Expres Ostrava-Poruba

  • Zpravodajství z obvodu Poruba od redaktorky Yvony Fajtové a kameramana Pavla Straky
  • Poruba sbírá data k veřejnému prostoru
  • Vedení radnice ocenilo nejlepší učitele ZŠ a MŠ
  • Třetí ročník Sdílka bude v srpnu u Duhy

Poruba sbírá data k veřejnému prostoru

Obyvatelé 8. obvodu a Nového Pustkovce se mohou už jen do neděle vyjádřit k veřejnému prostoru. A to online pomocí dotazníku, který najdou na stránkách fajnove poruby. Kromě toho lidé dostali možnost popovídat si o tom i osobně na veřejných setkáních.

U Duhy proběhlo setkání vedení radnice s občany. Osobně se na něm mohli vyjádřit k tomu, co jim na 8. obvodu a Novém Pustkovci chybí, nebo co se jim naopak líbí a nechtěli by měnit.

Petra Brodová, místostarostka MOb Ostrava-Poruba: “Pořádáme tuto záležitost v rámci zpracování koncepční urbanistické studie 8. stavebního obvodu, která vlastně zhodnotí ten stávající stav a navrhne úpravy do budoucna tak, aby vlastně ten veřejný prostor byl efektivně uspořádán. Kvalitně, bezpečně, příjemně.”

Šlo už o 3. setkání, minulý týden proběhly dvě na jiném místě 8.obvodu a v Novém Pustkovci. Celkem touto osobní formou lidé vyplnili více než 200 dotazníků. Lidé jsou na 8. obvodu většinou spokojeni. Nejvíce jim chybí veřejné WC a mobiliář.

Tomáš Čech, koordinátor participačních aktivit: “Líbí se jim dobrá údržba zeleně. Co by možná do budoucna rádi zlepšili, tak je třeba péče o chodníky. Mnozí by také ocenili drobné nové prvky typu kryté sezení v podobě altánu, nebo naopak vodní prvek. Určitě by byli rádi za drobná sportoviště typu stůl na stolní tenis, hřiště na petang."

Anketa: obyvatelé 8. obvodu: “Nepostrádám vůbec nic. Já právě píšu, jak jsem tady spokojená, že je tu všechno a píšu právě to, co není, takže tam se dopravit veřejnou dopravou. Je tu všechno, na co si člověk vzpomene, opravdu. Kromě toho kina, které tady mělo původně být.”

“Jsme celkem spokojeni, bydlíme tady už dost dlouho Celkem dobře se mi tu bydlí, akorát doufám, že se bude sekat víc ta tráva tady.”

“Je to tu pěkné, zeleň je tu dost, akorát jsem chtěla hodiny, protože člověk spěchá. Víte tady ty autobusy, tak by se podívali na hodiny.”

“Určitě bych chtěl zachovat tu zeleň, co tady máme, zlepšit tu dostupnost pro občany.”

Lidé mohli a stále ještě mohou vyplňovat dotazníky i online. Už to udělalo přes 300 obyvatel.

Petra Brodová, místostarostka MOb Ostrava-Poruba: “Online dotazník budou mít občané k dispozici ještě do konce tohoto týdne,.To znamená do neděle 21. června. Odkazy na dotazník, na jeho vyplnění najdou na stránkách fajnovaporuba.”

Poté radnice veškeré vaše podněty zobecní a zhruba v polovině července vás s výsledky tohoto 1. kola dotazníkového šetření seznámí. Zároveň si tak potvrdí, jestli data sesbírala správně.

Petra Brodová, místostarostka MOb Ostrava-Poruba: “Stejně i tak se znovu budou moci zapojit lidé do toho dotazníkového šetření jak osobně opět ve třech termínech, tak formou online dotazníku. Vlastně výsledky tady tohoto sběru od občanů budou součástí analytické části té avizované koncepční studie. Bude s nimi tedy pracovat zpracovatel té studie a některé jistě promítne i do té návrhové části.”

Konečné výsledky analýzy budou známy letos v listopadu.

---

Vedení radnice ocenilo nejlepší učitele ZŠ a MŠ

Komunitní centrum Všichni spolu zaplnili ti nejlepší učitelé porubských základních a mateřských škol. Uskutečnilo se tady slavnostní poděkování, které pro ně připravilo vedení radnice.

Vedení porubské radnice jako každoročně poděkovalo těm nejlepším učitelům základních a mateřských škol za jejich skvělou práci. Letos poprvé ne všech školských zařízení. Kvůli zvýšení prestiže této slavnostní události trošku změnilo pravidla.

Lucie Baránková, Vilamová, starostka MOb Ostrava-Poruba: “My jsme se rozhodli, že bychom chtěli skutečně vybrat jenom ty nejlepší, to znamená, že letos je jich poměrně méně a nicméně myslím si, že je to dobře, protože ti učitelé si toho budou skutečně vážit. Myslím si, že být jeden z 10 je mnohem pro ně lepší a větší zadostiučinění, než být jeden třeba z 50.”

