Frýdeckomístecký expres

  • Zpravodajství z Frýdku-Místku od reportéra Jiřího Cilečka a kameramana Lukáše Durčáka
  • Město řeší koordinaci úklidu sněhu s vývozem odpadu
  • Hledají se zájemci o zařazení do sbírky Daruj F-M
  • Podané ruce ocenil Charitativní bazar NATO

Město řeší koordinaci úklidu sněhu s vývozem odpadu

Extrémní přívaly sněhu komplikují nejen jejich samotný úklid, ale také vývoz odpadu. Frýdek-Místek proto svolal jednání, které mělo za cíl najít řešení této situace, pokud by znovu nastala. Technické služby budou muset při intenzivním sněžení odklízet i plochy kolem kontejnerů.

Letošní zima přinesla nejen ve Frýdku-Místku extrémní přívaly sněhu. Intenzivní sněžení bylo spjato s několika negativními vlivy. Všeobecně se nestíhal odklízet sníh z chodníků a cest a sníh zasypal také místa s nádobami na odpady. Tomuto problému by chtělo město do budoucna předcházet.

Petr Korč (NMFM), primátor Frýdku-Místku: "Město svolalo jednání městských společností, konkrétně Technických služeb a Frýdecké skládky. A cílem bylo zlepšit nebo vyladit systém svozu komunálního odpadu a následného úklidu těch míst kolem svozových nádob."

Jiří Kajzar (NMFM), náměstek primátora Frýdku-Místku: "Reagujeme na tu situaci, která nastala na přelomu roku. Je otázka, jak zabezpečit čistotu některých svozových míst, kde lidé dávají odpad, který tam nepatří. A pak tam dávají množství, které třeba v době, kdy je kalamitní stav, tak nestačí Frýdecká skládka odvézt. Takže dnešní schůzka sloužila k tomu, jak zajistit dojezdnost k těmto místům."

Richard Blahut, předseda představenstva Frýdecké skládky: "My svezeme odpady, když ta cesta je dostupná, když ty nádoby jsou dostupné. V případě, kdy byly takové ty hromady sněhu, kdy ty nádoby nebyly v podstatě vidět, tak naši chlapi si s tím neporadili."

Cílem bylo domluvit se, jak společně postupovat v případě, že by opět přišel kalamitní sněhový stav.

Michal Rylko, místopředseda představenstva TS F-M: "Na schůzce jsme projednali možnost bližší koordinace mezi městskými společnostmi. Tak, aby občané byli spokojenější z pohledu služeb ve svozu odpadů a provádění zimní údržby. Tak, aby fakticky jsme byli schopni zkoordinovat svoz s prováděním té naší zimní údržby a lidé se mohli lépe dostávat k nádobám odpadovým, ke svozovým místům a Frýdecká skládka mohla nádoby lépe nakládat."

Richard Blahut, předseda představenstva Frýdecké skládky: "Chápu, že jsou priority uklidit podniky, uklidit cesty, uklidit zastávkové stání, uklidit přechody. Ale tím pádem zbývají ty stanoviště těch nádob. A ono, kdyby ten sníh spadl a za dva dny roztál nebo se ujezdil, ušlapal nebo odklidil, tak by to bylo něco jiného. Jenže toho sněhu bylo tolik, že ty hromady byly tak veliké, že to trvalo více než týden. A samozřejmě, že ty svozy potom měly skluz. A ten odpad se kupil na těch stanovištích a my jsme se k tomu nemohli dostat. Takže to dočištění bylo potom v následujícím týdnu a často se zkombinovalo tak nešťastně, že to byla doba před Vánocemi, kdy ty svozy jsou o to intenzivnější a častější."

Michal Rylko, místopředseda představenstva TS F-M: "Počítáme s tím, že z městské společnosti Frýdecká skládka nám bude dodán svozový plán pro každý vůz, pro každou trasu, na kterém budou vyznačena místa, která jsou z pohledu údržby nejvíce problematická. A my tady tato místa posléze zařadíme do nějakého pořadí důležitosti a budeme to řešit fakticky nejpravděpodobněji nakladači, v krajním případě možná i ručními pracemi."

Magistrát chce také pracovat na tom, jak zlepšit čistotu ve městě. Objevují se totiž některá místa, která jsou přeplněná odpadky.

Jiří Kajzar (NMFM), náměstek primátora Frýdku-Místku: "Velkým problémem, který nás zároveň trápí je to, že lidé si pletou ta svozová místa u kontejnerů se sběrnými dvory. A mají pocit, že Frýdecká skládka odveze vše, co tam dají. Je to druh odpadu, který patří do sběrných dvorů. A tím chceme apelovat na občany, aby tam nedávali starý nábytek a další věci, které tam vůbec nepatří. Protože nám zbytečně zatěžují a prodražují ten systém. A aby ho odvezli nebo nechali odvézt tam kam patří, na sběrné dvory. A hlavně aby ještě více třídili. Protože tím získáme peníze do systému a můžeme ten odpad dotovat a držet ho na nějaké ceně. Pokud to nebude, budeme muset zvednout cenu odpadu."

