Havířovský expres

  • Zpravodajství z Havířova od reportérky Báry Kelnerové a Michala Hulvy
  • Radnice zřídila linku pro pomoc lidem v nařízené karanténě
  • Nemocnice zpřísňuje preventivní opatření
  • Nemocnice zpřísňují preventivní opatření
  • Děti ze ZŠ Školní a Kpt. Jasioka v Havířově tráví ozdravný pobyt v Morávce

Radnice zřídila linku pro pomoc lidem v nařízené karanténě

Koronavirus se šíří napříč všemi kraji a situace se zřejmě jen tak brzy nezlepší. Na zpřísnění vládních nařízení reagovala také radnice. Například zřídila linku pro pomoc lidem v nařízené karanténě.

"Teď na doporučení kraje jsme zřídili pro občany našeho města a přilehlých obcí, které spadají pod ORP Havířov linku, která funguje okamžitě. Informovali jsme o tom čísle na facebooku a budeme o tom informovat prostřednictvím webových stránek. Jedná se o číslo, kam mohou lidé volat, kteří mají nařízenou karanténu, nemá jim kdo nakoupit, nemá se o ně kdo postarat, tak abychom byli teď schopni sbírat tyto informace a ty lidi zítra ráno kontaktovat tak, abychom mohli pro ně tento servis zajistit. A budeme v koordinaci s krajem postupovat jednak při zajišťování ochranných pomůcek pro pracovníky sociálních služeb, případně zdravotníky. Já bych chtěl občany poprosit, aby dodržovali doporučení jak krajských hygieniků, tak ministerstva zdravotnictví. Je velmi důležité chovat se disciplinovaně a omezit kontakt. Lidé, kteří jsou v karanténě, aby tu karanténu dodržovali,"řekl primátor Havířova Josef Bělica (ANO).

Nákup jídla pro lidi v karanténě, kteří budou potřebovat pomoc zajistí radnice v době od 8 do 16 hodin. Příjem objednávek bude probíhat i o víkendu. Humanitární organizace ADRA se bude chtít postarat o nákupy pro osamělé seniory. Od 16. března až do konce měsíce nebudou jezdit autobusy a to na linkách, které zabezpečovaly dopravu žáků do škol.

Během týdne se rovněž sešli s vedením radnice i ředitelé všech základních a mateřských škol. Otázek měli hodně.

"Dohodli jsme se na tom, že školy budou zavřené včetně pronájmu, co se týče odpoledne různých organizací, vzhledem k tomu, že tam chodí děti. A jak bude probíhat výuka? V podstatě si to bude asi každá škola řešit sama, ale předpokládám, že učitelé připraví materiály, které budou dětem předávány buď přes elektronické žákovské knížky a přes webové stránky škol,” řekl ředitel ZŠ F. Hrubína Tomáš Ptáček.

Ředitelé řešili také zda budou muset být učitelé po celou dobu ve škole.

"My asi pojedeme půl na půl. Já budu chtít, aby v omezeném čase do zaměstnání chodili. Pravděpodobně od 8 do 12 hodin. Už mám naplánované nějaké školení pro celou sborovnu. Sám je budu vzdělávat vzhledem k strategii ministerstva školství 2030. A potom samozřejmě práce z domu. Chci, aby spolupracovali s rodiči, dávali žákům úkoly. Největší komplikaci vidím v tom, že my jsme škola sídlištní. Ne všechny děti mají doma přístup k internetu a k počítači,” dodal ředitel ZŠ M. Pujmanové Martin Irein.

Radnice rozhodla, že mateřské školy, na které se vládní nařízení prozatím nevztahuje, zůstanou otevřené.

---

Nemocnice zpřísňuje preventivní opatření

Nemocnice zpřísňují preventivní opatření. Na vývoj situace v Moravskoslezském kraji reaguje i vedení havířovské nemocnice. Více už řekne ředitel Norbert Schellong.

Havířovská nemocnice přijímá další preventivní opatření. Při vstupech do zařízení budou pacientům měřit teplotu a projdou pohovorem. Nemocnice rovněž omezí plánované operace.

