Host dne

Jaroslav Kania (ANO), náměstek hejtmany MS kraje, Střednědobý výhled kraje na roky 2022 - 2025

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: V následujících čtyřech letech bude Moravskoslezský kraj šetřit na provozu, investice ale omezovat nechce. Kam a za kolik bude investovat, jak moc bude kraj utrácet za provoz a co bude dotovat? Na tyto a další otázky se budu ptát náměstka hejtmana Moravskoslezského kraje Jaroslava Kanii. Dobrý den.

Jaroslav Kania (ANO), náměstek hejtmany MS kraje: Dobrý den všem

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Pane náměstku, začneme nejdříve schváleným střednědobým výhledem rozpočtu Moravskoslezského kraje. Zahrnuje tento dokument něco mimořádného? A museli jste při jeho přípravě zohlednit loňská a letošní pandemická opatření?

Jaroslav Kania (ANO), náměstek hejtmany MS kraje: Tento materiál skutečně se musel opřít o tu zkušenost, kterou jsme nabyli v roce 20 a 21, protože jednoznačně dochází k výpadku rozpočtového určení daní, to znamená v příjmu z daní pro náš kraj, a my jsme museli při tvorbě tohoto střednědobého rozpočtu na léta 22 až 25 s tím pracovat, že jsme vlastně se zaměřili, v současné době, samozřejmě uvidíme jaký bude konkrétní plán na daný kalendářní rok, ale do toho střednědobého rozpočtu jsme byli velmi opatrní, a na nové investice, na dotační tituly, a vlastně případné zvýšení příspěvku našim příspěvkových organizacím, jsme mohli vyčlenit velmi malé částky. Pro rok 22 je to 250 milionů. Jenom pro orientaci, ročně to dělalo asi dvě miliardy. To znamená, že jsme šli skutečně velmi velmi dolů při tvorbě tohoto rozpočtu střednědobého a uvidíme jaké výsledky budou v rámci letošního roku, protože předpokládáme, že případné přebytky budeme zapojovat do roku 22 a věříme, že se vlastně k té částce na nové investice, dotační tituly a případné potřeby našim příspěvkovým organizacím, dostaneme blíže k těm dvěma miliardám. Ale to ukáže čas a vlastně celá ta doba, která teď nastává, jestli to oživení ekonomiky bude pružnější, pružně reagovat, budou dobré výběry daní, a tím pádem naše příjmy z rozpočtového určení daní budou vyšší než my předpokládáme. My jsme velice opatrní právě s ohledem na to rozpočtové určení daní, protože jsme opatrnější než predikce státu, což se nám vyplácí, a pro rok 22 plánujeme právě s příjmem z rozpočtového určení daní s částkou asi 6,4 miliardy. Takto se dostáváme vlastně na úroveň roku 2017, 2018, kdy takovéto příjmy jsme měli. No a od toho se odvíjí v podstatě veškeré naše výdaje. To co bylo řečeno, že na investicích šetřit nechceme, to je pravdou, protože v loňském roce v rámci schvalování rozpočtu na rok dvacet jedna nám zastupitelé schválili 3 miliardový úvěr a ten úvěr je vlastně investiční a budeme pokračovat ve velkých investičních akcích.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Můžete jmenovat o které investiční akce se bude jednat?

Jaroslav Kania (ANO), náměstek hejtmany MS kraje: Největší investice bude v podstatě do Domova pro seniory v Kopřivnici, kde je 388 milionů. Dále je to Domov Březiny, kde je asi 280 milionů. Chceme připravit dobré zázemí na letišti Mošnov, kde chceme vybudovat stojánku pro nového dopravce, který by se měl zabývat leteckým Cargem. A to jsou vlastně, dalo by se říct, ty největší investice a samozřejmě pak je tam řada malých, teoreticky malých, investic, kde hovoříme o šedesáti, osmdesáti, sto dvaceti milionech.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: A co Černá kostka tu jste nezmínil...

Jaroslav Kania (ANO), náměstek hejtmany MS kraje: Tak to jsem nezmínil, protože samozřejmě v rámci tohoto úvěru počítáme, že zapojíme i tyto finanční prostředky na realizaci. Předpokládáme, že koncem letošního roku už bychom mohli mít stavební povolení. Ale současně pracujeme na tom, abychom získali 85 procent celkových nákladů v rámci fondu spravedlivé transformace. To znamená, že se, tak jak se původně pracovalo s Černou kostkou, že to bude knihovna v obecné rovině, tak celou tu koncepci předěláváme, že to bude velké vizuální a digitální pracoviště, které by mělo poskytovat nejenom informace o knihách, ale všeobecně. Tudíž, že lze tento projekt pak zařadit do Výzvy té spravedlivé transformace, do fondů spravedlivé transformace.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Pokud se vám to teda podaří, předpokládám že ano, tak z té Výzvy spravedlivé transformace na Černou kostku půjde kolik peněz?

