Expres Studénky

  • Zpravodajství ze Studénky od Terezy Ruskové a Jakuba Švarce
  • Zimní údržbu komplikují špatně zaparkovaná auta
  • Na zimním stadionu se zvelebuje interiér
  • Druhá etapa výměny oken byla zahájena

Zimní údržbu komplikují špatně zaparkovaná auta

Zimní údržba ve městě začala již prvním listopadem. V minulém týdnu zasypal město sníh a začalo klasické odhrnování sněhu a solení. Zaměstnanci se tak musí postarat o zhruba dvacet kilometrů komunikací.

Milan Kyjovský, vedoucí odboru MHÚM: „V těchto momentech není možné používat jakýkoliv posypový materiál, protože díky plužení se dostává pryč. V letošním roce, stejně jako v loňském roce k posypu používáme sůl, takže chodníky nemáme extrémně znečištěné tím posypovým inertním materiálem. Solíme a má to svá negativa, ale díky ní se nám daří držet komunikace v schůdném stavu.“

Vzhledem k tomu že se očekávají mrazy, snaží se město předejít i možnému náledí.

Milan Kyjovský, vedoucí odboru MHÚM: „Tohle to řešíme i s firmou abychom na to byli připraveni, v případě, kdy čekáme že bude náledí tak se snažíme, aby bylo posoleno dopředu, stejně tak v momentech, kdy nám kolísá teplota a přes den nám to roztaje a v noci zmrzne, tak v takových případech se snažíme se subdodavatelem věci řešit.“

Se sněžením, které komplikuje provoz na silnicích, se objevují také problémy se špatně zaparkovanými auty. Ty pak znemožňují průjezd údržbové techniky, která pak není schopná sníh odhrnout a někdy se do ulice i dostat a posypat ji.

Milan Kyjovský, vedoucí odboru MHÚM: „Podle zákona 13 z roku 1997 ze zákona o pozemních komunikacích by na komunikaci mělo zůstat šest metrů, pokud je komunikace obousměrná. Někdy to samozřejmě není možné, protože ta komunikace sama o sobě této šířky nedosahuje. V případě, kdy přijede velký sypač, aby odhrnul cestu, což je v údržbě zásadní, tak pak nemůže nic dělat.“

Mezi další komplikace, se kterými se musím zaměstnanci údržbové služby potýkat jsou i špatně zaparkovaná auta na chodníku. Znemožňují pak jeho údržbu.

Milan Kyjovský, vedoucí odboru MHÚM: „I v takovém případě se ten chodník nedá uklidit, řidič takového malého traktoru musí z toho chodníku sjet a může například také protrhnout pneumatiku. Další komplikace, která vzniká při zimní údržbě je ta, že někteří obyvatelé vyhrnují svůj sníh z výjezdu do komunikace. Situace není příznivá v momentě kdy sypač projede a uklidí komunikaci. My to pak přijdeme zkontrolovat a před rodinným domem máme nahrnutý sníh, majitel domu pak čeká, že ho někdo uklidí.“

V letošním roce vyčlenilo město Studénka na zimní údržbu částku zhruba tři miliony korun.

---

Na zimním stadionu se zvelebuje interiér

Oprava, údržba a zajištění chodu všech zařízení zimního stadionu. Ať už se jedná o tu největší část – ledovou plochu, nebo například jen novou výmalbu. O to vše se nyní starají zaměstnanci sportovního úseku. Nejaktuálnější je nyní rekonstrukce vnitřních prostor.

Ondřej Stanek, vedoucí technického úseku: „Aktuálně nám nejvíce práce a času zabrala demolice vířivky, protože jsme dostali od města možnost zbavit se staré vířivky, která se už nedala opravit. V místnosti, kde byla, dle aktuálních norem ani nelze umístit novou vířivku, protože by tam korpus, tělo samotné vířivky, nevešlo. Probíhají bourací práce a vyklízíme prostor, abychom prostor vyčistili, aby se dal použít na něco jiného.“ 

Strojníci studéneckého stadionu jsou velmi šikovní a práce jim jen kvete. Za většinou prací se podepsali sami. Odbornou firmu se speciálním vybavením si na pomoc přizvali až k té nejtěžší.

