Frýdeckomístecký expres

  • Zpravodajství z Frýdku-Místku od reportéra Jiřího Cilečka a kameramana Lukáše Durčáka
  • Zastupitelstvo schválilo plno dotačních programů
  • Domov pro seniory opět přijímá nové klienty
  • Ve F-M uctili památku obránců Czajankových kasáren

Zastupitelstvo schválilo plno dotačních programů

Frýdek-Místek dá letos do sportu a kultury více peněz než loni. Zastupitelé schválili na svém dalším zasedání rozdělní části financí z celkového balíku na letošní rok. Jednotlivým spolkům a organizacím tak byla schválena částka kolem 13 milionů korun.

Frýdek-Místek má za sebou třetí zasedání zastupitelstva města. Trvalo přes tři hodiny čistého času a zastupitelé na něm schválili hlavně velký balík dotačních programů.

Petr Korč (NMFM), primátor Frýdku-Místku: "Těch bodů, které se věnovaly podpoře, bylo opravdu hodně. Zároveň jsme schválili vyhlášku, kterou dáváme výjimky velkým kulturním akcím, které budou probíhat v roce 2023 ve městě. A také jsme schválili některé úpravy v rámci rozpočtu, které umožní přípravu dalších investičních akcí, kterým se chce město v budoucnu věnovat."

Podpora mládežnického sportu a dotační program „Podpora a rozvoj sportu ve městě“ byly oproti roku 2022 letos navýšeny o 8,04 milionu Kč na 42,495 mil. Kč. Z tohoto rámce zastupitelé nyní odsouhlasili do oblasti sportu částku 5,797 milionu Kč.

Petr Korč (NMFM), primátor Frýdku-Místku: "Zastupitelstvo zároveň schválilo prodloužení memoranda o spolupráci mezi frýdeckým a třineckým hokejem, který probíhá v hale Polárka. A je to signál o tom, že o tuto spolupráci stojíme a rádi bychom, aby hala Polárka byla naplněna smysluplně a aby se tam děly zápasy, které budou zajímavé i pro diváky."

Dotační program Podpora a rozvoj kulturních aktivit byl pro letošní rok navýšen o 3,05 mil. Kč na celkovou částku 6,9 milionu Kč. Zastupitelé odsouhlasili žádosti v celkové výši 3,083 milionů Kč.

Petr Korč (NMFM), primátor Frýdku-Místku: "Pokud bych mohl konkrétně vypíchnout, i z gesce, kterou mám v kompetenci, například školství, tak jsme opětovně podpořili místní akční skupinu, která pořádá festival Inspirace v přírodních vědách, spojený se setkáváním ředitelů základních a mateřských škol, protože ta akce se velmi osvědčila."

Z balíku podpory sociálních služeb byly schváleny žádosti za tři miliony korun.

---

Domov pro seniory opět přijímá nové klienty

Domov pro seniory ve Frýdku-Místku opět obnovil příjem nových klientů. Ten byl původně pozastaven kvůli stěhování uživatelů z důvodů rekonstrukce pobočky ve Školské ulici. Aktuálně eviduje domov ale velké množství žádostí. Zájemci proto mají být trpěliví nebo případně zkusit využít i jiných dočasných služeb ve městě.

Domov pro seniory ve Frýdku-Místku měl dočasně omezen příjem nových klientů.

Leona Sárkőziová (ANO), náměstkyně primátora Frýdku-Místku: "Vzhledem k připravované rekonstrukci budovy domova pro seniory na Školské ulici, museli být tamní klienti přestěhováni do budovy na ulici 28. října. Jednalo se zhruba o 27 seniorů."

Petr Kuchta, ředitel Domova pro seniory Frýdek-Místek: "Žádosti pozastaveny nebyly, ale byl omezen částečně příjem. V některých měsících, a hlavně na konci roku, byl omezen příjem úplně. To znamená, že jsme nemohli vyjít vstříc vůbec nikomu."

Leona Sárkőziová (ANO), náměstkyně primátora Frýdku-Místku: "V lednu bylo stěhování ukončeno. Nyní již mohou senioři opět podávat žádost do domova pro seniory v ulici 28. října. Protože během stěhování omezil domov pro seniory nástupy, registruje nyní vyšší počet žadatelů. Chtěla bych poprosit zájemce o tuto službu a jejich blízké o trpělivost. Nástupy budou postupné, dle naléhavosti. Každá žádost se posuzuje individuálně dle zdravotního stavu seniora."

Kapacita domova je v tuto chvíli 156 uživatelů a žádostí tady evidují na 300, z toho je zhruba 30 urgentních.

