Expres Ostrava-Poruba

  • Zpravodajství z obvodu Poruba od redaktorky Yvony Fajtové a kameramana Pavla Straky
  • Poruba kompletně revitalizuje další vnitroblok
  • V Porubě zjednosměrní další čtyři ulice
  • V Porubě jste zváni na tematicky zaměřené procházky

Poruba kompletně revitalizuje další vnitroblok

Vnitroblok mezi náměstím Jana Nerudy a Hlavní třídou prochází kompletní proměnou. Lidé se mohou těšit nejen na nová parkovací místa, ale také novou zeleň, mobiliář i osvětlení.

Dvůr mezi náměstím Jana Nerudy a Hlavní třídou byl dlouhou dobu v původním, neutěšeném stavu. Obyvatele trápily nejen rozbité cesty i chodníky, ale také poničený mobiliář. Teď prochází revitalizací.

Lucie Baránková Vilamová (ANO), starostka MOb Ostrava-Poruba: “Všechno už bylo zastaralé a bylo potřeba ho přeorganizovat tak, aby znovu plnil funkci na 1. stavebním obvodu jako kdysi. My se to snažíme dělat napříč celou Porubou. Ty komplexní opravy jsou vždycky lepší perspektivnější z dlouhodobého hlediska, nicméně ne vždycky jsou finanční prostředky na kompletní proměnu, to znamená tam, kde to jde, tak se snažíme dělat i menší zásahy, rychlejší, které jsou taky rychleji viditelné.”

Petra Brodová (ANO), místostarostka MOb Ostrava-Poruba: “Součástí revitalizace je jednak vybudování nových zpevněných ploch, parkoviště s legálními místy v normových parametrech. Opravena bude také vozovka,/// veškeré chodníky. Bude instalováno nové veřejné osvětlení, budou opravena kontejnerová stání a jsou zrealizovány veškeré potřebné přeložky inženýrských sítí.”

Nový bude i mobiliář jako lavičky a odpadkové koše. Kromě klasických laviček tady bude i několik atypických a jejich součástí budou vyvýšené záhony.

Petra Brodová (ANO), místostarostka MOb Ostrava-Poruba: “Doufáme, že tady tím projektem vyřešíme do určité míry zanedbaný a neutěšený stav vnitrobloku. Zároveň věříme, že zlepšíme záležitost parkování, protože opravdu legálních parkovacích míst tady bylo naprosté minimum. Celkovou rekonstrukcí vznikne v celém vnitrobloku více než 100 parkovacích legálních normových míst.”

Nezdravé stromy, které musely být pokáceny, nahradí asi 30 nových stromů a kolem všech chodníků i nových parkovišť budou vysázeny stovky okrasných keřů.

Petra Brodová (ANO), místostarostka MOb Ostrava-Poruba: “Kromě obligátních lip a javorů tady budou i nějaké kultivary ozdobných ovocných stromů a taková jedna netradiční dřevina, budou tady dva liliovníky tulipánokvěté. Několik stromů bude i v ostrůvcích přímo na nově budovaném parkovišti.”

Ty budou vysazeny s pomocí technologie prokořenitelných buněk, která stromům ve zpevněných plochách pomáhá lépe růst a prosperovat.

Petra Brodová (ANO), místostarostka MOb Ostrava-Poruba: “Rekonstrukce celého vnitrobloku je rozdělena na dvě etapy. Právě probíhá ta etapa v horní části. Od prodejny Hruška po ulici Komenského. Ta by měla být ukončena někdy v polovině srpna a na ni hned naváže zbývající část. To znamená ulice Komenského vedoucí k náměstí Jana Nerudy a část dvora pod ní.”

Kompletní revitalizace dvora skončí ještě letos. A to nejpozději v listopadu.

---

V Porubě zjednosměrní další čtyři ulice

Další čtyři ulice v Porubě se stanou jednosměrkami. Ty nejenže zvyšují bezpečnost dopravy, ale také počet parkovacích míst. Pilotní projekt u krytého bazénu na ulici Gen. Sochora se osvědčil. Proto chce radnice ve zjednosměrňování ulic pokračovat.

V městském obvodu Ostrava-Poruba chybí tisíce parkovacích míst. Jednou z cest, jak jejich počet navýšit aniž by to zasáhlo zeleň, je zjednosměrňování ulic. Navíc se tím zvyšuje i bezpečnost.

Miroslav Otisk (ANO), místostarosta MOb Ostrava-Poruba: “My se nyní nacházíme na ulici Ľudovíta Štúra, kterou budeme zjednosměrňovat. Dlouhodobě totiž nesplňovala požadavky pro dvousměrný provoz, takže zde vznikaly problémové kolizní situace a také je zde ZŠ, MŠ, takže ráno zde vystupují děti z aut a v tu chvíli je to další nebezpečná situace, takže my jsme se tomu snažili vyvarovat. To zjednoměrnění na ulici Ludovíta Štúra bude ve směru od ulice Větrné po ulici Francouzskou.”

