Expres Studénky

  • Zpravodajství ze Studénky od redaktorky Petry Dorazilové a kameramana Jana Plášila
  • Největším staveništěm je škola Butovická
  • Chodník v Butovicích bude hotov do konce září
  • Děti na táboře obdivovaly čtyřnohou Rubi

Největším staveništěm je škola Butovická

Letní opravy a údržba ve školách se letos ve Studénce asi nejvíce dotknou budovy na ulici Butovická. Souběžně zde probíhají tři stavební projekty.

Určité údržbové práce probíhají ve Studénce snad ve všech školních budovách, největší stavební ruch je ale v objektu Základní školy Butovická. Souběžně se zde sešly tři investiční projekty najednou.

Aranka Horváthová, ředitelka ZŠ Butovická: “Na naší škole se toho prázdninách děje spousta. Děti, když přijdou prvního září do školy, tak první co určitě uvidí bude, že na prvním stupni máme nové toalety. Ve třídách budou nová umyvadla, bude tam také teplá voda, nové dlažby a obklady. Na druhém stupni bude na chodbě nová dlažba.”

Milan Kyjovský, vedoucí odboru MHÚM, Studénka: “Nejprve se začalo s výměnou sedmi dveří a zárubní, které se vyměňují za protipožární tak, aby splňovaly bezpečnostní podmínky a předpisy tak, jak je potřeba. Zároveň probíhá výměna dlažby v přízemí, která byla nejvíce poškozená. Jen pro ilustraci, jedná se zhruba o 120 metrů čtverečních dlažby. A zároveň na druhém stupni probíhá výměna rozvodů vody a odpady po těch stupačkách odspodu až nahoru.”

Aranka Horváthová, ředitelka ZŠ Butovická: “Rozvod vody a kanalizace byly již v havarijním stavu. Každý den jsme opravovali různé věci a poruchy, netekla voda, špatně splachovaly záchody, ulamovala se splachovadla.”

Celková investice do budovy školy dosáhla částky více než 3 miliony 100 tisíc korun včetně daně, vše jde z rozpočtu města.

Milan Kyjovský, vedoucí odboru MHÚM, Studénka: “Ideální samozřejmě je, aby ty stavební práce skončily ještě v průběhu prázdniny, aby se škola byla schopna připravit na ten provoz, aby paní uklízečky byly schopné uklidit ten prostor tak, aby děti mohly 1. září standartě zasednout do lavic. Takže předpokládáme, že do poloviny srpna budeme s pracemi hotovi.”

Už teď je jasné, že podobně rušná stavební činnost čeká školní budovu, jejíž stáří je 115 let, i během příští prázdnin.

Milan Kyjovský, vedoucí odboru MHÚM, Studénka: “Máme zpracovanou projektovou dokumentaci na kompletní rekonstrukci, výměnu rozvodů vody odpadů v celé škole s tím, že to nebylo možné realizovat z časových důvodů najednou. Proto se rozhodlo, že ta nejhorší část se bude realizovat v letošním roce, a doufáme že v příštím roce navážeme na zbylé části budovy.”

Aranka Horváthová, ředitelka ZŠ Butovická: “Potom nás ještě čeká rekonstrukce školní jídelny.”

Naopak upravené už je okolí školní budovy, kde před dvěma lety vyrostla dřevěná venkovní učebna a jsou tu i nové herní prvky pro děti.

---

Chodník v Butovicích bude hotov do konce září

Ve Studénce, v části Butovice, pokračuje závěrečná etapa výstavby chodníků. Poslední část vzniká podél silnice, která je poměrně frekventovanou komunikací směrem na Bílovec.

Stavba poslední etapy chodníku v části Butovice začala 1. června, práce by měly být ukončeny do konce září, samotná kolaudace je plánována na říjen. Řidiči tu při průjezdu musí počítat s omezeným provozem, který je řízen semafory.

Libor Slavík (STUDEŇÁCI PRO STUDÉNKU), starosta Studénky: “V uplynulých letech jsme postupně vystavěli nový chodník od křižovatky s ulicí Moravská a postupujeme v jednotlivých etapách až k závěru této části obce. Vzniká novostavba chodníku, na který bude navazovat kompletní rekonstrukce autobusové točny u zastávky STS.”

Radmila Nováková, vedoucí odboru SŘPÚaR: “Předmětem investiční akce je vybudování chodníkového tělesa, jeho odvodnění, vyřešení sjezdů k rodinným domům. Součástí stavby bude i místo pro přecházení v počátku chodníkového tělesa, abychom přešli na druhou stranu směrem na most a směrem k nově budované autobusové točně.”

