Expres Studénky

  • Zpravodajství ze Studénky od redaktorky Petry Dorazilové a kameramana Jana Plášila
  • V ulici Poštovní už řidiči nemusí parkovat v blátě
  • Prázdninové středy patří dětem
  • Příměstský tábor vynesl děti až do vesmíru

V ulici Poštovní už řidiči nemusí parkovat v blátě

Studénka se jako řada jiných měst dlouhodobě potýká s nedostatkem parkovacích míst. O něco lepší situace teď nastává v lokalitě sídliště Poštovní. Dokončena zde byla stavba nové odstavné plochy.

Hledání nových parkovacích možností ve městě je dlouhodobým cílem současného vedení radnice ve Studénce. V posledním období se podařilo rozšířit kapacity parkování o zhruba 150 míst. V těchto dnech byla dokončena další odstavná plocha pro automobily, a to v lokalitě ulice Poštovní, v místě, kde byl vyvýšený val a po vykácených stromech zůstaly jen pařezy.

Libor Slavík (STUDEŇÁCI PRO STUDÉNKU), starosta Studénky: “Občané tady živelně parkovali vesměs v blátě v nezpevněných plochách. My jsme využili toho, že dokážeme za relativně rozumné peníze udělat odstavené plochy, kde pokud ji děláme do 300 metrů čtverečních, tak nepotřebujeme složitou dokumentaci a stavební povolení, takže urychlíme proces realizace. Takže jsme se rozhodli pro tuto formu, kdy tady vznikla odstavná plocha. Využili jsme také toho, že v blízkosti bude jedna společnost stavět halu a jako kompenzaci za to, že potřebovali průjezd na svůj pozemek přes pozemek města, tak jsem se dohodli na jejich finanční spoluúčasti.”

Zpevnění parkovací plochy se obešlo bez stavebního řízení, nicméně právě tady byla příprava realizace přesto komplikovaná.

Milan Kyjovský, vedoucí odboru MHÚM, Studénka: “S tím, že jsme tady řešili problém, jednak, co se týká zarostlých pařezů, které činily problém, ale hlavním důvodem bylo, že tudy vedou telekomunikační sítě, elektrický kabel, kvůli kterému jsme museli celou plochu posunout směrem nahoru a vykoupit ještě část pozemku, abychom se vešli parametrově a ta odstavná plocha skutečně mohla vzniknout.”

Vybudování odstavné plochy stálo zhruba 400 tisíc korun včetně daně, řidiči na ni mohli začít parkovat po 18. červenci.

Milan Kyjovský, vedoucí odboru MHÚM, Studénka: “Předpokládáme, že by se sem mohlo vejít dvacet až dvaadvacet osobních automobilů, samozřejmě záleží, jak občané budou parkovat. Řekl bych, že kapacita narostla tak o sto procent oproti tomu, co tady bylo před tím, protože ty pařezy už byly velmi blízko té komunikace a bylo tady možné jen podélné stání. Dneska budou moci zaparkovat příčně e nebudou se muset vyhýbat pařezům.”

Podobnou cestou budování menších odstavných ploch v této lokalitě, a tím pádem bez složité stavební legislativy, hodlá město pokračovat i v příštím roce.

---

Prázdninové středy patří dětem

Prázdninové středy ve Studénce patří dětem. První akce pro nejmenší, Kouzelnická show, se konala u zimního stadionu. Početné publikum pobavil mistr České republiky v moderní magii.

Zručné kousky kouzelníka Ondřeje Sládka, mistra České republiky v moderní magii, sledovaly ve sportovním areálu desítky dětí i dospělých. Přišli si užít první z prázdninových střed, která jsou ve Studénce už tradičně věnovány právě nejmenším.

Lucie Zajícová, vedoucí Rodinného centra: “V rámci Letního festivaly máme připraveny kace jak pro dospělé, tak pro děti. Celkem je to osm akcí pro děti, různé tvoření, pohádky a dneska tady bude Kouzelnická show, takže děti čeká i kouzelnický workshop a na chvilku se stát opravdovým kouzelníkem.”

