Frýdeckomístecký expres

  • Zpravodajství z Frýdku-Místku od reportéra Jiřího Cilečka a kameramana Lukáše Durčáka
  • Náměstek Jiří Kajzar zhodnotil rok 2022
  • Město se zaměří na usměrnění dopravy i parkování
  • Školní sbor připravil vánoční vystoupení na zámku

Náměstek Jiří Kajzar zhodnotil rok 2022

Frýdek-Místek má za sebou řadu velkých investičních akcí. Další plánuje také na další roky. V době současné krize to ale nebude jednoduché. Hodnocení roku i další plány přiblížil náměstek Jiří Kajzar.

Jedna z prvních velkých investic dokončených v roce 2022 byla rekonstrukce a přístavba knihovny ve Frýdku-Místku.

Jiří Kajzar (NMFM), náměstek primátora Frýdku-Místku: "Dostala knihovna za svoji činnost, a právě za to zdařilou rekonstrukcí i ocenění. A je to dneska nejlepší knihovna v České republice, což jsme velmi rádi. Z dalších věcí se podařilo dokončit kanalizace, to byla rozsáhlá investice. Velmi, jak já říkám, protivná. A moc nepopulární, protože spousta lidí, samozřejmě těch, kterých se to týká, v městských částech Chlebovice, Skalice, Zelinkovice, Lysůvky, tak museli strpět rozbité chodníky, rozbité cesty."

Z dalších důležitých akcí bylo zahájení prací na zpřístupnění bývalých průmyslových areálů Slezanu.

Jiří Kajzar (NMFM), náměstek primátora Frýdku-Místku: "My jsme v rámci memoranda se zavázali k tomu, že budeme usilovat o jejich revitalizaci. Takže tím jsme začali vstupem do areálu Těšínská – Nádražní, kde rekonstruujeme budovu bývalého učiliště a na sídlo Městské policie. Vzápětí nastane potom další úprava, a to bude bulvár plus nové schodiště, kde už máme studie a máme teď rozdělanou projektovou dokumentaci a následně Slezan tam začne investovat své stavby. V těchto dnech jsme předali do užívání životnímu prostředí další část městského hřbitova. Kultivací toho prostoru vzniklo zase takové příjemné prostředí pro hřbitov, kdy ta celá akce stála 68 milionů a město má kde pohřbívat, což je důležité v té infrastruktuře."

Z akcí, které se připravují, tak jsou to především rekonstrukce škol.

Jiří Kajzar (NMFM), náměstek primátora Frýdku-Místku: "Teď bylo dokončeno zateplení části a učeben na 1. základní škole. Fasádu děláme a zateplení na škole ve Skalici a tak dále. Ve škole v Chlebovicích chceme přistavět tělocvičnu, která je netrpělivě očekávána. Rovněž bychom rádi udělali u 2. základní školy tělocvičnu. Taky si to už ta škola zaslouží, je to takový dluh z minulosti. No a samozřejmě se budeme věnovat i rozestavěným akcím u bytového fondu. V sociální oblasti jsme začali v tomto roce s přípravou rekonstrukce domova pro seniory na ulici Školské. No a potom se zaměříme také na některé programy a projekty v rámci participace. To je třeba na Zátiší, kde si sami občané rozhodli, to je takový nový prvek, co tam všechno chtějí. My intenzivně připravujeme teď na příští rok, chceme již konečnou podobu volnočasového areálu v Místku na ulici 28. října, kde by to mělo být právě takové za účasti občanů. Konečně území, které prostě bude přátelské pro celou rodinu."

V roce 2022 proinvestovalo město přes 300 milionů korun. Další rok chce být skromnější, protože neví, jak se budou vyvíjet příjmy a skoro 100 milionů padne na náklady v důsledku navýšení cen energií.

Jiří Kajzar (NMFM), náměstek primátora Frýdku-Místku: "Uvažujeme, že proinvestujeme, zatím do první změny, kolem 210 milionů korun. Plus projektovou přípravu. V projektové přípravě budeme dále pokračovat v přípravě kulturního centra. To znamená v přístavbě Národního domu, multifunkčního sálu, rekonstrukci Národního domu samotného a Moravia banky."

Rozpočet na rok 2022 počítá s příjmy přes 1,5 miliardy a výdaji do 1,9 miliard. Rozdíl se pokryje z úvěru.

Jiří Kajzar (NMFM), náměstek primátora Frýdku-Místku: "Ty jeho základní parametry jsou takové, že jsme víceméně zachovali všechny sociální programy pro občany. To znamená dotovaná doprava za korunu zůstává, zůstávají dotované odpady, zůstávají třeba další programy sociální oblasti pro charity, zůstává Senior taxi, zůstává dotovaný nájem městských bytech. A je to všechno proto, abychom nezvyšovali životní náklady a občanů, kteří jsou dneska ve složité situaci díky drahým energiím."

