Frýdeckomístecký expres

  • Zpravodajství z Frýdku-Místku od reportéra Jiřího Cilečka a kameramana Lukáše Durčáka
  • V ulicích Frýdku-Místku a jeho okolí je více policistů, začalo fungovat nové oddělení hlídkové služby
  • Rekonstrukce budovy magistrátu je v plném proudu
  • Město letos podpoří sociální služby částkou 92 milionů

V ulicích Frýdku-Místku a jeho okolí je více policistů, začalo fungovat nové oddělení hlídkové služby

Policisté budou nepřetržitě dohlížet na bezpečnost v ulicích Frýdku-Místku. Oficiálně totiž začalo fungovat nové oddělení hlídkové služby, kde slouží už přes čtyři desítky policistů. Magistrát vyšel vstříc požadavku policie a po opravě jí dal do užívání budovu na ulici Sokolovská.

V ulicích Frýdku-Místku a jeho blízkého okolí je nově více policistů. Město totiž vyšlo policii vstříc, když chtěla rozšířit své pole působnosti a nabídlo jí k užívání budovu na ulici Sokolovská, ze které je nově oddělení hlídkové služby.

Tomáš Kužel, ředitel moravskoslezské policie: "Je to přesně uzpůsobené na práci policistů z oddělení hlídkové služby. To znamená to zázemí, které je vybudované, tak bylo budované už s tím, že tady budou složit tito policisté. Přidaná hodnota oddělení hlídkové služby není ani tak v celkovém počtu policistů v rámci Frýdecko-Místecka, ale spíš ve změně filosofie služby. Je to policista na ulici, policista dosažitelný pro společnost a policista, který zasáhne 24 hodin denně 7 dní v týdnu 365 dní v roce, takže takto je to koncipované."

Policisté tak nebudou fungovat jako na klasickém oddělení, ale budou určeni pouze pro práci v terénu. Budova jim poslouží jen jako výjezdní stanoviště, kde si budou předávat služby.

Petr Klega, ředitel frýdecko-místecké policie: "Jsou tady od toho, aby velmi rychle, velmi rychle řešili prostě případy ohrožení života, zdraví a majetku osob, to znamená přijet rychle, vyřešit ten zákrok, zpacifikovat pachatele a znovu se vrátit do rajónu. To znamená toto bylo takovým dílčím programem vzniku toho oddělení."

Na této služebně zatím slouží 41 policistů a do budoucna by jich tady mělo být až 54.

Tomáš Kužel, ředitel moravskoslezské policie: "Chtěl bych velmi významně poděkovat magistrátu města Frýdku-Místku, panu primátorovi, který se se svými spolupracovníky zasadili o upgrade této budovy a vlastně to, že tady můžeme tento útvar mít zřízený, děkuji."

Michal Pobucký, primátor Frýdku-Místku: "My jsme začali na tomto projektu pracovat někdy v srpnu loňského roku. Bylo to neuvěřitelné, že se nám to povedlo tak narychlo vytvořit, protože jedná se o městský dům, který jsme museli zrekonstruovat."

Radovan Hořínek, náměstek primátora Frýdku-Místku: "Bylo třeba provést instalaci bezpečnostních dveří, protipožárních dveří, mříží, instalovaly se technologie včetně klimatizace a aby ten výkon služby byl na potřebné úrovni, tak se rekonstruovaly i sociální zařízení, obklady, dlažby, podlahy. Takže doufám, že policisté budou spokojeni a že jim to bude vyhovovat."

Michal Pobucký, primátor Frýdku-Místku: "Museli jsme přetransformovat tuto budovu, horní dvě patra pro Policii České republiky, stálo nás to nemalé finanční prostředky, ale děláme to pro bezpečnost občanů ve městě Frýdku-Místku, protože jakýkoliv policista, či strážník na území města znamená větší bezpečnost pro všechny a bezpečnost je naše priorita."

Radovan Hořínek, náměstek primátora Frýdku-Místku: "Chtěl bych poděkovat všem zúčastněným i správě obecního majetku, protože na tu rekonstrukci nebylo mnoho času, ale opravdu tím zvýšeným úsilím a dobrou koordinací se nakonec podařilo stihnout to i v období, které požadovala policie tak, aby ta činnost mohla začít co nejdříve."

Budovu dalo město do užívání policii v rámci veřejného zájmu téměř bezúplatně, policie si bude hradit pouze provozní náklady.

---

Rekonstrukce budovy magistrátu je v plném proudu

Nové prostory magistrátu už dostávají jasné obrysy. Město v budově rekonstruuje přízemí u hlavního vchodu po bývalé bance. Vznikne tam prostorný vestibul s recepcí, kde najdou lidé klientské centrum s Czech Pointem a pokladnami. Magistrát si od úprav slibuje vyšší komfort pro návštěvníky a klienty.

Rekonstrukce budovy magistrátu ve Frýdku-Místku je v plném proudu.

Ondřej Zdvomka, hlavní architekt Frýdku-Místku: "Pracuje se, úpěnlivě, teďka zrovna se tady dodělávají práce, vidíte, že jsou udělané skla, velkoformátové, které máme nahoře, abychom dostali trochu světla z exteriéru do interiéru a je před námi prostě osazování dokončovacích konstrukcí, dveří, vnitřních oken, vnitřních dveří a bezpečnostních příček."

Prostor, ve kterém v minulosti sídlila Komerční banka tak dostane úplně nový ráz.

