Havířovský expres

  • Zpravodajství z Havířova od reportérky Báry Kelnerové a Michala Hulvy
  • Ujíždějící svah ohrožoval areál Technických služeb
  • Veřejně prospěšným pracovníkům přidávají práci sprejeři
  • Rekonstrukce kabiny hokejistů je dokončena

Ujíždějící svah ohrožoval areál Technických služeb

Zřejmě kvůli neodhalenému pramenu vody, začal masivně ujíždět svah pod Technickými službami v Havířově. Technologie sanačních prací byla náročná a vyžádala si třímilionovou investici.

Opravdu rychlou reakci museli vyvinout v havířovských Technických službách. Část lesoparku pod areálem začala ujíždět a hrozilo, že strhne i majetek společnosti.

Ludvík Martínek, ředitel Technických služeb Havířov: “Zjistilo se, že tato lokalita je postavena na hlušině, takže to není pevný svah. Vyvěrá tam nějaká voda, dodnes se nezjistilo odkud ta voda vyvěrá a eroze způsobila, že nám praskal asfalt a ujížděl svah a hrozilo nebezpečí, že se tady proboříme někde do Austrálie a že ty naše stavby spadnou.”

Urychleně se musel na radnici vytvořit projekt a svah zpevnit.

Václav Zyder, náměstek ředitele Technických služeb Havířov: “Úplným základem bylo, že se musel udělat hydrogeologický posudek, který vycházel z provedení vrtů, aby se zjistilo, v čem je problém. Byly zjištěny průseky podpovrchových vod, které procházely tímto svahem a narušovaly stabilitu celého svahu. Kvůli tomu docházelo i k narušování povrchu v našem areálu Technických služeb. Následoval projekt, který vycházel z hydrogeologického posudku a stavební práce, které vidíme za námi spočívaly v tom, že v první fázi byly provedeny horizontální odvodňovací vrty, které stahují vodu z tohoto svahu, aby ho odvodnily. Tím se ten svah opětovně zpevnil a následovalo vybudování opěrné zdi s mikropiloty zapuštěnými do hloubky, které mají ten svah udržet na svém místě a zabránit jeho erozi a sesuvu.”

Jak si to celé vysvětlujete a v minulosti, když tady nebyly Technické služby, jak to tady vypadalo v tom areálu?

Václav Zyder, náměstek ředitele Technických služeb Havířov: “Celý ten areál je postaven na navážce, která vznikla při výstavbě města Havířova, protože v těchto místech před vybudováním Havířova se zde nacházel les, údolí a různě členitý terén. Tento terén byl zavezen navážkami a ty nejsou tak pevné, jako původní horniny. Proto mohlo dojít k tomu narušení nějakým pramenem, vodou, která odněkud vyvěrá a narušovala stabilitu toho svahu. Celý areál je postaven historicky na navážce.”

Riziková by mohla být i další část lesa. Město ale věří, že právě díky horizontálním odvodňovacím vrtům dojde ke zpevnění celého svahu. Přesto budou Technické služby bedlivě monitorovat nezpevněnou část.

---

Veřejně prospěšným pracovníkům přidávají práci sprejeři

Veřejně prospěšní pracovníci se v Havířově rozhodně nenudí. Vedle čištění mobiliářů, kontejnerů na odpad či brlohů bezdomovců, jim přidělali práci ještě vandalové, kteří posprejovali autobusové zastávky.

Pokud čistili takto špinavé kontejnery na odpad VPP ručně, trvalo to dlouho a dělali to tři lidé. Nyní mají vysokotlakou wapku a výsledek je do pár minut. Stejné to je i u dětských mobiliářů či laviček.

Roman Kočner, mistr VPP: “Čistíme samozřejmě dětské mobiliáře, nejvíce ty, které jsou na místech, která jsou nejvíce zaneřáděná, která jsou v lesích a děláme i kontejnerová stání, která jsou pod stromy. Ty jsou celé černé, ulepené.”

Přístroj ale vše nevyčistí. Městu dělají velké starosti i sprejeři. I pumptracková dráha už je poničená.

Patrik Zelina, hlavní mistr VPP: “Nedávno jsme odstranili na několika desítkách zastávek MHD nápisy. Děje se tak opakovaně, to čištění je velice pracné. Musí se to dělat ručně a bohužel zatím bez pachatele."

Zastávky byly zničené, posprejované v různých částech města, nebo se to týká jen nějaké lokality? Jak dlouho vám to trvalo, než jste je dali do pořádku?

