Expres Studénky

  • Zpravodajství ze Studénky od redaktora a kameramana Jakuba Švarce
  • Od listopadu ve Studénce probíhá údržba zeleně
  • V Dělnickém domě proběhla speciální konference
  • Předškoláci se připravují na školní docházku

Od listopadu ve Studénce probíhá údržba zeleně

Studénka během zimy ořezává stromy a keře na území města. Odborná firma omlazuje keře, ošetřuje stromy a odstraňuje uschlé větve. Radnice každoročně za údržbu místní vegetace zaplatí zhruba 600 tisíc korun.

Studénka ořezává stromy a keře na území města. Pracovníci odborné firmy odstraňují uschlé větve, ošetřují stromy a dostávají místní vegetaci do nejlepší kondice. Účelem je také ochránit lidi před nechtěným pádem stromů například vlivem větru.

Milan Kyjovský, vedoucí odboru MHÚM: „V průběhu vegetativního klidu, to znamená od 1. listopadu do 31. března probíhá údržba stromů a keřů. Probíhají hlavně omlazovací řezy, kdy staré keře omlazujeme tak, aby vyrašily nové výhonky a stromy dostaly nový a pěkný vzhled. Pak jsou zmlazovací řezy, kdy ořežeme jen část keřů nebo tvarovací, kde chceme keře dostat do nějaké fazóny, například u zámku.“

Momentálně probíhají samotné ořezy a některé staré a nemocné stromy jsou pokáceny. Tvarování a omlazování dřevin bude firma provádět až na konci vegetativního klidu.

Milan Kyjovský, vedoucí odboru MHÚM: „Lidé se někdy pozastaví, že keře jsou někde ořezané a někde ne. Je nutné se podívat na danou lokalitu. Nemůžeme ořezat všechny mladé keře a musíme brát také ohled na ptáky, kteří v nich hnízdí. Je třeba udělat každý rok něco. Jedním z hlavních důvodů, proč ty ořezy děláme je, že spoustu větví zasahuje do komunikace. Budeme rádi, když se občané ozvou, pokud někde nějaký strom zasahuje například do profilu chodníku. Budeme za to rádi“

Město za zimní řezy každoročně zaplatí zhruba 600 tisíc korun.

---

V Dělnickém domě proběhla speciální konference

Organizace Síť pro rodinu spolu s Rodinným centrem ze Studénky pořádala v Dělnickém domě speciální konferenci. Jejím obsahem bylo slaďování rodinného a pracovního života. Návštěvníci si poslechli také názory místních zaměstnavatelů. Předmětem semináře byl i návrat matek do zaměstnání po mateřské.

V Dělnickém domě se v úterý 15. března uskutečnila speciální konference organizace Síť pro rodinu ve spolupráci s Rodinným centrem ze Studénky. Akce byla zaměřena na slaďování rodinného a pracovního života a byla rozdělena hned do několika bloků.

Lucie Zajícová, vedoucí Rodinného centra: „Maminky jako hosti mohou získat informace o tom, jak mohou sladit osobní život s tím pracovním. Mohou zjistit, jaké jsou benefity například zkráceného úvazku, jak zaměstnavatelé k těmto benefitům přistupují a co nabízejí.“

Rut Kolínská, prezidentka Sítě pro rodinu: „Síť pro rodinu, která se dříve jmenovala Síť mateřských center, protože tato centra spojujeme. V síti se snažíme pracovat s mateřskými centry, předávání knowhow a vedení mateřských a rodičovských center. Vedle toho máme například pilíř, který se jmenuje Posilujeme hodnotu rodiny ve společnosti. V něm se zaměřujeme na osvětu, která říká, že rodina má svoji hodnotu, o kterou musíme usilovat.“

V prvním bloku konference se představili různí zaměstnavatelé ze Studénky, kteří se s návštěvníky semináře podělili o své zkušenosti a o svůj pohled na danou problematiku. Mezi nimi tajemník městského úřadu a ředitel Sak Studénka.

Lenka Lenochová, projektová manažerka: „Cílem je podpořit zaměstnavatele k tomu, aby zaváděli taková opatření, která pomohou zejména maminkám, které se vrací z rodičovské dovolené, k tomu, aby byl jejich návrat snadný a úspěšný.“

Jiří Moskala, tajemník Městského úřadu Studénka: „Vnímám to tak, že je to jedna ze součástí řízení lidských zdrojů. Každý zaměstnavatel by měl pečovat o všechny skupiny zaměstnanců, včetně matek, které pracují v rámci firem a organizací. Protože je to početná skupina zaměstnanců, tak na ně zaměstnavatel musí myslet a vytvořit jim takové podmínky, aby byly spokojeny a aby byly přínosem pro zaměstnavatele.“

Speciální konference se zúčastnilo na 30 zájemců.

---

Předškoláci se připravují na školní docházku

Předškoláci navštěvují základní školy a seznamují se z prostředím, které zanedlouho budou pravidelně navštěvovat. Školy pro ně a pro rodiče proto pořádají nejrůznější akce a na každé z nich taková návštěva vypadá jinak.

1. září je sice ještě daleko, ale předškoláci se pomalu připravují na školní docházku. Základní školy pro ně a pro rodiče chystají nejrůznější předškolní setkání, která každá škola pojala po svém. Ochutnávku první třídy si vyzkoušeli budoucí prvňáci na Butovické škole, kde je toto setkání již tradicí.

Aranka Horváthová, ředitelka ZŠ Butovická: „Dnešní akce se jmenuje Ochutnávka pro rodiče a předškolní děti. Po dlouhé odmlce, která byla kvůli covidu ji konečně můžeme dělat. Dnes přišlo třicet nových předškoláků se svými rodiči a prarodiči. Myslíme, že v novém školním roce bychom mohli otevřít dvě první třídy.“

Děti a rodiče se dozvěděli všechno potřebné, co mohou od školní docházky očekávat. Budoucí prvňáci se seznámili i s budoucí třídní učitelkou a budovou školy.

anketa:

„Je to super, je to zajímavé a jsem zvědavý, co bude říkat syn a jaké budou jeho reakce.“

„Malá se těšila, vidí, jak to tu vypadá. Na škole má starší sestru a doufám, že si to užije.“

Základní škola Františka kardinála Tomáška pořádala lekci školní připravenosti. Rodiče dětí i předškoláci dostali základní informace o tom, co děti předškolního věku potřebují a na co se mají dále připravit.

Milan Stiller, ředitel ZŠ FKT: „Školní připravenost řeší naše škola již po několikáté, kvůli pandemii jsme tuto činnost vynechali. Je to první lekce tzv. nanečisto, kdy si žáci zkouší opravdovou školu.“

Škola sjednocení vítala budoucí prvňáky zábavným odpolednem. Během informování rodičů o chodu školy zde děti našly spoustu zábavných a sportovních aktivit.

Jana Mantheeová, ředitelka ZŠ Sjednocení: „Zveme rodiče i děti i na další akce školy. Jde nám o to, aby prvního září nepřišli ve stresu, ale do domácího a známého prostředí. Dětem jsme dnes nabídli jak sportovní vyžití, tak i malou sportovní dílničku.“

anketa:

„Kopali jsme na branku a chodili jsme po laně.“

„Kreslila jsem si a hráli jsme si na chodbě. Moc se těším do školy.“

Kolik prvňáků ve Studénce usedne do lavic se školy dozví až v dubnu, to proběhne oficiální zápis. Dohromady by se ve městě mělo otevřít šest prvních tříd, z nichž je jedna logopedická.

---Mohlo by Vás také zajímat