Frýdeckomístecký expres

  • Zpravodajství z Frýdku-Místku od reportéra Jiřího Cilečka a kameramana Lukáše Durčáka
  • O novoroční ohňostroj lidé ve městě nepřijdou
  • Bilance roku 2020 za úseky náměstka Marcela Sikory
  • Bilance roku 2020 za úseky náměstka Jakuba Míčka

O novoroční ohňostroj lidé ve městě nepřijdou

Příchod nového roku 2021 přivítá město Frýdek-Místek jako v minulých letech tradičním ohňostrojem. Odpálen měl být původně přesně o půlnoci ze Silvestra na Nový rok, město se ale rozhodlo ve středu ráno čas změnit na pátek 1. ledna v 18:00. Místo zůstává stejné, areál Sokolík v parku u řeky Ostravice. Magistrát za ohňostroj zaplatí 200 tisíc korun, původně měl být pořízen i videozáznam, ale jeho plán byl ve středu 30. prosince také zrušen.

Novoroční ohňostroj bude trvat 11 minut. Stovky světelných raket, římských svící a kulových pum na obloze vytvoří jako už každý rok, nádhernou podívanou. O tom, zda ho město uspořádá nebo ne, se rozhodovalo poměrně dlouho.

Pavel Machala, náměstek primátora Frýdku-Místku: "Vím, že zaznívají občas debaty na to, jestli ohňostroj pořádat nebo ne. Já osobně si myslím, že je lepší jeden centrální ohňostroj, než aby si každý odpaloval svoji pyrotechniku, a i proto jsme se rozhodli ho udělat."

V rozhodování pomohl také fakt, že všechny jiné kulturní akce byly ve městě zrušeny.

Pavel Machala, náměstek primátora Frýdku-Místku: "Máme za to, že ohňostroj je viditelný ze všech částí města, to znamená uvidíme, jaká budou platit opatření, jestli se bude moci vycházet, či nebude, ale vnímáme, že opravdu ten ohňostroj je sledovatelný z širokého okolí."

Realizaci má na starosti Kultura FM, která ve středu 30. prosince oznámila změnu termínu, stejně tak bylo rozhodnuto o tom, že se nebude pořizovat videozáznam.

Rostislav Hekera, ředitel Kultury F-M: "Silvestrovský ohňostroj, původně plánovaný na půlnoc 31. prosince, bude odpálen 1. ledna 2021 v 18.00 z areálu Sokolík. Rozhodnutí změnit termín vyplynulo ze stávající hygienické situace o zákazu vycházení. Rovněž jsme přehodnotili původní záměr vytvořit videozáznam pro občany, kteří nemají optimální vizuální podmínky pro sledování ohňostroje "naživo", a byli by tak znevýhodněni. Videozáznam pořizovat nebudeme."

V době konání ohňostroje budou ale pro všechny případy v pohotovosti i pracovníci technických služeb.Jaromír Kohut, ředitel TS F-M: "My se připravujeme jako kdyby probíhal za normálních podmínek, to znamená v takzvané plné palbě, s tím, že budeme mít připravenou četu, jak zaměstnanců, kteří budou provádět ruční úklid bezprostředně po ohňostroji, tak bude tam i strojní zametač, pokud příznivé počasí a bude to umožněno."

Pavel Machala, náměstek primátora Frýdku-Místku: "Já bych chtěl apelovat na všechny občany, aby dodržovali platná opatření, která budou v tom termínu realizace ohňostroje platit."

Rostislav Hekera, ředitel Kultury F-M: "Letošní ohňostroj jsme začali připravovat ještě v době, kdy hygienická opatření nebyla tak přísná, zejména nařízený zákaz vycházení. Hledali jsme cestu, jak ohňostroj zprostředkovat co největšímu počtu občanů, při zachování co nejdůslednější bezpečnosti."