Město se chystá rozšířit sběrný dvůr pod estakádou a ve spolupráci s Frýdeckou skládkou vytipovává další místa, kde by mohly vzniknout případně ještě další nové sběrné dvory na velkoobjemový odpad.

---

Hledají se zájemci o zařazení do sbírky Daruj F-M

Frýdek-Místek hledá zájemce, kteří by se chtěli zapojit do sbírkového programu Daruj F-M. Magistrát si vezme sbírku pod svá křídla a přispívat do ní bude veřejnost. Následně může město po dohodě určitý vybraný finanční obnos, maximálně do výše 200 tisíc, zdvojnásobit.

Máte nápad na něco, co by bylo v rámci Frýdku-Místku veřejně prospěšné a hodila by se tomu finanční pomoc? Možná je to ideální projekt pro program Daruj F-M. Aktuálně totiž hledá možné další zájemce, kteří by se do něj chtěli zapojit.

Jakub Míček (ANO), náměstek primátora Frýdku-Místku: "Program Daruj F-M stále běží. V současné době přijímáme další projekty do tohoto programu. V minulosti jsme realizovali například opravu střechy na evangelickém kostele. Opravu věže v kostele svatého Martina ve Skalici. Výměnu lavic ve frýdeckém kostele."

Poslední skončený projekt podpořil na podzim právě výměnu lavic v kostele svatého Jana Křtitele.

František Boldy, administrátor farnosti Frýdek: "Já za sebe jsem vděčný každému dárci, protože vždycky, když se někdo umí podělit, tak to potěší nejenom toho, kdo je obdarovaný, ale myslím si, že i z pohledu církve, že dovedeme si vzájemně pomáhat. A to je moc velký úspěch, takže za to jsem vděčný."

Výroba lavic tehdy vyšla na zhruba 1,1 milionu korun. Lidé do sbírky Daruj F-M přispěli přes 212 tisíc a 200 tisíc doplatilo město.

Jakub Míček (ANO), náměstek primátora Frýdku-Místku: "Do programu se mohou přihlásit všichni žadatelé, kteří mají projekt, který by mohla podpořit veřejnost. Město se vždycky zaváže, že částku, kterou vybere, do nějaké výše ve sbírce zdvojnásobí. A takto my participujeme na té akci spolu s občany. A jsme schopni takto podpořit různé projekty, které vznikají po městě. A vůbec by mohly mít podporu veřejnosti."

Organizace, které by se chtěly se svými projekty zapojit, tak najdou podrobnosti na webu města.

---

Podané ruce ocenil Charitativní bazar NATO

Sdružení Podané ruce ve Frýdku-Místku se dočkalo mimořádného úspěchu. Jejich projekt canisterapie se totiž dostal mezi 21 celoevropských projektů, které ocenil Charitativní Bazar NATO. Podané ruce díky tomu získaly odměnu 8 tisíc euro, kterou využijí právě na projekty kolem canisterapie.

Zástupci sdružení Podané ruce se sešli, aby s očekáváním sledovali slavnostní ceremoniál s předáváním ocenění od charitní organizace NATO.

Helena Fejkusová, předsedkyně sdružení Podané ruce: "NATO Charity Bazar, který jednou za rok dává příležitost neziskovým organizacím, podporujícím organizacím, organizacím, které v rámci Evropy pomáhají handicapovaným, tak i tady do tohoto bazaru, který nám dál tu příležitost, jsme se dostali v roce 2022."

Oceněno bylo 21 projektů z třinácti zemí Evropy. Z České republiky byly vybrány dva. Mobilní hospic Ondrášek a právě Podané ruce s jejich canisterapií.

Jan Šebesta, člen představenstva sdružení Podané ruce: "Máme tady skvělý tým lidí, kteří byli tak schopni, že vymysleli a udělali skvělý projekt, díky, kterému si náš všimli i v tomto charitativním bazaru a podpořili nás."

Helena Fejkusová, předsedkyně sdružení Podané ruce: "Byli jsme vyhodnoceni a odměněni NATO Charity Bazarem finanční částkou 8 000 euro, které přijdou na podporu canisterapie Podaných rukou. Spolku, který pomáhá canisterapií lidem s handicapem."

Většina oceněných byla do konference připojena online a představovala postupně své organizace a podpořené projekty.

Jan Šebesta, člen představenstva sdružení Podané ruce: "Je skvělé, že jsme teďka na konferenci, kde můžeme celému světu sdělit, jak naše organizace pracuje a můžeme jim také sdělit, jak využijeme jejich finanční prostředky, které nám poskytli."

Helena Fejkusová, předsedkyně sdružení Podané ruce: "V letošním roce už oslavíme 23. výročí fungování, kdy organizace, dobrovolníci, členové organizace, poskytují canisterapii lidem s postižením. Navštěvujeme školy, domovy pro seniory, nemocnice, léčebny dlouhodobě nemocných. Všude tam, kde lidé potřebují povzbudit, kde potřebují dostat se do dobré nálady, kde potřebují úsměv a pohlazení a toho pejska, kterému mohou všechno svěřit."

Darované peníze půjdou v tomto případě na nákup vybavení do canisterapeutického centra.

---Mohlo by Vás také zajímat