Host dne

Stanislav Folwarczny (ODS), náměstek hejtmana MS kraje, Jednotné přijímací zkoušky pro krajské SŠ

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Ve studiu vítám náměstka hejtmana Moravskoslezského kraje pro školství Stanislava Folwarczneho a dnešních témat máme více. Přijímačky, maturity a také veletrh středních škol, který letos probíhá na internetu. Dobrý den, vítejte. Tak pane náměstku, co nejdříve přijímačky. Rada Moravskoslezského kraje doporučila ředitelům krajem zřizovaných středních škol, aby v prvním kole přijímacích zkoušek využily jednotné přijímačky Cermatu. Z jakého důvodu?

Stanislav Folwarczny (ODS + TOP09), náměstek hejtmana MS kraje: Tak možná na úvod, když se něco zavede a funguje to dva, tři roky a pak to opět ruší. Já si myslím, že to jsou vyhozené peníze, že to je neekonomické a když už fungují jednotné přijímací zkoušky tak, proč je nepoužít pro to přijímací řízení. Ale to nebylo rozhodnutí rady. Sešla se krajská ČEŠA a to je asociace všech asociací škol, různých typů škol, jak středních škol, gymnázií učňovských škol a podobně a tam se předsedové těch jednotlivých krajských asociací rozhodli, že teda doporučí, aby krajské školy využily jednotnou přijímací zkoušku, aby ty podmínky pro přijetí žáků na střední školy byly srovnatelné a aby se využil ten stávající systém, který tady funguje. My pak po debatě s předsedou Krajské rady ČEŠA jsme se rozhodli, že navrhneme usnesení krajské radě, aby teda krajská rada doporučila školám zřizovaných Moravskoslezským krajem, aby ty školy využily jednotnou přijímací zkoušku.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Vraťme se ještě k loňskému školním roku. Jak dopadly maturity v Moravskoslezském kraji byl tam znát dopad distanční výuky?

Stanislav Folwarczny (ODS + TOP09), náměstek hejtmana MS kraje: Tak byl znát pozitivní dopad distanční výuky. Ty důvody jsou různé. Ještě k tomu pozitivnímu dopadu asi toliko, že 98 procent přihlášených k maturitě uspělo u maturity. V minulých letech to bylo někde kolem 92-95 procent. To je to pozitivní a ty důvody jsou takové, že i samotný didaktické test byl v uvozovkách jednodušší. To je jedna věc. Možná školy k tomu přistupovali s ohledem na online výuku, s ohledem na tu covidovou dobu, protože o hodně více maturantů přistoupilo k samotné maturitě. Že v těch minulých letech to bylo trošku jinak, že bylo určité procento žáků čtvrtých ročníků, kteří nedokončili čtvrtý ročník a tím pádem nemohli přistoupit k maturitě v jednom roce to bylo trošku jinak.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: A já na vás ještě navážu a vrátím se přijímačkám. Znamená to, že i třeba přijímací zkoušky budou jednodušší v letošním roce, v návaznosti na distanční výuku.

Stanislav Folwarczny (ODS + TOP09), náměstek hejtmana MS kraje: Tak o přijímacím řízení rozhoduje ředitel školy. V Moravskoslezském kraji využijí jednotnou přijímací zkoušku. Zdali ty podmínky, ty přijímací zkoušky budou jednodušší nebo to zadání bude jednodušší to doposud nevíme, ale tam se umožňuje také změnit poměr té jednotné přijímací zkoušky k té ostatní části toho přijímacího řízení. Kdysi to bylo, že tu váhu jednotné přijímací zkouška musela mít váhu 60 procent teď je to sníženo na 40 procent. Tak všechny tyto kroky reflektují současnou velmi složitou covidovou dobu a tu online výuku. Já si myslím, že přijímací řízení dopadne standardně.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: A teď k maturitám. Ministr Plaga se dokonce rozhodoval, jestli maturity nezrušit úplně. Tedy buď zachovat maturity v nějaké podobě s novinkami ke kterým se dostaneme anebo zrušit maturity úplně. Jaký je váš názor na zavedené novinky, protože jasné je to, že se rozhodl za to, že maturity budou.

Stanislav Folwarczny (ODS + TOP09), náměstek hejtmana MS kraje: Můj názor obecně je maturita v té formě ve které je dlouhodobě připravovaná a připravena takto by měla fungovat, že nelze každý rok měnit podmínky, nelze schválit zákon, že bude povinná maturita z matematiky a rok před zavedením povinné maturity jí opět zruší, takže to je obecně můj názor, že to co je zavedeno by mělo dlouhodoběji fungovat. Nějaké drobné korekce jsou možné, ale měnit něco zásadně myslím si, že není v pořádku.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Novinkou pro letošní rok je tedy to, že slohy a ústní maturitní zkoušky budou organizovat školy samotné. Do loňského roku to byl Cermat. V praxi to bude znamenat to, že středoškoláci už nebudou po celé republice psát slohové práce na stejné téma, každá si ho vymyslí sama.

