Frýdeckomístecký expres

  • Zpravodajství z Frýdku-Místku od reportéra Jiřího Cilečka a kameramana Lukáše Durčáka
  • Sbírka Daruj F-M podpořila i Chatu Prašivá
  • Domov pro seniory instaluje nový komunikační systém
  • Město letos nebude zvedat nájem v městských bytech

Sbírka Daruj F-M podpořila i Chatu Prašivá

Sbírka Daruj FM podpořila také turistickou chatu na Prašivé. Na zvelebení jejího okolí se vybralo více než 210 tisíc korun. Polovinu přispěli lidé do sbírky a druhou polovinu dodalo město Frýdek-Místek, tak jak už bývá ve sbírce zvykem. Město vybranou částku vždy zdvojnásobí, maximálně však přispěje 200 tisíc korun.

Horská chata Prašivá patří mezi jedno z nejoblíbenějších turistických míst. V rámci sbírky Daruj FM se ji proto rozhodlo podpořit i město Frýdek-Místek. Lidé tak v loňském roce přispívali na zvelebení okolí chaty a ve sbírce se vybralo přes 210 tisíc korun.

Martin Stiller, provozovatel Chaty Prašivá: "My jsme samozřejmě strašně rádi a nadšení, že takový ohlas u té veřejnosti to mělo, že jsme zvládli tu cílovou částku, že jsme ji ještě přeskočili a tímto opravdu všem strašně moc děkujeme za tuhle velkou podporu."

Jakub Míček, náměstek primátora Frýdku-Místku: "Z loňské sbírky na Prašivou jsme výtěžek již předali zástupci právě Chaty Prašivá, aby penízky mohli využít na daný účel."

Karel Deutscher, náměstek primátora Frýdku-Místku: "My jsme vlastně šek zanesli pěšky na Chatu prašivou, kde jsme šek předali panu Stillerovi a musím říct, že jsme se hlavně bavili s provozovatelem chatu, jak v letošním roce ji bude provozovat, protože v tuhle chvíli je zavřená a provoz je jenom o víkendech a okýnko, tak jsme se bavili spíš trochu do budoucnosti a jak ty finanční prostředky využijí trochu do budoucnosti a co tam plánují."

Projekt, na kterém aktuálně Chata Prašivá pracuje má předpokládaný rozpočet půl milionu korun a je rozdělen do několika částí. Jeho hlavním cílem je výstavba přírodního workoutového hřiště.

Martin Stiller, provozovatel Chaty Prašivá: "My jsme to nechtěli udělat, aby to nebyla nějaká taková ta železná barevná hebla, jak to známe z okrajů měst a ze sídlišť. My to chceme napasovat do přírody, takže ono to bude z krásného krouceného, převážně akátového dřeva a mělo by to právě korespondovat trošku s tím přírodním dětským hřištěm, které máme na Prašivé, takže navázat i tenhle ten workout, aby byl v tom podobném stylu."

Mezi další plány patří instalace nových prvků, které ještě více zatraktivní okolí.

Martin Stiller, provozovatel Chaty Prašivá: "ať už to budou chodníky z kamenné dlažby, ať už to budou ploty, ať už to budou altánky, které tam vzniknou, nějaké stoly a lavičky, pétanquové hřiště, pravděpodobně i nějaká slackline, prostě aby pro ty lidi, tu veřejnost, která na to hřiště přispěla, těch věcí a těch zajímavostí tam kolem té chaty bylo více a prostředí celé to zkrášlilo."

Sbírka Daruj FM vybírala v loňském roce peníze také na nové varhany v kostele v Chlebovicích. Tam se sešlo přes krásných 545 tisíc korun. Finální částka je vždy navýšena městem Frýdek-Místek o dvojnásobek. Maximálně však do výše 200 tisíc korun.

Petr Huvar, duchovní správce farnosti Chlebovice a Staříč: "Jsme za to hodně vděční, že takovou sbírku jsme obdrželi a chci všem poděkovat za ty dary."

V letošním roce už byla spuštěna další sbírka na opravu věže kostela ve Skalici, která je už v havarijním stavu.

Pavel Grodek, duchovní správce farnosti Skalice: "Potřebujeme vlastně opravit celou krytinu od kříže přes makovici, kterou budeme sundávat, po přes vlastně omítky a tu krytinu kostela svatého Martina ve Skalici."

Marcel Sikora, náměstek primátora Frýdku-Místku: "Krovy věže jsou v mnoha místech napadeny dřevokazným hmyzem a houbami, fasáda a jednotlivé římsy věže jsou na mnoha místech zvětralé a opadlé. Oplechování na průčelí fasády je poškozeno. Také kovaný kříž, který je umístěný na špici věže je uvolněn a v důsledku toho do věže pak zatéká."

Kostel ve Skalici je letos je ve sbírce Daruj FM zatím jediný. Je ale možné, že během následujících měsíců se může najít další zajímavý projekt, který by město Frýdek-Místek chtělo tímto způsobem podpořit.

---

Domov pro seniory instaluje nový komunikační systém

Sestra–Pacient. To je nové komunikační zařízení, které se v těchto dnech instaluje v domově pro seniory na ulici 28. října. Klientům zajistí rychlejší a pohodlnější spojení s pečovatelkami. Snadno si tak v případě nouze zavolají pomoc nebo třeba dají vědět, že jen něco potřebují.