Aktuálně platí zákaz vycházení od 21. hodiny a je možné se shlukovat maximálně ve dvou lidech, pokud nejsou členy společné domácnosti.


---

Bilance roku 2020 za úseky náměstka Marcela Sikory

Na začátku roku zřídilo město Frýdek-Místek velmi oblíbenou službu Senior Taxi, postupně se začalo s opravou penzionu pro seniory na Lískovecké ulici. Hospic dostal novou klimatizaci. To jen malý výčet akcí, které se povedly. Rok za své úseky zhodnotil náměstek Marcel Sikora, podle kterého byla právě sociální oblast nejvíce postižena pandemií koronaviru.

Marcel Sikora, náměstek primátora Frýdku-Místku: "Problémem byl ze začátku nedostatek ochranných pomůcek, ať to byly roušky, ochranné štíty nebo dezinfekce. Já bych chtěl tady opravdu vyzdvihnout a poděkovat všem dárcům. Byli to jednotlivci, kteří nám třeba nosili roušky, které jsme třeba používali pro zaměstnance našich zařízení. I město samozřejmě v tomto nelenilo a od místní firmy Deva jsme objednali nanoroušky, které právě získávali zaměstnanci v první linii. Takže zaměstnanci sociálních služeb, zdravotních služeb, městští policisté a tak dále a potom postupně jsme takhle vlastně dali tyto roušky každému občanovi města."

Potkávací místnost, nákupy i kurz pečovatelů v záloze

Marcel Sikora, náměstek primátora Frýdku-Místku: "Pro uživatele domova pro seniory jsme také zřídili potkávací místnost v našem Domově pro seniory na 28. říjnu. Díky Adře a Českému Červenému kříži jsme také mohli zřídit nakupování pro seniory, které probíhalo v té první vlně a nyní díky těmto dobrovolníkům probíhá nakupování pro lidi, kteří jsou třeba v karanténě. Také bych chtěl velmi poděkovat ještě organizaci, kterou jsem tedy již zmínil, a to je Český červený kříž, který v těchto minulých dnech školil vlastně dobrovolníky, takzvané pečovatele v záloze a ti jsou teďka velkou platnou pomocí právě v zařízeních, kde ten koronavirus se dostal."

Senior Taxi a investice do oprav

Marcel Sikora, náměstek primátora Frýdku-Místku: "I přesto, že teda tou hlavní událostí byl teda koronavirus, tak se povedlo spoustu pozitivních akcí právě v oblasti sociálních služeb. Hned v lednu můžu zmínit, se spustil projekt senior taxi. Také jsme investovali i do příspěvkových organizací, které patří pod město Frýdek-Místek, a to je například hospic, kde byla zřízena klimatizace. Rovněž se pokračuje v revitalizaci penzionu pro seniory na ulici Lískovecké, kde se mění bytová jádra, je to již třetí etapa této investice a také v jeslích se zrekonstruoval poslední pavilon, pavilon D, kde chyběla ještě dodělat elektroinstalace a jesle jsou tedy kompletně zrekonstruovány."

Péče o památky

Marcel Sikora, náměstek primátora Frýdku-Místku: "Chtěl bych i zmínit mou druhou oblast, kterou mám na starosti a to je péče o památky. Mám radost, že funguje dotační program Daruj FM, do kterého se každoročně zapojují kulturní památky. Rovněž opravujeme i drobné kulturní památky, mohu zmínit třeba sousoší Ukřižovaného v Komenského Sadech nebo Boží muka v Lískovci, Boží muka na ulici Frýdlantské, z dotací ministerstva kultury se opravila také památka kaple panny Marie Pomocné na ulici Podpuklí."

Přání do nového roku

Marcel Sikora, náměstek primátora Frýdku-Místku: "Chtěl bych popřát všem občanům města Frýdku-Místku, aby prožili krásný příští nový rok, hlavně plný zdraví, protože víme, zvlášť díky tomuto roku, že zdraví je opravdu jedno z těch nejdůležitějších věcí, které si můžeme přát."

