Havířovský expres

  • Zpravodajství z Havířova od reportérky Báry Kelnerové a Michala Hulvy
  • Zrušení vánočních trhů znamená pro prodejce velké ztráty
  • Havířov je dalším městem zapojeným do projektu Clairo
  • Pozor! Magistrát nepomáhá s registrací na testování
  • Radnice v Havířově podpořila očkování finanční odměnou

Zrušení vánočních trhů znamená pro prodejce velké ztráty

Co s tím zbožím budeme dělat? Kdo nám zaplatí ztráty? Tyto otázky si nyní pokládají prodejci na vánočních trzích. Pochopení pro vládní rozhodnutí o zrušení venkovního prodeje nemají.

Ve čtvrtek odpoledne začali v Havířově prodejci vybalovat své zboží na vánoční trhy. O jejich osudu právě v tuto dobu rozhodovala vláda. Do nákupu zboží a produktů investovali stánkaři obrovské peníze. Do poslední chvíle věřili, že k uzavření nedojde.

anketa: “To je to nejhorší, protože musíte dopředu objednat zboží a to je zboží, které nevydrží trvanlivé. Když to zruší, tak nevím, co s tím budu dělat.”

Pokud ano, měl byste proto pochopení a jakou kompenzaci byste uvítal od státu?

anketa: “Pochopení bych proto neměl, když je to ve venkovních prostorách. Když lidé mohou do obchodů a tady venku se lidé rozprostřou, tak pro to pochopení nemám."

anketa: “My jsme naočkovaní stánkaři. My s tím nemáme problém. Věříme tomu, že vánoční trhy budou. Protože lidi nadávali, jak to loni nebylo.”

Co by pro vás znamenalo, kdyby řekli, že se to ruší?

anketa: “Asi zkrachujeme už. Protože celý rok je to špatné. Obrovské ztráty pro nás.”

anketa: “Vybalujeme, takže věříme, že to bude.”

anketa: “Zbytečná práce, to hlavně. Celkově ztráty, ono je to zboží, které se musí dopředu připravit. To není, že to leží doma.”

Vánoční trhy měly v Havířově začít právě v pátek. Na náměstí však už stojí jen zavřené stánky. Město je ale odvážet nebude.

---

Havířov je dalším městem zapojeným do projektu Clairo

Havířov je dalším městem, které se zapojilo do projektu Clairo. Smyslem projektu je měření koncentrací látek v ovzduší, na které bude navazovat plánování a způsob výsadby vhodného typu zeleně s pozitivním vlivem na kvalitu ovzduší.

Tento v podstatě nenápadný senzor umístěny na stožáru monitoruje základní znečišťující veličiny ovzduší. V Havířově jsou nyní v rámci projektu Clairo rozmístěny tři. Město se tak řadí mezi další v Moravskoslezském kraji, kde probíhá unikátní výzkum, do kterého jsou zapojeny tři univerzity.

Jiří Bílek, garant projektu Clairo, institut environmentálních technologií VŠB-TUO: “Cílem projektu Clairo je ověření způsobilosti zeleně odstraňovat znečišťující látky z ovzduší za předpokladu, že se o tu zeleň staráme tak, aby prosperovala v oblastech, které jsou ekologicky dotčené. Následně stromy sledujeme jestli prosperují a fungují.”

Vysoká koncentrace prachu například způsobuje černání listů, rostliny neprospívají a časem umírají. V Havířově jsou nově senzory v Prostřední Suché, na Šumbarku a v lokalitě Podlesí.

Jana Návratová, vedoucí odboru životního prostředí: “Vybrali jsme tyto lokality, aby jsme doplnili měření na stanicích, které jsou ve vlastnictví Českého meteorologického ústavu a Zdravotního ústavu, aby jsme měli lepší informace o kvalitě ovzduší na větším území města Havířova a dále jsme je vybrali v souladu s tímto projektem, aby až se bude provádět revitalizace v daných lokalitách zeleně, tak by jsme vybírali tu vhodnou zeleň a dávali jsme takové typy druhů stromů a keřů, které zlepší mikroklima v dané oblasti."