Domov pro seniory Frýdek-Místek postupně prochází drobnými rekonstrukcemi, které mají za cíl zvýšit bezpečnost klientů i pečovatelek. Už v roce 2019 se začalo s instalací elektronického protipožárního systému.

Petr Kuchta, ředitel Domova pro seniory Frýdek-Místek: "Ten systém se nainstaloval zatím ve čtvrtém nadzemním patře. Vlastně v roce dvacet jsme dokončili instalaci na třetím i druhém podlaží. To znamená kompletně domov, objekt 28. října, ve kterém teď jsme je kompletně vlastně zajištěn. To znamená, už se nemůže stát, že by například z vánoční svíčky se rozšířil požár nebo něco takového, naštěstí se to tady ani nestalo, takže budeme doufat, že nás to plně ochrání."

Ohlašovna požáru je svedena na recepci, kde je nepřetržitá služba. Kdyby se tak cokoliv stalo, recepční okamžitě přivolá hasiče a systém jí také přesně ukáže, který hlásič spustil poplach. Dalším z projektů, který přišel na řadu v posledních měsících je nový komunikační systém nazvaný Sestra–Pacient.

Petr Kuchta, ředitel Domova pro seniory Frýdek-Místek: "Je to vlastně tísňový systém chcete-li, který používá uživatel v pokoji. Má vlastně tlačítko neustále u postele a může si zavolat personál."

Instalace tohoto systému probíhá postupně do všech pokojů. Nové zařízení umožňuje mnohem více možností než původní systém, který v domově používali.

Petr Kuchta, ředitel Domova pro seniory Frýdek-Místek: "Novinkou si myslím, že je velmi zásadní to, že prostě nejen to, že sestra prostě přijde, ale dokáže si zavolat třeba pomoc na sesternu, ten systém umí oboustrannou komunikaci, takže to znamená je velmi citlivý, nemusí mít sluchátko nikdo u telefonu, takže to pobírá všechno z takového modulu na stěně. Ten systém dále umí i reportovat počet volání, to znamená, my dokážeme třeba i rodinám ukázat, jak často jsme jako zavolali, kdy jsme tam jako doběhli."

Město Frýdek-Místek investuje každoročně do všech svých pobytových sociálních zařízení.

Marcel Sikora, náměstek primátora Frýdku-Místku: "V Hospici se v loňském roce realizovala klimatizace. V zařízení Jeslí se dokončil celý nový pavilon, kde se realizovala elektroinstalace. V Penzionu pro seniory na ulici Lískovecké, tam pokračuje další etapa rekonstrukce bytových jader, tedy v současnosti se dělá třetí etapa a v příštím roce se bude pokračovat ve čtvrté etapě."

Kromě těchto projektů se připravuje také další velká modernizace Domova pro seniory, který získá nové společenské prostory na každém patře. Projekt by se měl realizovat také během letošního roku a vyjde na zhruba 6,5 milionu korun.

---

Město letos nebude zvedat nájem v městských bytech

Frýdek-Místek letos nebude zvyšovat nájem v městských bytech. Důvodem je aktuální situace kolem pandemie koronaviru, která určitě zasáhla rozpočet nejedné domácnosti. Město našlo alespoň drobný způsob, jak některým obyvatelům trochu přilepšit.

Frýdek-Místek letos výrazně potěší nájemníky, kteří žijí v městských bytech. Rada města totiž rozhodla, že letos nebude uplatňovat inflační doložku u nájmů právě v městských bytech.

Radovan Hořínek, náměstek primátora Frýdku-Místku: " Což znamená, že to čisté nájemné u městských bytů se nebude pro období zhruba dalšího roku zvyšovat. Můžeme sice tu inflaci uplatnit, jednalo by se o zvýšení 3,2 procenta, ale jak už jsem řekl, rada města k tomu pro další období dalšího roku nepřistoupí."

Důvodem je pandemie koronaviru, která za poslední rok určitě zkomplikovala finanční situaci v nejedné domácnosti. Město tak tímto krokem našlo symbolický způsob, jak některým rodinám, či obyvatelům v této nelehké době alespoň trochu přilepšit.

Radovan Hořínek, náměstek primátora Frýdku-Místku: "Reflektovali jsme tu současnou situaci, máme za to, že občané už jsou dost zatěžováni různými opatřeními, takže jsme jim nechtěli nakládat ještě další zvyšování finančních povinnosti v souvislosti s užíváním městských bytů."

Frýdek-Místek se na rozdíl od soukromých poskytovatelů nájemního bydlení všeobecně snaží držet ceny nájmů, pokud možno, na co nejnižších hodnotách.

Radovan Hořínek, náměstek primátora Frýdku-Místku: "Město se dlouhodobě snaží držet výši nájemného pod obvyklými cenami, to znamená pod tržními cenami, to městské nájemné dosahuje zhruba úrovně 60 až 75 procent tržního nájemného. Pokud by rada tu inflační doložku uplatnila, jednalo by se o zvýšení o zhruba 1,- Kč až 1,50,- Kč na metr, ale podle posledního rozhodnutí rady k tomu nedojde."

Městský bytový fond aktuálně čítá více než 1300 bytů, z toho zhruba 350 bytů je v budovách domovů zvláštního určení.

---Mohlo by Vás také zajímat