Expres Ostrava-Poruba

  • Zpravodajství z obvodu Poruba od redaktorky Yvony Fajtové a kameramana Pavla Straky
  • Poruba se zbavuje nepojízdných aut
  • Sečení trávy v Porubě zastavily vytrvalé deště
  • Zpívání do oken v Domě s pečovatelskou službou Astra

Poruba se zbavuje nepojízdných aut

V Ostravě-Porubě teď ve velkém odstraňují z ulic autovraky. Umožnila to novela zákona o pozemních komunikacích, která začala platit koncem dubna letošního roku. Po změně legislativy města a obce volaly dlouhou dobu.

V Ostravě-Porubě mizí z ulic autovraky. Až do konce dubna letošního roku byl velký problém tato polorozpadlá vozidla odstranit. Zákon přesně nedefinoval, co to vlastně vrak je. Ani fakt, že má auto delší dobu propadlou technickou kontrolu neznamená, že se může odstranit. Změnila to novela zákona o pozemních komunikacích.

Miroslav Otisk, Místostarosta MOb Ostrava-Poruba: “Tato novela je platná od 30.dubna 2020 je již přímo zakomponováno, že pokud má automobil propadlou technickou kontrolu půl roku , tak my vlastníka vyzveme a po dvou měsících můžeme tento automobil odtáhnout na záchytné parkoviště a poté běží lhůta dalšího měsíce, kdy tento vrak je potom dán do aukce a pakliže nikdo o tento vrak nejeví zájem, tak je ekologicky zlikvidován.”

Samotným odtahům předcházelo vyčištění záchytného parkoviště, odkud bylo dvanáct aut odvezeno k ekologické likvidaci. V současné době tam míří desítky nepojízdných aut měsíčně. Na autovraky si na radnici stěžují i obyvatelé Poruby, kteří nemají kde parkovat. Podněty tak radnice dostává nejen od nich, ale také od strážníků městské policie.

Miroslav Otisk, místostarosta MOb Ostrava-Jih: “Samozřejmě pokud je auto odtaženo a vlastník se o něj potom přihlásí, když se nachází na našem záchytném parkovišti, pak všechny náklady jdou na vrub vlastníka vozidla s tím, že někteří vlastníci zkouší na nás, řekl bych takové finty. My vlastníka vyzveme s tím, že vlastník si to to přeparkuje do jiné ulice a myslí si, že v tu chvíli se to všechno stornuje. Není tomu tak.”

Všechny SPZ těchto vozidel se evidují v databázi a pokud na ně městská policie narazí, okamžitě nechá auto odtáhnout.

---

Sečení trávy v Porubě zastavily vytrvalé deště

Deštivé počasí posledních dnů vystavilo stopku sečení travnatých ploch v Porubě. Může za to promočená půda. Radnice proto vyzývá občany k trpělivosti.

Obyvatelé Poruby si v současné době stěžují na přerostlou trávu. Ta se ale bohužel v tomto deštivém počasí sekat nemůže. Těžká technika by vzhledem k promočené půdě mohla trávníky poškodit.

Pavel Janků, vedoucí odboru technických služeb a zeleně: “Zhotovitelé, kteří nám sečou trávu, musí počkat až bude pár dnů sucho. Pokud se nejedná o tohle deštivé počasí, tak se setkáváme spíš s názory, aby jsme tak moc nesekali. Je to v důsledku posledních let, jak je víc sucho. A my se snažíme o nějakou biodiverzitu, V současné době jsme vytipovali nějaké plochy na 1.obvodu, kde by měly vzniknout květné louky. To jsou plány, které se projeví v příštím roce, kdy to bude zahrnuto do pasportizace zeleně.

Květné louky postupně vzniknou ve všech porubských obvodech. Aby se podpořila biodiverzita a eliminoval výskyt alergenů, probíhá první pokos trochu později.

Miroslav Otisk, místostarosta MOb Ostrava-Poruba: “Snažíme se uplatňovat v poslední době adaptační strategii na změnu klimatu, tudíž nesekáme, jak se říká, na úplně na drn, ale snažíme se dle druhu trávníku respektovat určitou výšku porostu trávníku, tudíž pokud se jedná o standardní krajinný trávník, tak ta se doporučuje okolo 8 až 10 cm. Pokud se jedná o trávník parkový, tam se pohybujeme okolo 4 až 5 cm.

