Expres Ostrava-Jih

  • Zpravodajství z obvodu Ostrava-Jih od redaktorky Y.Fajtové a P. Straky
  • V Ostravě-Jihu schválili schodkový rozpočet
  • Betonové zdi u hřišť už nehyzdí výtvory sprejerů
  • O počítačové kurzy pro seniory je velký zájem

V Ostravě-Jihu schválili schodkový rozpočet

Městský obvod Ostrava-Jih bude letos hospodařit s jednou miliardou a třemi sty miliony korunami. Schválený rozpočet je zhruba o 160 mil. korun vyšší než v roce 2021, kdy se počítalo s nižšími příjmy kvůli pandemii koronaviru.

Zastupitelé Ostravy-Jihu na letošní rok schválili schodkový rozpočet ve výši 1, 3 miliardy, což je částka srovnatelná s výší schváleného rozpočtu na rok 2020. Rozdíl mezi příjmy a výdaji je 276 milionů.

Otakar Šimík (ANO), místostarosta MOb Ostrava-Jih: “My jej pokryjeme z předchozího kladného zůstatku hospodaření předchozích let, zapojením úvěru pro modernizaci a opravy bytového fondu. Jednou z priorit při sestavování letošního rozpočtu bylo, abychom zajistili především garantovaný adekvátní chod našich příspěvkových organizací a také běžné výdaje pro obvod."

Radnice chce letos více investovat především do údržby zeleně a v plánu má také opravit více silnic a chodníků.

Mezi další investiční akce patří například dokončení celkové revitalizace MŠ Gavlase, nebo dokončení rekonstrukce bytového domu na ul. Mládeže 12 v Jubilejní kolonii.

Počítá se i s rekonstrukcemi bytových domů. Například domy na ulici Františka Formana 55 až 57 se dočkají zateplení.

Zateplení se dočká i objekt na ulice Mjr. Nováka 34.

Otakar Šimík (ANO), místostarosta MOb Ostrava-Jih: “Jsem rád, že jsme zachovali maximální výši dotačních titulů například pro oblast školství, kultury, sportu a prevence kriminality, a to ve výši 3,9 milionů a například ze sociální oblasti se nám podařilo zachovat ve výši 1,1 milionů korun. Díky tomu, že jsme ty dotační tituly schválili už na konci minulého roku, mohou kluby čerpat tyto finanční prostředky již na začátku roku.”

Gabriela Gödelová, mluvčí MOb Ostrava-Jih: “Rozpočet městského obvodu Ostrava-Jih, který zastupitelé schválili na prosincovém zasedání jsme zveřejnili jak v lednových Jižních listech, kde se ním občané mohou seznámit jak v textové podobě, tak s jasným grafickým přehledem a současně je možno jej dohledat na webových stránkách ovajih.cz v sekci povinně zveřejňované informace.”

Letos se začne i s revitalizací předprostoru Kotvy a rekonstrukcí projde mimo jiné i MŠ Rezkova a hřiště na ulici Dolní, které využívají dobrovolní hasiči. V bytových domech na ulici Volgogradská budou vyměněna umakartová jádra. Financována bude i řada projektových dokumentací.

---

Betonové zdi u hřišť už nehyzdí výtvory sprejerů

Betonové zdi na sídlištích v Ostravě-Jihu procházejí malířskými úpravami. Dosud je hyzdily všelijaké výtvory sprejerů. Nově tematicky zapadají do okolí.

V Ostravě-Jihu dali prostor street art umělcům. Ti postupně zkrášlují sídliště tím, že esteticky ztvárňují zanedbané a všemi možnými motivy počmárané betonové zídky u dětských hřišť a jiných sportovišť.

Zdeněk Hübner (Ostravak), místostarosta MOb Ostrava-Jih: “Toto ztvárnění už je 11. barevným prvkem, který jsme takto vyzdobili a já věřím, že tyto barvičky a tyto zdi nejen ten prostor zkrášlí, ale že i odradí případné sprejery. Myslím, že jsou daleko hezčí než nějaké klikyháky a čmáranice.”

Marek Brinzík, majitel realizační firmy: “Základ je to ošetřit, nějakým způsobem ovapkovat a penetrace a nějaký základ fasádní barvou a potom používáme na to spreje lakovací, které jsou odolné proti mrazům a tak dále, takže výdrž to má několik let.”

Každá zeď je jiná. Motivy na nich umělci malují podle toho, u jakého hřiště, nebo sportoviště se nachází.

