Expres Studénky

  • Zpravodajství ze Studénky od Terezy Ruskové a Jakuba Švarce
  • Děti se seznamovaly s novými spolužáky
  • Biotop ve Studénce letos navštívilo 11 846 lidí
  • V Nové Horce odstartovaly Dny rodin 2020

Děti se seznamovaly s novými spolužáky

Adaptační kurzy se ve studéneckých školách staly letitou tradicí. Každá je pořádá po svém. Zatím co jedna kurzy pořádá pouze dvoudenní, škola Františka kardinála Tomáška je pojímá velkolepěji.

Alexander Dresler, psychoterapeut: „V letošním roce jsme adaptační pobyt dělali pro Základní školu Sjednocení a pro Základní školu Františka kardinála Tomáška. Jak vidíte, tato škola je právě na Prostřední Bečvě, každoročně sem jezdí, my pro ně dodáváme lektorské služby. Máme dvě lektorky, pro každou třídu jednu, ty vytvářejí celodenní program pro děti, adaptační aktivity, problémové aktivity.“

Adaptační kurzy jsou dobrou příležitostí k budování nových kolektivů. Do první třídy druhého stupně často přicházejí žáci z jiných škol a dokonce i měst. Kurzy jsou ale velkým přínosem také pro učitelky.

Kateřina Soukupová, lektorka: „Většinou se třídy slučují, a proto se adaptační kurzy konají. Přicházejí děti z různých škol a dávají se dohromady do jedné třídy. Proto jsou kurzy právě v šestých třídách.“

Karla Dubná, učitelka ZŠ FKT: „Tuším, že tohle je asi třetí pobyt našich žáků šestého ročníku tady na adaptačním kurzu. Vážíme si této možnosti ze dvou důvodů. Prvním je, že se naši žáci mezi sebou lépe seznámí, mají šanci se poznat jinak než ve školních lavicích. Vznikají nám nové kolektivy, původní pátá třída se nám rozdělila na dvě a přistoupili noví žáci z Albrechtiček. Všichni se vzájemně seznamují.“

Právě pro učitele a zejména ty třídní jsou tyto akce skvělou příležitostí k rychlému poznání svých žáků. Za dobu, kdy děti nejsou ve škole, mohou lépe poznat jejich zájmy a celou osobnost.

Karla Dubná, učitelka ZŠ FKT: „Pro nás třídní učitele je to úžasná příležitost, být tady takovým tichým pozorovatelem. Můžeme se všímat věcí, které se ve školních lavicích neprojeví a poznat své žáky v úplně jiném prostřední. Myslím, že nám to hodně pomáhá minimálně do začátku, protože jsou to nové děti. Já jsem se rozloučila s deváťáky loňským rokem a teď se seznamuji s úplně novými dětmi, s novým kolektivem. Oni sami se sebou začínají nově fungovat a pevně věřím, že jim to do začátku pomůže.“

Děti ze Základní školy Františka kardinála Tomáška čeká týdenní pobyt. Lektorky se jim budou věnovat dva z nich a připraven pro ně mají bohatý program a spoustu doprovodných her a aktivit.

Kateřina Soukupová, lektorka: „Čekají je aktivity, které budou převážně na kooperaci, komunikaci celé třídy, aby se stmelila, aby spolu byla schopna spolupracovat celý školní rok. Je to taková příprava a pro učitelky takový náhled na osobnosti jednotlivých žáků, jelikož je mají prvním rokem. 0:35

Celá řada společných aktivit dětem pomůže i s příchodem nového školního roku. Ten pro ně začal uvolněnou a zábavnou formou.

Kateřina Soukupová, lektorka: „Některé jsou línější, některé jsou aktivnější, ale myslím, že když se zvolí správné aktivity, které je nadchnou, tak si ty dva dny užijí a mají to jako zpestření nového školního roku, takový příjemný začátek. Myslím, že nejvíc oceňují noční aktivity, ke kterým se normálně nedostanou. Nějaké bobříky odvahy, noční stezky do lesa, nebo aktivity, které jsou neobvyklé.“

Děti šestých tříd si nyní užily adaptační kurz. Kromě ní škola ze Studénky 1 pořádá lyžařský výcvik a také školu v přírodě pro prvňáčky.

---

Biotop ve Studénce letos navštívilo 11 846 lidí

Poslední plavci se mohli na venkovním koupališti osvěžit v polovině září. I když v minulém týdnu panovaly vysoké teploty, provozovatelům se již další koupací dny nevyplatily.

Ondřej Stanek, vedoucí přírodního koupaliště: „Letošní sezóna byla úspěšná a vzrostla nám návštěvnost. Za celé léto nás navštívilo jedenáct tisíc návštěvníků. Trošku nás pozlobilo počasí, protože během června byly asi jen 4 koupací dny. Během začátku prázdnin to taky ještě nebylo ideální, ale koncem července se situace změnila a chodilo hodně lidí.“

Za letošní sezonu areál koupaliště navštívilo 11 tisíc návštěvníků, což je o 4 tisíce více než v minulém roce. Průměrně pak areál koupaliště navštívilo 237 návštěvníků za den.

