Host dne

Martin David, apoštolský administrátor: Bohoslužby o Velikonocích navštíví jen omezený počet lidí

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Bohoslužby vysílané po internetu a Velikonoční pondělí bez pomlázky. I tak budou vypadat letošní Velikonoce. Rozhodně to ale neznamená, že bychom si tyto svátky nepřipomněli. Mým dnešním hostem je apoštolský administrátor, monsignore, Martin David z Diecéze ostravsko-opavské. Dobrý den, vítejte.

Martin David, pomocný biskup Diecéze ostravsko-opavské: Dobrý den.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Tak už v loňském roce jsme si, pane biskupe, povídali o trochu jiných Velikonocích, a ty letošní se budou podobat právě těm před rokem. Jak na loňské svátky jara vzpomínáte?

Martin David, pomocný biskup Diecéze ostravsko-opavské: No myslím, že to byly Velikonoce, na které nezapomenu, které si budu určitě pamatovat celý život, protože to byly Velikonoce, kdy jsme prožili bohoslužby bez lidí a to je věc, kterou snad prostě historii, v té tisícileté historii církve, asi nevím, jestli se něco takového někdy stalo. Vzpomínám určitě na ně jako na Velikonoce, které nás výrazným způsobem, vrátily k tomu podstatnému, k tomu důležitému. Ono se většinou na ty svátky navalí mnoho věcí vnějších, povrchních a potom nám většinou uteče ta podstata.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Jak to bude vypadat letos? V kolika kostelích se budou sloužit mše a s kolika věřícími v rámci diecéze?

Martin David, pomocný biskup Diecéze ostravsko-opavské: Tak v kolika kostelích, úplně neumím říct, to číslo přesně nemám, ale tipuji, že to bude tak někde kolem dvou set dvou set třiceti kostelů, ve kterých budou probíhat obřady takzvaného Velikonočního třídenní, velikonočního tridua. A ten počet věřících je velice omezený. Ano, už to nejsou bohoslužby bez účasti věřících, tak jak to bylo v loňském roce, čili je tady jakýsi maličký posun, ale ten počet věřících je těmi vydanými omezeními stanoven na 10% kapacity sedících v kostele, to znamená, uvedu příklad, pokud má kostel kapacitu k sezení 200 lidí tak se bohoslužeb může účastnit lidí 20.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Co ti ostatní? Budete přenášet bohoslužby on line?

Martin David, pomocný biskup Diecéze ostravsko-opavské: To už máme vyzkoušeno z loňského roku a během toho loňského roku se mnohé farnosti v tom, musím říct, určitě zdokonalily v technickém vybavení pro přenosy. Takže ano, pro ty, kteří nebudou moci být na bohoslužbách v kostelích, tak budou nabídnuty přímé přenosy, streamování bohoslužeb... A tam kde třeba zrovna přenos z kostela nedělají, protože na to nemají kapacity nebo ty technické možnosti, tak lidé mohou sledovat přenos třeba z naší Ostravské katedrály nebo mohou sledovat televizi Noe, která také nabídne mnoho přímých přenosů během velikonočních svátků

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Pane biskupe, mění se obsah mší za tu dobu nouzového stavu?

Martin David, pomocný biskup Diecéze ostravsko-opavské: Myslím si, že obsah mší, jako takový, se nemění. Mše má svůj pevný řád a ten obsah zůstává neměnný, zůstává stále stejný. To co se možná mění, nebo doufám, že se mění, je to, co kněží třeba během těch bohoslužeb říkají, protože si myslím, že v této nelehké době lidé potřebují slyšet nějaká slova naděje, povzbuzení a útěchy víc, než kdy jindy.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Jak se změnil chod diecéze za to dobu pandemických opatření?

Martin David, pomocný biskup Diecéze ostravsko-opavské: Tak jako na celou společnost, tak samozřejmě i na církev a na naši ostravsko-opavskou diecézi dopadla ta pandemická opatření v různých rovinách života. Zřizujeme školy, to znamená církevní školy, tak jako všechny ostatní školy, přešly na distanční výuku. O dopadech na bohoslužby jsme se už bavili. To znamená nějaké omezení počtu věřících při bohoslužbách kteří v kostelech jsou, tak musí dodržovat nějaké rozestupy a další hygienická opatření. Určitě mnoho věcí, na které jsme byli zvyklí, během těch pandemických opatření nebylo možné uskutečnit. Církev stojí na setkávání lidí a mnoho z těch setkání, která se běžně během roku konají, tak ani v loňském roce neproběhla a doufáme, že třeba budou moci proběhnout v letošním roce. Napadá mě jedno velké setkání, které každoročně už několik let pořádáme pod Prašivou a na Prašivé v Beskydech, je to setkání dětí a rodin a sejde se tam každý rok asi tisícovka lidí. Toto loni neproběhlo a uvidíme jak to bude v roce letošním. Velký dopad určitě pandemie měla například do služby charity. Tady se ukazuje, právě jak ta služba charity, která se pohybuje v terénu, která ví o těch lidech potřebných, o seniorech, o lidech opuštěných, jak ta služba charity je velice důležitá. A mohli bychom prostě mluvit ještě hodně hodně dlouho. Prostě pandemie na život církve, na život diecéze, dopadá tak jako na celý život společnosti.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Právě probíhá Pašijový týden. S jakými změnami ten letošní probíhá nebo se vyvíjí?

