Expres Ostrava-Jih

  • Zpravodajství z obvodu Ostrava-Jih od redaktorky Y.Fajtové a P. Straky
  • Okolí Kotvy a kina Luna projde rozsáhlou revitalizací
  • Prameniště v Korýtku se dočká rekonstrukce
  • ZŠ Březinova funguje pro děti záchranářů

Okolí Kotvy a kina Luna projde rozsáhlou revitalizací

Ostrava-Zábřeh prochází postupnou revitalizací. Tu odstartoval projekt Zeleň za Lunou, díky kterému se prostor za kinem promění na velký park s posezením, pestrou zelení, novými chodníky a sportovišti.

V Ostravě-Zábřehu je v plném proudu revitalizace prostoru za kinem Luna. Jde o investici za zhruba 15 milionů korun, která by měla skončit příští rok na jaře. Radnice by na dofinancování projektu Zeleň za Lunou chtěla získat dotace.

Jan Dohnal, místostarosta MOb Ostrava-Jih: “V současné době Ministerstvo místního rozvoje Státní fond místních investic vypsal dotační titul, ze kterého jsme si již v minulosti dvakrát žádali o regenerace panelových sídlišť. Nyní bychom si v rámci tohoto programu chtěli požádat na dofinancování projektu Zeleň za Lunou, který je za mnou. Bude to nová relaxační zóna, která tady bude lidem v ulicích prospívat, svědčit, budou tam moct trávit svůj volný čas.”

Podél celého obvodu této plochy vyroste inline dráha a tady uprostřed bude parkourové hřiště.

Půjde o vůbec první parkourové hřiště na Jihu. Navíc jde o vítězný projekt participativního rozpočtu z roku 2018. Lidé se mohou těšit i na mlátové chodníky, odpočinkové zóny a pítka k osvěžení.

Anketa: jedna z obyvatelek Ostravy-Jihu: “Těšíme. Mám vnoučata, takže má tady být ten inline, parkour, pro důchodce nějaké lavičky Nevím, třeba to bude pěkné.”

Jan Dohnal, místostarosta MOb Ostrava-Jih: “Jedná se tedy o projekt, který je jednou z etap rozsáhlejšího území, které mimo jiné zahrnuje stavbu křižovatky Výškovická Čujkovova a prostory před kostelem sv. ducha, prostory před nákupním centrem Kotva a potom výměnu tramvajových těles na ulici Výškovická.”

Revitalizace celého území si vyžádá 100 až 150 milionů korun a co by tady obyvatelé uvítali?

Anketa: obyvatelé Ostravy-Jihu: “Já bych si přála nové chodníky do Výškovic, protože tam opravdu každý kousek je jiný, bydlíme až nahoře na Srbské a tam teda fakt ty chodníky to je hrůza. “

“Aby zůstala zeleň taky nějaká, protože to je vlastně jediný prostor prostě tady a tady toto mezi těmi baráky a jinak tady není nic.”

“Že se loni spravil sáňkovací kopec naproti Kosmonautů školy a od té doby není sníh. Tak jsme si říkali s vnukem, že by to chtělo i zasněžování.”

“Myslím, že by bylo fajn, kdyby tady udělali něco pro matky s dětmi. Třeba, aby tady mohly odpočívat s kočárkem, aby tady bylo nějaké pískoviště, protože tady je jen školka a tam u lesa potom hřiště, ale pro větší děti.”

“Já myslím, že to celkem jakž takž v pohodě. Všecko, jak vidíte, rozkopané, staví se pořád něco, tak je to v pohodě.”

Jan Dohnal, místostarosta MOb Ostrava-Jih: “Já věřím, že regenerace sídliště Zábřeh bude obdobně úspěšný projekt jako regenerace sídliště Hrabůvka, který v tento moment probíhá. Momentálně již 3. etapou.”

Rozsáhlou revitalizací by v budoucnu měly projít i Pískové doly.

---

Prameniště v Korýtku se dočká rekonstrukce

Hlasování do 5. ročníku participativního ročníku Náš Jih skončilo. Lidé vybírali své favority z 41 návrhů v celkové hodnotě 35 milionů korun. Do hlasování se zapojilo bezmála 5 tisíc obyvatel, kteří udělili 12 a půl tisíce kladných a dva a půl tisíce záporných hlasů.

Podtrženo, sečteno, v příštím roce bude v rámci 5. ročníku participativního rozpočtu Náš Jih zrealizováno celkem 15 projektů za 10 milionů korun. Právě ty od vás získaly nejvíce kladných hlasů.

Hana Tichánková, místostarostka MOb Ostrava-Jih: “Úplně první se umístil projekt Zachraňme jediný pramen na Jihu, který získal také největší počet hlasů, necelých 1200. Ten bude realizován v Zábřehu.”

Petr Přendík, kronikář MOb Ostrava-Jih: “Byl to takový jako můj trošku sen opravit jediný funkční pramen městského obvodu Ostrava-Jih po vzoru třeba jesenických pramenů, kde dobrovolníci taky zachraňují nějakým způsobem prameny . Tady se naskytla ideální příležitost zachránit tento pramen, vydatný vodní zdroj pomocí právě participativního rozpočtu.”

Tento pramen do Zábřehu Korýtka teče až z oblasti Ondřejníku, právě tady je zdroj této vody nejvydatnější.