Patrik Zelina, hlavní mistr VPP: “Zastávky jsou takto posprejované po celém městě. Podlesí, Šumbark, Prostřední Suchá, střed města. Čištění zastávek trvalo tak tři týdny.”

S jakými problémy se ještě potýkáte ve městě jako VPP?

Patrik Zelina, hlavní mistr VPP: “Ještě se potýkáme s úklidem například brlohů po bezdomovcích po celém městě. Nejhorší je, když se nachází poblíž dětských hřišť, nebo v parcích, které slouží k užívání obyvatel jinému než nocování a trávení času přes den různých bezdomovců, kde popíjejí alkohol. Silně znečišťují prostranství a denně to po nich musíme uklízet a je to pro pracovnice velmi nepříjemné.”

Často jde vidět u kontejnerových stání velkoobjemový odpad. Stále řešíte ten problém?

Patrik Zelina, hlavní mistr VPP: “Denně odvážíme z Havířova sedm až devět vleček na traktoru kusového odpadu. Nemyslím si, že by občané nechtěli využívat sběrné dvory, dělají to. Ale najdou se i občané, kteří to nedělají. Řeší to tak, že odpad vyhodí ke kontejnerovému stanovišti a počítají s tím, že město to odstraní, uklidí.”

---

Rekonstrukce kabiny hokejistů je dokončena

Hokejisté havířovského A-týmu mají po letech nově zrekonstruovanou kabinu. O značnou část práce se postarali přímo zaměstnanci Správy sportovních a rekreačních zařízení.

Zázemí pro hokejisty postupně prochází modernizací. První se nových šaten dočkaly děti, nyní došlo i na kabinu A-týmu.

Daniel Vachtarčík, radní pro sport: “Město Havířov každoročně kromě významné dotace na činnost hokejovému klubu přispívá na investiční akce směrem na víceúčelovou halu, která je domovským stánkem hokejistů. Po několika letech, kdy jsme postupně zrekonstruovali šatny mládeže, došla řada teď na muže, kde ty šatny už byly nedůstojné. Naopak po konečném výsledku jde vidět, že šatny splňují až extraligové parametry. Já moc věřím, že hokejisté v tom novém prostředí budou podávat lepší výkony i výsledky.”

Jaroslav Mrowiec, prezident klubu AZ Heimstaden Havířov: “Jsem velmi rád, že SSRZ, potažmo město Havířov, udělalo tuto investici. Myslím si, že si to tato šatna zasloužila. Ta stará tady byla skoro 40 let. Jsme velmi rádi, že se to podařilo a chtěl bych touto cestou samozřejmě poděkovat.”

Hráči si váží i práce, kterou provedli zaměstnanci SSRZ.

Jan Maruna, kapitán: “Ještě jednou bych chtěl poděkovat jak městu, tak SSRZ, protože jsem viděl od začátku, jak ty práce probíhaly a věděl jsem, že ti chlapi to mají moc těžké ze začátku, aby to vše rozebrali a postavili tak, jak to je. Mě osobně a myslím, že mohu mluvit i za kluky, těm se to také bude moc líbit, mě se to líbí hodě. Je to moderní, z dobrých materiálů a určitě i lepší na údržbu jak už ta podlaha, tak i ty skříňky. Já jen věřím, že nám to pomůže k lepšímu komfortu proto, aby jsme měli pohodu a hlavně to přenesli na led.”

Jiří Matěj, ředitel SSRZ: “Veškeré práce, které tady proběhly zednické, prostě ty manuální vymalování, výměna světel, elektrika atd., tak se na tom podíleli především zaměstnanci SSRZ pod vedením vedoucího střediska víceúčelové haly pana Kaluse. Já bych jim chtěl touto formou moc poděkovat.”

Kabina A-týmu ale zdaleka není poslední investicí.

Ondřej Baránek (ANO), náměstek primátora: “My se snažíme naslouchat potřebám jak hokejistů, tak ostatních klubů, které tady působí na tomto stadionu, tak samozřejmě správců tohoto areálu, protože hala má své roky a potřebuje modernizaci. První příklad byly tyto kabiny, které jsme nechali zrekonstruovat za bezmála milion korun. V současné době se připravuje projekt na novou ledovou desku, který by měl snížit množství čpavku asi zhruba o dvě třetiny. A jsou tady provozní problémy, to znamená bude se dělat nový projekt na střechu a také jsem zaslechl, že snad hokejisté by rádi kostku. Snad ji tady jednou pověsíme a bude to fajn.”

---Mohlo by Vás také zajímat