Ondřej Stanek, vedoucí přírodního koupaliště: „Od poloviny června, kdy jsme začali, začínáme v polovině září balit a ukončovat sezónu. Chystají se údržbářské práce, postupně vysáváme dno od zbytků, kde zůstaly řasy a sekáme trávu tak, aby nám do jara nepřerostla. Neotvíráme, protože se voda nestíhá prohřát, jsou dlouhé noci, kolem jedenácti – dvanácti stupňů a voda má devatenáct, ten provoz koupaliště je neekonomický.“

V příštím roce se mohou návštěvníci studéneckého koupaliště těšit na řadu akcí, která by se zde měla uskutečnit, zvažuje se také Den města, který by zde mohl proběhnout.

Kamil Krahula, ředitel SAK Studénka: „Plánujeme oživení koupaliště, letos se toho až tolik kvůli koronaviru nedělo. Na příští rok těch akcí bude určitě více, plánujeme hudební festival, diskotéku pro náctileté, různá vystoupení pro malé děti a také posílení brigádníků s tím, že by se dělali animační programy.“

Nyní čeká biotop příprava na zimu.

Ondřej Stanek, vedoucí přírodního koupaliště: „Vysajeme dno, vyčistí se skimmery a voda se spustí pod povrchové sběrače, abychom z nich mohli vypustit vodu, aby nezamrzly. Okruh čerpadla jede jen na dnové sání a neberu tu vodu z povrchu. V podstatě zazimujeme závlahu a trubky, které by mohly přimrznout a budeme čekat na následující sezonu.“

Příští rok by se měla také zlepšit kvalita vody, i když letos splňovala hygienické normy, tak se vlivem teplot někdy zakalila. To by se příští rok mělo změnit.

Kamil Krahula, ředitel SAK Studénka: „Příští rok plánujeme pořídit vysavač, který by nečistoty vysával mnohem efektivněji, než tomu bylo doposud, kvalita vody by se určitě měla zvednout.“

V nejparnějších dnech dosahovala návštěvnost koupaliště kolem osmi set návštěvníků, ti se nyní mohou těšit na další, již třetí sezonu místního biotopu.

---

V Nové Horce odstartovaly Dny rodin 2020

Akce, která má veřejnosti a případným zájemcům představit, co obnáší pěstounkou péči, se koná už několikátým rokem. Letos, kvůli omezením spojeným s koronavirem, byla rozdělena a koná se na několika místech.

Jiří Navrátil, náměstek hejtmana MS kraje: „Rozhodli jsme se v Moravskoslezském kraji už před třemi lety, že budeme chtít poděkovat pěstounům. Zavedli jsme den pěstounství, který probíhá v Dolní oblasti Vítkovice. V letošním roce, protože jsme nevěděli jak to bude s pandemií, jsme se rozhodli, že akci rozdělíme do všech šesti okresů.“

Nová Horka se stala prvním místem, kde s

Prvním místem, kde se akce konala, se stal zámek v Nové Horce. Ten před lety fungoval jako ústav pro postižené ženy. Ty se přestěhovaly do nově postaveného domu a zámek byl zrekonstruován.

Jiří Navrátil, náměstek hejtmana MS kraje: „Zahajujeme dnes v Nové Horce na krásném zámku, kde kdysi byl ústav pro ženy. Byly tady uzavřeny za velkou zdí a nikdo pořádně nevěděl, že jsou zde nějaké hendikepované ženy. Rozhodli jsme se, že dnes slavnostně předáme taktéž i klíč od tohoto zámku náměstkovi kultury, abychom tím deklarovali, že my se už do takových prostor vracet nechceme.“

Doprovodné organizace lidem představily, co pěstounství obnáší. Na své si přišly i děti, které si na zahradě zámku mohly malovat a tvořit z korálků. Připraveno bylo i divadlo, a především ocenění vybraným pěstounům.

Jiří Navrátil, náměstek hejtmana MS kraje: „Jsou to pěstouni, kteří byli vybráni v rámci Moravskoslezského kraje za loňský rok, jako poděkování jim kraj předá také vouchery, kde si budou moci odpočinout.“

V našem kraji je více něž dva tisíce rodin starajících se o nevlastní děti. To jej řadí na první příčku z celé České republiky.

Jiří Navrátil, náměstek hejtmana MS kraje: „Máme zde 2500 pěstounských rodin, které se starají o děti, které neměly to štěstí vyrůst v biologické rodině. Stále ještě máme asi 600 dětí v dětských domovech, a právě pro ně je určeno to, aby se zde seznámili, aby se rozhodli i ti další se do této záslužné činnosti pustit.“

Den rodin na zámku v Nové Horce navštívily desítky dětí a dospělých, kteří možná už teď uvažují o pěstounství.

---Mohlo by Vás také zajímat