Rekonstrukce samotné točny začne počátkem srpna.

Libor Slavík (STUDEŇÁCI PRO STUDÉNKU), starosta Studénky: “Dojde k přemístění autobusové zastávky na druhou stranu komunikace, budou upravené odstavené plochy pro osobní automobily. Upraveny budou vjezdy a celkový povrch té točny, aby to vyhovovalo všem bezpečnostním a moderním předpisům.”

Celková investice vyjmenovaných staveb je 18 milionů 100 tisíc korun, ovšem rozpočet města na ni zdaleka nebude sám. Konkrétně na stavbu chodníku získala radnice dotaci.

Radmila Nováková, vedoucí odboru SŘPÚaR: “Město Studénka obdrželo dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury ve výši 4 a půl milionů korun, tato částka představuje 85 procent uznatelných nákladů.”

Stavba chodníku olemuje poměrně dost frekventovanou silnici, která spojuje Butovice s Bílovcem

Libor Slavík (STUDEŇÁCI PRO STUDÉNKU), starosta Studénky: “Naší prioritou je samozřejmě bezpečnost našich občanů. Chodník v této lokalitě nebyl, je tady poměrně hustá zástavba rodinnými domy a občané i děti měli hodně komplikovanou dopravu, ať už na autobusovou zastávku nebo dále do města. Novým chodníkem, po kterém se mohou pohybovat, samozřejmě hodně zvýšíme bezpečnost.”

---

Děti na táboře obdivovaly čtyřnohou Rubi

Dá se řici že tradičním pořadatelem příměstských táborů ve Studénce se stává zdejší Rodinné centrum. Letos připravilo prázdninový program na tři týdny. Na jednom z nich se děti bavily i se čtyřnohou Rubi.

Rodinné centrum ve Studénce pořádá letní příměstské tábory třetím rokem. Letos připravilo prázdninovou zábavu na tři týdny.

Lucie Zajícová, vedoucí Rodinného centra: “Tento první turnus je Malý průzkumník. Děti od čtyř do sedmi let se seznamují se zvířaty, což zrovna dneska mají canisterapii, seznamují se se sázením květin, mají to hodně přírodně zaměřené. Ale protože máme letos opravdu teplé počasí, takže ten týden budeme trávit i u vody.”

Jeden z táborových dnů tedy za dětmi přijela z Valašského Meziříčí Marcela Knápková se svou canisterapeutickou fenkou Rubi. Je jí pět let a je to starobylé plemeno bavorský barvář. Rubi má klidnou a vyrovnanou povahu a tak si s dětmi dokonale pohrála.

Děti se také seznámily s tím, jak mají o psa pečovat a jak se k němu správně chovat.

Marcela Knápková, canisterapeutka: “Zkoušeli jsem si, jak se takový pejsek cvičí. Dělali jsme závody s pejskem. Děcka s nim mohou zkusit veškerý kontakt, mohou si na něj lehnout, přeskakovat ho, mohou mu házet aportky, cokoliv je napadne.”

Na skutečné Rubi, ale i na velkých plyšových psech, pak kluci a holky zkoušeli i přípravu na procházku, tedy nasazení náhubku a vodítka. Zážitků tak za první dva dny tábora měli dostatek.

účastníci tábora: 

“Hráli jsme fotbal a basket a taky jsem si hráli. Líbí se mi tady a taky mám hodně rád pejsky.”

“Skákali jsme.”

“Je to tady super, hodně se mi tu líbí, nejvíce ti pejsci.”

“Doma mám černobílého pejska a ještě štěňátko. Je to holka Belinka.”

Lucie Zajícová, vedoucí Rodinného centra: “Dalším táborem bude hned příští týden Holčičí tábor, který se už teď ve Studénce stává tradicí. Budeme tu mít devatenáct holek, které se na to opravdu těší. Jsou to děvčata od osmi do dvanácti let, ten tábor je opravdu zaměřený jen na tvoření, lakování nehtů, výrobu korálků a ty holky se tu opravdu vyřádí.”

Třetím příměstským táborem je Letní pohodová jízda. Účastníci budou například jezdit na různé výlety a poznávat okolí Studénky. Určen je věkové skupině od šesti do deseti let. 

 

Lucie Zajícová, vedoucí Rodinného centra: “Letní příměstské tábory jsou opravdu už v březnu vyprodané, na každý máme asi deset náhradníků. Rodiče využívají té možnosti, že děti se zabaví. Máme docela příznivou cenu táborů, takže děti mají o zábavu postaráno a rodiče o hlídání.”

---Mohlo by Vás také zajímat