Expres Studénky

  • Zpravodajství ze Studénky od Terezy Ruskové a Jakuba Švarce
  • Obyvatelé ulice Na Trávníkách se dočkají vodovodu
  • Fontánu na náměstí čeká oprava
  • Děti ze ZUŠ Komenského bodují v online soutěžích

Obyvatelé ulice Na Trávníkách se dočkají vodovodu

V současné době město Studénka připravuje ve spolupráci s dodavatelem projektovou dokumentaci na realizaci vodovodního řadu v lokalitě Na Trávníkách.

Radmila Nováková, vedoucí odboru: „Jedná se o vodovodní řad, který se bude napojovat na stávající litinový, který je v majetku ZTV. Od Zámecké brány bude uložen v komunikaci v délce asi 730 metrů. Ukončen bude s poslední komunikací, to znamená těsně u lokality, kde město plánuje poldr.“

Libor Slavík, starosta města: „Máme informace, že projektant oslovuje a má už i nějaké dohody s vlastníky, protože budou vstupovat na jejich pozemky. Zjišťují veškeré záležitosti.“

Na podzim by mělo být jasno. Pokud se neobjeví komplikace týkající se výstavby a připojení vodovodního řadu stavební firma by s budováním nového vodovodu začala na jaře.

Libor Slavík, starosta města: „Projektová dokumentace by měla být hotová na podzim letošního roku. Následně budeme připravovat zařazení této akce do návrhu rozpočtu na příští rok. Věříme, že se to blíží ke zdárnému konci.“

Zaměstnanci příslušných odborů jsou v komunikaci i s vlastníky domů. Těch je zhruba dvacet a připojení na vodovodní řad velmi uvítají. Většina z nich přivádí vodu do domu jen studničním vrtem. Vzhledem k častým záplavám v této lokalitě je ale jejich voda znehodnocena.

Libor Slavík, starosta města: „Řeší a společně koordinují tuto činnost, aby projektant mohl všechny s tímto spojené činnosti, spojené s přípravou, realizovat v co nejkratší době.“

Zuzana Pavlištíková, majitelka domu: „Jsme velice šťastní, pozemek jsme kupovali v roce 2010, kdy jsme se také ubezpečovali, že vodovod bude, ale z výstavby sešlo. Kvůli podloží, je situace komplikovaná, všichni tady máme kopané studny. Vrty se nám opakovaně bořily. Voda tady má špatnou kvalitu.“

Obyvatelé ulice Na Trávníkách by jistě uvítali taktéž novou cestu. Ta v plánu prozatím není.

Radmila Nováková, vedoucí odboru: „Součástí projektu není realizace celé nové komunikace, ale pouze lokální opravy, které budou souviset s touto stavbou.“

Cena samotné realizace se prozatím odhaduje na pět až sedm milionů korun.

---

Fontánu na náměstí čeká oprava

Od konce dubna je opět v provozu fontána na náměstí Republiky. Běží ale v provizorním režimu. V minulém roce se začalo ztrácet velké množství vody, důvodem byla závada sběrné jímky, která se nachází pod povrchem a taky porucha v odtokovém potrubí. Zaměstnanci města proto provedli nezbytné opravy, aby se kašna letos mohla spustit.

Milan Kyjovský, vedoucí odboru MHÚM: „Problém je v tom, že při samotné realizaci, která proběhla v roce 2001, místo toho, aby byla posazena plastová jímka do železobetonové jímky, byla zvolena samonosná plastová nádrž a teď se nám začaly vydouvat stěny ve spodní nádrži.“

Aby bylo možné kašnu provozovat i v dalších letech, musí projít zásadní opravou. Radnice se rozhoduje mezi dvěma variantami.

Milan Kyjovský, vedoucí odboru MHÚM: „Možností je, zrekonstruovat kompletně celou kašnu včetně fontány. Řešíme také s projektanty jinou variantu, aby mohl být zachován bezproblémový provoz. Nicméně spodní část jímky je třeba zrekonstruovat celou včetně technologie, která se tam nachází.“

Během léta bude vypracovaná projektová dokumentace. Aby byl zachován provoz kašny, tak je rekonstrukce naplánovaná na podzim letošního roku. Kolik bude oprava město stát se zatím neví.

---

Děti ze ZUŠ Komenského bodují v online soutěžích

Distanční výuka neminula ani Základní umělecké školy. I přesto byli studenti místí školy velmi pečliví a na online hodiny se připravovali. Online formou se zúčastnili také několika soutěží. A to i mezinárodních. Jedna z žaček sklidila ohromný úspěch.

Judita Šprochová, učitelka: „Markétka se zapojila do tří soutěží. První byla o cenu Gustava Mahlera v Jihlavě, tam získala krásnou druhou cenu. Pak jsme se zúčastnili soutěže tady ve škole, ale také soutěže, která probíhala online formou. Ta byla vyhlášena francouzským institutem, tam Markétka získala stříbrnou medaili.“

Renáta Talpová, ředitelka: „Další z nich byla francouzská „O zlatý klíč“. Tam ta stejná žačka získala druhé místo a další z žákyň od paní učitelky Tulejové získala čestné uznaní. V těžké konkurenci v soutěži v Ústí nad Orlicí získala Markétka třetí místo a pozvání na zámek v Kostelci nad Orlicí.“

Markéta Štenclová, žákyně: „Soutěž se mi líbila moc. Cvičím asi hodinu a půl denně a hrálo se mi hodně dobře.

Soutěží se uskutečnilo hned několik. Mnohé z nich byly mezinárodní a účastnily se i děti z opačné strany světa.

Judita Šprochová, učitelka: „Třetí soutěž, která byla také online, se uskutečnila v Ústí nad Orlicí. To je rodiště violoncellisty. Na jeho památku se co dva roky uskutečňuje tato soutěž. Letos byla opravdu náročná, protože přijeli soutěžící nejen z Evropy, ale také soutěžící s Číny, Mongolska.“

Mezinárodní účast je přínosem i pro učitele. Svým žákům mohou následně předat a naučit je i jiné styly výuky, stejně jako hudby.

Judita Šprochová, učitelka: „Můžeme slyšet a porovnávat, jak se hraje na druhé straně zeměkoule. Pro mě to má ohromný pedagogický dosah.“

Vyučování dětí hře na hudební nástroje bylo pro učitele složité. Mnohdy se neslyšeli a vysvětlit hudební teorii bylo náročné.

Renáta Talpová, ředitelka: „Nebylo to jednoduché, technické prostředky někdy nejsou v nejlepší kondici. Zrazoval nás zvuk, obraz a především, při výuce uměleckých oborů je podstatné, abychom slyšeli, viděli a mohli s dítětem pracovat. Je to za námi, rozběhli jsme se a učíme jeden učitel – jeden žák.“

Skupinová výuka zatím probíhá pouze na distanční platformě. Přes to jsou učitelé a zejména děti rády, že se do uměleckých škol mohly vrátit.

---Mohlo by Vás také zajímat