Petr Kuchta, ředitel Domova pro seniory Frýdek-Místek: "V tuto chvíli bych možná chtěl udělat jenom takovou osvětu. Že se nám pořád nedaří vymýtit takový ten nešvar, kdy dostáváme žádosti mnoho let dopředu. Hodně obyvatel má povědomí, že čím dříve si podá žádost, byť třeba o tři roky dopředu, pět let dopředu, stává se nám, tak je na ně pamatováno. Takhle to v tuto chvíli nefunguje. My jsme to nastavili tak, že každou žádost je nutné prošetřit. To znamená, sociální pracovník vyjíždí do terénu, udělá sociální šetření v daném místě bydliště, a udělá z toho nějaký scoring, kdy zmapuje tu potřebnost toho umístění."

O přijetí klienta rozhoduje zdravotní a sociální komise.

Petr Kuchta, ředitel Domova pro seniory Frýdek-Místek: "Pro představu v tuto chvíli bereme třeba ty, kteří nemají rodinu. Mají úplně blok, třeba jsou opravdu po nějakém kompletním zdravotním zákroku, jsou úplně imobilní. Mají bariéru třeba i toho výtahu v aktuálním bydlišti. A toto jsou lidé, kteří potřebují tu péči v tuto chvíli nejvíc."

Ve městě existují ještě další sociální služby, které se starají o seniory. Na ty je možné se v případě obsazenosti domova obrátit.

Leona Sárkőziová (ANO), náměstkyně primátora Frýdku-Místku: "Senioři mají samozřejmě možnost využít pečovatelskou službu, kdy dochází do domova, přímo do bytu toho seniora, ošetřující personál, který se postará o toho seniora. Dá mu najíst nebo ho pomůže vykoupat. Potom máme tady Domovinku, kde je to taková odlehčovací služba, funguje to na principu školky, kdy senior se odveze nebo ho tam přivezou rodinní příslušníci. Tráví tam celé dopoledne, má tam program, následně dostane oběd a potom odpoledne si ho zase rodinní příslušníci vyzvednou nebo ho doveze služba nějaká."

Kompletní přehled najdete v na webu města.

---

Ve F-M uctili památku obránců Czajankových kasáren

Frýdek-Místek uctil památku vojáků, kteří se na začátku Protektorátu postavili na odpor armádě Wehrmachtu. Bitva o Czajankova kasárna nesmazatelně vstoupila do dějin. Tři roty mužů byly tehdy odhodlané položit život za obranu země.

U Památníku 8. pěšího pluku ve Frýdku-Místku proběhl 14. března za hojné účasti pietní akt u příležitosti 84. výročí uctění památky statečných obránců bývalých Czajanokvých kasáren, které tady v minulosti stály.

Petr Korč (NMFM), primátor Frýdku-Místku: "14. březen 1939 není pouze historickou událostí, ale ve světle aktuálního dětí v Evropě a v celém světě, je to i symbolický okamžik, který nám říká, že agresorům není možné ustupovat. A pokud agresorům ustupujeme, stejně nedosáhneme výsledku a je třeba aktivně bránit hodnoty svobody a demokracie."

Zhruba tři stovky československých vojáků se tady postavilo se zbraní v ruce na aktivní odpor proti německé armádě, která čítala na 1 200 mužů.

Petr Majer, předseda Československé obce legionářské jednoty F-M: "Já už jsem to říkal ve svém projevu, krátkém. Protože ta mezinárodní situace je v současné době velmi složitá a já vám řeknu, že když se vracím do té historie tady toho našeho pamětního setkání u pomníku obránců Czajankových kasáren, tak si vždycky vybavím pana Miroslava Šolce z Řepiště. To byl jeden z těch obránců Czajankových kasáren, který když měl 93 let, tak tady přišel a řekl mi, že člověk se musí umět v pravou chvíli rozhodnout. A on, když byl v těchto kasárnách a bránil, plnil slova přísahy, tak říkal, že já jsem si byl vědom, že ten kulomet, který mám, s těmi dvaceti náboji, oni měli hrozně málo těch nábojů, tak musím dokonce vydržet, i kdybych měl položit svůj vlastní život. A řekl mi, jak jste se ptal na začátku, že v případě, kdyby bylo potřeba, tak i teď v těch 93 letech by šel bránit tuto zemi."

Petr Korč (NMFM), primátor Frýdku-Místku: "Události v Czajankových kasárnách byly spolu se vznikem samostatné československé jednotky v Sovětském svazu exilové vlády v Londýně a následného příkazu k likvidaci Reinharda Heydricha zásadními událostmi, které přispěly k obnovení Československého státu po druhé světové válce. A k jeho zařazení po bok světových mocností. A tak jako tehdy se sjednotil celý svět, myslím si, že si v dnešních dnech je dobrým signálem, že se lidé poučili a dokážou se sjednotit, pokud je spojují hodnoty."

Pietní akt uspořádalo město s frýdeckou jednotou Československé obce legionářské. Zúčastnili se také příslušníci Krajského vojenského velitelství Armády České republiky, spolky, organizace i veřejnost.

---Mohlo by Vás také zajímat