Expres Ostrava-Jih

  • Zpravodajství z obvodu Ostrava-Jih od redaktorky Y.Fajtové a P. Straky
  • V Ostravě-Jihu začal další ročník U3V
  • V Hrabůvce pokračuje rekonstrukce vodovodu a kanalizace
  • Den památek na Jihu tentokrát podzimní

V Ostravě-Jihu začal další ročník U3V

V Ostravě-Jihu začal další ročník Univerzity 3. věku. Nastoupilo do něj 40 studentů ve věku 55 let a více, kteří se poprvé setkali na slavnostní imatrikulaci v Komorním klubu v Jubilejní kolonii.

Celkem 40 studentů nastoupilo do dalšího ročníku U3V. A to zejména díky atraktivnímu studijnímu programu, který ve 4 semestrech nabízí řadu přednášek, seminářů, cvičení a tvůrčích dílen, Studium je na dva roky a studenti nemusí absolvovat všechny 4 semestry.

Darina Daňková, ředitelka Kultura-Jih: “Kdyby měli zájem o jiný, klidně mohou nastoupit do jiného oboru. Výuka probíhá v Komorním klubu v Ostravě-Hrabůvce. Jsme moc rádi, protože tento důstojný prostor odpovídá i tomu důstojnému studiu U3V. O studium je docela velký zájem i přes naši těžkou dobu a jsme za to moc rádi. A jsme taky moc rádi za podporu našeho obvodu Ostrava-Jih, bez kterého by to nemohlo proběhnout tak, jak to probíhá.”

Studenti byli většinou z Ostravy. Ne všichni se tady ale narodili, Někteří pocházeli z Kazachstánu, nebo nedalekého Slovenska. Ti, kteří mají trvalé bydliště na území obvodu Ostrava-Jih, studují za zvýhodněnou cenu. Městský obvod jim přispívá dvěmi třetinami.

Anketa: studenti U3V: “Učila jsem se hodně, protože si myslím, že člověk by se ,měl učit celý život, aby nějakým způsobem nezakrněl, aby pořád novinky se dozvídal, nové lidi poznával. Já si myslím, že to je přínos a těšila jsem se.”

“Abych se doma nenudila a abych přišla mezi lidi a taky něco nového se dozvěděla.”

“Protože už chodím na VŠB na U3V a tady už jsem jeden ten, 4 semestry absolvovala a strašně se i to líbí, takže jsem se dala na další.”

“Já se těším hodně, protože pro mě je to druhá škola. Už jsem teď měla jednu dvouletou, tak se těším na pokračování “

“To už je tady 4. běh jakoby, ale ne tady na Jihu, já jsem chodila do Poruby a bavilo mě to tam. Poprvé jsem chodila na ekonomickou do Ostravy a potom do té Poruby. Člověk se tam dozví docela hodně věcí.”

“Abych se dozvěděla nové věci. Jsem sice hodně stará, je mi 78 let a než mám sedět na lavičce, někde klevetit, nebo něco, tak radši se půjdu vzdělávat. Mám ráda básničky, poezii a prostě dozvědět se něco a to ještě chodím na počítače.”

Ihned po slavnostní imatrikulaci začala první hodina, ve které se studenti dozvěděli informace o vnitřní kráse člověka

Petra Višnická, vedoucí pro vzdělávání a kurzy, Kultura-Jih: “Dozví se něco o ezoterice a dalších takových alternativních přístupech k člověku. To je nedílnou součástí U3V, že ti lidé potkají nové přátelé, navážou nové kontakty. Je to v podstatě i takový proces, při kterém ti lidi nezůstávají sami doma, ale mají nové přátelé.”

Jiří Moskala, profesor: “My budeme hledat .optimální cesty, jak pomáhat sami sobě, jak pomáhat druhým. Budeme se věnovat takovým problematikám jako je psychologie, homeopatie, jako je fyzioterapie a podobně. V první hodině budeme se věnovat osobnosti člověka tak, abychom poznali nejenom sami sebe, ale i ty druhé, abychom uměli správně reagovat a uměli s nimi správně jednat, abychom přicházeli do stresu a cítili se dobře.”

Výuka U3V probíhá nejen v Komorním klubu, ale také na střední umělecké škole AVE ART.

---

V Hrabůvce pokračuje rekonstrukce vodovodu a kanalizace

V obvodu pokračují práce na novém vodovodu a kanalizaci v Moravské ulici v Hrabůvce. Ty jsou rozděleny do několika etap tak, aby byla co nejméně omezena doprava Momentálně se chýlí ke konci 2. etapa rekonstrukce.

Moravská ulice v Hrabůvce je částečně rozkopaná. Důvodem je rekonstrukce vodovodu a kanalizace, která probíhá po etapách. V současné době pomalu končí 2 etapa, která se týká úseku mezi ulicemi Česká a Mozartova.

