Havířovský expres

  • Zpravodajství z Havířova od reportérky Báry Kelnerové a Michala Hulvy
  • Zavedení home office na úřadech může být problém
  • V nemocnici v Havířově pomáhají desítky studentů
  • Radniční restaurace dočasně vaří i pro domov seniorů

Zavedení home office na úřadech může být problém

Havířovský magistrát se snaží, aby se na úřadě potkávalo co nejméně lidí, a to se týká i zaměstnanců. Práce z domova, takzvaný home office, nelze aplikovat ve všech případech.

Vládní nařízení zní: Ať úřady přejdou v co největší míře na home office. Například na havířovském magistrátu pracuje přes tři sta lidí. Z domu ale může pracovat jen málokdo.

Milan Menšík, tajemník havířovského magistrátu: “Samozřejmě jsme se snažili usnesení vlády vyhovět v maximálně možném rozsahu. Nicméně u zaměstnanců, kteří pracují na přepážkách, je to velmi, velmi obtížné, protože tím se zmenší kapacita vyřizujícího pracoviště. Nicméně, jestliže je hlavním cílem minimalizovat osobní kontakty zaměstnanců, tak prostě jsme reagovat museli. Vyslat lidi k práci z domova není jaksi jednoduché, protože ho zaměstnavatel musí vybavit technikou, kterou potřebuje pro výkon své práce a přístupy do počítačových sítí atd, což v našich podmínkách nelze zajistit u všech zaměstnanců, kteří by měli zůstat doma. Takže my jsme u případů, kde jsme to zajistit nemohli, uplatnili překážku zaměstnavatele. Překážku v práci na straně zaměstnavatele.”

Magistrát opět apeluje, aby lidé zbytečně na úřad nechodili.

Milan Menšík, tajemník havířovského magistrátu: "Lidé na úřad opravdu chodí, tady opravdu znovu platí apel co se dá, vyřizujte korespondenčně, vyřizujte elektronicky, vyřizujte telefonicky. V případě registru vozidel a přepisu vozidel jsme zřídili a přijímáme i v obálkách doklady, které jsou nutné k realizaci toho převodu tak, aby ten občan sem nemusel a potom mu to vyřídíme. Prosím kontaktujte naše kolegy, oni se s vámi dohodnou a v mnoha případech lze bezkontaktně vaši záležitost vyřídit. Což snižuje přenos nákazy jak občanů, tak našich zaměstnanců.”

V pondělí před polednem, kdy se úřad na pět hodin otevřel, se ale stejně tvořily fronty.

anketa: "Přepis vozidla. To z domu nikdo nepřepíše, takže musíme tady. V Ostravě to máme zavřené. Takže Havířov, Bohumín a poblíž, co jsou úřady.”

anketa: "Tady vnučku chceme zavést tatínka do rodného listu. Museli jsme přijít nutně.”

anketa: “Máme soutěž, kterou pořádáme každoročně v Havířově a potřebujeme vyřídit prodlužování toho termínu tak, aby nám ta akce vyšla. Takže pořád ještě musíme navštěvovat radnici a snažíme se, že jdu jenom já. Bohužel se to nedalo vyřídit elektronicky. Jsou věci, které potřebují podpis, razítko.”

Lidé musí osobně přijít na radnici, i když potřebují vyřídit občanský průkaz nebo pas.

---

V nemocnici v Havířově pomáhají desítky studentů

Až budu jednou doktorka, budu si nesmírně vážit práce sestřiček. To jsou slova medičky, která pomáhá v havířovské nemocnici. Studenti střední i vysoké školy jsou ochotni pomáhat, dokud to bude potřeba.

Nemocnice v kraji se už neobejdou bez pomoci studentů středních zdravotnických škol nebo mediků. I v havířovské nemocnici se začlenili do týmů.

Renata Tydlačková, náměstkyně pro ošetřovatelskou péči NsP Havířov: "V současné době působí v havířovské nemocnici na 50 studentů Střední zdravotnické školy Karviná, které máme rozdělené na kontrolních hlídkách. Tam jich působí 30 studentů a 20 studentek čtvrtého ročníku obor praktická sestra jsme zapojili přímo do práce na odděleních lůžkových, pracují s našimi kolegyněmi."

Kateřina Hřivnáčová pomáhá na oddělení ARO, kde se starají o ty nejtěžší pacienty. Přesto, že nezastane tu nejkvalifikovanější práci, je na oddělení důležitá.

