Expres Studénky

  • Zpravodajství ze Studénky od redaktora a kameramana Jakuba Švarce
  • Biotop se připravuje na sezonu
  • Základní školy vítaly prvňáky
  • Děti z mateřinky navštívily Vagonářské muzeum

Biotop se připravuje na sezonu

Jaro už je tady a biotop ve Studénce se připravuje na sezonu. V zimě prošel kompletní údržbou a momentálně je dopouštěn pomocí hlubinného vrtu. Zatím chybí dopustit zhruba 2000 kubíků z celkových 3500. Letos místní koupaliště čeká již čtvrtá sezona.

Koupací sezona je za rohem a biotop ve Studénce se po dlouhé zimě začíná opět probouzet k životu. Pracovníci Sportu a kultury pomalu připravují areál na léto. Tráva v areálu je už posekaná a zanedlouho se nastartuje biologická čistící část bazénu.

Ondřej Stanek, vedoucí Přírodního koupaliště: „Biologická část by se měla nastartovat sama, protože organismy a bakterie, které čistí vodu žijí v kořenech rostlin. Do části, kterou teď dopouštíme použijeme trochu startovacích bakterií, kde pomohou podpořit mikroflóru a vyčistí i zelené vlasy, které by vodu kalily.“

Na podzim probíhala celková údržba bazénu, ten byl poprvé od svého vzniku zcela vypuštěn. Díky biologické části bazénu, která zůstala napuštěná, se povedlo ušetřit tisíc kubíků vody, dalších 500 pak bylo dopuštěno ještě na podzim pomocí hlubinného vrtu. Do začátku sezony tak momentálně chybí zhruba dva tisíce kubíků.

Ondřej Stanek, vedoucí Přírodního koupaliště: „Od té doby, co přestalo více mrznout, tak napouštíme 24 hodin denně. Náš hlubinný vrt tlačí vodu 16 hodin a 8 hodin potom odpočívá. Je to interval třicet a patnáct minut. Oživení proběhne, až se trochu oteplí pomocí startovacích bakterií. Do začátku června bychom určitě měli mít bazén napuštěný.“

Zanedlouho bude strojníkům s údržbou pomáhat také nový robot, kterého sport a kultura zakoupila v minulém roce. Do čištění bazénu mohl být zapojen, až když byl dostatečně dopuštěn.

Ondřej Stanek, vedoucí Přírodního koupaliště: „Od začátku roku je tu jeden strojník, který během klasického osmi hodinového týdne všechnu přípravu obstará. Jak začne ostrý provoz, tak se začnou střídat, tak aby tu každý den někdo byl.“

V minulém roce začala koupací sezona 11. června. Kdy se budou moci plavci osvěžit letos se ještě uvidí podle počasí. V roce 2022 čeká Studénecký biotop již čtvrtá sezona. Loni jej navštívilo téměř 12 tisíc lidí.

---

Základní školy vítaly prvňáky

Základní školy ve Studénce přijímaly prvňáky. Dohromady školní docházku ve městě zahájí zhruba devadesát dětí. 1. září by se mělo otevřít šest prvních tříd, z nichž bude jedna logopedická.

Začátkem května se prvňáci hlásili do svých budoucích základních škol. Po dvou letech tradiční zápisy prvňáků probíhaly bez jakýchkoliv omezení. Studénka dohromady hlásí zhruba devadesát nových žáků, kteří prvního září usednou do lavic

Aranka Horváthová, ředitelka ZŠ Butovická: „Na naší škole probíhá zápis tradičně, přicházejí rodiče s dětmi. Učitelky mají s dětmi krátký motivační pohovor a zeptají se během něj dětí na základní věci, které by měl předškolák umět. Zatím máme přihlášených 28 dětí.“

Jana Mantheeová, ředitelka ZŠ Sjednocení: „Jsme rádi, že rodiče s dětmi přicházejí a mají zájem o takovýto zápis. Jsou i takoví, kteří donesou pouze papírovou přihlášku, vypíší dokumenty s tím, že má dítě odklad anebo nastoupí prvního září. Dnes tak například přišli jedni Ukrajinci, kteří zapsali své dítě do první třídy. Plánujeme otevřít jednu klasickou a jednu logopedickou třídu.“

Milan Stiller, ředitel ZŠ FKT: „Na každé dítě jsme měli vyčleněno zhruba 40 minut a přišlo nám 38 žáků s rodiči. Zatím u třech předškoláků nemáme uzavřený zápis. Na konci dubna, začátkem května vydám rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělání a předpokládáme otevření dvou tříd v příštím školním roce.“

Nedílnou součástí každého zápisu je i motivační pohovor. Učitelé během nich zkoumají zrakové a sluchové vnímání. Zároveň zjistí, jestli jsou děti schopny nastoupit do první třídy.

