Expres Studénky

  • Zpravodajství ze Studénky od Terezy Ruskové a Jakuba Švarce
  • Pro záchranu brouka páchníka se stále ořezávají stromy
  • Studénečtí hasiči mají letos rekordní počet výjezdů
  • Kontejnery plní nesešlapané krabice
  • Sezónu dohraje SK Studénka na jaře

Pro záchranu brouka páchníka se stále ořezávají stromy

Společnost zabývající se ochranou přírody už ve Studénce působí několik desítek let a přírodní krajinu se jí podařilo zvelebit hned v několika směrech.

Petr Libosvár, ochránce přírody: „Náš spolek v letošním roce oslavit 40 let fungování tady ve Studénce. Za tu dobu se tady v této krajině, zejména v Poodří, udála spousta věcí. Otcové zakladatelé začínali tím, že sázeli, vyklízeli různé skládky, připravovali naučné stezky. Můžete si všimnout i rybníčku na Trávníkách.“

V letošním roce se podařilo vysázet několik tisíc stromů. V plánu byla i spolupráce s veřejností, která je mezi příznivci přírody velmi oblíbená. Bohužel, to v letošním komplikovaném roce nebylo možné.

Petr Libosvár, ochránce přírody: „Mimo jiné jsme se v letošním roce zapojili do projektu Sázíme budoucnost. V rámci tohoto projektu už máme vysázeno zhruba šest a půl tisíce stromů. Hodně toho bylo připraveno pro veřejnost, ale kvůli koroně to nebylo možné a museli jsme je vysázet sami.“

Svaz pracuje na území celé Chráněné krajinné oblasti Poodří a snaží se uskutečnit několik projektů ročně.

Petr Libosvár, ochránce přírody: „Jsou to různé větší a menší projekty. Větší v Bravanticích, v Jistebníku. Menší, ať je to třeba ovocný sad na Hublesce v Bílovci a v neposlední řadě teď samozřejmě pracujeme už dva roky na záchraně brouka Páchníka. V tomto projektu musíme ještě vysázet několik stovek stromů.“

Záchrana brouka Páchníka je zdlouhavý a velmi nákladný projekt. Je také velmi fyzicky náročný pro pracovníky. Zahrnuje i práci ornitologa.

Petr Libosvár, ochránce přírody: „V rámci tohoto projektu vysadíme asi dva tisíce stromů, ořežeme asi 600 vrb a také nějaké lípy a další stromy od jmelí. Stejně tak budeme pokračovat ještě tři roky. Projekt za 25 milionů je dotovaný Evropskou unii a Ministerstvem životního prostředí. Stále budeme ořezávat, stále budeme sadit a pokud korona dovolí, rádi bychom pracovali i s veřejností ať na výsadbách, nebo ořezech.“

Do první sněhové nadílky je v plánu výsadba dalších stromů a ořez několika vrb, zejména kvůli parazitu – jmelí. Monitorovat krajinu však pracovníci budou i v zimních měsících.

---

Studénečtí hasiči mají letos rekordní počet výjezdů

Hasiči ze Studénky se ročně účastní několika cvičení, která jim pomáhají v profesionalizaci jejich práce. Nedávno se zúčastnili kurzu, na kterém získali nové znalosti a zkušenosti u dopravních nehod.

Michal Weislechner, velitel stanice Butovická:Jednotka Města Studénky je předurčena k dopravním nehodám, proto tyto výcviky děláme.“

Tomáš Šneidrla, velitel družstva: „Proběhlo cvičení, kde jsme si vyzkoušeli vyprošťování osob z havarovaných vozidel, naše jednotka za letošní rok měla 140 událostí a z toho jsme zasahovali u dvaceti dopravních nehod.“

Na výcviku si jednotka vyzkoušela nejrůznější techniky vyprošťování havarovaných vozidel. To probíhalo pomocí několika scénářů. Museli tak pomáhat s vyprošťováním například auta na boku, na střeše a také museli pracovat s vyprošťovacím zařízením.

Tomáš Šnejdrla, velitel družstva: „Při vyprošťování používáme hydraulické vyprošťovací zařízení a také jsme si mohli vyzkoušet stabilizační tyče, které jsme získali v letošním roce. Při zásahu u dopravní nehody záleží na pozici havarovaného vozidla. Podle toho pak určujeme vyprošťovací postup, který určuje velitel zásahu “

Hasiči se ročně zúčastní minimálně dvanácti školení a cvičení. Letošní počet výjezdů je už teď rekordní a je pravděpodobné že se do konce roku ještě zvýší.

---

Kontejnery plní nesešlapané krabice

Studénka letos získala 3 místo v kategorii měst a obcí do 5000 obyvatel v soutěži Odpadový Oskar. Město ročně zaplatí za likvidaci odpadu kolem 8 milionů korun.

