Havířovský expres

  • Zpravodajství z Havířova od reportérky Báry Kelnerové a Michala Hulvy
  • Havířov hledá s novým partnerem způsob vytápění ve městě
  • Svazek Měst a obcí okresu Karviná bude bez Havířova
  • Dobrovolníci z ADRY zazpívali seniorům v domově koledy

Havířov hledá s novým partnerem způsob vytápění ve městě

Plánovaný odklon od uhlí přiměl Havířov se zamyslet nad tím, co bude do budoucna pro město nejvýhodnější. Jako partnera si pro hledání řešení vybral společnost ČEZ ESCO. To se ale nelíbí některým zastupitelům, kteří dokonce chtěli navrhnout referendum.

Havířov uzavřel akcionářskou smlouvu se společností ČEZ ESCO na založení společného podniku ENVEZ. V současné době město odebírá teplo od společnosti Veolia. Distribuci zajišťuje Havířovská teplárenská společnost. Opoziční zastupitelé upozorňovali na nevýhodnost smlouvy, kde město bude vlastnit 49 % akcií a také vyjádřili obavu z vybudování devatenácti plynových kotelen.

Eduard Heczko (KSČM), zastupitel: "Město chystá společný podnik s ČEZ a chtějí investovat jednu miliardu do tohoto projektu. Přitom podle informací Veolie mají obdobný problém, že musí dekarbonizovat sovu teplárnu a dostali už na to 243 milionů korun s tím, že ještě budou pokračovat v dalším zdokonalování spalování. A vyvstává problém, že když by to byl odběr jen z Veolie tepla, tak ty investice se promítnou jenom v jednom případě. Když to realizuje ČEZ a město, tak je to jedna miliarda s tím, že se to opět projeví v ceně tepla jak od odběratelů Veolie, tak i městských bytů. V tom je ten největší problém. Kotelny ve městě? Samozřejmě, že oni deklarují, že budou čisté, bezemisní. Při spalování plynu, budou vždy nějaké emise. Jedna polovina budou kogenerační jednotka, ale opět výroba tepla v kogeneračních jednotkách bude vytvářet emise do ovzduší. Jeden komín, který je dneska v Karviné, nebo ve firmě Veolie, samozřejmě má emise, ale ty rekonstrukcí kotle a technologií se sníží, ale ve městě přibudou další komíny, které budou znečišťovat ovzduší v Havířově.” 

Havířov přistoupil ke spojení s ČEZem z důvodu hledání nejvhodnější varianty v době, kdy dojde k odklonu od uhlí.

Josef Bělica (ANO), primátor Havířova: "Lidé se určitě nemusí obávat toho, že dojde k nějakému nekontrolovatelnému růstu kotelen na území města. Ten projekt celý je koncipovaný tak, aby dal odpovědi na základní energetické otázky, které nás dnes trápí. A to je dekarbonizace, odchod od uhlí. Ceny uhlí dneska jdou nahoru a my prostě dobrý hospodář nevíme, co bude za pár let. A tento společný podnik nám má dát odpovědi na to, zda ta cesta je plyn, zda ta cesta je nějaká kombinovaná energetika, dneska se hodně mluví o vodíku a já na tyto otázky bych chtěl znát odpovědi. Potřebujeme zpracovat studie proveditelnosti, potřebujeme velmi seriózně zpracovat vůbec kapacitní podmínky, jak vlastně na tom území města je ten plyn, v jakém je stavu, máme dostatek plynu na území města? My to nevíme dneska."

Až na základě vyhodnocení studií dojde k rozhodnutí, zda se nový společný podnik ENVEZ pustí do investice v řádu stovek milionů korun.Josef Bělica (ANO), primátor Havířova: "Ten investor ČEZ ESCO, který se zavazuje, že bude velmi výrazně investovat na území našeho města, pokud to bude mít smysl. Na to nám musí odpovědět ty studie, o kterých jsem mluvil na začátku. My jsme se dnes dohodli na tom, že je budeme společně financovat. My, jako 49 % podílník v celém tom projektu budeme přispívat do výše našeho podílu, zbytek bude financovat ČEZ ESCO a je přirozené, že chtějí mít elementární záruky, že město bude konat jako řádný hospodář. A my jsme se dnes zavázali k ničemu jinému než k tomu, že budeme jednat, konat a vyvineme úsilí k tomu, aby jsme na tom projektu spolupracovali. Ano v případě, že by celý ten projekt byl smysluplný, rentabilní, tak by měl být koncipovaný na patnáct let. Nám se jedná o to, že my dnes máme nástroj, jakým způsobem se v energetickém prostředí pohybovat a jak těm našim zákazníkům, kteří odebírají teplo přes naši společnost HTS dát šanci s námi dále spolupracovat. Protože město není zdaleka největším odběratelem. Třeba co se týče bytového fondu, tak my jsme až třetí největší vlastník bytového fondu na území našeho města. A ti dva vlastníci? My na ně nemáme vliv, jestli zůstanu u současného dodavatele, nebo si hledají alternativy a u jednoho z nich už víme, že si ty alternativy hledají. Ale my jsme dneska jim schopni nabízet naše řešení.”

