Stáhnout video

Host dne

Helena Pešatová, starostka Frýdlantu nad Ostravicí: Ve Frýdlantu n. O. staví dopravní terminál a rekonstruují most nad silnicí 1/56

Renáta Eleanora Orlíková: Ve Frýdlantu nad Ostravicí běží stavba dopravního terminálu, jak tak významná stavba zasáhne do života ve městě. Kdy bude hotová a co město získá? To jsou otázky pro starostku Helenu Pešatovou. Dobrý den vám u televizních obrazovek. Hezké odpoledne v našem studiu. Dobrý den paní starostko.

Helena Pešatová (PRO FRÝDLANT), starostka města Frýdlant nad Ostravicí: Dobrý den.

Renáta Eleanora Orlíková: Tak už tady padlo, že se u vás staví velký terminál. Co tím město opravdu získá?

Helena Pešatová (PRO FRÝDLANT), starostka města Frýdlant nad Ostravicí: Děkuji za pozvání. Já tady už kdysi předeslala, když jsem byla u vás, že město připravuje na další dva roky, tedy letošní a příští rok významné investice. Jedna z nich je skutečně ten dopravní terminál. Na místě bývalých pozemků Českých drah a Správy železniční dopravní cesty, které sloužily jako překladiště a skladiště různého materiálu posypového a nějakého harampádí. Má vzniknout nový honosně nazváno dopravní terminál. Jedná se o nové autobusové nádraží s parkovacími plochami, s nástupními ostrůvky, tak aby doprava, která je teď v téhle části vedena, tak aby byla bezpečnější, schůdnější a vhodnější pro všechny, kteří nejenom Frýdlant navštíví, ale i pro ty, kteří tam i žijí.

Renáta Eleanora Orlíková: Jedním z hlavních cílů bylo získání nových parkovacích ploch a zkulturnění toho místa. Podaří se to?

Helena Pešatová (PRO FRÝDLANT), starostka města Frýdlant nad Ostravicí: Určitě, jde hlavně o zkulturnění. Jak jsem říkala, bylo to v takové devastačním duchu. Protože jsou tam vyboulené chodníky, vybulený plot. Kdysi tam byly topoly, které jsme pokáceli. Měla by to být reprezentativní část protože vede turisty i naše místní právě směrem do hor na Lysou horu i do dalších částí města.

Renáta Eleanora Orlíková: Když byste ten dopravní terminál stavěli, tak autobusové i vlakové nádraží by si žilo vlastním životem, tak jako doteď. Jak by to tedy vypadalo?

Helena Pešatová (PRO FRÝDLANT), starostka města Frýdlant nad Ostravicí: Tím že to postavíme, bude sjednoceno autobusové a vlakové nádraží. Budou těsně vedle sebe, budou na sebe navazovat. To znamená, že je to daleko větší komfort pro všechny cestující, kteří vystoupí z vlaku a mohou použít buď vlastní vozidlo nebo kolo. Plánujeme asi stovku parkovacích míst. Na druhé straně bude bezbariérové autobusové nádraží, s mobiliářem, lavičkami, s osvětlením a prostě se vším všudy.

Helena Pešatová (PRO FRÝDLANT), starostka města Frýdlant nad Ostravicí: Znamená to, že bude také de facto zajištěna i bezpečnost chodců. No v každé míře. Tady tohleto je ten hlavní důvod, který k tomuto směřoval, protože doteď tam vlastně nebyl ani pořádně přechod pro chodce a pod tratí vede podchod, který by měl plynule navazovat na obě dvě nádraží.

Renáta Eleanora Orlíková: Vy jste na začátku řekla, že to vzniká na pozemcích, které původně nebyly města. Takže prvně jste asi museli vykomunikovat, kdo bude správcem a nebo majitelem těchto pozemků na kterých dopravní terminál vznikne. Je to tak?

Helena Pešatová (PRO FRÝDLANT), starostka města Frýdlant nad Ostravicí: To bylo to úplně nejtěžší a tak více než osm let trvala vlastně diskuze mezi Českými drahami a Správou železniční dopravní cesty, kdy oni ty pozemky využívali jako skladiště. A tak jsme je potřebovali využít k našim účelům a zkulturnit a zkultivovat. Takže se nám toto všechno povedlo a dokonce se nám podařilo i výkupy těchto pozemků zařadit do žádosti o dotaci, kterou jsme pak následně dostali. Takže na celé té části, která byla vykoupena už vznikl na jedné části parčíku a z těch dalších bude vlastně terminál, ČD Cargo a další pozemky, které budou sloužit parkování.

Renáta Eleanora Orlíková: V plánu byla i elektro dobíjecí stanice ta tam bude?

Helena Pešatová (PRO FRÝDLANT), starostka města Frýdlant nad Ostravicí: Samozřejmě bude.

Renáta Eleanora Orlíková: Paní starostko, vy jste říkala že se vám podařilo získat dotace, tak kolik celá stavba bude stát a kolik bude stát frýdlantskou pokladnu a kolik zaplatí dotace.

Helena Pešatová (PRO FRÝDLANT), starostka města Frýdlant nad Ostravicí: To je další úspěch, kterým se musím pochlubit. To je opravdu velice příjemná zpráva, kterou jsme obdrželi. My jsme na podzim loňského roku požádali o dotaci z IROPu a podařilo se nám ji získat. Rozpočet na tuto stavbu je ve výši asi 47 milionů korun a dotace by měla pokrýt 90% všech způsobilých nákladů a tím, že se vlastně soutěží snížily náklady na stavbu. Tak tím samozřejmě adekvátně se bude odvíjet i výše poskytované dotace, která by měla být odhadem tak do těch 35 miliónů, ale uvidíme, jak se to všechno bude odvíjet.