Ondřej Stanek, vedoucí technického úseku: „Většinu práci na demolici staré vířivky jsme zvládli udělat sami. Naši strojníci ze zimního stadionu, ale finální dobourání velkého překladu, který držel jímku s vodou a obaloval tu technologickou část, na to už byla pozvána odborná firma, která na to má lepší nástroje a více zkušeností.“ 

Aktuálně se v místnosti po bývalé vířivce nachází suť a zbytky stavebního materiálu. K jakému účelu bude prostor dále sloužit se zatím neví. V úvahu však přichází například solárium.

Ondřej Stanek, vedoucí technického úseku: „Zatím ještě nebylo rozhodnuto, co tam bude. Je několik možností, ale nechci předcházet, dokud to nebude jisté, co tam bude. Zatím je to předmětem jednání.“ 

Na zimním stadionu je neustále spousta věcí k vylepšení nebo opravám. K většině z nich zaměstnancům nezbývá za plného provozu čas. Nyní je ideální příležitost například k nové výmalbě ochozů ledové plochy.

Ondřej Stanek, vedoucí technického úseku: „Další z prací, kterou jsme zaměstnali naše strojníky, byla výmalba v prostor zimního stadionu nad ochozy, kde už v loňském roce začalo něco HC Studénka a naši kluci pokračují. Opravují se stěny, kde byla opadaná omítka a dále natírají šedou barvou. Tímto se budeme zabývat i dál.“ 

Ani novým nátěrem práce na opravách nekončí. V plánu je toho mnohem více. Nikdo zatím neví, kdy se zimní stadion otevře veřejnosti, ani kdy příznivci bruslení budou moci znovu vyjet na led.

---

Druhá etapa výměny oken byla zahájena

Na podzim loňského roku byla zahájena výměna oken budovy střední školy v našem městě. Ta nyní pokračuje a nových oken se rovněž dočkají všechny ostatní instituce sídlící v této budově.

Milan Kyjovský, vedoucí odboru MHÚM: „V letošním prvním lednovém týdnu jsme zahájili druhou etapu výměny oken a dveří na budově, kde sídlí Střední ekonomicko-podnikatelská škola, taky zde sídlí knihovna a ZUŠ. Běží už druhá etapa, ta začala 6. ledna. Předpokládané ukončení této akce je zhruba koncem března.“

Rekonstrukce zahrnuje výměnu všech oken a dveří. V první etapě jich bylo vyměněno bezmála padesát. Oproti loňskému roku jich nyní bude vyměněno mnohonásobně více.

Milan Kyjovský, vedoucí odboru MHÚM: „Celkově dojde k výměně 174 okenních výplní a deseti dveří. S tím, že během první etapy, která skončila v minulém roce, bylo vyměněno 48 oken a dvoje dveře."

Menší komplikaci tvoří panely spojující jednotlivé rámy původních oken. S jejich demolicí bylo předem počítáno a nedojte tak k žádnému posunu nebo úpravě termínu dokončení.

Milan Kyjovský, vedoucí odboru MHÚM: „Když se dobře podíváte, tak jedna z těch dalších věcí, ne komplikací, ale věcí navíc, jsou modré panely, které je potřeba vybourat a znova je dozdít. Je to věc, která je navíc, krom klasické výměny oken.“

K rychlému posunu práce dopomáhá i fakt, že studenti školu kvůli stále probíhající distanční výuce nenavštěvují. Stavebníci tak mohou pokračovat rychleji. Jedinou brzdou může být pouze dlouhá doba výroby samotných oken.

Milan Kyjovský, vedoucí odboru MHÚM: „Máme to rozděleno do čtyřech bloků, ucelených celků. Pokračovat budeme v rámci harmonogramu. Postupně budeme okna obměňovat. Vzhledem k tomu, že je teď přerušena výuka, ale to jsme samozřejmě nevěděli, ale s firmou spolupracujeme a v případě, že by byl jiný, lepší prostor, aby nebyla případně dotčena výuka, tak se nám firma snaží vyjít vstříc. S tím, že výroba oken má nějaký harmonogram a časovou dobu, je to řekněme časově náročnější, nicméně všechno se dá řešit.“

Celá akce vyjde na zhruba 3,5 milionů korun včetně DPH. V loňském roce při první etapě byl proinvestován milion korun.

---Mohlo by Vás také zajímat