Radnice také každým rokem rozšiřuje záhony trvalek a lučních bylinek, což také podporuje biodiverzitu a půda tak přirozeně zadržuje vodu v krajině.

Miroslav Otisk, místostarosta MOb Ostrava-Poruba: “My máme v Porubě k dispozici 60 hektarů travního porostu, tudíž o to se nestarají pouze naši zaměstnanci, ale také externí firma, která na základě smlouvy má za úkol kosit trávu v městském obvodu Poruba s tím, že na základě smlouvy jsou dané přesné parametry pokosu. Tráva by neměla překročit výšku 25 cm.

Momentálně zaměstnanci radnice upravují vzrostlé keře v obvodu. Sečení trávy se naplno rozjede ihned poté, co sluníčko rozmočenou půdu vysuší.

---

Zpívání do oken v Domě s pečovatelskou službou Astra

Senioři měli po dlouhé době krásný kulturní zážitek. Před Domem s pečovatelskou službou Astra v Porubě jim zahrála a zazpívala pěvecká skupina Čarozpěv. Radost udělala všem.

Zahradou Domu s pečovatelskou službou Astra se nesly lidové a slovanské písně, které oslavují tradice a minulý, poklidnější způsobu života. Seniorům jimi zpestřila den skupina Čarozpěv, která tady vystoupila v rámci charitativního koncertu.

Andrea Jurčíková, pedagožka Lidové konzervatoře a múzické školy Ostrava: “My jsme vlastně chtěli udělat takovou charitativní akci pro seniory, protože byla ta doba taková bezútěšná, že neměli možnost ani návštěv. Jako vlastně vidět své příbuzné a tak, tak jsme vlastně chtěli, když už všechno se zastavilo, veškeré dění kulturní a tak, přijít aspoň my za nimi a že to uděláme formou zpívání do oken.”

Vít Svozil, vedoucí pečovatelské služby:“Obyvatelé jsou určitě rádi, že se tady koná nějaká kulturní akce, kterou můžou vidět. Bohužel pořád teď jsou ještě omezení kvůli kterým nepořádáme žádné akce v zimní zahradě, která tady jinak je k dispozici, takže radši jsme zvolili tady ten formát venku, kdy se můžou dívat ze svých oken.

Klienti domu s pečovatelskou službou byli z koncertu nadšeni. Sledovali ho nejen z oken a balkónů, ale někteří i přímo v centru dění. Tedy v areálu zahrady.

Anketa: klienti Domu s pečovatelskou službou: “Jsem spokojená. Takové akce se mi hrozně líbí. Pěkné, že dělají pro starší spoluobčany.”

“Je to pěkné, uklidňující, těšil jsem se na to.”

“Tak to je dobré, protože je to takové trochu oživení, protože některé ženy už mají trochu problémy s psychikou. No a to jim vlastně dost pomůže tady tato akce.”

“Líbí se mi to moc, právě proto jsem došla. A vidím ,že to zajímá i ty, co jsou po oknech.”

Marcela Žáková, zaměstnanec Denního centra: “Moc se nám to líbilo a myslím si, že to udělalo všem obrovskou radost. Je to opravdu takové potěšení, my jsme dneska první den otevřeli Denní centrum, takže jsme se po dlouhé době zase setkali všichni a bylo to krásné. Moc děkujeme.”

Dům s pečovatelskou službou Astra nabízí bydlení pro seniory, kteří se o sebe dokáží postarat a zároveň jim nabízí pomoc například s úklidem, nákupem, nebo osobní hygienou. O tyto služby se stará Centrum sociálních služeb, které je zajišťuje i v jejich domácím prostředí.

Vít Svozil, vedoucí pečovatelské služby: “Pomáháme jim vlastně ať můžou doma zůstat co nejdelší možnou dobu co to jde a kromě toho, že poskytujeme tedy tu péči v bytech, tak poskytujeme tu péči v Domech s pečovatelskou službou Astra i Průběžná.”

V Domě s pečovatelskou službou Astra sídlí i Centrum denních služeb, což je ambulantní služba, kam docházejí senioři, kteří nechtějí trávit svůj den sami doma, ale se svými vrstevníky. Navíc je tu pro ně vždy připraven nějaký program.

---Mohlo by Vás také zajímat