Kateřina Hřivnáčová, studentka Střední zdrav. školy Karviná: "Situace je nelehká, ale snažíme se ve všem pomoct, je tady i spoustu nakažených sestřiček, které nemohou pomáhat nemocným, takže teď tady pomáháme my. Je to určitě vážná nemoc a mladí lidé by to neměli určitě podceňovat a měli by dodržovat nařízení vlády, protože tady můžeme vidět, že ti lidé na to vážně umírají a sestřičky jsou z toho unavené a jsem ráda, že jim můžeme pomoci. Vůbec bych si nedokázala před půl rokem představit, že bych mohla něco takového zažít.”

Hana Vyvialová je budoucí lékařka. Nyní pečuje o necovidové pacienty na jednotce intenzivní péče.

Hana Vyvialová, studentka Lékařské fakulty Ostrava: "Já jsem pomáhala už i na jaře, takže jsem věděla do čeho jdu. Jelikož jsem viděla, že nemocnice to už nezvládají, chybí personál, tak jsem chtěla pomoci. Já můžu dělat ošetřovatelskou pozici, pomáhám s toaletou pacientů, s přípravou pacientů na operace, s umýváním a péči o pacienty. Jednou, až budu doktorkou, budu si velice vážit práce sestřiček a už teď je obdivuji za to, co dělají. Na nich to oddělení stojí.”

Studenti jsou ochotni v nemocnici pomáhat, dokud to bude potřeba.

---

Radniční restaurace dočasně vaří i pro domov seniorů

Velmi náročnou práci mají nyní v kuchyni restaurace na havířovské radnici. Denně musí uvařit stovky porcí jídel a rozvézt je do různých organizací. Restaurace nyní vaří i pro Domov seniorů Helios, kde museli kuchyň kvůli karanténě dočasně uzavřít.

Tyto kuchařky chodí do práce už ve čtyři ráno. Každý den musí připravit stovky porcí pro zaměstnance havířovského magistrátu, příspěvkové organizace i pro jednotlivce zejména z řad seniorů, kteří jsou na dovozu jídla mnohdy závislí. Aby nebyl omezen chod z důvodu případné nákazy, musí pracovat v omezeném počtu.

Iveta Kočí Palkovská, jednatelka Restaurace Radnice Havířov: “Byla jsem nucena rozhodit směny na dvousměnný provoz, což samozřejmě s sebou nese komplikace, že nejedeme v plném servisu. To znamená, že jsou rozdělení jak kuchaři, tak pomocné síly, takže veškerá ta práce zůstává na té jedné směně a ta směna je poloviční. Takže zaměstnanci dostávají mnohem více práce a samozřejmě se potýkáme s tím, co jiné restaurace, jako je ošetřovné a jsme opatrní. Když se něco děje, zůstávají raději doma. Je to určitě náročné. Zároveň bych chtěla moc poděkovat našim zaměstnancům, že v téhle době k tomu přistupují zodpovědně, chovají se zodpovědně a že i v té nelehké práci se můžeme na ně spolehnout.”

Andrea Jarmarová, provozní: “Pro naše klienty, včetně sociálních služeb, atd, vaříme až 550 jídel. Tady je větší škála těch jídel a rozmanitost. Děláme šetřící diety, geriatrické diety, racio stravu, diabetickou stravu. Potom pro naše klienty zajišťujeme výběr ze tří, čtyř jídel.”

Restaurace nyní vaří i pro domov seniorů, kde museli na čas uzavřít kuchyni.

Andrea Jarmarová, provozní: “Každý domov důchodců to má jinak. Samozřejmě tito klienti to mají šité na míru tu stravu. Jsou tam mleté, jsou tam bezmléčné, kašovité a snažíme se vyhovět a spolupracovat momentálně se zaměstnanci, kteří tam jsou.”

Milan Dlábek, ředitel Domova seniorů Havířov: “Museli jsme kuchyni uzavřít, protože z nařízení hygieny jsou v karanténě všechny kuchařky i pomocné kuchařky, protože se nám vyskytl jeden pozitivní případ. Co mám zprávy, ostatní pracovníci, co jsou v karanténě, jsou bez příznaků, nemají teploty, ani jiné projevy koronaviru. Takže doufám, že od pondělí bychom mohli začít opět fungovat ve standardním režimu. Náš zřizovatel, kterého jsem okamžitě informoval, se zapojil do této situace. Zařídil externí dodávku stravy, kterou naši pracovníci vydávají a stravovací provoz je tímto zajištěn.”

---Mohlo by Vás také zajímat