Frýdeckomístecký expres

  • Zpravodajství z Frýdku-Místku od reportéra Jiřího Cilečka a kameramana Lukáše Durčáka
  • Sbírkový program Daruj F-M se rozšíří o 2 projekty
  • Město rozšiřuje rozvoj lučních porostů
  • Kostely a chrámy jsou otevřené veřejnosti

Sbírkový program Daruj F-M se rozšíří o 2 projekty

Oprava střechy stodoly ve Faunaparku i podpora pořízení nového automobilu pro mobilní hospicovou službu Charity Frýdek-Místek. To jsou dva nové projekty, které půjdou do programu Daruj F-M. Lidé na ně budou moci ve sbírce přispět a určitou částku pak přidá i město. Zapojení do programu schválili zastupitelé.

Oblíbený sbírkový program Daruj F-M se rozšíří o další nové projekty. Zastupitelé Frýdku-Místku o tom rozhodli na svém posledním zasedání.

Jakub Míček, náměstek primátora Frýdku-Místku: "Další dva projekty byly podpořeny ze sbírkového programu Daruj F-M. Jedná se o podporu pořízení automobilu pro charitu. Jedná se o automobil, který bude sloužit pro mobilní hospic a charita jej nutně potřebuje."

Martin Hořínek, ředitel Charity Frýdek-Místek: "Agentury domácí péče jsou primárně hrazeny z nezdravotních pojištění a málokdo je ochoten jim přispívat nějaké investice do vozového parku, proto jsme velmi rádi, že jsme se mohli s tímto projektem přihlásit do Daruj FM a budeme žádat o možnost veřejné podpory v rámci sbírky tohoto projektu, aby lidé mohli přispět na pořízení vozidla."

Najít na stáří místo v domově pro seniory není jednoduché, proto se stále rozšiřuje počet klientů, o které se charita stará.

Martin Hořínek, ředitel Charity Frýdek-Místek: " My si uvědomujeme, že ty trendy v současné době čím dál víc inklinují k tomu, že lidé chtějí dožít závěr života doma. A i na těch číslech, počtech klientů a zájemců vidíme, že těch lidí stoupá a stejně tak roste počet pacientů, které my doprovodíme až do toho samotného konce. S tím, že nejvíce jich je v rámci města Frýdek-Místek a poté v těch přilehlých obcích."

Jakub Míček, náměstek primátora Frýdku-Místku: "Dalším projektem podpořeným ze sbírkového programu Daruj F-M je oprava střechy ve Faunaparku, na který budeme vybírat až padesát tisíc a poslouží právě k tomuto účelu."

Petr Dvořáček, předseda Spolku pro Faunapark ve F-M: "Je to více než 112 let starý objekt, který kdysi sloužil pro hospodářské zázemí Landsbergerů. My jsme ji prakticky před šesti lety vyklidili, kde byl nános nepořádku zhruba do výše dvou metrů a odvezli jsme dva velké kontejnery a postupně jsme ji přebudovali na takový kulturní stánek. Je to vlastně jediný objekt, kde se lidé mohou schovat, když prší."

Nezbytně nutné opravy střechy, štítů a omítek vyjdou na 490 tisíc korun. Sbírka tak nesmírně pomůže.

Petr Dvořáček, předseda Spolku pro Faunapark ve F-M: "Těším se, že se do toho programu zapojí spousta lidí, podobně jako nás podporují při všech dalších akcích. Například při natírání plotu."

V programu Daruj F-M už od února běží sbírka na opravu věže kostela ve Skalici. Lidé na ni přispěli na transparentní účet už přes 291 tisíc korun.

---

Město rozšiřuje rozvoj lučních porostů

Ve Frýdku-Místku přibývá lokalit, na kterých se sníží počet sečí trávy. Město tím vytváří malé louky s lučními porosty, které prospívají přírodě. Zároveň je třeba kvůli nedávným klimatickým podmínkám počítat s menším zpožděním, které mají technické služby v souvislosti s kosením trávy.

V poslední době tráva stále roste extrémní rychlostí. Letos se ve Frýdku-Místku rozhodli podpořit rozvoj lučních porostů. Některé lokality se tak vůbec nesečou a počet sečí se na nich sníží.

Anketa: 1.) "Mohlo by to být častěji, protože oni sečou, až je to narostené hodně velké." -Co říkáte na to, že město vytipovalo některé lokality, které nebude séct, protože to prospívá přírodě?- "To je taky pravda, kdysi byla tráva po pás a bylo to pěkné, že?" 2.) "Jsem říkala, že už je to vysoké, ale zrovna říkali, že to se musí vysemenit, že ta druhá tráva je největší, tak bohužel, musíme počkat, až to posečou." 3.) "Určitě bych, kde to je možné tu trávu nesekl."

Jaromír Kohut, ředitel TS F-M: "Některé plochy, část z parku Smetany, případně sídliště K Hájku nebo plocha nad Arboretem namátkou, tak tam byly ty seče sníženy pouze na dvě s cílem vzniku květnatých luk, které jsou dneska takový módní trend."

Neposečené plochy jsou ekologicky přínosné. Nabídnou potravu motýlům, včelám a poskytnou úkryt drobným živočichům a broukům.

Jaromír Kohut, ředitel TS F-M: "V očích občanů to budí tak trošku zmatek, protože nám tady občas volají. Teď je to ještě navíc umocněno tím, že máme v rámci té první seče nějaký tří, čtyřdenní skluz díky počátku, kdy ty klimatické podmínky byly hodně nevyhovující a několik dní jsme do terénu nemohli vyjet, takže teď volají, proč tato plocha je pokosená, proč tato není pokosená."

