Expres Studénky

  • Zpravodajství ze Studénky od Terezy Ruskové a Jakuba Švarce
  • Zpravodaj bodoval v soutěži Radniční listy
  • Studénku čeká modernizace rozhlasu
  • Jarošův statek opět prochází krizí

Zpravodaj bodoval v soutěži Radniční listy

Novinky, tipy na akce, slovo starosty nebo také nejrůznější články týkající se historie, nacházejí lidé ze Studénky v městském Zpravodaji. Ten letos bodoval v celonárodní soutěži s názvem Radniční listy.

Kamil Krahula, ředitel SAK Studénka: „Byla to soutěž všech městských zpravodajů. My jsme se do soutěže přihlásili. Porota ocenila náš zpravodaj a ten získal v rámci okresu Nový Jičín druhé místo a v rámci MSK skončil na osmém místě v kategorii Měst a obcí do deseti tisíc obyvatel.“

O jeho umístění v soutěži rozhodovalo několik aspektů.

Kamil Krahula, ředitel SAK Studénka: „V jednotlivých kategoriích se posuzoval vzhled zpravodaje, posuzovala se také úvodní strana a její obsah. Posuzovala se také kvalita materiálu, na který je vytištěn a samotné zaměření zpravodaje.“

Zpravodaj města Studénky vychází pravidelně každý kalendářní měsíc. Červencové a srpnové vydání pak vychází jako dvojčíslo. Než se však dostane ke čtenářům čeká ho dlouhá cesta.

Ivana Rychterová,: „Zpravodaj města Studénky máme vždy do patnáctého v měsíci, s tím, že tam jsou různé odlišnosti, v souvislosti s tím, na který den v měsíci přesně vychází. Potom mám asi týden na to abych zpravodaj zpracovala a zaslala k tisku.“

Zpravodaj města Studénky je pro všechny zdarma, jeho grafické zpracování zabere zhruba 30 hodin práce a lidé si ho mohou vyzvednout na 19 místech ve městě. Mezi nimi například v infocentru, v prodejnách hrušky anebo ve zdravotnických zařízeních. Na jeho tvorbě se pak může podílet každý, stačí poslat svůj článek na zpravodajský email.

Ivana Rychterová,: „Od čtenářů a z města mi chodí články na zpravodajský email. Následně články posílám Dagmaře Válkové, která články opravuje a provádí korekce. Články mi vrací a já je následně graficky sázím do programu, kde mám přednastavené strany zpravodaje a následně graficky zpracovávám.“

V minulém roce se snižoval počet výtisků ze zhruba 3000 na 2700. Přečíst si jej mohou lidé také v elektronické formě, tu naleznou na stránkách SAK Studénka.

---

Studénku čeká modernizace rozhlasu

Rozhlasové zařízení na území města se rozroste o desítky vysílacích zdrojů. Nový, moderní bezdrátový rozhlas by měl v příštím roce být takřka v každé ulici.

Libor Slavík, starosta města: „Chtěli bychom vyměnit jak samotnou ústřednu za moderní zařízení, tak samozřejmě rozšířit počty hlásičů jak výstražného systému, tak i bezdrátového rozhlasu, to znamená, když to přeženu, skoro na každém rohu by byl bezdrátový hlásič na celém území města. Lidé v celém městě by měli k dispozici informace jak z rozhlasu, tak i výstražného systému v případě mimořádných událostí.“

Aktuálně dochází k vytváření celého projektu. Projektová dokumentace by měla být ještě letos a realizace nového zařízení je plánována na příští rok.

Libor Slavík, starosta města: „Aktuálně se připravuje projektová dokumentace a následně bude podávána žádost o dotaci. Spolu s žádostí by mělo proběhnout ještě teď v posledních dvou měsících tohoto roku s tím, že se odhaduje, že částka se bude s DPH pohybovat okolo pěti milionů korun, z čehož dotace by měla být zhruba 80 %.“

Nové zařízení bude rovněž sloužit k akutní informovanosti všech občanů například k blížícím se povodním, nebo jiným krizovým událostem.

Libor Slavík, starosta města: „Součástí projektu je také aktualizace a tvorba digitálního povodňového plánu. Nebude to jen výměna ústředny a doplnění bezdrátových hlásičů, ale i aktualizace povodňové mapy.“

Modernizace rozhlasu na území celého města včetně výměny ústředny by mělo být realizováno ve druhé polovině příštího roku. Hlásiče se rozrostou téměř dvojnásobně.

---

Jarošův statek opět prochází krizí

Přes léto a září fungoval statek takřka nepřetržitě. I přes některá opatření, která museli zaměstnanci i jeho návštěvníci dodržovat, se dá říct, že letošní sezóna byla úspěšná.

Sabina Poukarová, ředitelka Jarošova statku: „Letní sezóna letos byla pěkná, měli jsme spoustu klientů, plné příměstské tábory a celé září jsme měli každý den naplněné programy pro školy a školky a odpoledne plné kroužky. Program byl naplněný.“

I přes omezení, která platila v létě, se statku dařilo své akce a programy pořádat. Po úspěšné sezoně a zvládnuté prvotní krizi z jara se statek návštěvníkům opět uzavřel.

Sabina Poukarová, ředitelka Jarošova statku: „Veškeré aktivity u nás všechny probíhají venku v přírodě a na čerstvém vzduchu, takže všechna ta opatření jsme mohli dodržet. Přes léto se nám podařilo zrealizovat veškeré programy, za což jsme rádi. S tím že se všechna opatření začala zpřísňovat, tak nám školy a školky začaly rušit programy, museli jsme také stopnout přístup veřejnosti.“

Nyní se statek potýká jak s finanční krizí, tak i s počtem zaměstnanců, kteří se o zvířata mohou starat.

Sabina Poukarová, ředitelka Jarošova statku: „Museli jsme snížit počet zaměstnanců, a i ten jejich počet je teď ještě nižší, protože máme maminku samoživitelku, která se musí starat o děti, které nechodí do školy a další dva lektoři jsou v takové preventivní karanténě. Takže i zajistit veškerý ten provoz pro zvířata není úplně jednoduchý, je to práce téměř na 24 hodin denně.“

Po skončení opatření vydaných vládou Jarošův statek plánuje upravit své aktivity. Chtěl by své řady rozšířit o dobrovolníky, kteří budou hlídat návštěvníky areálu kvůli lidem, kteří nezodpovědně krmí zvířata. Ta pak kvůli nim mají zdravotní problémy.

Sabina Poukarová, ředitelka Jarošova statku: „V letošním roce jsme otevřeli nové programy pro veřejnosti, kdy se návštěvníci mohli dostat blíže ke zvířatům. Zjistili jsme, že i když je většina veřejnosti disciplinovaná, tak někteří z nich, takových deset až patnáct procent, jsou velmi nezodpovědní. I přes poučení nám krmí zvířata, krmí koně. Ti pak končí na kapačkách a my pak s veterinářem řešíme několikadenní zdravotní problémy.“

Jakmile se brány Jarošova statku opět otevřou, plánuje zavést nový program. Ten bude mít za cíl vzdělávat návštěvníky o tom, jak se zvířata mají správně krmit. To si návštěvníci budou moci sami pod vedením lektora vyzkoušet.

---Mohlo by Vás také zajímat