Expres Studénky

  • Zpravodajství ze Studénky od Terezy Ruskové a Jakuba Švarce
  • Hasiči pravidelně absolvují zdravotnická cvičení
  • Biotop se připravuje na sezónu
  • Čtenáři opět využívají služeb knihovny
  • Senioři se zapojili do křížovkářské ligy

Hasiči pravidelně absolvují zdravotnická cvičení

Zdravotnický batoh výrazně zlepšuje péči a nejvíce jej hasiči využívají při dopravních nehodách. Díky němu hasiči zajistí první pomoc postiženým do příjezdu odborných lékařských složek.

Tomáš Šnejdrla, velitel družstva: „Od Moravskoslezského kraje jsme dostali nový technický prostředek, jedná se o zdravotnický batoh. Dostali jsme ho, aby se sjednotilo vybavení na prvovýjezdových vozech.“

Nový zdravotnický batoh je oproti původnímu vybaven a uspořádán jednotně ve všech hasičských vozech. Tato skutečnost zásadním způsobem usnadňuje hasičům práci v terénu a napomáhá k rychlejšímu poskytnutí nutné předlékařské péče.

Tomáš Šnejdrla, velitel družstva: „Počínaje od základního vybavení – obvazů – sterilního krytí, máme tam také láhev s kyslíkem, tu používáme při intoxikaci kouřem. Máme i speciální nůžky, které rozstřihnou i tvrdé boty.“

Jakub Dehner, velitel družstva, zdravotník, strojník: „Co je pro nás novinka, je lepší modernější sada – ambuvak, ten se používá při resuscitaci. Je u něj kvalitnější maska, je vybaven filtrem. Napojuje se na něj kyslíková láhev. Dává se buďto polomaska, když má někdo málo kyslíku anebo se používá jen ambuvak, kdy se na něj přidělá hadička a do těla přivádíme kyslík.“

Kromě základního zdravotnického materiál, který je v autolékárničce, batoh obsahuje například tlakoměr, stetoskop, termofolii a deku.

Jakub Dehner, velitel družstva, zdravotník, strojník: „Dále se v batohu nachází glukometr, často se při otevření bytu stává, že je postižený v bezvědomí a my zjistíme, jestli není diabetik.“

Jednotka sboru dobrovolných hasičů ve Studénce má speciálně školeného zdravotníka, který má oprávnění učit ostatní členy sboru základům poskytování první pomoci. školení probíhá jednou ročně.

---

Biotop se připravuje na sezónu

Brány koupaliště zůstanou ještě několik týdnů zavřené, ale v areálu už panuje čilý ruch. Vše se musí připravit na blížící se sezónu. Jako první se musí vyčistit dno a dopustit voda. K naplnění pomáhá zhruba 30 metrů hluboký vrt.

Ondřej Stanek, vedoucí přírodního koupaliště: „Dvě stě až tři sta kubíků se do bazénu ještě vejde, myslím si, že do sezóny to stihneme dopustit. Takže nebudeme muset napouštět z vodovodního řadu. Čeká nás vysávání dna, kde se vytvořila řasa. To se musí vzít jak na hladině, tak i dole, aby to bylo připravené. Musíme také vyčistit vapkou dlažbu u bazénu, aby byla pro návštěvníky čistá.“

Jakmile se dokončí dopouštění bazénu a znovu nastartuje filtrační systém, začíná se s úpravou vody. Ta je teď díky zimě čistá, kvůli oteplování ale může dojít k jejímu znečištění. Tomu zabrání čistící bakterie a biologická část bazénu, přes kterou se voda filtruje. Potom přijde na řadu sečení trávy a natírání převlíkáren.

Ondřej Stanek, vedoucí přírodního koupaliště: „Kvalita trávníku by měla být lepší, protože ho budeme stříhat častěji než externí firma, na to jsme vždy museli čekat podle počasí.“

Kamil Krahula, ředitel SAK Studénka: „Připravujeme se jako v loňském roce na zahájení sezóny v červnu. Byli bychom rádi, kdyby se otevřelo v momentě, kdyby bylo hezké počasí. To vše za předpokladu, že to vládní opatření dovolí. Pořizujeme také nový vysavač, který výrazně zvýší kvalitu vody a nový traktor.“

Biotop ve Studénce letos zahájí svou třetí sezónu. Vstupné bude stejné jako loni, dny, se budou odvíjet podle počasí.