Luční porosty jsou například na ulici Horní, za garážemi na ulici Na Kopci, v parku Sady Svobody, v dubovém háji za Frýdou, v alejích na ulici Lysohorského, na ulici 28. října, Janáčkova nebo v parku Sady Bedřicha Smetany. Kompletní přehled je na webu města.

Jaromír Kohut, ředitel TS F-M: "Parterové plochy, které v minulosti jsme sekali zhruba na 21,5 hektarech, tak doznaly některé změny. Byly vyčleněny některé plochy, to jsou především parky, kde se dneska pouze mulčuje, to znamená ta četnost je tam 8 za rok s tím, že je to beze sběru."

Technické služby se navíc snaží koordinovat sečení trávy s blokovým čištěním.

Jaromír Kohut, ředitel TS F-M: "Bezprostřední plochy zelené, které navazují na parkoviště nebo na ty komunikace, tak se snažíme taky den předem posekat, aby se to následně v rámci blokového čištění mohlo uklidit, takže i z toho pohledu občané někdy volají, proč zrovna tato plocha a když tam máte ještě takto přerostlou trávu."

Všechny plochy nicméně podléhají obecně závazné vyhlášce, podle které musí město povést seč dvakrát ročně. U některých ploch to ale město provádí vícekrát.

---

Kostely a chrámy jsou otevřené veřejnosti

Až do září máte možnost zdarma i s výkladem navštívit desítky kostelů a chrámů v celém kraji. Ostravsko-opavská diecéze pořádá akci Otevřené chrámy. Ve Frýdku-Místku se do akce zapojily tři objekty. Kostel, bazilika a svatojánská věž.

Kostel svatého Jakuba ve Frýdku-Místku stojí už od roku 1582. Byl vystavěn v gotickém stylu a má pozdější novogotickým oltář. Letos patří mezi trojici kostelů ve městě, která je zapojena do akce Otevřené chrámy.

DANIEL VÍCHA, Daniel Vícha, děkan a farář Římskokatolické farnosti Místek [2:27 – 2:36]

Lidé, kteří přicházejí, tak se zde cítí velice dobře. Kostel je útulný a letos tady máme ještě jednu zajímavou věc. Za mnou se nachází úplně nová socha.

Daniel Vícha, děkan a farář Římskokatolické farnosti Místek: "Je to socha s motivem Panny Marie rozvazující uzly, což je prastarý motiv už z druhého století, kdy Panna Marie rozvazuje uzly, které člověk nedokáže rozvázat. To znamená, různé problémy, starosti. A je velký zájem, lidé přicházejí a co víme, tak se chystá velké množství lidí letos navštívit tento kostel a zde před touto sochou stanout."

Akce Ostravsko-opavské diecéze otevřené chrámy se letos koná popáté a stává se stále více oblíbenou.

Daniel Vícha, děkan a farář Římskokatolické farnosti Místek: "Lidé mohou přicházet do kostelů, které jsou předem označeny, vybrány. Jsou to kostely, které jsou nejzajímavější v našem regionu a tyto kostely každý den najdou otevřené. Je k dispozici nejen otevřený chrám jako chrámový prostor, ale také průvodcovská služba, které se kdokoliv může zeptat na informace, které se týkají kostela a kdo nechce, může jen tak vstoupit a sám si kostel projít, sednout, ztišit se, pomodlit, jak uzná za vhodné."

Marcel Sikora, krajský zastupitel: "V našem městě ve Frýdku-Místku je otevřeno v rámci tohoto projektu celkem tři kostely, je to tedy kostel svatého Jakuba, u kterého stojíme, dále Bazilika Navštívení Panny Marie ve Frýdku a Svatojánská věž u farního kostela u Zámeckého náměstí ve Frýdku. V regionu je to třeba kostel na Prašivé, nově zrekonstruovaný kostel v Řepištích, který je výjimečný, je to dřevěný kostel anebo také kostel svatého Bedřicha na Bílé."

Daniel Vícha, děkan a farář Římskokatolické farnosti Místek: "Zájem je obrovský. Když se podíváme do let minulých, tak je to v průměru až 90 lidí každý den, kteří zde přicházejí. Je to také závislé na počasí pochopitelně, ale ten průměr je poměrně vysoký."

Akce se koná za výrazné podpory Moravskoslezského kraje. Dá se očekávat, že počet lidí, kteří chrámy v kraji navštíví, může překročit rekordní čísla.

Marcel Sikora, krajský zastupitel: "Částka, která byla do tohoto projektu vložena, tedy 1,3 milionu korun je zejména určena pro průvodce, kteří jsou k dispozici zdarma pro návštěvníky, kteří do jednotlivých kostelů přijdou."

Daniel Vícha, děkan a farář Římskokatolické farnosti Místek: "Uvidíme, co bude letos, protože přece jenom kostely byly delší dobu zavřeny a lidé jsou vyhladovělí, zároveň také hledají nejen kostely, ale jakékoliv turistické cíle a pokud spousty lidí bude trávit dovolenou v České republice je možné, že to číslo ještě poroste nahoru."

Marcel Sikora, krajský zastupitel: "Já jsem velice rád, že tento projekt funguje, protože určitě přináší spousty nových turistů, kteří přijedou třeba do Frýdku-Místku a tím pádem je to plus i pro obchodníky, restauratéry, hoteliéry."

V Moravskoslezském kraji je do projektu zapojeno 35 chrámů a akce trvá až do konce září.

---Mohlo by Vás také zajímat