Martin David, pomocný biskup Diecéze ostravsko-opavské: Už jsem to trošičku řekl. Tou výraznou změnou, oproti loňsku, kdy bohoslužby toho Svatého týdne a Velikonočního třídení byly úplně bez věřících, tak v letošním roce může být přítomno deset procent kapacity kostelů. Pak jsou také nějaké změny v těch samotných obřadech toho Velikonočního tridua, třeba právě dnes na Zelený čtvrtek, kdy si připomínáme tu poslední večeři Ježíše s apoštoly, během které Ježíš umývá nohy apoštolům, tak právě tento obřad umývání mohou je z liturgie v letošním roce, stejně jako v loňském roce, vynechám z hygienických důvodů. A potom ještě v těch dalších dnech jsou malá opatření nebo malé změny v tom průběhu liturgie.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: A co Velký pátek, tam také probíhá více obřadů... Jak máme třeba promyšleno, aby se mohlo třeba více lidí zúčastnit, to znamená že se nezúčastní najednou všech tří obřadů, ale postupně. Máte to tak namyšleno?

Martin David, pomocný biskup Diecéze ostravsko-opavské: Je to tak vymyšleno. Na Velký pátek je vlastně státní svátek, je to den volna, a ta nabídka bohoslužeb v kostelích bude během celého dne. Už třeba v Katedrále Božského Spasitele, tady v Ostravě, dopoledne máme modlitbu křížové cesty, která právě připomíná to Ježíšovo putování s křížem, během těch čtrnácti zastavení, tak jak to ta křížová cesta poskytuje k rozjímání věřícím. A potom odpoledne ve tři hodiny mohou lidé přijít na tzv. velkopáteční obřady, ve kterých se čtou krásné Janovy pašije, vyprávění o umučení Ježíše Krista a také se uctívá kříž, protože Velký pátek je právě dnem Ježíšovy smrti na kříži. Ale pokud se lidé, ani třeba na tu křížovou cestu dopoledne, ani na velkopáteční obřadní odpoledne nedostanou, tak si myslím, že není nic jednoduššího než, jak už jsme řekli, zapnout třeba přímý přenos nějaké bohoslužby, úplně ideální www.mseonline.cz, přímé přenosy bohoslužeb z celé České republiky nabízí tento web. A nebo, když už máme přímých přenosů také někdy možná plné zuby, tak si vzít bibli, kterou třeba možná diváci doma mají, najít si Janovo evangelium, osmnáctou a devatenáctou kapitolu, tam jsou právě ty pašije Janovy, a třeba si přečíst ty a takto si to Kristovo utrpení a smrt na kříži připomenout

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Co je v těchto dnech pro křesťany, ale nejen pro ty, nejdůležitější?

Martin David, pomocný biskup Diecéze ostravsko-opavské: Myslím si, že je důležité mít naději, člověk, který nemá naději to nemá jednoduché. To je člověk, který prožívá velké zoufalství, velkou beznaděj. Každý člověk potřebuje mít naději a i v téhle té situaci pandemie potřebujeme mít naději, že bude lépe. Věříme, že bude lépe. Jako křesťané, jako věřící máme naději v Bohu, v tom že Bůh je i v téhle té situaci s námi, že nás neopouští a určitě máme naději, že tak jako všechno, i ta pandemie, jednou skončí. A v těchto dnech věřím, že už třeba vidíme nějaký horizont toho, kdy by mohlo být lépe, znovu dojít k nějakému rozvolnění a kdy bychom se pomaličku mohli vracet do normálního života, do setkávání s druhými a do toho, co pro život člověka je nesmírně důležité.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Pane biskupe, já Vám děkuji za rozhovor a přeji Vám krásné a pohodové jarní dny.

Martin David, pomocný biskup Diecéze ostravsko-opavské: Děkuji také za rozhovor a všem divákům přeji požehnané Velikonoce.

Redakčně upraveno / zkráceno.Mohlo by Vás také zajímat