Ondřej Zdvomka, hlavní architekt Frýdku-Místku: "Snažíme se tu budovu trochu otevřít, protože v minulosti tady byla stěna, přepážka do banky a my jsme chtěli to otevřít, aby vlastně se tady vytvořil centrální prostor, prosvětlený a pohodlný pro používání pro veřejnost, aby prostě tady našli všechno, co potřebují, když jdou na úřad."

Cílem přestavby je nejen vytvořit přívětivou atmosféru při vstupu do budovy magistrátu, ale zejména nabídnout vyšší komfort návštěvníkům a klientům magistrátu.

Michal Pobucký, primátor Frýdku-Místku: "Po vstupu do radnice bude úvodní místnost, kde se zaeviduje do systému a následně by měl být odbaven hned dole v přízemí, nemusí tedy bloudit po magistrátu, protože tady máme několik pater, je tady několik set kanceláří a ten systém není vždy tak vhodný hlavně pro navigaci. Obzvlášť pro osoby, které jsou například na vozíčku, případně které jsou na tom pohybově méně zdatní, bývá ten pohyb po magistrátu přítěží."

Ondřej Zdvomka, hlavní architekt Frýdku-Místku: "Bude tady určitě Checkpoint, budou tady pokladny a podatelny, to znamená ty nejčastější typy styku s veřejností jsou tady v tomto místě."

Michal Pobucký, primátor Frýdku-Místku: "Takže proto jsme se snažili to všechno koncentrovat do jednoho bodu, musím ale na rovinu říct, že ne všechny záležitosti půjde vyřídit hned dole u vstupu, protože jsou zde i různé komplikovanější věci typu stavební povolení a různých dalších povolovacích věcí, ale snažíme se to koncentrovat na jedno místo a pokud nám legislativa do budoucna umožní, abychom na to místo koncentrovali i další věci, tak je tam budeme postupně přidávat."

Rekonstrukce probíhá za plného provozu magistrátu a vyjde na zhruba 9,8 milionu korun.

Michal Pobucký, primátor Frýdku-Místku: "Zároveň s tím v letošním roce začne rekonstrukce radniční budovy, kterou jsme koupili, takzvaná bývalá banka Haná, kde by se mělo přesunout celý jeden odbor, a to odbor životního prostředí z Místku."

Díky tomu by se mělo ještě více zjednodušit vyřizování záležitostí, se kterými přijdou občané na magistrát. Vše bude takříkajíc na jednom místě.

---

Město letos podpoří sociální služby částkou 92 milionů

92 milionů korun, to je částka, která půjde letos na podporu sociálních služeb ve Frýdku-Místku. Nejvíce peněz poputuje na provoz příspěvkových organizací města jako je Hospic nebo domov a penzion pro seniory. Finance si rozdělí také řada organizací, které poskytují sociální služby.

Zastupitelé na svém posledním zasedání schválili rozpočet města na letošní rok ve výši 1,6 miliardy korun. 92 milionů z něj půjde letos do sociální oblasti. Největší částka poputuje na provoz městských organizací poskytujících sociální služby.

Marcel Sikora, náměstek primátora Frýdku-Místku: "Více než 66 milionu korun získají příspěvkové organizace města. Jedná se o Hospic, Domov pro seniory, Penzion pro seniory, Centrum pečovatelské služby, Žirafa a rovněž také Jesle."

Petr Kuchta, ředitel Domova pro seniory Frýdek-Místek: "Domov pro seniory je jednou z příspěvkových organizací, které jsou na provozním financování města závislé. My z těchto zdrojů hradíme například opravy, úhrady za energie, ale také zásoby a zdravotnický materiál."

Dalších 12 milionů korun bylo schváleno v rámci dotačního programu Podpora a rozvoj sociálních služeb.

Marcel Sikora, náměstek primátora Frýdku-Místku: "Celkem si tuto částku rozdělí 39 organizací, které poskytují sociální služby na území města. Největší částky v rámci tohoto programu získá Charita Frýdek-Místek, Slezská diakonie, Armáda spásy či Podané ruce – osobní asistence, ale finance rovněž poputují do domova se zvláštním režimem Beskyd nebo Domova svatého Jana Křtitele."

Martin Hořínek, ředitel Charity Frýdek-Místek: "Tím, že jsme největší ve městě, tak i ten balík je poměrně velký, jsme rádi, že k té podpoře opět došlo pro všechny naše služby. Tím pádem ten jejich provoz pro letošek by měl být zajištěný. Neplánujeme žádnou novou službu, nicméně všechny služby se pomaličku rozvíjí, se pomaličku nějakým způsobem modifikují."

Rovněž bylo schváleno 1,4 milionu korun na dva dotační programy, a to na podporu projektů v oblasti zdravotnictví a podporu a rozvoj ostatních aktivit navazujících na sociální služby. 550 tisíc pak půjde na podporu spolku Cesta bez bariér, který provozuje dopravu pro imobilní občany ve městě.

Marcel Sikora, náměstek primátora Frýdku-Místku: "Tato specializovaná doprava je určena lidem se zdravotním omezením, kteří se nezvládnou dopravit například k lékaři, na úřady, do školy, a to pomocí svých blízkých, či městkou hromadnou dopravou. Doprava je zajišťována speciálně upraveným vozem, který disponuje elektrickou plošinou."

A 1 milion korun získá i Nemocnice ve Frýdku-Místku, a to na základě uzavřené smlouvy o spolupráci v projektu Pomáháme Vám se uzdravit. Za tuto částku budou zakoupeny elektricky polohovatelné postele.

---Mohlo by Vás také zajímat