Monika Pavlíková, učitelka ZŠ Butovická: „Zjišťujeme, jestli věci, které mají umět ze školky, zvládají na takové úrovni, aby mohli nastoupit. Řešíme pravou a levou orientaci. Zjišťujeme, jestli poznají barvy nebo jestli sluchově rozpoznají první hlásky slov a podobně.“

Dohromady je ve Studénce v plánu prvního září otevřít šest prvních tříd, z nichž jedna na ZŠ Sjednocení bude logopedická. Základní škola Butovická letos hlásí 32 prvňáků, Škola Františka kardinála Tomáška 38 a na ZŠ Sjednocení 28 žáků a deset odkladů.


---

Děti z mateřinky navštívily Vagonářské muzeum

Vagonářské muzeum ve Studénce v uplynulém týdnu dostalo dvou metrové velikonoční vejce. Vyrobily ho děti z mateřské školy Komenského. Naposledy se předškoláci v muzeu ukázali během 130. výročí trati Studénka-Štramberk, kdy si přichystali speciální představení.


Děti z mateřské školy Komenského v uplynulém týdnu navštívily Vagonářské muzeum. Cílem jejich cesty bylo předání speciálního Velikonočního vejce, které vyrobily. Měří dva metry a je seskládáno z vícero menších vajíček, které děti vymalovaly. Cesta do muzea začala slavnostním průvodem, předškoláci prošli ulicí Panská za zpěvu a doprovodu kytary.

Jaroslava Vernerová, učitelka MŠ: „Myšlenka vznikla tady ve Vagonářském muzeu, je to pokračování naší spolupráce. Vejce jsme vyrobili z velkých kartonů, z kterých jsme vyřezali dvě vajíčka a ty jsme následně přibili k tyčce. I když byly menší komplikace, tak jsme si poradili.“

Lucie Hankeová, učitelka MŠ Komenského: „S dětmi jsme zpívali písničky, které jsme se naučili během jarního období ve školce. Zpívali jsme Na jaře, na jaře, Jaro letí, jaro letí“

Nedílnou součástí návštěvy bylo také krátké divadelní představení, které si děti připravili. Zazpívali a pohybově ztvárnili písničku od Michaely Růžičkové Broučci. Následovala speciální komentovaná prohlídka muzea.

Bronislav Novosad, vedoucí Vagonářského muzea: „Děti byly prvními návštěvníky. Viděli výstavu Mince, kam se podíváš. Je to originální projekt mincí, plaket a historie Vagónky. Další věci jako unikátní a největší perník s Vagonářským logem, který nám vyrobila paní z Libhoště. Dále edukační místnost s novými sedačkami a samozřejmě modelovou železnici.“

anketa:

Nejvíc se mi líbily vláčky, které tu jezdí a pak ty mince.“

Mně se líbili vláčky, které jezdí tady a pak ty druhé.“

Mně se líbí celý zámek z venku a taky ty vláčky.“

Ten vláček s bonbónama je super.“

Bronislav Novosad, vedoucí Vagonářského muzea: „Za vstřícnost dětí a spolupráci dětí jsme děti ocenili. Protože je doba Pokémonová, tak každý z nich dostal jednu kartičku.“

Na návštěvu dorazilo zhruba 45 dětí, které kromě kartiček dostaly také omalovánky vytvořenou místní malířkou a spisovatelkou Ivou Hoňkovou. Brány pro veřejnost otevřelo Vagonářské muzeum na Velikonoční pátek. Mimo spousty novinek zde lidé uvidí i zcela nový modelový panel železnice darovaný panem Plonkou z Ostravy.

---Mohlo by Vás také zajímat