Expres Studénky

  • Zpravodajství ze Studénky od Terezy Ruskové a Jakuba Švarce
  • Bazén zimního stadionu čeká rekonstrukce
  • Všichni žáci se opět vzdělávají online
  • Knihovna uspořádá výstavu za svými okny

Bazén zimního stadionu čeká rekonstrukce

V minulém roce byl vyřazen mimo provoz bazén na zimním stadionu z důvodu havárie. Po téměř roční odstávce se nyní jeho oprava posunula k cíli.

Kamil Krahula, ředitel SAK Studénka: „Minulý rok na jaře jsme v první vlně pandemie bazén uzavřeli a vyčistili vodu. Když jsme ji znovu začali napouštět zjistili jsme, že se nám voda ztrácí. Poté jsme zjistili že bude problém v potrubí.“

Město si nechalo vypracovat studii a na jejím základě pak vybíralo jednu ze tří variant možné rekonstrukce.

Libor Slavík starosta města Studénky: „Byly tři varianty. Na základně návrhu zhotovitele jsou tři návrhy, a to oprava rozvodů a výměna bazénové folie. To je ta nejlevnější varianta. Další variantou je úprava bazénové technologie, stavební úpravy v rámci vany a instalace. Poslední variantou, finančně nejnáročnější, ale v poměru cena-výkon a životnost se nabízí třetí varianta, kterou je výměna nerezové vany včetně dodávky technologií.“

25. února rozhodla Rada města o třetí variantě, tedy nové nerezové vaně a instalaci nerezových obkladů.

Libor Slavík, starosta města Studénky: „Následovat bude zpracování projektové dokumentace a samozřejmě příprava pro stavební povolení a vyřízení záležitostí pro výběr zhotovitele. Pokud vše půjde velmi hladce, to znamená příprava projektové dokumentace zhruba čtyři měsíce, pak výběr zhotovitele, tak by mohl být bazén v provozu nejdříve na jaře příštího roku.“

Kamil Krahula, ředitel SAK Studénka: Nerezová vana bude instalována do původní bazénové vany. Bazén se tím trošku zúží ale nebude to nic drastického. Hloubka bude zachována. Uvažujeme i o variantách, že by se k bazénu připojila vířivka.“

Na zimním stadionu probíhá hned několik změn, vedle plánované rekonstrukce bazénu jej čekají také nové šatny, uvažuje se o nové infrasauně a renovací nyní projde také klasická sauna.

Kamil Krahula, ředitel SAK Studénka: „V rámci sauny se renovuje obklad, to znamená v obou saunách, pánské i dámské, dojde k výměně kompletního obložení. Myslím si, že jak se sauna znovu otevře, tak bude vypadat mnohem moderněji a lépe.“

Návštěvníci zimního stadionu se tak mají na co těšit, záleží však na tom, kdy se vládou daná opatření uvolní. Kdy se budou opět moci plavci osvěžit v místním krytém bazénu se zatím neví. Otázkou zůstává i cena, ta by se měla pohybovat mezi sedmi až desíti miliony korun.

---

Všichni žáci se opět vzdělávají online

45 žáků prvních a druhých ročníků Základní školy Butovické se nyní vzdělává distančně. Pro všechny studenty je ale také nabízena možnost konzultačních hodin. Nejvíce ji využívají deváťáci.

Aranka Horváthová, ředitelka ZŠ Butovická:

„Prvňáčci a druháčci najeli na distanční výuku. Mají klasické online hodiny, mají možnost donášení pracovních listů a sešitů do našeho altánu. Ale také na naší škole funguje konzultace prezenční s učiteli a žáky. To znamená, že každý žák má dvě konzultační hodiny týdně ve škole. Může se přes náš systém zaregistrovat a přidat na konzultaci za svým vyučujícím.“

Stejně jako na Butovické ani na Základní škole Františka kardinála Tomáška není ani jeden žák. Do školy mohou vstoupit pouze učitelé. To platí i na škole Sjednocení.