Marek Skřipský, referent vztahů s veřejností: “Skončit má 30. září a následně se tedy uzavírka posune na úsek Mozartova Beskydská. Tato uzavírka by měla začínat už počátkem října a potrvá zřejmě do 20. 12. Nicméně přesně to datum neznáme, protože došlo k určitému zpoždění těch prací, a to kvůli problematickému hledání přípojek.”

Práce na vodovodu a kanalizaci v Moravské ulici začaly už loni v listopadu. První etapa se ale týkala pouze zeleně.

Marek Skřipský, referent vztahů s veřejností: “Úplným zakončením tohoto projektu bude následně uzavírka a práce v úseku od Beskydské ulice až k našemu úřadu městského obvodu Ostrava-Jih. Jedná se o rekonstrukci vodovodu a kanalizace, tím pádem na konci těch prací bude vlastně pro všechny ty zapojené, připojené už možnost využívat moderní vodovodní a kanalizační řád vlastně moderní, řekněme špičkové úrovně.”

Dopravní omezení v daném úseku je vždy řádně označeno a vyznačeny jsou i objízdné trasy, které vedou po okolních komunikacích. Investorem celé akce je ostravský magistrát, který po rekonstrukci vodovodu a kanalizace zajistí i pokládku nového asfaltového povrchu a opravu či rekonstrukci chodníků.

---

Den památek na Jihu tentokrát podzimní

V Jižním městě proběhl už 5. ročník Dne památek na Jihu. Tentokrát ale v jiném termínu než obvykle. Pandemie koronaviru tuto oblíbenou akci přesunula z jarních měsíců až na ty podzimní.

Osm komentovaných vycházek nabídl už tradiční Den památek na Jihu. Původně se tato akce měla konat v dubnu na Mezinárodní den památek a sídel, který na 18. dubna vyhlásilo UNESCO v roce 1982. koronavirus ji ale přesunul až na polovinu září.

Petr Přendík, kronikář MOb Ostrava-Jih: “Myslím si, že to není na škodu, protože podzim je daleko barvitější než třeba to jaro. Návštěvníci se mohou těšit na tři trasy věnované Hrabůvce. Jejím dějinám, dějinám Haldy, Jubilejní kolonie a vůbec samotné Staré Hrabůvky. Potom další 3 okruhy jsou zaměřeny na nejstarší dějiny Zábřehu, dějiny družstevní osady Zábřeh družstvo a poslední část tvoří dějiny sídliště tehdy zvaného Stalingrad. No a potom zbývající dva okruhy to jsou staré Výškovice a oblíbený okruh Bělský les.”

Návštěvnost byl vysoká. Téměř všechny okruhy byly naplněny na plnou kapacitu. Mezi nimi i komentovaná prohlídka Haldy v Hrabůvce.

Tomáš Majliš, průvodce komentované prohlídky: “Halda v Hrabůvce, to je takový unikát Ostravy-Jihu. Je to strusková halda, která byla vršena od počátku 20. let minulého století a ovlivnila život v celé Hrabůvce. Lidé se na dnešní vycházce dozví třeba to, jak ovlivnila život lidí v Hrabůvce a také to, jak stojí za zánikem velké části původní Hrabůvky.”

Lidé se také dozvěděli také to, že halda byla kdysi útočištěm lidí bez domova a ne všichni výkladku strusky přežili.

Anketa: návštěvníci komentované prohlídky: “Já jsem se tady narodila v Hrabůvce a já jsem zažila ještě i ty domečky, jak tady byly místo té haldy. No, jak ta halda byla, ale ještě nebyla ani místecká cesta, takže já jsem ještě zažila i tu tramvaj, jak jezdila do Hrabové. Takže já to tady moc dobře znám, ale na tu haldu nebyl dříve přístup. Tady jsme nesměli chodit. já si pamatuju, že tady pak jako se tady sáňkovalo, ale jinak se nahoru chodit nesmělo. Jsem hodně zvědavá, jak to bude vypadat.”

“Takže jsem se rozhodla podruhé se podívat na haldu a poslechnout si něco o její historii, abych neumřela hloupá. Už jsem tu byla loni jedenkrát a líbí.”

“Chystali jsme se tady právě a teď se to naskytlo, tak jsme šli ať si uděláme obrázek. Bydlíme tady skoro 45 let, tak na čase.”

Velmi zajímavá byla také beseda s architektem Sedleckým o jubilejní kolonii, které dal současnou podobu a lidé v rámci Dne památek měli možnost nahlédnout i do nepřístupných prostor kulturního domu Akord.

---Mohlo by Vás také zajímat