Frýdeckomístecký expres

  • Zpravodajství z Frýdku-Místku od reportéra Jiřího Cilečka a kameramana Lukáše Durčáka
  • Bilance roku 2020 za úseky náměstka Pavla Machaly
  • Bilance roku 2020 za úseky náměstka Radovana Hořínka
  • Bilance roku 2020 pohledem ředitele technických služeb

Bilance roku 2020 za úseky náměstka Pavla Machaly

Rekonstrukce knihovny v Místku, opravy škol a školek, či výstavby workoutových hřišť. To jsou například akce, které se v loňském roce ve Frýdku-Místku podařilo dotáhnout do zdárného konce nebo rozjet. Pandemie ale velmi zasáhla do fungování škol a učitelé i děti se tak musely přizpůsobit distanční výuce. Nejen o tom, promluvil ve svém ročním zhodnocení náměstek Pavel Machala.

Pavel Machala, náměstek primátora Frýdku-Místku: "Přesto, že rok 2020 byl svým průběhem velmi nestandardní a vstupovali jsme do něj s určitými očekáváními, které jsme následně museli upravovat. Jsem rád, že se podařilo realizovat velký počet investičních akcí. Mezi tu největší bych zmínil zahájení rekonstrukce pobočky městské knihovny v Místku, kdy dojde k celkové rekonstrukci a navíc bude budova této knihovny navýšena o jedno patro a bude zde vytvořena terasa pro čtenáře, kteří si tak budou moci v klidu číst knihy i venku."

Rekonstrukce škol a školek

Pavel Machala, náměstek primátora Frýdku-Místku: "Dále se v oblasti mateřských a základních škol podařily například rekonstrukce plotů, konkrétně u sedmé základní školy, osmé základní školy, u mateřské školy Olbrachtova. Mezi významnější akce patřila také provedení izolace u základní školy ve Skalici, kde byla zároveň vybudována retenční nádrž na dešťovou vodu, ta byla také vybudována u páté základní školy a smyslem těchto retenčních nádrží je udržet vodu, kterou budou moci například tyto školy využít při zalévání zeleně na svých pozemcích nebo je případně budou moci využívat technické služby na jiné účely."

Workoutová hřiště, fitpark a discgolf

Pavel Machala, náměstek primátora Frýdku-Místku: "Jsem rád, že se také podařilo vybudovat další workoutové hřiště, konkrétně u jedenácté základní školy, takže pokračujeme v tom, co jsme slíbili, to znamená po celém městě budovat workoutová hřiště. Vznikl také fitpark pro seniory a co jsem velmi rád, že se také po velmi dlouhé době a po peripetiích s řešením umístění, podařilo vybudovat discgolfový areál v Sadech Bedřicha Smetany, kde jsem dokonce i v listopadu, kdy byl sníh, viděl hrát i rodiny s dětmi, kdy si házely na ty koše, takže určitě ti, co si to ještě nevyzkoušeli, tak vřele doporučuji."

Omezená kultura

Pavel Machala, náměstek primátora Frýdku-Místku: "Co se týče sportovních a kulturních akcí v roce 2020, tak v podstatě všechny významné byly z důvodů situace ohledně Covidu zrušeny. Pořadatelům, kterým například už vznikly nějaké náklady s přípravou, tak jsme se snažili pomoci, protože opravdu ty významné akce, které tady máme, ať už je to hornická desítka nebo FM City Fest a další, tak bychom byli rádi, aby byly i v roce 2021 a já věřím, že ten rok 2021 bude v tomto ohledu lepší."

Náročná situace ve školství

Pavel Machala, náměstek primátora Frýdku-Místku: "Vnímáme, že situace ve školství byla v tomto školním roce opravdu těžká, vnímáme, že bylo třeba zajistit distanční výuku, někdy i kombinaci s tím, jak rotovaly třídy a jak se měnila opatření a já bych touto cestou chtěl poděkovat všem zaměstnancům ve školství za jejich práci, kterou odváděli a zároveň bych chtěl poděkovat všem rodičům za jejich trpělivost a vnímám to, že opravdu to nebylo lehké pro mnohé, ale myslím si, že se to všechno zvládlo. Závěrem bych rád popřál všem spoluobčanům příjemné prožití vánočních svátků a úspěšný vstup do roku 2021 a hlavně pevné zdraví."

---

Bilance roku 2020 za úseky náměstka Radovana Hořínka

Do oprav bytového fondu jde ročně až 40 milionů korun. Policisté získali od města Frýdek-Místek budovu pro novou služebnu nebo se také instalovalo, či opravilo letos ve městě na 200 laviček. Bilanci za svou oblast zhodnotil za letošní rok náměstek Radovan Hořínek.

Radovan Hořínek, náměstek primátora Frýdku-Místku: "Odbor správy obecního majetku má na starosti zejména městský bytový fond, který představuje více než 1300 bytů. Posledních několik let se městu daří držet ty prostředky vyčleněné z rozpočtu na údržbu bytového fondu ve slušné výši, dělá to mezi 35 a 40 miliony korun. Pokud jde o další agendy, tak je to zejména realizace rozhodnutí zastupitelstva o nabytí, či prodeji nemovitých věcí. Samozřejmě se realizují i nákupy budov, jako například v poslední době banka Haná, budova na ulici Prokopa Velikého, kde se realizují všechny potřebné kroky k nabytí těchto věcí."