Obecně ale platí, že město bude muset také hledat úspory.

---

Město se zaměří na usměrnění dopravy i parkování

Nový sytém parkování, dobře nastavená spolupráce s technickými službami i plán usměrnění dopravy ve Frýdku-Místku. To jsou hlavní témata nového náměstka pro dopravu Miroslava Bártka.

Dvě volební období působil jako zastupitel města. Nyní nastoupil Miroslav Bártek do pozice náměstka ve Frýdku-Místku. Protože má bohaté zkušenosti z automobilní oblasti, dostal na starost hlavně dopravu.

Miroslav Bártek (NMFM), náměstek primátora Frýdku-Místku: "Já jsem dostal do gesce odbor dopravy a správního hospodářství. V této tematice jsem dá se říct nový. No a jinak s jakou vizí jsem tady šel, tak po spuštění obchvatu bych chtěl usměrnit dopravu těžkých nákladních vozidel z města. Víceméně vytipovat lokality, kde by se daly vystavět nové parkovací stání a zabývat se rezidentním parkováním. Jako plus považuji dobře nastavenou spolupráci se společností Technické služby, která pro nás zajišťuje zimní údržbu, údržbu zeleně, veřejného osvětlení, opravy komunikací, výstavby chodníků."

Hlavním tématem bude určitě parkování. To je obecně celorepublikový problém. Proto se hledají nové způsoby, jak systémy vylepšit a zefektivnit.

Miroslav Bártek (NMFM), náměstek primátora Frýdku-Místku: "Od 1. října byl spuštěn nový systém parkování. Tento sytém je v testování a občané do konce roku mohou zasílat své připomínky a náměty. Na základě těchto připomínek budeme po novém roce tento systém nastavovat."

S hledáním nových parkovacích míst pomůžou Frýdku-Místku také vysokoškolští studenti.

Miroslav Bártek (NMFM), náměstek primátora Frýdku-Místku: "My spolupracujeme s ČVUT, kde děláme studii, jak by se dalo parkování ve Frýdku-Místku vyřešit, popřípadě zvýšit parkovací místa. Bude to buďto úpravou dopravního značení, popřípadě nějakým zokruhováním komunikací. Tím by nám vznikly prostory pro vytvoření nových parkovacích stání."

V souvislosti se zprůjezdněním obchvatu se bude město snažit o to, aby do něj zajíždělo co nejméně nákladních aut. Sníží to emise i hluk a zvýší především bezpečnost.

---

Školní sbor připravil vánoční vystoupení na zámku

Putoval světem a poznal vánoční zvyky a koledy. Pak je vyprávěl rodině a v pozadí ho doprovodil pěvecký sbor. To bylo téma představení, které si připravily děti z 1. základní školy Petra Bezruče ve Frýdku-Místku.

Putování za koledou, to je název představení, které rozeznělo Rytířský sál frýdeckého zámku. V hlavních rolích jsou malí školáci a členové sboru Podsováček.

Renata Spustová, vedoucí sboru Podsováček z 1. ZŠ Frýdek-Místek: "Je to taková přehlídka světových koled, kdy starý dědeček vypráví svým vnukům a dceři a synovi svůj příběh životní. A povídá taky o tom, jak se dostal do jednotlivých částí světa a jaké tam byly vánoční tradice, zvyky a taky jaké byly koledy. Cílem celého toho představení bylo představit dětem právě ten systém koled a písní z celého světa."

Matyáš, účinkující: "Hraju dědečka a mám tak trošku nejvíc textu z celé té rodiny a vyprávím, že jsem byl po světě, ve Francii v Rakousku a tak." – A čteš to? Nebo ses to naučil? A jak náročné to bylo? – "Naučil jsem se to a bylo to docela náročné, musel jsem se to učit každý den, ale nějak jsem to zvládl." – A baví tě to? – "Baví, moc."

Saša, účinkující: "Já hraju maminku, protože Kája je nemocná a nikdo se nehlásil, tak jsem já chtěla hrát."

Čtyřicetiminutové pásmo sehráli školáci několikrát za den pro spolužáky a pak ještě pro rodiče. Vyrobili si i kostýmy a rekvizity.

Renata Spustová, vedoucí sboru Podsováček z 1. ZŠ Frýdek-Místek: "Jsou tady jablíčka, je tady vánoční pyramida. Je tu i to děťátko, ke kterému se budou chodit klonit Tři králové."

Do vystoupení sice zasáhla vysoká nemocnost, ale i tak si s ním děti poradily a byla to pro ně velká zkušenost.

---Mohlo by Vás také zajímat


Dnešní premiéry