Expres Studénky

  • Studénka bude mít nové workoutové hřiště
  • Děti ze ZŠ Butovická dostaly pozdrav od seniorů
  • Sportovní výzvu dokončilo 26 dětí
  • Seniorky ze Studénky oslavily Den matek
  • Studénka bude mít nové workoutové hřiště
  • Děti ze ZŠ Butovická dostaly pozdrav od seniorů
  • Sportovní výzvu dokončilo 26 dětí
  • Seniorky ze Studénky oslavily Den matek

Studénka bude mít nové workoutové hřiště

Komise posuzovala dva projekty přihlášené do participativního rozpočtu. Vybudování workoutového hřiště a bezprašného povrchu na hřišti u Klečky. Druhý z projektů nesplnil požadavek na cenu. Na místo 220 tisíc, se náklady vyšplhaly až na čtyři miliony korun. Šanci tak dostalo workoutové hřiště.

Libor Slavík, starosta města Studénky: „Rada tento návrh projednala a rozhodla o realizaci v rámci participativního rozpočtu. Předpokládáme, že příslušný odbor dostal veškerou agendu k tomu, aby začal připravovat celou realizaci. Bude tam poměrně jednoduché územní rozhodnutí, poté budou osloveni potencionální dodavatelé, aby předložili nabídku. Předpokládáme, že nejpozději v průběhu léta by mohlo být hotovo.“

Šárka Hermonová, předsedkyně komise: „Projekt byl inspirován hřištěm, které je u ZŠ Františka kardinála Tomáška. Musím říct, že tento workout je hodně využívaný. Ráda bych poděkovala všem občanů, kteří se zajímají o dění ve městě a podali návrh. Doufám, že v příštím roce se těch projektů sejde více a že dojde i k veřejné diskusi a hlasování."

Lukáš Bílek, navrhovatel projektu workoutového hřiště: „Projekt jsem umístil do nevyužitého prostoru mezi travnatým hřištěm a hřištěm s umělým povrchem. Nebude zde překážet a rozhodně přispěje k dalšímu zatraktivnění tohoto místa. Zároveň je zde i osvětlení na sloupu, tedy bude možno cvičit i v době, kdy již bude méně vidět. Do svého projektu work-outového hřiště počítám se základní sestavou, která obsahuje hrazdy v různých výškách, žebřík pro ručkování, lavici a možná i bradla.“

Letos studeňáci podávali své návrhy podruhé. V minulém roce zvítězilo hřiště v areálu zámecké zahrady. Realizaci takového projektu musela radnice projednat s památkáři. Až letos na jaře došlo ke vzájemné shodě.

Libor Slavík, starosta města Studénky: „Herní prvky budou z čistě přírodních materiálů, s památkáři jsme prošli i místo kde prvky budou umístěny a získali jsme od nich souhlas s realizací. V tuto chvíli projektant, mimo jiné i předkladatel návrhu pan Mackovík, dojednává konkrétní podobu hřiště, aby nám to mohli schválit. Věřím, že by se hřiště mohlo zrealizovat na začátku července.“

Město plánuje částku vyhrazenou pro participativní rozpočet každým rokem navyšovat o 10 %. Příště lidé budou rozhodovat o návrhu v hodnotě 242 tisíc korun.

---

Děti ze ZŠ Butovická dostaly pozdrav od seniorů

Seniory z Domova svaté Anny pravidelně už léta navštěvují děti ze Základní školy Butovická. Pandemická opatření ale tradici na čas přetrhala, a tak si k sobě obě generace našly novou cestu. Děti posílaly obrázky a senioři přání se vzkazy.

Každý senior uvítá, když mu někdo udělá radost. Klienty Domova u svaté Anny pravidelně navštěvují děti ze základní školy Butovická.

Myšková, učitelka: „Dnes jsem Vám představila své bývalé žáky, se kterými jsem čtyři roky navštěvovala Domov svaté Anny ve Studénce a mám s tím opravdu dobrou zkušenost. Děti byly ohromné a vždy měly velkou radost z toho, že byly vítány a že někomu udělaly ohromnou radost.“ 

Děti seniorům ručně vyráběly dárky, obrázky nebo také si připravily krátké vystoupení. Na společné setkání se pokaždé těšily

Myšková, učitelka: „Bylo to poznat při každé cestě. Když jsme se vraceli zpátky, děti byly nabité, nadšené, plné energie. Dělalo nám to obrovskou radost a je vidět, že jim ta radost opravdu zůstala, protože někteří v tom navštěvování domova pokračují a když už to nejde osobně, tak alespoň babičkám a dědečkům nosí vlastnoručně vyrobené dárky.“ 

Jarmila Pomikálková, ředitelka domova: „Vždy přišly s nějakým pásmem písniček, tanců, básniček. Vyrobených dárků nebo kytiček.“ 

Letos se karta obrátila a senioři z Domova u svaté Anny poslali pozdrav dětem. Vyrobili jim obraz s fotkami a pozdravy, ve kterých dětem především děkovali.