Ondřej Sládek, kouzelník: “Mám připravené hlavní kouzelnické vystoupení pro děti a po jeho skončení bude probíhat tvarování balonků a na závěr workshop. Děti se naučí jednoduchá kouzla, která potom mohou vyzkoušet a ukázat doma rodinám a přátelům.”

Společnost Sport a kultura ve Studénce zahájila prázdninové programy ve Studénce v rámci Letního festivalu prvního července. Co se týče dětských akcí, po kouzelníkovi následovala pohádka divadélka Ententýky, a další středu, 27. července, si mohou kluci a holky v dílničce vytvořit lucerničky.

Lucie Zajícová, vedoucí Rodinného centra: “Všechny akce pro děti plánujeme před zimním stadionem, většinou se odehrávají venku. Jen kdyby náhodou bylo nebylo příznivé počasí, akce přesuneme do baru ve sportovním centru. Během toho samozřejmě probíhají také akce pro dospělé, jako poslechovky, letní kino a nebo třeba rockotéky až po ukončení prázdnin v diskotékovém duchu.”

Tou nejbližší akcí pro dospělé je tedy 23. července poslechový a taneční večer, taktéž před zimním stadionem, poslední sobotu v červenci to bude rockotéka v zahradě Dělnického domu.

---

Příměstský tábor vynesl děti až do vesmíru

Příměstské tábory ve Studénce pořádají také zdejší základní školy. Například ta na ulici Sjednocení nabídla dětem týden ve vesmíru.

Tímto výstupem začínal příměstský tábor, který pořádala Základní škola Sjednocení, každý z pěti dní. Tematicky byl totiž zaměřen na Vesmír.

Barbora Housková, asistentka a vychovatelka: “To nás tak napadlo s kolegyní, že když je to vesmírný tábor, uděláme takovou scénku dětem a spojili jsme to i s tím, ať se něco dozví. Takže Jsme jim každé ráno vyprávěly s sluneční soustavě, o hvězdách, ať to mají i s nějakým poznáním.”

Andrea Slováčková, vedoucí příměstského tábora: “Pojali jsme to tak, že vesmír je nekonečný tak ať si děti představí, co vše pod tím pojmem může být. Připravili jsme jim určité otázky a odpovědi. Ve středu jsme byli v planetáriu, kde nám pustili krásné dvě naučné pohádky. Ukázali nám taky robota, ze kterého byly děti nadšené.”

Tábora se zúčastnilo téměř třicet dětí z prvního stupně, byly mezi nimi také dvě ze speciální školy.

Barbora Housková, asistentka a vychovatelka: “I loni byly a bylo to úplně bez problémů, letos jsou sice jen dvě, protože ostatním to nevyšlo, už jsou na dovolených, ale zapojili se krásně, pomáhají si navzájem. Je to paráda.”

V rámci týdenního tábora se děti vydaly také na Mauglího stezku v Bohumíně, na školní zahradě je navštívili chovatelé psů s agility aktivitami a viděli také cvičení hasičů.

účastníci tábora: 

“Dneska jsme tu měli psy, to se mi hodně líbilo, a také v planetáriu.”

“Bylo to fajn, nejlepší byli ti psi.”

“Hodně se mi to líbilo v planetáriu.”

“Já jsem poprvé na táboře a je to super.”

Andrea Slováčková, vedoucí příměstského tábora: “Dneska máme ukončení s rodiči, ať rodiče ví, co ty děti tady dělaly. Máme tady soutěže, vesmírnou bojovku, kde jsou nejen úkoly, ale i informace o vesmíru.”

David Bobák, učitel a rodič: “Já jsme tady měl straší dceru a měl jsem tu příležitost, že jsem se zúčastnil i s mladší dcerou zájezdu do Bohumína. Takže jsem byl i jako doprovod zároveň, a tam jsme absolvovali úžasnou Mauglího stezku a krásný park s různými herními atrakcemi.”

Odpoledne s rodiči provázely na zahradě školy i různé pohybové soutěže, setkání ukončil táborák a opékání.

---Mohlo by Vás také zajímat