Stanislav Folwarczny (ODS + TOP09), náměstek hejtmana MS kraje: Určitě ano, ty změny které jsou pro letošní rok můžeme rozdělit do dvou skupin. První skupina to je ta legislativní změna. O této legislativní změně jste hovořila a druhá skupina velmi zjednodušeně je covidová změna. Ta legislativní změna spočívá v tom, že ta jednotná maturitní zkouška se bude skládat pouze ze dvou didaktických testů. Ten první bude čeština a ten druhy didaktický test bude na výběr buď angličtina nebo matematika. Většina žáků si vybírá angličtinu. Ten poměr je asi 80 procent ke 20 procentům a ten didaktický test nebude hodnocen známkou bude hodnocen pouze prospěl neprospěl. A bude to podmínka úspěšného složení maturitní zkoušky. Ostatní zůstává na škole. I ta písemná zkouška, ústní zkouška všechno bude záležitostí školy a škola bude taky hodnotit známkami výsledek maturitní zkoušky, takže didakticky test pouze prospěl, neprospěl a podmínka obdržení maturitního vysvědčení a samotné hodnocení maturitního vysvědčení už bude záležitostí té školní části maturitní zkoušky. To je legislativní změna a covidová změna ta spočívá v tom, že pan ministr Plaga vyzval Cermat, aby uzpůsobil didaktické testy současné situaci tedy distanční výuce. Což si myslím, že je dobré a důležité. Ta další zásadní změna, že bude náhradní nebo další první termín pro některé skupiny žáků do konce června budou moci vykonat maturitní zkoušku žáci, kteří v tom řádném termínu byli v karanténě nebo byli nemocní. Anebo taky skupina žáků, která pomáhala ve zdravotnických zařízeních a sociálních zařízeních a součástí maturitní zkoušky nebude slohová práce.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Jak samotná maturitní zkouška bude asi probíhat? Za jakých opatření?

Stanislav Folwarczny (ODS + TOP09), náměstek hejtmana MS kraje: Maturitní zkouška je natolik specifická, že tyto věci, tuto organizaci maturitní zkoušky lze zajistit s ohledem na proti epidemiologická opatření s ohledem na bezpečnost a zdraví žáků a také vyučujících.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Stále není u maturitní zkouška povinná matematika. Je to i zohledněno na základě toho, že 80 procent žáků, jak jste sám řekl, že si raději vybere angličtinu nebo cizí jazyk než matematiku?

Stanislav Folwarczny (ODS + TOP09), náměstek hejtmana MS kraje: Povinná maturita z matematiky byla schválena ve školském zákoně. Dlouho byla platná. Dlouho se říkalo, že teda bude povinná asi dva roky před nebo rok před zavedením povinné maturity byla zrušena. Ten tlak byl ze všech stran. Od všech, kteří podporují humanistické vzdělání, kteří nejsou technicky zaměření. Matematika je takový strašák. Což je pochopitelně špatně. To víme, že matematika by neměla být strašákem. A ten obrovský tlak, který tady byl, že matematika stresuje žáky, že ta neúspěšnost může být vysoká, ten způsobil, že se politici rozhodli, že zruší povinnou matematiku. K tomu bych chtěl ještě říci k té neúspěšnost u matematiky. Víte, část žáků, kteří si vybrali matematiku, tak to byli žáci, kteří se necítili ani na angličtinu, takže bychom museli se ještě podívat na tu skupinu neúspěšných žáků v matematice u maturity. Jak velká byla ta skupina, kteří si vybrali matematiku, protože ta angličtina byla ještě těžší nebo že z matematiky byla pouze jedna zkouška a z angličtiny bylo těch zkoušek víc. Byl to didaktický test, slohové práce, ústní zkouška, tak je tam hodně proměnných a ten poměr se nám jeví jako velmi vysoký. Ale těch důvodů může být víc.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Závěrečná otázka. Letos proběhla online veletrh středních škol. Znáte už průběžné výsledky. Zatím máme za sebou první dva týdny. Poslední týden probíhá tento.

Stanislav Folwarczny (ODS + TOP09), náměstek hejtmana MS kraje: Ano, víme že k tomu online veletrhu nebo k té platformě se připojilo 14 tisíc uživatelů. Mohli to být rodiče, mohli to být žáci, mohl to být kdokoliv. Žáků v té deváté třídě máme deset a půl tisíce. Tak úplně jednoduchým matematickým výpočtem nám vychází, že každý žák deváté třídy se připojil nejméně jednou. Na ten online portál nebo online se spojil se školou, kterou si vybral nebo o které zvažuje, že by si vybral. Takže to podle mě je velký úspěch. Ještě veletrh potrvá pár dnů, ještě přijdou okresy ty největší. Například Ostrava, takže to číslo bude hodně vysoké a to jenom potvrzuje, že ten krok, který jsme zvolili je velmi dobrý, že ta potřeba tady byla. A chtěli bychom v tom pokračovat. Protože jedná se o jednotnou platformu, kde rodič, žák se může seznámit jaké obory nabízejí školy v Moravskoslezském kraji, může si to filtrovat podle oborů, podle stupně vzdělání, učňovský oborů, obor ukončený maturitní zkouškou, podle okresů a podobně. No a může se vzdáleně připojit ke škole, která je vzdálená řekněme i o 120, 130 kilometrů a může se ptát učitelů nebo dokonce žáků, jak se jim studuje na té dané konkrétní škole.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: A stihne za ten den daleko více takových pohovorů než asi běžně?

Stanislav Folwarczny (ODS + TOP09), náměstek hejtmana MS kraje: Určitě ano. Když pomine doba covidová jsem přesvědčen, že se vrátí Dny otevřených dveří, že se vrátí veletrhy středních škol a že online veletrh taky zůstane.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Já vám děkuji za rozhovor.

Stanislav Folwarczny (ODS + TOP09), náměstek hejtmana MS kraje: Já taky děkuji a přeji všem hezký den.

Redakčně upraveno / zkráceno.Mohlo by Vás také zajímat


Dnešní premiéry