Jaroslav Kania (ANO), náměstek hejtmany MS kraje: 85 procent ze dvou miliard.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: A vrátím se ještě k tomu, co jste řekl o příspěvkových organizacích, když teď výhledově jim budete dávat řádově stovky milionů, byli zvyklí úplně na jiné částky, nebudou ty vaše organizace stagnovat?

Jaroslav Kania (ANO), náměstek hejtmany MS kraje: Já si myslím, že ne. My jsme si to vyzkoušeli v tom roce 20, kdy jsme museli vlastně vytvořit rezervu ve výši jeden a půl miliardy, což byl předpokládaný výpadek v rámci rozpočtového určení daní, abychom vlastně pokryli všechny závazky, které byly nasmlouvané, tak i naše příspěvkové organizace se na tom musely podílet, tudíž že se přehodnocovaly některé ty výdaje a příspěvkové organizace nám pomohly vlastně vytvořit rezervu, ze které jsme pak hradili ty nejnutnější výdaje. No a příspěvkové organizace defacto pracují i v tom střednědobém rozpočtu s prostředky, které měly v roce 21. A je potřeba říci, že to jsou pouze provozní to nejsou mzdové, protože vedle toho ještě získáváme od Ministerstva školství transferem finanční prostředky, které kryjí plně mzdy, pokud dojde k nějakému navýšení v rámci nařízení vlády nebo něco takového. Takže není ohroženo to, že bychom neuhradili mzdové náklady a personální náklady obecně.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Vraťme se ještě k loňskému roku, byl výjimečný pandemickými opatřeními, v červnu zastupitelé schvalovali závěrečný účet. Jak jste dopadli, jak kraj dopadl?

Jaroslav Kania (ANO), náměstek hejtmany MS kraje: 8.6. jsme předkládali vlastně zastupitelům výsledky, kdy nad očekávání jsme dopadli velmi dobře, protože upravený rozpočet, kdy jsme snížili vlastně o ten jeden a půl miliardy, tak jsme se dostali na propad asi tři a půl miliardy, že budeme mít saldo, mínus toto. Díky tomu, že ten celkový ekonomický propad nebyl takový jaký se vlastně predikoval, tak jsme získali 1,2 miliardy zpět, tudíž ten náš dopad nebo to saldo, se dostalo na částku asi 418 milionů. A těch 418 milionů už jsme sanovali v rámci v podstatě našich úspor, případně nějakým úvěrem. Takže nad očekávání jsme dopadli velmi dobře, můžeme být třeba kritizováni za to, že jsme byli velmi opatrní, ale já si myslím, že ta opatrnost, kdy tady přichází úplně nová zkušenost, která se tady nikdy za naší éry neobjevila, tak nemohli jsme odhadovat jaké další náklady nám budou vznikat. No a díky tomu jsme se v podstatě dostali do situace, že stav našich účtů k 31.12.2020 byl ve výši 3,7 miliardy. Z toho jsme asi 1,8 miliardy zapojili do rozpočtu 21 a 1,3 miliardy nám zůstal nerozdělený přebytek, který jsme zapojili v průběhu letošního roku jednak do dotačních titulů, ale rovněž jsme posílili zase naše rezervy, kdy jsme 300 milionů dali do Fondu strategických projektů a 100 milionů do takzvaného fondu Jessica, ze kterého čerpají obce na vyhlášené dotační tituly.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Jak se ten výsledek liší od plánu?

Jaroslav Kania (ANO), náměstek hejtmany MS kraje: Když vezmeme to, že v uplynulých letech jsme rovněž měli nějaké nerozdělené přebytky, tak se dá říct, že je to na stejné úrovni jako v předcházejících letech.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: A udrží si i letos a v následujících letech kraj tak nízkou zadluženost?

Jaroslav Kania (ANO), náměstek hejtmany MS kraje: To je další věc, která se nám přitom podařila, protože proti roku 2019 zadluženost z 8,2% klesla na 6,2%, o 400 milionů máme dluh nižší. A bylo to zase díky tomu, že ty mimořádné příjmy a dostatek finančních zdrojů na fondech, které jsme plně zapojili, nám umožnily splácet i úvěr a tudíž jsme jakoby ve velmi dobré kondici, což posoudila i společnost Moody's a nechala nám rating ve výši A1+ pozitivní, to znamená, že jsme neztratili díky kovidové době na ratingu.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Já vám děkuji za rozhovor.

Jaroslav Kania (ANO), náměstek hejtmany MS kraje: Pěkný den a děkuji vám všem.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Mým hostem byl Jaroslav Kania, náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje. Mějte hezký den.

Redakčně upraveno / zkráceno.Mohlo by Vás také zajímat