Martin Tomášek, místostarosta MOb Ostrava-Poruba: “Takže to je vlastně takové bienále. My jsme vybrali školy a ty školy nám vybrali učitele. Příští rok budou navrhovat zase jiné školy, ale my si myslíme, že co dva roky je takový rozumný cyklus, kde dokážeme ocenit ty inspirativní učitele.”

Podtrženo, sečteno, oceněno tedy letos bylo 10 nejlepších učitelů ze čtyř mateřských a 6 základních škol. Tedy ze zhruba poloviny školských zařízení Poruby, kterých je celkem 22. Mezi oceněnými letos nebyl jediný muž.

Martin Tomášek, místostarosta MOb Ostrava-Poruba: “Ne že bychom nechtěli oceňovat učitele, ale ředitelé a ředitelky školek a škol nám navrhli pouze ženy. Asi to něco svědčí o feminizaci českého školství a my jsme rádi, že máme tolik šikovných učitelek.”

Hana Böhmová, učitelka MŠ Dvorní: “Od malička jsem chtěla být učitelkou. Myslím si, že vždycky to bylo učitelkou v MŠ, kde taky učím spoustu let. Už to bylo 40 let. Pracuji v logopedické třídě, takže jsem si v průběhu svého působení doplňovala ještě vysokoškolské vzdělání, což v 50 nebylo úplně jednoduché. Vážím si toho hodně obzvlášť proto, že máme novou paní ředitelku a vážím si toho proto, že po velmi krátké době mě navrhla na toto ocenění, což nebývá úplně obvyklé, protože nezná třeba své kolegy.”

Dana Schönová, ředitelka MŠ Čs. exilu: “Už jsem dostala několik ocenění, ale tohle je pro mě významné, protože mě navrhl kolektiv, což je pro mě wow. Protože to jsem nečekala. Většinou hodnotím já, jestli je všechno v pořádku, nebo ne a teď hodnotily holky, takže asi je to dobré. Práce mě baví, uspokojuje a hlavně mě baví to, že můj kolektiv je spokojen a rodiče jsou spokojeni, takže je to spokojenost na třetí.”

Zlata Krausová, učitelka MŠ Ukrajinská: “Učím už 27 let a vždycky to bylo mým snem učit děti malé. Přála jsem si to už od školky a naplňuje mě to, když jsou rodiče i děti vlastně spokojené, šťastné a že můžu děti vzdělávat. Mě navrhla paní ředitelka. Ocenění si vážím velmi, že si všímá mé práce a zřejmě je s moji prací spokojena.”

Slavnostní oceňování učitelů se koná každoročně v březnu na Den učitelů. Letos tento termín posunula koronavirová krize.

---

Třetí ročník Sdílka bude v srpnu u Duhy

V Ostravě-Porubě se opět uskuteční oblíbená akce Sdílko. Probíhat bude celé 3 týdny tentokrát u Duhy a opět nabídne semináře, workshopy a spoustu netradičních a originálních obchodníků.

O Sdílko Porubané ani letos nepřijdou. Jen se kvůli pandemii koronaviru tato oblíbená akce přesunula na léto. Původně se měla uskutečnit v květnu. Novým termínem je srpen.

Lucie Baránková Vilamová, starostka MOb Ostrava-Poruba: “Sdílko je akce, která se bude konat letos už potřetí. Poprvé se konala na Floridě ve středovém pásmu, podruhé na Alšově náměstí a potřetí ji chceme umístit zde na Duhu, protože součástí té akce je také vlastně zkoušení veřejných prostor, jakým způsobem bude fungovat ten veřejný prostor, když do něho umístíme nějakou kulturní, volnočasovou aktivitu.

Letos se na Sdílku představí přes 60 vystavujících. Dennodenně se budou střídat, takže opravdu každý den tady objevíte něco nového. Ať už z oblasti módy, designu, nebo i jídla.

Kamila Smutná, PR Sdílko: “Máme opravdu širokou nabídku těch obchodníků letos. Máme třeba paní, která šije takové barevné fusaky do kočárků, potom máme pána, který dělá domácí čili omáčky, dokonce máme letos i nejmladší účastníci prozatímní. To je slečna, která má 13 let a vyrábí úžasné háčkované věci, tak na tu i ostatní obchodníky se už moc těšíme.”

Nedílnou součástí Sdílka bude i interaktivní výstava, která se zaměří na veřejný prostor. Prostřednictvím virtuální reality a technologických vychytávek se tak návštěvníci akce seznámí s tím, co Poruba plánuje ve veřejném prostoru a jaké porubské projekty se do budoucna plánují.

Kamila Smutná, PR Sdílko: “Výstavu doplní série pěti besed, které se uskuteční vždycky v podvečer a budou zase na téma veřejný prostor a plánované projekty v Porubě, takže se bude diskutovat například o komunitním domu pro seniory na ulici Dělnická, nebo se bude besedovat o dopravě v Porubě, nebo porubské zeleni.”

Představeny budou nejen vybrané projekty městského obvodu, ale i některé projekty soukromých investorů jako například bytová výstavba, která se v Porubě chystá. A ještě dodám, že Sdílko bude probíhat od 4. do 25. srpna.

---Mohlo by Vás také zajímat