Renáta Eleanora Orlíková: Řekla jste, že 3. března byla stavba předána i přes koronavirovou epidemii běží dále. Kdy bude hotová?

Helena Pešatová (PRO FRÝDLANT), starostka města Frýdlant nad Ostravicí: Podařilo se nám vysoutěžit a v tuhle chvíli mohu pochválit schopnou firmou Strabag, která nasadila hodně pracovníků, právě na tuto stavbu, neřešíme ji tedy po etapách, tak že bychom udělali jednu část a pak další. Ale rozhodili své síly a máme na několika různých místech pracovníky, kteří se snaží, neříkám tu stavbu urychlit, ale udělat to tak, abychom se dlouho nepotáceli na staveništi a aby i ta bezpečnost chodců a všech byla zajištěna. I přes potíže, které pandemie s sebou přinesla jsme plynule pokračovali ve stavbě. A dneska byl tady kontrolní den a mohli jsme konstatovat, že se pracuje skoro na třech místech. Tím jedním místem je právě výstavba toho autobusového nádraží, kde ještě probíhají různé přeložky pracuje se hodně v zemi protože tam je přeložka jak Cetinu tak ČEZu, dokonce se dokončuje ještě výstavba kanalizace, která by odváděla ty povrchové vody z ploch, které tam budou. Druhá část je za drážní budovou. Před přesunutým autobusovým nádražím, kde se buduje retenční nádrž, která by zase měla pojmout tyto vody, které tam tečou a bude se tam budovat právě ta parkovací stání a třetí část už jsou chodníky, které se budují právě tak, aby chodci měli usnadnění průchod k tomu rekonstruovanému autobusovému a současnému vlakovému nádraží.

Renáta Eleanora Orlíková: A termín ukončení?

Helena Pešatová (PRO FRÝDLANT), starostka města Frýdlant nad Ostravicí: Termín dokončení má být únor 2022. Ale stavba probíhá velice dobře, věřme že se další problémy vyskytnou. Takže bychom byli rádi, kdyby to bylo ukončeno už na podzim, do zimy příštího roku. Věřím, že se nám to povede.

Renáta Eleanora Orlíková: Ve Frýdlantu se ale také pracuje i na jiných místech, to už sice není pod gescí města ale Moravskoslezského kraje. Je to most nad silnicí, která spojuje Ostravici s Frýdkem-místkem. Je to tak?

Helena Pešatová (PRO FRÝDLANT), starostka města Frýdlant nad Ostravicí: No je to tak. Tato rekonstrukce, která probíhá je financována z prostředků Moravskoslezského kraje a tam probíhá rekonstrukce dokonce dvou mostů. Jeden vede na tu silnici 1/56, kterou jste zmiňovala a druhý vede nad železnicí. Podařilo se nám díky jednání s Moravskoslezským krajem opravdu skloubit tyto dvě stavby dohromady, aby nebyla ohrožena dopravní obslužnost právě ve městě. Takže řidiči se u nás potýkají právě s tím, že musí objíždět třeba přes Bašku nebo objíždět právě tyhlety nedostupné úseky, které jsou způsobeny těmito opravami. Já bych chtěla poděkovat úplně všem. Protože se to dotklo nejenom řidičů a chodců a našich místních lidí ale i turistů, protože těch dopravních problémů je u nás více takže jim děkuji, že budou opatrní a že budou dbát pokynů ,které jsou jim dávány při těchto stavbách.

Renáta Eleanora Orlíková: Pandemie koronanaviru ještě stále není zdolána. Každé město asi řešilo hodně společného, ale je něco specifického co jste za tu dobu museli vy, ve vašem městě řešit?

Helena Pešatová (PRO FRÝDLANT), starostka města Frýdlant nad Ostravicí: Já si myslím, že to bylo u nás takové klidnější než třeba v jiných městech. Jako je Ostrava nebo Frýdek-Místek, kde se ta nákaza projevila hodně silně. Ve Frýdlantu a jeho spádových obcích máme registrováno 24 onemocnění COVID 1, což je teda bych řekla málo. Očekávalo se, díky blízkosti Frýdku-Místku, že se rozšíří i k nám. Takže 24 onemocnění a v této chvíli schází čtyři lidi k plnému uzdravení. Samozřejmě, že byl paralyzován úřad, paralyzována činnost státní správy, samosprávy, mateřské školky, jesličky, školy, to všechno bylo uzavřeno. Potýkali jsme se s tím, jak jsme uměli. Samozřejmě svolávali jsme krizové štáby. Ta součinnost všech obyvatel a těch kteří pomáhali při této pandemii byla úžasná. Do pomoci se zapojili hlavně naši hasiči, kterým chci tady poděkovat. Protože v hasičích má vždycky každá obec tu jistotu. Jsou to ti kluci, kteří přijedou a pomůžou se vším a jsou ochotni ve svém volném čase provádět vlastně různá opatření a pomáhat občanům. Tentokrát to bylo taky tímto způsobem. Rozváželi lidem ochranné roušky, dezinfekci do schránek našim občanům, rozdávali ochranné roušky při nákupu, když senioři měli své preferované hodiny, informovali o nouzovém stavu. Takže tam patří velký dík. A dále je to velké množství lidí, kteří pomohli při šití roušek nebo dostali jsme generátor ozonu od soukromého majitele nebo jistý člověk, když jsem nikoho nejmenovala, nebudu jmenovat ani teď. Dodal více než 200 ochranných obličejových štítů, takže taková opravdu ohromná vlna solidarity se zvedla i v našem městě. Takže díky za zvládnutí této akce.

Renáta Eleanora Orlíková: A já vám děkuji za rozhovor. Hezké dny.Mohlo by Vás také zajímat