Frýdeckomístecký expres

  • Zpravodajství z Frýdku-Místku od reportéra Jiřího Cilečka a kameramana Lukáše Durčáka
  • Město už řeší možnosti úprav Hlavní třídy
  • Lumpíkov hledá možnosti pomoci pro matky samoživitelky
  • F-M je vhodné město pro podnikání, uspěl ve srovnání

Město už řeší možnosti úprav Hlavní třídy

Frýdek-Místek připravuje konkrétní úpravy na zklidnění Hlavní třídy. Dlouhodobě přetížený průtah nyní po spuštění očekávaného obchvatu zklidní řada opatření. Připravují se výstavby křižovatek, přechodů pro chodce i kruhových objezdů.

Frýdek-Místek si nechal zpracovat studii Českým vysokým učením technickým, která odpovídá na otázky, jakým způsobem se dá zklidnit Hlavní třída.

Petr Korč (NMFM), primátor Frýdku-Místku: "Vysoká škola navrhla několik velmi zajímavých řešení. Nicméně ta řešení je třeba rozdělit do dvou skupin. Ty které, je možné realizovat ihned za relativně nízkých finančních nákladů. A řešení, která budou vyžadovat opravdu léta, aby se zrealizovala. My bychom chtěli, aby se ta komunikace nezužovala. Čili zůstane v těch dvou pruzích, nicméně aby na ní přibyly bezpečné kruhové objezdy, zastávky, napojily se některé slepé ulice."

Miroslav Bártek (NMFM), náměstek primátora Frýdku-Místku: "Úprava komunikace mezi Hlavní třídou a Ostravskou ulicí, tam jsou dva projekty. Jeden je na úpravu křižovatky klasicky, druhý je formou okružní cesty. Vybíráme variantu, která bude nejrychlejší a momentálně nejlevnější. A to je úprava klasická. Poněvadž, kdybychom chtěli dělat úpravu okružní silnice, museli bychom čekat ještě dalších 5 až 8 let, než se tato silnice převede z ŘSD na kraj."

Protože v tomto případě by šlo o dlouhý proces, tak vznikl seznam opatření, která mají být rychlá a pomoci vyřešit některá současná omezení.

Petr Korč (NMFM), primátor Frýdku-Místku: "Bude možné propojení Frýdku a Místku rychlejší. Tím, že z ulice 8. pěšího pluku umožníme odbočení doleva, například i pro městskou hromadnou dopravu. Kdy by se opravdu velmi zkrátila dojezdová doba mezi městskými částmi. Budeme chtít obnovit levé odbočení z bývalého autobusového stanoviště a u křižovatky „U vykopnutého“, když se pojede od Riviery, přibydou nějaké autobusové zálivy u nového kulturního centra, které by mělo vzniknout. Vznikne například vyvolávací přechod směrem k Tescu. To jsou opatření, která jsou rychlá, budou levná a pomohou bezpečnosti, plynulosti a pomohou zpomalit a zabránit tomu tranzitu, který chceme, aby veškerý projížděl po obchvatu. Ale samozřejmě chceme do budoucna, aby se na tento průtah dostaly zejména kruhové objezdy, které jsou plynulejší, bezpečnější a budou určitě občany i lépe kvitovány."

Město už nechalo provést částečné měření provozu po spuštění obchvatu. Údaje z jednoho úseku získané z řadičů křižovatky ukázaly, že v průběhu ledna zde projíždělo 20 000 až 25 000 vozidel denně, přitom před zprovozněním obchvatu šlo o 32 000 vozidel za den. Přesnější průzkum radnice plánuje zadat půl roku po spuštění obchvatu v celém rozsahu.

---

Lumpíkov hledá možnosti pomoci pro matky samoživitelky

Jaké možnosti mají matky samoživitelky? To bylo hlavní téma setkání zástupců organizací a měst u kulatého stolu v Lumpíkově ve Frýdku-Místku. Organizace ve městě dlouhodobě pomáhá těmto ženám a nyní chce zpracovat přehledný manuál s různými formami pomoci pro ženy v těžké situaci.

Rodinné a vzdělávací centrum Lumpíkov uspořádalo kulatý stůl k podpoře matek samoživitelek.

Michaela, matka samoživitelka: "Myslím si, že je to velmi potřebné, protože ty maminky opravdu neví, kde mají začít, když mají nějaký problém ve vztahu, v rodině a podobně."

Veronika Madejová, koordinátorka projektu Ženám s odvahou: "Sešli jsme se tady v rámci projektu Ženám s odvahou, ten kulatý stůl je realizovaný. Sešli jsme se tady ve složení Poskytovatelé sociálních služeb, zástupci úřadu práce, zástupce Magistrátu města Frýdku-Místku. Jsou tady i poskytovatelé služeb z Ostravy, z Centra sociálních služeb. Je tady zástupce z města Vratimov."

Cílem akce bylo zjistit rozsah a možnosti služeb, které mohou matky samoživitelky využít.