Martin Otipka, mluvčí MOb Ostrava-Poruba: “První takovou jednosměrku už jsme udělali před dvěma lety na ulici Gen Sochora. Tam se to osvědčilo. Jednak to zklidnilo dopravu. Přineslo to i nová legální parkovací místa a občas poté od občanů dostáváme podněty na další zjednosměrnění.”

Jen částečně bude zjednosměrněna Heyrovského ulice, a to od ulice Jiřinková, u které právě stojíme až po parkoviště u ulice Martinovská.

Miroslav Otisk (ANO), místostarosta MOb Ostrava-Poruba: “Další zjednosměrnění bude na ulici Jaselské. Tam dojde jen k doplnění toho zjednosměrnění, protože zbytek už jednosměrný je a budeme také zjednosměrňovat ulici Bulharskou.”

Martin Otipka, mluvčí MOb Ostrava-Poruba: “Lidé si představují, že je to poměrně jednoduchá činnost, že se opravdu jen nakreslí pár čar. Ale tak jednoduché to není. Musíme být v úzké spolupráci s Policií ČR, se záchranáři, s hasiči a teprve po jejich doporučení a po jejich schválení, můžeme ty jednosměrky zavádět.”

Na všech jmenovaných ulicích vznikne kolem 30 parkovacích míst. Nová dopravní značení by měla v místech vznikat postupně během prázdnin.

Miroslav Otisk (ANO), místostarosta MOb Ostrava-Poruba: “Další možnosti jak zvyšovat kapacitu ne na úkor zeleně, nechceme zabírat další zelené plochy na úkor parkování, je například změna podélného parkování na šikmá parkovací místa.”

Místa k parkování se uvolnila také vymístěním dodávek z parkovišť v okolí obytných domů na parkoviště v okrajových částech obvodu, která řidiči osobních aut využívali jen minimálně. K tomuto kroku radnice přistoupila už před dvěma lety.

Miroslav Otisk (ANO), místostarosta MOb Ostrava-Poruba: “Efekt je takový motivační, aby si ti řidiči uvědomili dlouhodobě, že nemá smysl s tou dodávkou jezdit do města a ideální stav je takový, že ji nechají právě před tou firmou na parkovací ploše.”

Vymístěním dodávek se uvolnily desítky parkovacích stání.

---

V Porubě jste zváni na tematicky zaměřené procházky

Porubská radnice také letos připravila pět osvětových procházek. Každou na jiné téma a všechny se konají v rámci projektu Podpora místní agendy 21, udržitelný a komunitní život v Porubě, který podpořil MS kraj.

V Porubě jste zváni na tematicky zaměřené komentované vycházky. Dvě už proběhly, a to procházka pod korunami stromů s arboristou a procházka s ornitologem za zpěvem ptáků. V pořadí třetí vycházka zájemce zavedla do světa filmu. Lidé se dozvěděli například to, co a kde se v Porubě natáčelo a kam se v minulosti chodilo na filmy.

Martin Jiroušek, filmový kritik: “Třeba zavítáme do francouzsko-hollywoodské produkce a půjdeme po místech jak zaniklých kin, tak se podíváme i na místa, kde se natáčela jak komedie Ostravak ostravski, nebo starší třeba Pionýrská stezka, což je film, kde se Poruba objevuje už koncem 50. let, takže to bude takový průřez minimálně půl stoletím."

Prohlídka začala u bývalého kina Dukla a skončila u radnice, kde v minulosti promítalo kino Zdar, které několikrát změnilo název. Jmenovalo se i Libuše a jednu dobu také Poruba.

Martin Jiroušek, filmový kritik: “Všechna ta kina mají několik tváří a postupem režimu se různě proměňovala. Nacisté je zakazovali, pak je soudruzi znovu budovali. Samozřejmě byla ekonomická krize, takže kina zanikala a dnes se k tomu nostalgicky vracíme.”

Na filmové prohlídce se lidé dozvěděli mimo jiné to, že kino Dukla bylo postaveno v roce 1960, stálo 4 miliony korun a prvním filmem, který se tam promítal, byl Kozácký náčelník.

Anketa: návštěvníci osvětové vycházky: “Oba dva s přítelkyní milujeme filmy, já celý život žiju v Porubě, jsme z Poruby a přišlo nám to zajímavé. Bylo to super, děkujeme.”

“K filmu velice dobrý vztah a když jsem zaslechla, nebo viděla, že se bude konat tato akce, tak jsem neváhala.”

Seriál tematicky zaměřených komentovaných procházek bude probíhat až do podzimu.

Kristýna Špačková, koordinátorka MA21, MOb Ostrava-Poruba: “Další na programu bude procházka s arboristou, která se bude konat 17. srpna v rámci pop up expozice Sdílko a poslední osvětovou vycházkou bude taková již tradiční, a to procházka Sorelou. V rámci té další vycházky s arboristou se bude vycházet právě od toho Sdílka, které se letos bude konat na Alšově náměstí, takže na Alšově náměstí bude začátek té procházky a projde mezi první stavební obvod a parky a významné krajinné prvky, které se v této oblasti nachází.“

Na osvětové vycházky by se měli lidé hlásit předem. Veškeré informace o nich najdete na webu a facebooku radnice.

---Mohlo by Vás také zajímat