---

Bilance roku 2020 za úseky náměstka Jakuba Míčka

Od nového roku budou ve Frýdku-Místku jezdit nová sdílená kola společnosti Nextbike. Chystá se další sbírka programu Daruj F-M i plán rozvoje v rekreační oblasti Olešná. Náměstek Jakub Míček nám prozradil, jak náročný byl letošní rok pro jeho úsek, co se podařilo vyjednat a jak například ovlivnil koronavirus oblíbené Vánoční, či Beskydské farmářské trhy.

Jakub Míček, náměstek primátora Frýdku-Místku: "Masopust jsme stihli udělat v únoru, takže probíhal ještě ve standardní formě, poté Beskydské farmářské trhy byly občas omezeny. Vlastně omezeními, které vyplývaly z epidemiologické situace. Povedly se nám udělat devětkrát, šestkrát byly zrušeny. 

Advent zachoval výzdobu ve městě

Jakub Míček, náměstek primátora Frýdku-Místku: "Advent v letošním roce, co se týče aktivních prvků, jsme byli donuceni vzhledem k epidemiologické situaci znovu zrušit. Nicméně jsme se rozhodli pro pasivní prvky, tak ať se lidé mohou podívat na náměstí, ozdobili jsme kašny, dodali jsme vlastně andělíčky po městě, takže lidé stále mohli nasávat atmosféru Vánoc. S tím, že tedy si museli odnést všechno občerstvení sebou. Trh vzdělávání v letošním roce byl úplně zrušen. Dostal se do virtuálního světa, takže jsme ho udělali online. 

Od nového roku bude ve městě Nextbike

Jakub Míček, náměstek primátora Frýdku-Místku: "Letos se nám podařilo, to omezeno nebylo, vysoutěžit znovu Bikesharing, tentokrát s novým dodavatelem této služby, ale na dva roky. Služba je rok od roku levnější, díky poptávce, která tady je a díky tomu, že uživatelé tuto službu využívají. Takže se nám podařilo vysoutěžit dalšího dodavatele a bude tady teda od nového roku Nextbike. Kola z růžových jsou modrá."

Daruj F-M i rozvoj zóny Olešná

Jakub Míček, náměstek primátora Frýdku-Místku: "Co se týče programu Daruj F-M, vyhlásili jsme na příští rok sbírku veřejnou, a to na kostel ve Skalici. Letos běží ještě dvě sbírky, a to na varhany v Chlebovickém kostele a na chatu Prašivou, kde budou využity tyto prostředky na kultivaci veřejného prostranství tam pro návštěvníky právě chaty Prašivá. Podařilo se nám letos vytvořit koncepci rozvoje v rekreační oblasti Olešná, kde jsme spolupracovali se všemi stakeholdery v tom území, takže jsme oslovili ty poskytovatele těch služeb, kteří tam působí, tak abychom celé to území co nejvíce zpřístupnili pro občany, kteří tam chodí, rekreují se. Zajisté je to velice exponovaná lokalita ve Frýdku-Místku a snažíme se ji co nejvíce zvelebovat."

Dotační programy i plán na rok 2021

Jakub Míček, náměstek primátora Frýdku-Místku: "Stále nám běží dotační programy na regeneraci města, fasády, na objektech s historizující fasádou a na pořízení hybridního automobilu. Dále se nám podařilo zažádat o dotace z Evropských fondů, a to do výše 30 milionů. V příštím roce plánujeme co nejvíce zpřístupnit Beskydské farmářské trhy občanům, jak nám to jenom bude epidemiologická situace dovolovat. Určitě se budeme snažit tyto akce přizpůsobit, aby byly co nejbezpečnější a přeju, abychom si ten nový užili daleko více než letošní, aby byl méně omezený určitě."

---Mohlo by Vás také zajímat