“My od příštího týdne musíme přehodnotit vlastně standardní situaci v nemocnici, kdy jsme přijímali samozřejmě pacienty ne jenom akutní, ale na plánované výkony. Příští týden tedy dojde k jakési částečné reprofilizaci lůžkového fondu a budeme obvolávat pacienty, aby kteří mohou počkat dejme tomu měsíc dva s plánovaným výkonem. Budeme je přeobjednávat z toho důvodu právě, aby ten akutní lůžkový fond byl připraven na pacienty, kteří potřebují zdravotní péči, nebo budou nějakým způsobem infekční v návaznosti na koronavirus, aby jsme se o ně dokázali postarat,” řekl ředitel NsP Havířov Norbert Schellong, který dále dodal.

“Dalším opatřením samozřejmě je, že nemocnice Havířově je právě jednou z těch tří infekčních nemocnic spolu s Fakultní nemocnici Ostrava a opavskou nemocnici, takže stále u nás platí, že ne že přijímáme pacienty suspektní teda na koronavirus s tím, že nově teda platí, že odběry na testy na koronavirus bude provádět vedle zdravotnického ústavu i další dvě soukromé laboratoře. Doufáme, že by se ta diagnostika měla urychlit.

Naše infekční oddělení rekrutovalo vlastní výjezdní tým který, teda jezdí dnes po domácnostech. V tom přirozeném prostředí pacientům provádí odběr. I proto by chtěli vyzvat veřejnost, aby opravdu dodržovala ta pravidla, která ministerstvo zdravotnictví stanovilo a nejezdili nám do nemocnice, zavolali 112, poradili se z epidemiologem. A až potom by byli řízeně směřováni na tato odběrová místa, kterým je i havířovská nemocnice. 

Co se týče dalšího opatření určitě budeme muset omezit i plánovanou ambulantní péči. Jedná se o řekněme zbytné, rutinní kontroly u chronických pacientů. Samozřejmě jsme na telefonních číslech. Ambulance budou dostupné pro jakousi poradnu, aby mohli pacienti zavolat. Samozřejmě může dojít i u toho chronického pacienta k nějakému zakutnění péče, tak samozřejmě pro tyhle účely ta nemocnice funguje dál,” vysvětlil ředitel.

---

Nemocnice zpřísňují preventivní opatření

Některé nemocnice přijímají další preventivní opatření. Při vstupech do zařízení budou pacientům měřit teplotu a projdou pohovorem. Nemocnice rovněž omezují plánované operace .

Krajská nemocnice v Třinci chce co nejvíce eliminovat riziko přenosu nákazy Covid-19. Proto všichni návštěvníci nemocnice musí projít pouze vymezeným vchodem. 

"Nově zavádíme takzvaný řízený vstup do areálu nemocnice. Pacienti budou vstupovat jedním vchodem. U vstupu jim bude měřena teplota,” řekl ředitel Nemocnice Třinec Zdeněk Matušek.

Stejné opatření se chystá zavést i nemocnice v Havířově a i ona omezí plánované operační výkony.

"Budeme obvolávat pacienty, kteří mohou počkat měsíc, dva s plánovaným výkonem. Budeme je přeobjednávat. Z toho důvodu, aby byl lůžkový fond připraven pro pacienty, kteří potřebují akutní péči, nebo budou infekční v návaznosti na koronavirus,” řekl ředitel NsP Havířov Norbert Schellong.

Nemocnice v Třinci řeší ještě jeden problém spojený s opatřeními na hranicích se Slovenskem. V zařízení pracují desítky těchto zahraničních zdravotníků.

“Řešíme velmi ožehavou situaci s karanténou vyhlášenou na Slovensku, když přijedou z práce ze zahraničí. Řešíme to s příslušnými úřady, jakým způsobem nás tato situace ohrozí,” vysvětlil náměstek ředitele Nemocnice Třinec Radoslav Basel.

Nemocnice musí počítat i s variantou, kdy by musela vykrýt případnou ztrátu slovenských zdravotníků.

