Ono se jedná o projekt platformy Sen Sen senzační senioři, která vlastně vznikla v Praze na celonárodní úrovni a my s touto platformou spolupracujeme už dlouhodobě na více projektech. Pokud jde čistě o kanál La Manche, tak ten projekt je původně zaměřen na plavání. a teď samozřejmě ta situace s koronavirem je taková, jaká je, takže bazény jsou zavřené a proto vlastně senzační seniory napadla ta idea provést ten přechod toho kanálu suchou nohou.”

Mimořádná pěší štafeta La Manche na suchu bude probíhat po celý únor, kdy se senioři pokusí ujít 34 kilometrů. Senioři z klubu Akord tak vyráží buď každý po vlastní ose, nebo na společnou procházku, při které řádně dodržují veškerá protiepidemická opatření. Naposledy se prošli křížovou cestou v Bělském lese.

Eva Šrubařová ,seniorka z klubu Akord: “Senioři už jsou uvázaní v těch bytech a domech hrozně moc, tak se těší na jakoukoliv možnost, aby jsme se venku aspoň trošku setkali, což se zprostředkovalo a už jsme udělali nějaké kilometry na suchu pro kanál La Manche. Já jsem v tu neděli ušla 5, ta procházka byla 5kilomerová a jinak každý den 2 km s pejskem chodím. Mimo toho ještě nějaké dva km navíc s kolegyní se vždycky projdeme.”

Jiří Král, senior z klubu Akord: “Krásný lesopark máme v Ostravě-Jih, tak toho využíváme, na Poodří a na Rezavce. Jak jsme dělali tu křížovou cestu, to bylo 5 km celkem. Nachozené mám 50 km od 1. února a těšíme se ,že to všechno rozvolní a budeme se moci setkávat”

Veškeré kilometry, které senioři ujdou, se řádně zapisují.

Marek Skřipský, referent vztahů s veřejností: “Je však nutné, aby ty celkové kilometry nahlásili právě Šárce Zubkové, naší referentce a na základě těchto údajů se potom bude postupovat dále při komunikaci s tím celonárodním centrem.”

Senioři z klubu Akord nejsou jediní. Do pěší štafety La manche na suchu se přihlásilo 48 klubů z celé ČR. Patronkou štafety je Lucie Leišová, dálková a zimní plavkyně, která v roce 2014 jako teprve čtvrtá Češka přeplavala Gibraltarskou úžinu.

---Mohlo by Vás také zajímat


Dnešní premiéry