Veronika Madejová, koordinátorka projektu Ženám s odvahou: "Žena, která se ocitne v této situaci. Je sama, má děti malé a nemá třeba kam jít. Jde o to, že matky samoživitelky jako takové nejsou cílovou skupinou přesně definovanou zákonem o sociálních službách a tím pádem se jim trochu hůř hledá ta nabídka těch služeb. A proto výstupem z tohoto jednání bude to, že budeme mít informace jaké sociální služby jsou tady, jaké další služby jsou tady, které mohou matky samoživitelky čerpat. A my z toho uděláme jakousi brožuru nebo manuál nebo prohlížeč. Aby ty ženy, když se dostanou do této situace, mohly jednoduše nalézt. Jsem v této situaci, odcházím od manžela, potřebuji někam jít, kam můžu jít, co můžu využít, na jaké dávky mám nárok, na jakou podporu mám nárok. Aby se ty ženy velmi jednoduše mohly zorientovat. A bylo to pro ně jednodušší v té situaci."

Michaela, matka samoživitelka: "Tady děvčata z Lumpíkova mě doporučila paní psycholožku, která byla úžasná a dále mi doporučili právničku, se kterou jsem se mohla poradit, jaké kroky můžu dělat dál. Nabídli mi i možnost vzdělávání v projektu Ženám s odvahou. Takže jsem prošla všemi těmi možnostmi toho vzdělávání, jako byla finanční gramotnost, jako byly komunikační dovednosti a další různá témata."

Matky samoživitelky mají ve Frýdku-Místku hlavně velký problém najít dostupné bydlení.

Veronika Madejová, koordinátorka projektu Ženám s odvahou: "Co tady máme matky samoživitelky, které se účastnily našeho vzdělávání, tak jsme v podstatě my jim našli bydlení. Přes nějaké známé nebo kamarády, že se podařilo vyřešit velmi rychle tuto situaci. Jinak je to problematické."

Leona Sárkőziová (ANO), náměstkyně primátora Frýdku-Místku: "Já jsem velmi ráda, že Lumpíkov takovou akci pořádá, protože opravdu těch matek samoživitelek je hodně a v našem městě zvlášť. A myslím si, že v minulosti nebyly tyto možnosti. Matky samoživitelky musely samy zjišťovat si různé informace, musely samy hledat, jak si pomoci."

Lumpíkov plánuje do května k této problematice ještě jeden kulatý stůl a také konferenci pro zaměstnavatele, veřejnou správu i širokou veřejnost.

---

F-M je vhodné město pro podnikání, uspěl ve srovnání

Frýdek-Místek uspěl ve srovnávacím výzkumu Město pro byznys Moravskoslezského kraje. V hodnocení podnikatelského potenciálu měst a obcí s rozšířenou působností se za rok 2022 umístil na 3. místě. Druhá byla Opava a první Ostrava.

Frýdek-Místek je jedním z nejlepších Měst pro byznys v Moravskoslezském kraji. V rámci hodnocení všech měst s rozšířenou působností se v rámci kraje umístil za loňský rok na 3. místě.

Petr Korč (NMFM), primátor Frýdku-Místku: "Pro město Frýdek-Místek je toto ocenění potvrzením toho trendu, který jsme nastavili zvlášť, když v loňském roce Frýdek-Místek skončil na místě osmém. My jsme samozřejmě rádi, že město je atraktivní pro podnikatele. Naším cílem je, abychom přilákali investory, abychom jim umožnili v rámci územního plánu, a té dlouhodobé strategie, rozvoj v našem městě. A myslím si, že ty konkrétní věci, které se dějí, revitalizace některých textilních areálů, jsou tím důkazem toho, že ta věc se posunuje správným směrem."

Jakub Míček (ANO), náměstek primátora Frýdku-Místku: "Jsem rád, že jsme se opět umístili na horních příčkách tady té soutěže. Myslím si, že jde vidět, a vždycky byla vidět ta práce, kterou pro podnikatele ve městě děláme. Snažíme se jim přizpůsobovat jak prostředí veřejné, tak i chod úřadu. Tak, aby vyřizování žádostí bylo co nejrychlejší. Na tady to navazují i manuály pro podnikatele, které jsme v minulém roce vytvořili. Hojně se využívají. A samozřejmě naše práce neustává a vždycky ten přístup pro podnikatele i občany bude."

V rámci hodnocení se posuzovalo 29 kritérií. Město podle organizátorů výzkumu vyniká nejen nadprůměrným počtem ekonomických subjektů, ale také velmi nízkým indexem stáří, tedy poměrem lidí starších 65 let k lidem do 14 let, což je příslibem rozvoje podnikání i do budoucna.

Petr Korč (NMFM), primátor Frýdku-Místku: "Také mě velmi mile překvapilo, že to, co vypíchl ten, kdo nám ten titul předal, že magistrát velmi dobře komunikuje s podnikateli, což testovali v rámci fiktivních dotazů právnických osob nebo podnikatelských subjektů, které něco po úřadu chtěli. A také ocenili dobré finance města, nízkou dluhovou službu, což si myslím, pokud stojíme na pevných nohou, máme ten zdravý základ, tak je to nejlepší předpoklad k tomu, aby se to město rozvíjelo."

Jakub Míček (ANO), náměstek primátora Frýdku-Místku: "Dále budeme pokračovat v projektu Podnikej F-M. V letošním roce plánujeme Akademii pro obchodníky. Opět budeme komunikovat s malými a středními podnikateli na území města. Na tom abychom jim dále mohli pomoci v jejich rozvoji."

Srovnávací výzkum Město pro byznys, který vyhlašuje týdeník Ekonom, se koná již 15. rokem. Druhé místo za rok 2022 obsadila Opava a první byla Ostrava.

---Mohlo by Vás také zajímat