Milan Stiller, ředitel ZŠ FKT: „Aktuálně ve škole nemáme žádného žáka, distančně vzděláváme všechny žáky. Škola je otevřena jen pro pedagogické pracovníky, kteří mají zájem o to, zadávat práci a vést online výuku ze školy. Různě se zde střídají a míjejí.“

Jana Mantheeová, ředitelka ZŠ Sjednocení: „V současné době je škola zavřená, mají zakázaný vstup všichni žáci… Do minulého týdne jsme tady měli přibližně 80 žáků v devíti třídách, sedm jich bylo speciálních a první a druhá třída. Učitelé učí distančně, tedy na dálku. Provedli jsme si průzkum, jak jsou spokojeni rodiče a děti s výukou a na základě tohoto budeme po jarních prázdninách upravovat výuku. Budeme přidávat online hodiny a budeme ubírat samostatné úkoly, které byly dětem zadávány.“

V provozu zůstaly školní jídelny. Ty vaří jak pro cizí strávníky, tak pro zaměstnance škol. V jídlonosičích si mohou oběd odnést i děti, které mají o služby kuchyní zájem.

Aranka Horváthová, ředitelka ZŠ Butovická: „Školní jídelna nám funguje. Vaříme obědy jak pro cizí strávníky, tak také pro děti, které jsou doma. Obědy děti mají za dotovanou cenu“.

Milan Stiller, ředitel ZŠ FKT: 0:30 „Momentálně nám funguje jen školní jídelna, kde vaříme pro cizí strávníky, žáky na distanční výuce a pro zaměstnance školy.“

Otázkou nadále zůstává i zápis budoucích prvňáků. Ten by měl proběhnout v dubnu a vše směřuje k tomu, že bude opět online. Rodiče dětí mohou už teď vyplňovat přihlašovací formuláře. Například škola Butovická má už nyní přihlášených 22 dětí.

Aranka Horváthová, ředitelka ZŠ Butovická: „V naší škole by měl zápis probíhat 13. dubna, ale myslím si, že určitě nebude osobní přítomnost možná a bude probíhat tak, jako v loňském roce. Už teď máme na stránkách naší školy formulář – přihláška dítěte do první třídy. Mnozí rodiče ji už vyplňují.“

Jana Mantheeová, ředitelka ZŠ Sjednocení: „V dubnu by měl probíhat zápis žáků do prvních tříd a vzhledem k tomu, jaká je situace, tak opět budeme stejně jako loni dělat zápis online.“

Milan Stiller, ředitel ZŠ FKT: „13. a 14 dubna proběhne zápis k povinné školní docházce u nás ve škole. Ta forma je zatím ve hvězdách, protože opatření, která se neustále prodlužují, nám komplikují naše plány. Doporučuji rodičům, ab sledovali internetové stránky naší školy.“

Na Základní škole ve Studénce 1 zůstalo doma 70 žáků ze čtyř tříd. Kdy a v jakém systému se děti do školy vrátí nyní nikdo neví.

---

Knihovna uspořádá výstavu za svými okny

Městská knihovna na sídlišti v minulých měsících prošla výměnou oken. Od druhého březnového týdne by se lidem mělo opět otevřít její výdejové okénko. Zaměstnanci knihovny měli v plánu také uspořádat výstavu věnovanou osobnosti Přemysla Pittera. Vzhledem k nemožnosti zpřístupnění knihovny čtenářům se tak rozhodli uspořádat výstavu alespoň tak, že ji umístí na okna knihovny, kde si ji lidé budou moci kdykoliv prohlédnout.

Ludmila Nováková, vedoucí knihovny Studénka: „Výstava s názvem Příběhy bezvýhradné lidskosti věnovaná především osobnosti Přemysla Pittera je ve spolupráci s Pedagogickým muzeem a knihovnou Jana Amose Komenského z Prahy, kterou nám zapůjčily.“

Součástí výstavy jsou fotografie a texty věnované činům této osobnosti. Přemysl Pitter se angažoval během druhé světové války tím, že pomáhal nejen židovským rodinám ale i dětem.

Ludmila Nováková, vedoucí knihovny Studénka: „Pomáhal dětem židů z koncentračních táborů a také těm německým při odsunu německého obyvatelstva tím, že hledal jejich ztracené rodiny.“

Po dvou měsíční rekonstrukci se lidem od osmého března otevře alespoň výdejní okénko knihovny. Nová výstava za okny knihovny pak bude k vidění od osmého března do konce dubna.

---Mohlo by Vás také zajímat