Expres Studénky

  • Zpravodajství ze Studénky od redaktorky Petry Dorazilové a kameramana Jana Plášila
  • Hřbitov v Butovicích zčásti obepíná nová zeď
  • V plánu byla okna, další téměř milion šel do havárií
  • Konec léta s třicetiletou Charitou

Hřbitov v Butovicích zčásti obepíná nová zeď

Hřbitov v Butovicích obepíná ze dvou stran nová kamenná zeď. Nahradila staré, místy už rozbité pletivo. Stavbu zděného plotu kolem pohřebního místa si ale vyžádali i občané.

Původně lemoval hřbitov v Butovicích drátěný plot z pletiva. Zub času už v něm na několika místech vytvořil trhliny a stejně jej pracovníci museli svěsit kvůli provedené plánované údržbě zeleně. Posledním argumentem pro jeho výměnu za kamenný pak bylo přání obyvatel.

Milan Kyjovský, vedoucí odboru údržby majetku, MěÚ Studénka: “Řekněme, že souběžně v tu chvíli probíhalo jednání o participativním rozpočtu, kdy jeden z těch návrhů občanů byl, aby se ten plot udělal nový a aby byl kamenný nebo zděný tak, aby to pietní místo bylo více útulnější, aby tady bylo více soukromí a aby to působilo celkově více tím pietním dojmem. V rámci toho projednávání participativního rozpočtu starosta rozhodl, že je to věc údržby a rozhodlo se, že se plot zrealizuje standardně z rozpočtu města.”

Stavba plotu vyšla na 455 tisíc korun včetně daně. Jeho jedna boční strana nyní odděluje hřbitov od pozemku, který jeho vlastníci používají k zemědělské činnosti, včetně chovu koní nebo ovcí.

Milan Kyjovský, vedoucí odboru údržby majetku, MěÚ Studénka: “Snahou bylo, aby se to zrealizovalo v letošním roce v období do dušiček, aby na ty svátky všechno bylo v pořádku. To se povedlo. Firma nastoupila v průběhu měsíce září a během dvou týdnů plot zrealizovala.”

Gabriela Dlábková, správkyně hřbitova: “Je to tady veliká změna, já myslím, že ten plot tomu dodal takovou atmosféru. V neposlední řadě si myslím, že alespoň babičky nemají strach, že jim někdo ukrade jejich dušičkovou výzdobu.”

Nový plot ale zatím není v zadní části hřbitova. Důvodem jsou plány města na rozšíření tohoto pohřebního místa.

Milan Kyjovský, vedoucí odboru údržby majetku, MěÚ Studénka: “Pozemek za tím plotem vzadu už je vykoupený, zpracováváme projekt a bude se řešit, jestli se hřbitov bude rozšiřovat už v příštím roce nebo v následujícím období. Z tohoto důvodu se zděný plot zatím nepostavil a město rozhodne, jakým způsobem se bude dále postupovat.”

V minulém roce už na hřbitově došlo i ke zmíněnému zásahu do zeleně. Byly zde vykáceny poškozené strom, jednalo se především o břízy. Část dřevin byla nahrazena novou výsadbou. Další kácení tu město nyní neplánuje, podle odborníků jsou ostatní stromy v dobré kondici.

---

V plánu byla okna, další téměř milion šel do havárií

Budova základní umělecké školy v Butovicích má za sebou několik stavebních a údržbových zásahů. Pouze jeden z nich byl ale plánovaný, a to výměna oken. Příčinou dalších byly havárie.

Továrníkova vila z konce první republiky v Butovicích - kdysi to bylo také sídlo jeslí a poslední léta zde vyučuje hudební obory základní umělecká škola. Budova je v majetku města, které uvnitř realizovalo několik stavebních úprav, některé byly plánované, jiné vynucené.

Milan Kyjovský, vedoucí odboru údržby majetku, MěÚ Studénka: “V letošním roce se tady na Základní umělecké škole v Butovicích těch oprav provedlo více než jsme čekali. Plánovaná byla pouze výměna oken, řekněme druhá fáze, protože v loňském roce už jsme jednu část vyměnili s tím, že do příštího roku nám zůstává ještě malá část venku u vstupu.”

Výměnu oken bylo nutné provést během prázdnin, kdy byla škola prázdná. Podařilo se ji stihnout do 20. srpna.