---

Děti ze ZŠ Školní a Kpt. Jasioka v Havířově tráví ozdravný pobyt v Morávce

K ozdravnému pobytu vyslalo město Havířov děti dvou základních škol do Beskyd. Aktivitou nabitý program je čekal v lokalitě Morávky.

“Tenhle ten ozdravný pobyt, který naše škola tady vlastně pořádá, je pod záštitou Moravskoslezského kraje. Je to v rámci projektu, který kraj dává jako ozdravné pobyty. Jsme tady v obci Morávka v Beskydech vlastně dvě školy na jednom pobytu, který trvá celkem 14 dní. V tomto období, kdy vlastně školy jsou zavřené, tak je to pro nás ideální záležitost, kdy tyto děti můžou být na zdravém vzduchu. Mají tady vlastně krásné sportovní zařízení, máme tady možností rekreační, chodí po horách, dělají aktivity všeho možného druhu a vlastně jsme tady v takové té uzavřené oblasti, což je v tomto období vlastně úplně to nejlepší co je. Máme tady celkem 42 dětí 1. stupně a užíváme si tento pobyt," řekl ředitel ZŠ Školní Martin Svoboda.

Školáky v průběhu pobytu čekaly dlouhé procházky. 

“Obdivuji, že i ty nejmenší děti od 2. třídy dokázaly zvládnout i ty dlouhé kilometry v horách tady kolem okolí přehrady Morávky. Dneska máme sportovní den, takže děti se zúčastní takových netradičních sportovních disciplín. My tady máme školu takzvaně, která je vždycky v 9 hodin ráno.To jsou vlastně aktivity, které pořádáme v učebnách, ale není to zaměřené na počítání nebo psaní. Spíš je to zaměřené opravdu na tvorbu těch projektů, aby se děti učily spolupracovat. Mají určené skupinky, ty skupinky jsou pojmenované, mají svůj pokřik, mají svoji vlajku a v rámci těch skupinek mají právě tu projektovou výuku. Takže není to typická výuka ve škole, ale je to spíš zaměřeno na tvorbu těch projektů a týmovou práci. V rámci tohoto projektu Moravskoslezského kraje, do kterého se město Havířov přihlásilo, vytvářelo vlastní zakázku na ubytovací zařízení, v kterém budem. Vybrána byla byla obec Morávka a Penzion u Přehrady. Tento penzion nám úplně vyhovuje. Děti tady mají krásné zázemí, dokonce bych řekl, že často jí takové zázemí vidí poprvé. Jsou tu pokoje s televizory, mají svoje sociální zázemí, mají svoji vlastní koupelnu, mají svoji vlastní toaletu. K tomu máme krásnou jídelnou, kde se všichni vlezeme. Máme nádhernou klubovnu, kde je televize a večer potom máme možnost promítat, protože jsme si s sebou vzali dataprojektory," uvedl Svoboda. 

Děti jsou pod neustálým dohledem pedagogů a zdravotníka. 

“Zatím nejsou žádné problémy, jen maličké úrazy po upadnutí, které se vyřešily velice rychle. Samozřejmě jsou tady dětičky, kterým se musí podávat léky každý den,” řekla učitelka ZŠ Školní a zdravotník Velika Rusanová. 

“Paní učitelka je velmi dobrá zdravotnice. Ona nás hned vyléčí. Včera mi bylo úplně špatně, ale ona mi dala studený obklad a úplně dobře mi bylo,” chválila školačka.  

A jak to vidí děti? 

“Já jsem za 4. třídy i tady David a vlastně jsme tady hráli hry, byli jsme na procházce kolem Morávky. Jsem rád, že jsem ve škole v přírodě. Hrajeme tady hry a dobře se nám tu dýchá. Jsem ze 4. třídy a líbí se mi tady. Jezdíme na výlety, pak máme odpolední klid, pak si hrajeme nějaké hry. Dělali jsme soutěže, včera jsme dělali trička, kreslili a pak jsme hráli stolní hry. Já jsem z 1. třídy a chtěla jsem tu jet, protože tu je zábava. Chodíme na procházky velké na hory,” povídali havířovští školáci. 

---Mohlo by Vás také zajímat