Město dalo polici budovu pro novou služebnu

Radovan Hořínek, náměstek primátora Frýdku-Místku: "Odbor správy obecního majetku se také stará o nebytové prostory, například v tomto roce byla započata rekonstrukce objetu na ulici Radniční číslo popisné 10, kdy už máme nového nájemce. A právě pro toho nájemce se upravovaly prostory tak, aby z hlediska hygieny a uživatelského komfortu byly příznivé. Z dalších podstatnějších akcí bych chtěl zmínit akci na ulici Sokolská, kde ve spolupráci s Policií České republiky odbor správy obecního majetku zajistil rekonstrukci těchto prostor na oddělení hlídkové služby.

200 nových laviček

Radovan Hořínek, náměstek primátora Frýdku-Místku: "Co se týká městského mobiliáře, tak odbor správy obecního majetku se podílí na vybavení veřejných prostranství lavičkami. V roce 2020 bylo instalováno, či opraveno 200 nových laviček po celém městě. Samozřejmě do činnosti správy obecního majetku zasáhl i Covid, jako asi do všech oblastí nejenom na městě, ale obecně do života. My jsme ve spolupráci s našimi domovníky se snažili zajistit alespoň základní ochranné prostředky a vybavení včetně dezinfekce."

Zaměstnanci ročně vyřídí na 10 tisíc faktur

Radovan Hořínek, náměstek primátora Frýdku-Místku: "Chtěl bych poděkovat zaměstnancům zařazeným na správě obecního majetku, pracuje jich tam v současné době 29. Ročně se vyřizuje kolem 10 tisíc faktur, 3000 objednávek, kolem tisíce smluv, samozřejmě se snažíme občanům vyjít vstříc co to jde a být k nim vstřícní a milí a doufám, že ten trend bude i pokračovat a myslím si, že je třeba ocenit i rozsah té práce na OSOMu, takže pokud se někdy najde nespokojený občan, já doufám, že když bude vyřizovat něco příště, že to bude lepší a tímto směrem se to snažíme správě obecního majetku vést."

---

Bilance roku 2020 pohledem ředitele technických služeb

Opravy cest, chodníků, důležitých dopravních tahů, ale i výstavby dětských hřišť. Nejen to mají na svém kontě za rok 2020 technické služby města Frýdek-Místek. I do jejich práce zasáhla pandemie koronaviru, které se museli přizpůsobit. Zhodnocení uplynulého roku si pro nás připravil ředitel technických služeb Jaromír Kohut.

Jaromír Kohut, ředitel TS F-M: "Tak zcela určitě výjimečný byl, protože stejně jako pro všechny občany, tak i pro všechny firmy situace všeobecně známá nám zkomplikovala život hned z kraje roku, kdy prakticky jarní práce, které běžně zahajujeme v průběhu poloviny března, byly zhruba o měsíc zpožděny, včetně náboru pracovních sil, ať už z úřadu práce nebo sezónních pracovníků. Museli jsme přeorganizovávat bloková čištění, která byla už schválená, jejich harmonogram, takže o to méně pak času zbývalo na realizaci těch prací, ať už to bylo sběr listí nebo jarní úklid. Nicméně s nějakým vypětím všech sil samozřejmě i v nějakém menším rozsahu se to myslím podařilo velice dobře."

Oprava třídy T. G. Masaryka

Jaromír Kohut, ředitel TS F-M: "Na druhé straně, ta řada těch problémů přinesla si myslím i celkem uspokojení v našich řadách, protože obrovskou radost jsme měli z realizace té rekonstrukce třídy T. G. Masaryka, kde jak pod časovým nějakým tlakem, tak i pod tlakem veřejnosti, občanů, jsme dokázali realizovat tu část od Rubikovy křižovatky, až po kruhový objezd."

Nové dětská hřiště a další opravy

Jaromír Kohut, ředitel TS F-M: "Myslím si, že se velice povedla i realizace dětského hřiště na sídlišti Kolaříkova, kde jsme ty práce realizovat zhruba něco málo přes tři měsíce a ten výsledek je myslím perfektní. V té poslední části jsme rádi za to, že nám přálo i počasí, takže prakticky až do těch vánočních dnů jsme mohli realizovat řadu oprav, ať už místních komunikací, to znamená jak výměnu asfaltového povrhu, tak případně i výměnu třeba obrubníků, výstavbu některých nových chodníkových těles. Realizovali jsme nový chodník na veřejném pohřebišti ve Skalici, takže z tohoto pohledu si myslím, že spokojenost převládá."

Plán do roku 2021

Jaromír Kohut, ředitel TS F-M: "Já bych chtěl samozřejmě občanům taky slíbit to, že se budeme snažit, jak jménem svým, tak jménem celého představenstva i všech zaměstnanců, že i v příštím roce uděláme všechno proto, aby byli spokojení s těmi našimi službami a aby se tady cítili spokojeni."

---Mohlo by Vás také zajímat