Milan Kyjovský, vedoucí odboru údržby majetku, MěÚ Studénka: “S tím, že během té realizace nastaly nečekané komplikace, se kterými jsme nepočítali. Všechna ta okna měla dřevěné obložky, zdivo za nimi při té demontáži už nevydrželo, popadalo a bylo nutné části těch špalet znovu vyzdít. výsledkem jsou dneska krásné vyrovnané okna.”

Další neplánovanou opravou byla výměna stupačky jedné topné větve. To, že potrubí prosakuje, se ukázalo v okamžiku, kdy se budova školy na začátku prázdnin odstavila z provozu.

Milan Kyjovský, vedoucí odboru údržby majetku, MěÚ Studénka: “Ten topný systém v téhle budově byl částečně zabudován do zdi, takže řekněme, že ta oprava byla velmi komplikovaná. Když jsme lokalizovali místo, ve kterém byl problém, tak se ukázalo, že ty trubky už jsou značně zkorodované a nebylo to možné lokálně opravit. Z toho důvodu se musela měnit celá topná větev a při té příležitosti se už vyměnila i topná tělesa.”

Třetí nečekanou událostí byla výměna odpadní roury, které vede ven z budovy, a byla už zborcená a prosakovala, při té příležitosti byla vyměněna i stará stupačka.

Z původně plánovaného rozpočtu na výměnu oken v Továrníkově vile, což mělo stát necelých 580 tisíc korun včetně DPH, narostly investice města do budovy o dalších 900 tisíc korun.

A to ještě není všechno. Další, ale už drobné opravy, musí ještě nyní provést na schodišti uvnitř budovy. Odloupnuté linoleum na něm už neodpovídalo bezpečnostním normám. Schodiště bylo přebroušeno, bude natřeno a zůstane v původní dřevěné podobě.

---

Konec léta s třicetiletou Charitou

Charita Studénka pořádala Rozloučení s létem. Odpoledne plné her nalákalo do areálu na Malé Straně děti, a také další návštěvníky napříč generacemi. Charita tu také připomněla, že ve Studénce pomáhá už 30 let.

Příjemná muzika, hry pro děti a prostor pro každého, kdo si chtěl přijít popovídat a strávit pohodové odpoledne. To byla atmosféra Rozloučení s létem, které pořádala Charita Studénka.

Jarmila Pomikálková, ředitelka Charity Studénka: “Je to takové radostné setkání na konci léta, kdy se chceme s létem rozloučit, poděkovat všem příznivcům, pracovníkům, prostě všem, kdo nás podporují. Lidé se tady mohou sejít, pobavit o životě, o tom, jak to u nás tady v Charitě chodí. Je to prostě akce pro všechny, pro klienty, rodinné příslušník, pracovníky, známé, blízké i neznámé. Kdo přijde, všichni jsou vítání.”

V areálu Charity na Malé Straně se tato akce konala vůbec potřetí. Pro děti byl připraven skákací hrad, malování na obličej, mohly si vyrobit placku s logem Charity. Naplánovaný program ani deštivé počasí nezhatilo.

Jarmila Pomikálková, ředitelka Charity Studénka: “Potom tady máme různé stanoviště, kde děti plní úkoly a když přinesou vyplněnou kartičku, dostanou za to nějakou odměnu, Budeme grilovat klobásy, točit pivo, je tu sladké občerstvení, takže si myslím, že to bude fajn.”

Lidé se na setkání ovšem nejen rozloučili s jedním odcházejícím ročním obdobím, připomněli se také, kolik let vlastně Charita působí.

Jarmila Pomikálková, ředitelka Charity Studénka: “Charita ve Studénce letos slaví 30. výročí, už jsme tady 30 let a od té doby už jsme ušli kus cesty od té dobrovolné činnosti, až po tu dnešní podobu. Máme tři sociální služby, máme půjčovnu pomůcek, šatník, humanitární pomoc, ošetřovatelskou terénní službu. Zaměstnáváme 33 pracovníků. V domově máme 18 klientů v terénní službě kolem stovky.”

Služby Charity jsou stále potřeba, spíš více než méně, a proto se i ta ve Studénce chystá své působení rozšiřovat. Už delší dobu připravuje projekt na výstavbu nové budovy, na kterou se bude snažit získat dotaci.

---Mohlo by Vás také zajímat