---

Čtenáři opět využívají služeb knihovny

Knihovna se opět zpřístupnila lidem. Od dvanáctého dubna ji mohou čtenáři navštěvovat za dodržování daných pravidel. Ochuzeni jsou kvůli opatřením o přístup k internetu a nemohou využívat místní toaletu.

Ludmila Nováková, vedoucí knihovny: „Návštěvníci mohou normálně chodit a vybírat si knihy sami, jediné omezení je vstup s respirátory. Maximální počet je omezen na pět lidí, v knihovně na zámku jsou to pak dva lidé.“

Během uzavření knihoven si čtenáři museli své knihy rezervovat a následně vyzvednout. Teď jsou rádi, že ji mohou normálně navštěvovat.

„Jsem moc ráda, že už tady děvčata jsou a že si můžeme půjčovat knížky, během opatřeních jsem si byla dvakrát vyzvednout knihu v knihovně na zámku.“

Ludmila Nováková, vedoucí knihovny: „Aktuální omezení je ještě v rámci provozní doby. Do konce dubna máme v pátek otevřeno pouze od osmi do dvanácti. Od května se vracíme ke klasické výpůjční době. Pátky bude mít knihovna otevřeno vždy do pěti hodin.“

Za normálních okolností studénecká knihovna v těchto měsících pořádá řadu akcí a přednášek. Teď se snaží alespoň dělat nejrůznější soutěže a výzvy. V dubnu se mohou děti zapojit například do soutěže o nejlepší záložku.

---

Senioři se zapojili do křížovkářské ligy

Luštění křížovek v rámci soutěže Křížovkářská liga přináší důchodcům a klientům seniorských domovů rozptýlení a zapojí je do společenského života. Je to jedna z mnoha aktivit spolku Počteníčko.

Ivan Sekanina, předseda spolku: „Aktuálně probíhá pátý ročník křížovkářské ligy seniorů Moravskoslezského kraje. Letos ve změněných podmínkách, kvůli epidemiologické situaci. Nicméně, je situace velmi příznivá. Přihlásilo se nám na 800 hráčů, máme 33 registračních míst z dvaceti měst Moravy a Slezska. Je také zapojeno 18 domovů seniorů.“

Radka Tomášková, vedoucí kultury: „Křížovkářská soutěž, je určena pro osoby starší 60 let. Mohou se do této soutěže zaregistrovat v okénku v areálu sportovního centra. Okénko je v provozu každý čtvrtek od 9 do 15 hodin"

Studénka se spolu s nedalekými Sedlnicemi do této soutěže zapojily letos poprvé. Senioři mají o křížovky velký zájem.

Ivan Sekanina, předseda spolku: „Mezi zapojenými domovy jsou také místa, která se registrovala vůbec poprvé. Máme z toho ohromnou radost. Patří mezi ně SAK Studénka, ti byli skvělí, zavolali nám hned akci rozjeli. Na základě Studénky se nám přihlásila i Sedlnice.“

Radka Tomášková, vedoucí kultury: „Při registraci obdrží soutěžící první křížovku a také formulář, kde si bude postupně zapisovat tajenky. Celkem jich je deset. Ty pak odevzdá ve výdejním okénku a budou zařazeny o slosování o ceny."

Vyhodnocení jarní části Křížovkářské ligy se plánuje na konec června. Úspěšní luštitele budou odměněni.

Ivan Sekanina, předseda spolku: „Bude ještě jedno zhodnocení. To bude s náměstkem hejtmana Moravskoslezského kraje, panem Jiřím Navrátilem, který má záštitu nad křížovkářskou ligou seniorů. U něj v kanceláři natočíme video vzkaz, na kterém zhodnotíme kolik lidí se zapojilo, kde je nejlepší účast, a vyhodnotíme i nejlepší registrační místo.“

Spolek Počteníčko má na kontě už řadu projektů pro seniory. V rámci některých se propojují generace oblíbené se stalo Počteníčko s babičkou. Dobrovolní senioři chodí do nemocnic číst malým dětem.

---Mohlo by Vás také zajímat