Marek Brinzík, majitel realizační firmy: “Tady zrovna je pískoviště, takže různé barevné ať to osvěžíme trošku dětem, takže nějací králíčci a spol. Samozřejmě v nějakých sportovních věcech, betonových prvcích, tak tam používáme basketbalisty, fotbalisty a tak dále, ať to je tematicky vhodné.”

I přesto, že v obvodu často řádí sprejeři, kteří loni dokonce v Bělském lese posprejovali surikatí stezku a stromy hákovými kříži, nově ztvárněných zdí se zatím ani nedotkli.

Marek Brinzík, majitel realizační firmy: “Vandalové to neničí, protože ti street art umělci i ti pouliční, tak oni vlastně se nějakým způsobem znají a respektují se. Takže právě to je dobré, že se znají a ta plocha je tím chráněná.”

Zkrášlením projde i tato zídka, která se nachází na sídlišti Norberta Frýda, a to v rámci projektu města, které tyto plochy nabídlo streetart umělcům.

Zdeněk Hübner (Ostravak), místostarosta MOb Ostrava-Jih: “Město vlastně vyhlásilo projekt, kterým chce ty zdi nabídnout těm umělcům a ty naše ztvárňujeme na základě dohody podle toho, kde to je, co tam chtějí ti občané a podle toho, jestli to je dětské hřiště nebo sportoviště, takže toto ztvárnění této zdi se hodí právě proto, že jde o multifunkční hřiště.

Hřiště letos projde rekonstrukcí povrchu a dovybaveno bude brankami a basketbalovými koši. Ve hře je i oplocení.

---

O počítačové kurzy pro seniory je velký zájem

V Ostravě-Jihu probíhají pravidelné počítačové kurzy pro seniory. Radnice je pořádá ve spolupráci s Ostravskou univerzitou a zájem o ně je opravdu velký.

Senioři z Ostravy-Jihu mají další možnost vzdělávání. Zapojit se mohou do počítačových kurzů, které probíhají přímo na radnici a které v rámci celoživotního vzdělávání podporuje Ostravská univerzita.

Dagmar Hrabovská (Ostravak), místostarostka MOb Ostrava-Jih: “Zájem ze strany seniorů o tyto kurzy je opravdu velký a ostravská univerzita se snaží uspokojit všechny zájemce. Proto vyškolila 10 seniorů, kteří potom předávají tyto informace ostatním seniorům. Od nás jsou to dvě paní lektorky seniorky, které vedou dva běhy tady v městském obvodu Ostrava-Jih.”

Ostravská univerzita podpořila vzdělávání i tím, že vytvořila 3 učebnice a další vzdělávací materiál. Radnice poskytuje místnost vybavenou počítači a finanční ohodnocení pro lektorky.

Emilie Seidlová, lektorka: “Lekcí jsme měli asi 10. Začínali jsme úplně od začátku. Co je klávesnice, co je myš. Jak se píše na klávesnici, ukazovali jsme si kopírování obrázků, mailové adresy vkládat ty obrázky do mailů, aby jsme to mohli někomu poslat. Jsou šikovní, když ne, tak opakujeme i dvakrát, třikrát. není problém. Já jsem ráda, protože jsem si splnila svůj sen. Já jsem chtěla být učitelka, což se mi po maturitě nepodařilo, tak jsem si splnila sen z mládí."

Anketa: účastníci počítačového kurzu: “Moc se mi líbí ty kurzy, budu to potřebovat pro svou zábavu, výplň toho důchodu.”

“Moc se mi tady líbí a jsme spokojeni všichni a paní Emilka je velice vstřícná. Fotografie budu posílat do celého světa. Kamarádům, rodině, přátelům.”

“Jsem spokojený, ale měl jsem s tím začít už dříve tak aspoň o 10 let. V práci jsem částečně používal, ale tady se naučím detaily, o kterých jsem nevěděl třeba. Třeba tady to označování textů, posílání obrázků do mailů a myslím, že se i další důležité věci naučíme.”

“Chodíme tady do kurzu hlavně, aby jsme si to osvojili, protože doba to vyžaduje. Naše děti na nás nemají čas. Naše paní lektorka je shovívavá a milá, takže nám to přinese to, co v dnešním době potřebujeme, seznamovat se se světem, vědět, co nás může potkat dobrého a co i špatného, takže aby jsme se i vyvarovali některým věcem.”

Akcí pro seniory je v Ostravě-Jihu spousta. Ať už jsou to poznávací zájezdy, univerzita třetího věku, nebo plesy a všechny jsou oblíbené a hojně navštěvované.

---Mohlo by Vás také zajímat


Dnešní premiéry