---

Svazek Měst a obcí okresu Karviná bude bez Havířova

Už delší dobu Havířov vysílal signály, že nevidí přínos být členem Svazku měst a obcí okresu Karviná. Podle vedení radnice jednoduše Havířov více dával, než dostával. Zastupitelé nakonec rozhodli, že město od smlouvy odstoupí.

V roce 2015 se stal Havířov členem Svazku měst a obcí okresu Karviná. Smyslem měla být společná účast na národních a mezinárodních projektech, příprava a realizace integrovaných projektů a rozvojových strategií, nebo přeshraniční spolupráce. Za účast ve svazku platil Havířov každým rokem poplatek 5 korun za každého občana. Ročně to bylo zhruba 365 tisíc korun. Podle vedení radnice ale účast ve svazku městu nic nepřinášela a zastupitelé podpořili vystoupení ze společného projektu.

Josef Bělica (ANO), primátor Havířova: "Já věřím, že městu jako takovému to nevezme nic. Ono ani nemůže, protože to nic nepřineslo. Město bylo velký přispěvatel do toho spolku, bude moci ty prostředky, které do toho investoval a neměl potom možnost rozhodovat, co se s těmi příspěvky děje, si bude moci rozhodovat samo. My máme velmi dobrou spolupráci napříč našim okresem s jednotlivými obcemi. Chceme se s nimi o těch projektech bavit napřímo, velmi konkrétně a ne přes spolek, který, když jsme si udělali krátkou svodku, tak nám nic nepřineslo.”

---

Dobrovolníci z ADRY zazpívali seniorům v domově koledy

Domov seniorů Senecura v Havířově kvůli obavám z šíření nákazy ještě stále nepovoluje návštěvy. Vánoční atmosféru do domova přinesli alespoň dobrovolníci z ADRY, za což byli senioři moc rádi.

Zpěv koled se nesl po celém domově seniorů Senecura v Havířově. Ať už ve společné místnosti, nebo individuálně na pokojích. Potěšit seniory, kterým návštěvy hodně chybí, se rozhodli dobrovolníci z ADRY.

Jana Žoričová, hlavní koordinátorka dobrovolníku ADRA Havířov: "Máme připravený speciální vánoční punč, dále máme malé andělíčky a hlavně také chceme přinést píseň, dobrou vánoční náladu a radost do jejich tváří. Navštěvujeme téměř všechny domovy tady v okrese Karviná. Všude, kde máme dobrovolnické programy, tak tam naši dobrovolníci roznášejí vánoční punč a dávají vánoční oplatky všem seniorům.”

Vy tady nejste sama, kdo všechno tady s vámi přišel?

Jana Žoričová, hlavní koordinátorka dobrovolníku ADRA Havířov: “Jsem moc ráda, že přišlo osm dobrovolníků. Dva jsou dlouhodobí dobrovolníci, kteří chodí už více než rok, začali v době pandemie a přidaly se k nim mladé studentky ze Střední školy v Prostřední Suché. Jsou to velmi šikovná mladá děvčata a moc se těší na tu dnešní akci.”

Andrea, dobrovolnice ADRY: “Já jsem chtěla využít svůj volný čas a přišlo mi to dobré, se takto věnovat lidem, když ten čas mám. A myslím si, že i ty holky, co přišly se mnou, tak to mají stejně. Myslím si, že to bude dneska hodně povedená akce, že to děckám i seniorům něco dá.”

Dagmar Puščáková, zaměstnankyně domova seniorů: “My máme zákaz návštěv, ale co se týče dobrovolníků, ti k nám mohou chodit. Já si myslím, že budou mít ohromnou radost, protože zákaz návštěv je od minulého měsíce, takže budou rádi a určitě je hodně potěšíme.”

anketa, klientka domova: "Převeliké překvapení. My jsme s tím nepočítali, že se někdo na nás staré babky přijde podívat."

Jaké to bylo si zazpívat koledy?

anketa, klientka domova: "Překrásné, bez toho nejsou Vánoce, bez koled.”

anketa, klientka domova: "Přijdou za námi dcery a vnuci, vnučky, myslí na nás.”

Přání se seniorům možná splní, protože domov zvažuje, že před Vánocemi umožní opět návštěvy.

---Mohlo by Vás také zajímat


Dnešní premiéry