Milan Kyjovský, vedoucí odboru MHÚM: „V první řadě bych chtěl poděkovat těm občanům, kteří třídí odpad. V této kategorii jsme se umístili v rámci odpadového Oskara na velmi dobrém místě. Blíží se vánoční období, a to se odpadu vyprodukuje mnohem více než jindy.“

I když se městu daří dobře třídit, stále se u popelnic vyskytují nešvary, které vývoz popelnic komplikují. Jedná se hlavně o kontejnery s papírem, kam lidé často vhazují nesešlapané krabice.

Milan Kyjovský, vedoucí odboru MHÚM: „Jsou takoví, kteří odpad opravdu velmi dobře třídí. Pak je tu takový nešvar u papírových krabic. Někteří občané dají do kontejneru celou krabici, která je nerozložená a tím zaberou i celý kontejner. Potom když přicházejí další občané tak mají pocit, že jsou kontejnery plné a papír pak dávají vedle. Občas se najde i někdo kdo vidí že je tam prázdná krabice, tak ji vytáhne a pošlape. Tím pádem nám uvolní místo. Těm občanům děkuji.“

Řešení přeplněných popelnic je přitom jednoduché, stačí krabice před vyhozením sešlapat.

---

Sezónu dohraje SK Studénka na jaře

Konec jarní sezóny úspěšných házenkářů ze Studénky přerušilo omezení sportovní činnosti. Stejně tak se bohužel stalo i na počátku té podzimní, která netrvala ani tři měsíce.

Milan Stiller: „Sezóna začala tradičně v srpnu, kdy začaly ligové soutěže mužů a žen a dorostenecké soutěže. Bohužel 11 října bylo poslední utkání, které jsme odehráli. Zbývá nám dohrát asi 15 utkání celého oddílu. Tato utkání se budou odehrávat na jaře.“

Poslední prázdninový měsíc házenkáři stihli odehrát několik turnajů a mistrovství, a to s velmi dobrými výsledky. Pohárů získali hned několik.

Milan Stiller: „Na konci srpna proběhla vrcholná akce mládeže. Byla to Mistrovství České republiky jednotlivých družstev a také o Poháry České republiky. Opět jsme byli velice úspěšní. Získali jsme dva tituly Mistra České republiky jak v dorostencích, tak v mladších žačkách. Medaili za třetí místo si dovezli i mladší žáci.“

Nedostatek prostoru k tréningům se podepsal i na fyzické kondici hráčů. Na tréninkové hřiště se házenkáři na jaře vrátili po několika měsících. Kdy se vrátí v podzimní sezóně prozatím neví.

Milan Stiller: „Co se týče jarní vlny pandemie, tak jsme se do tréninkového procesu vrátili někdy na konci května. Dohrávaly se soutěže Oblastních přeborů. Tam jsme pocítili velkou chuť, zejména děti, k tomu, vrátit se zpět ke sportování a k tréninkovému procesu.“

Petr Odchodnický: „Minulá sezóna nás zasáhla razantně, jednak co se týče tréningů, tak i co se týče herních kvalit hráčů, na kterých se to určitě projevilo v celkové úrovni soutěže, ale to už je snad za námi.“

V zimním období házenkáři trénují v tělocvičnách. Stejně tak v nich pořádají halové turnaje. Ani to jim současná situace prozatím nedovoluje.

Milan Stiller: „Halová sezóna se nám zatím nerozběhla, nemůžeme trénovat v tělocvičnách, čekáme na další rozvolnění a jsme připraveni na to, že budeme trénovat v tělocvičnách nejen ve Studénce, ale i v blízkém okolí.“

I přes stávající opatření házenkáři myslí na budoucnost. Připravují tradiční pochod přírodou a pomalu organizují společenské akce.

Petr Odchodnický: „My jako sportovní klub chceme organizovat tradiční pochod Poodřím za jakýchkoli opatření, jedná se o procházku do přírody, předpokládáme, že to bude povoleno. Příští rok bychom chtěli udělat tradiční sportovní ples, pokud nám to podmínky dovolí, s tím, že už to chceme vést k tomu, že nás v roce 2022 bude čekat stoleté od založení klubu.“

I přes nepříznivé podmínky pro sportovce, se studénečtí házenkáři a házenkářky pyšní předními příčkami průběžného pořadí.

Milan Stiller: „Co se týče průběžného stavu po podzimu, tak většina družstev se drží na první pozici průběžné tabulky nedohrané soutěže, starší žáci jsou druzí. V letošním roce máme opět obsazeny všechny věkové kategorie od mladších žaček až po dorostenky, stejně tak mladší žáci. Pořád se řadíme mezi největší oddíly v celé České republice.“

Studénecký házenkářský klub čítá takřka 10 družstev. Po rozvolnění opatření by se zimní sezóna mohla odehrát začátkem jarních měsíců.

---Mohlo by Vás také zajímat