Na naměřené hodnoty se může jednoduše podívat i veřejnost, a to na stránkách floreon.eu

Jana Návratová, vedoucí odboru životního prostředí: “Na území města Havířova uvidí takové malé kroužky, kde jsou ty senzory umístěné. Je to na ulici G. Svobody, Kpt. Jasioka a K. Světlé a tyto senzory měří základní veličiny, částice prachu. Potom jsou tam těkavé látky, oxidy dusíku, ozon. Ty hodnoty jsou s hodinovým zpožděním. Takže pokud si občané najedou na stránky v danou hodinu, která se jim objeví, tak v tu chvíli tam nejsou uvedené hodnoty, ale musí se podívat o hodinu zpětně.”


Projekt byl zahájen v roce 2018 a zapojila se do něj města Ostrava, Opava, Frýdek-Místek ,Karviná či Rychvald. Měření v Havířově bude probíhat do dubna příštího roku.

---

Pozor! Magistrát nepomáhá s registrací na testování

Mezi veřejnost se dostala informace, že radnice pomáhá lidem s registrací na testování. To ale není pravda. Situaci osvětlil tajemník havířovského magistrátu.

Od ledna do května pomáhal magistrát lidem s registrací na očkování přímo v nemocnici. Následně mohli občané o pomoc požádat na odboru sociálních věcí, kde tato služba funguje dodnes. Magistrát upozorňuje, že se opravdu jedná jen o registraci k očkování.

Milan Menšík, tajemník magistrátu: “To očkování zdůrazňuji z toho důvodu, protože jsme získali informaci od občanů, že mají ve schránkách letáček, který vydala nemocnice, ve kterém se píše, že magistrát provádí registraci nejen na očkování, ale také na testování. Tyto informace přinášejí lidé také z ordinace praktických lékařů. Tady bych chtěl důrazně říct, že to není pravda. Není to možné. My nejsme oprávněni někoho registrovat k tomuto testování. Na očkování registrujeme, telefonní čísla jsou na našich webových stránkách, ale testování v žádném případě.”

Nemocnice uvedla, že informace o registraci na testování se na leták dostala nedopatřením.

---

Radnice v Havířově podpořila očkování finanční odměnou

Radnice v Havířově zaměstnává přes tři sta lidí. Povinně se testovat muselo zhruba 80 lidí. Kdo se nechá naočkovat, dostane finanční odměnu.

Magistrát už má za sebou první testování neočkovaných zaměstnanců, včetně veřejně prospěšných pracovníků. Povinnost se netýká naočkovaných a lidí, a těch kteří v posledních 180 dnech prodělali onemocnění covid-19.

Milan Menšík, tajemník magistrátu: “My jsme testovali v úterý. Z celkového počtu 325 zaměstnanců jsme testovali 78. Ze 75 VPP jsme otestovali zhruba 16.”

Říkáte, že máte zhruba 75 VPP. To procento proočkování je tam vysoké a dalo by se říct, že i u zaměstnanců. Vy jste je motivovali k očkování?

Milan Menšík, tajemník magistrátu: “Vzhledem k tomu, že jsme tady v minulosti měli pracoviště, které jsme z důvodu plošné karantény museli uzavřít, konkrétně se jednalo o evidenci obyvatel, ŘP a OP, tak jsme po zralé úvaze vyhlásili i zpětně motivační odměnu, protože jsme nechtěli, aby byla pracoviště plošně uzavřena z důvodu karantény a vyplatili jsme zaměstnancům mimořádnou odměnu ve výši 2 500 korun.”

Jak jste na tom momentálně s nemocností na úřadě?

Milan Menšík, tajemník magistrátu: “Aktuálně nějaké izolace máme. Bylo jich na konci minulého týdne devět. Karantény úplně nepočítáme. Nemyslíme si, že to má úplně smysl. Musím říct, že jsem rád a musím všem zaměstnancům poděkovat, kteří se nechali naočkovat, protože opět na stejné evidenci obyvatel došlo k tomu, že po onemocnění jedné zaměstnankyně covidem došlo k vyhlášení plošné karantény a v podstatě tři pětiny zaměstnanců skončily v karanténě. Ostatní byli očkovaní. Sice jsme po tu dobu 14 dnů nebyli schopni dělat práci úplně v plném rozsahu, jak jsme zvyklí, nicméně k uzavření pracoviště nedošlo a ty úkony byť s drobnými prodlevami splněny byly.”

---Mohlo by Vás také zajímat