Jarmila Pomikálková, ředitelka domova: „My jsme dnes přišli pozdravit děti, které k nám do charity za našimi seniory docházely několik let. Protože jsme je u nás nemohli dlouhou dobu přivítat, tak jsme se rozhodli, že jim vyrobíme pozdrav a poděkování se vzkazy. Je nám po dětech velice smutno. Byli jsme vždy moc rádi, když za námi děti přišly a moc jsme se na to těšili.“

Společné mezigenerační setkávání je přínosem pro obě strany. Zatímco malí žáčci se dozvěděli příběhy ze života seniorů, tak pro lidi, kteří bydlí v charitě, byly návštěvy školáčků příjemným osvěžením.

Jarmila Pomikálková, ředitelka domova: „Myslím si, že to bylo velmi obohacující pro obě strany, nejen pro naše seniory, ale i pro děti. Mohly si z toho do života hodně odnést. Viděli babičky, znají ty svoje prarodiče, ale u nás senioři jsou někdy jiní a myslím si, že je fajn, že mohou vidět i lidi s nějakým hendikepem.“ 

S dětmi ze Základní školy Butovická senioři také pravidelně každý rok staví Májku. I o to byli v letošním roce bohužel ochuzeni. Radost z příchodu jara si tak senioři udělali pouze sami.

---

Sportovní výzvu dokončilo 26 dětí

Celý duben se malí Studeňáci mohli zapojit do sportovní výzvy. Soutěž měla svá pravidla. Absolvovat 12 stanovišť, která byla rozmístěna po celém městě a splnit zadání. Soutěžící běhali, dělali angličáky nebo dřepy. Svůj výkon pak zaznamenali na mobilní telefon a fotografii nebo video zaslali emailem. Začátkem května proběhlo vyhodnocení.

Lucie Zajícová, organizátorka výzvy: „Do sportovní výzvy, bylo přihlášeno celkem 31 děti z nichž 5 dětí výzvu neukončilo. Z 26 účastníků bylo vybráno dvacet sportovců a ředitel pan Krahula pak vylosoval vítěze. První místo vyhrála Martina Gelnarová, druhé místo Šarlota Šenková a třetí místo vyhrála Jana Machárková.“

Anketa: „Moc se mi to líbilo a bavilo mě plnit ty úkoly.“

„Mě se to hodně líbilo, nejvíc mě zaujalo, jak jsme museli počítat schody, zabralo mi to dva dny.“

„Soutěž byla zábavná, splnění úkolů mi ani netrvalo dlouho. Doufám, že v budoucnu bude taky taková výzva.“

Sportovní výzva pro děti možná odstartovala tradici. V květnu se totiž mohou lidé zapojit do výzvy Jerusalema Dance Challange nebo do fotosoutěže.

---

Seniorky ze Studénky oslavily Den matek

Seniorky z Domu s pečovatelskou službou slavily Den matek povídáním, cvičením s lektorkou i vyjednáváním se starostou.

Květoslava Borkalová: „Dnes si chceme oslavit Den matek a aby to bylo trochu slavnostní, tak jsme si pozvali pana starostu. Dozvěděl se to dva dny předem, ale byl ochotný a ihned reagoval.“

Starosta seniorkám nejprve popřál a hned potom přišly na řadu problémy, které lidi bydlící v DPS trápí. Chtěli by například změnit okolí domu.

Libor Slavík, starosta: „Obdržel jsem pozvání od místních důchodkyň, které tradičně každý rok slaví den matek, takovým společným setkáním. Setkávají se každý týden, cvičí, vždy z rána, posedí, popovídají si. Dnes to mají spojeno i s obědem. Na krátkou chvíli jsem se zastavil je pozdravit a zjistit co je trápí. Získal jsem nějaké podněty, které se pokusíme vyřešit.“

Společné setkání si seniorky užily a těší se na další. To by mělo být zaměřeno opět na cvičení.

---Mohlo by Vás také zajímat