Petr Přendík, kronikář MOb Ostrava-Jih: “Tak vidíte, že teď je tady taková nevzhledná trubka. Vypadá to spíše jako nějaký odpadní svod. Je tady i prameník v podobě takové kamenného ostění. Voda docela vydatně vytéká, ovšem nikoli z této trubky, ale někde zespodu, někde pod těmi kameny a předpokládám, že tam někde bude nějaká jímka na vodu, která asi praskla, nebo začala prosakovat, takže ta voda místo toho, aby protékala do té trubky, jaksi teče úplně mimo. Takže mám snem je aby tady byla hezká trubka a aby to teklo zase z té trubky.”

Původně tady v letech 1932 až 1981 stála vodárna, stejně jako jsou do dneška v Bělském lese a také tento pramen se tehdy jímal do vodovodní sítě. Kvalita vody, která z trubky vytékala by tak měla být obdobná jako u pramenu pod kolibou v bělském lese. To, jestli je pitná, ukážou až rozbory vody.

Petr Přendík, kronikář MOb Ostrava-Jih: “Pokud se ty rozbory opravdu prokážou, že to tady splňuje nějaké kvality, tak ta voda bude samozřejmě určena i k pití. Mi by se líbilo, kdyby tady časem třeba ještě někdy jako doplněk byla instalována trošku naučná cedule. Přece jen jsme v místech Korýtko, kde začalo osvobozování moravské části Ostravy. Kousíček, tam někde za námi do dneška jsou patrné základy původní výletní restaurace.”

Šlo o Grobianovu restauraci v Korýtku, která byla velmi populární za 1. republiky. Lidé si v ní mohli dát pivo z českého akciového pivovaru a také rybí speciality. Takže i toto místo má svou historii. Mezi dalšími projekty, které budou realizovány patří například mezigenerační hřiště v Hrabůvce.

Hana Tichánková, místostarostka MOb Ostrava-Jih: “Potom je to hřiště Na zahradě naší školky nenudí se kluci holky z Dubiny a památník lokálek v Pískáčích v Zábřehu."

Ostatní úspěšné projekty najdete na webu radnice a zveřejněny budou také v Jižních listech.

---

ZŠ Březinova funguje pro děti záchranářů

Základní škola Březinova v Hrabůvce v současné době funguje jako krizová. Pravidelně do ní docházejí děti integrovaného záchranného systému. V průměru jde o 10 školáků denně.

ZŠ Březinova je jedinou školou, která v Ostravě-Jihu funguje jako krizová. Zabezpečuje tak výuku pro děti záchranářů, hasičů, policistů a zdravotníků. Děti si tady nejen hrají, ale pravidelně se také zapojují do distanční výuky.

Dagmar Hrabovská, místostarostka MOb Ostrava-Jih: “Je to škola, která velice dobře zabezpečuje online výuku. Využila samozřejmě dotační tituly, které byly poskytnuty z města i ministerstva školství na proškolení pedagogů, na zakoupení hardwaru, softwaru a tak dál.”

Barbora Bazanová, asistentka pedagoga: “Děti ráno přijdou, hrajeme různé vzdělávací hry. Potom děti mají výuky přes tablety, přes notebooky, vždycky v určitou hodinu, potom jdeme na oběd a odpoledne už si zase hrají.”

Anketa: děti: “Mě to tady baví.”

“Mě to tady dobře baví, mám kamarády a s nima si můžu hrát. A taky se ráda i učím a taky ráda mám hodně přestávky. Je to tady lepší než doma.”

“Tady jsou vlastně děti i jiné a můžu si s nimi prostě povídat, hrát hry a doma můžu být maximálně na mobilu, nebo se učit.”

Dennodenně školu v průměru navštíví 10 dětí. Ostatní děti se učí z domu. Distanční výuka probíhá podle přesně daného rozvrhu.

Robert Závada, učitel ZŠ Březinova: “V mých hodinách se snaží plnit úkoly. Je toho poměrně dost, ale většina, 80, 90 procent plní úkoly svědomitě v termínech a snaží se.”

Jan Veřmiřovský, ředitel ZŠ Březinova: “Řešíme to buď přes platformy u těch nižších informační systém škola online, u těch vyšších zejména přes google meet, nebo google classroom tak, aby mohly robíhat i videokonference, aby to bylo o tom, že učitelé dovysvětlí látku, kterou třeba žáci nechápou, nebo případně vysvětlí novou.”

Do distanční výuky se pravidelně zapojuje 80 procent žáků školy. Ti, co doma nemají potřebnou techniku, můžou si přijít pro materiály tady do vestibulu školy.

Dagmar Hrabovská, místostarostka MOb Ostrava-Jih: “Městský obvod ani v této době neustál se zvelebováním školek a škol a během roku 2020 zrealizoval celou řadu investičních akcí za 60 milionů korun.”

Zateplení se dočkala mimo jiné ZŠ Kosmonautů 15, hned dvě ZŠ Provaznická a Dr. Lukášové mají zrekonstruované jídelny, no a v některých školkách byly vybudovány přírodní zahrady, v jiných zase vnitřní výtahy.


Dagmar Hrabovská, místostarostka MOb Ostrava-Jih: “I tady u této školy vidíme, že se realizuje výstavba nového oplocení v ceně 2 miliony 700 tisíc korun a připravuje se výměna oken v této budově.”

A ZŠ Březinova se díky dotacím z EU ve výši 9 a půl milionů korun dočkala i tří nových učeben včetně jejich vybavení. Jde o přírodovědnou, počítačovou a jazykovou učebnu.

---Mohlo by Vás také zajímat