Host dne

David Sventek, ředitel BeePartner a. s., Strategický rozvoj měst a obci v MS kraji

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Rozvoj Moravskoslezského kraje na všech úrovních měst a obcí firem i území samotného. Téma pro Davida Sventka, ředitele společnosti BEEPartner. Dobrý den.

David Sventek, ředitel BeePartner a.s.: Dobrý den, děkuji za pozvání.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Pane řediteli, pro začátek společnost kterou řídíte se zabývá strategickým plánováním a získávání peněz pro samotnou realizaci projektů. S jakými subjekty nejčastěji spolupracujete?

David Sventek, ředitel BeePartner a.s.: Máme tu čest spolupracovat s těmi hlavními aktéry rozvoje Moravskoslezského kraje, kterými jsou samotní samozřejmě kraj jako samospráva. Jsou to velká města, jsou to velké firmy, jsou to univerzity a pak celá řada samozřejmě dalších menších měst a menších podniků. Ale tak jak je to i teoreticky postavené na tom, že ten největší rozvoj vzniká když propojíte ty tři segmenty, když můžete propojit třeba město s nějakou firmou. Do toho vtáhnout ještě výsledky výzkumu a vývoje a společně vytvoříte řešení, které přispěje k tomu, aby se lidi měli v kraji lépe, v tom městě lépe, aby se jim tady dobře žilo aby se třeba nastěhovali do Prahy. Tak to je ten recept, kterému věříme a proto jsme se rozhodli propojovat ty světy. A jsme myslím dneska důstojným partnerem těm našim hráčům v regionu a vytváříme vztahy mezi nimi propojujeme je a je to základ pro to, že se rodí nové projekty a ty nové projekty pak pomáháme realizovat a s tím je spojená ta naše druhá kompetence a že když se ten projekt narodí a má smysl je účelný, má pomoc lidem, tak se na něho musí najít zdroje. No a to je zase kompetence, je to řemeslo takové, takže my se díváme kde své zdroje nabízí. Zejména Evropská unie je velký donátor. Takže jsme se naučili dívat přímo do Bruselu. Na to odkud se dají získat zdroje. Naučili jsme se vyjednávat zájmy kraje v Bruselu, abychom tady dostali třeba větší prostředky najednou a následně pomáhaly jednotlivým projektům z těch získaných prostředků čerpat peníze. A nám se to daří. A kraje v tomhle tom podle mě mimořádně úspěšný a my jsme jedním z hráčů, který s tím pomáhá.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Říkáte, že se to daří a na druhou stranu je častokrát slyšet, že je těžké sehnat peníze na projekty, které se zrodí, že mnohdy je to lepší počkat na co jsou vyhlášené třeba dotace nebo dotační programy a pak teprve na to si nastavit projekty. Jaké Vy máte zkušenosti?

David Sventek, ředitel BeePartner a.s.: To je podle mě už přežitý přístup a většinou reagovat na něco není dobrá cesta. Mnohem lepší je říct co je to správné a účelné realizovat a pak na to ty zdroje hledat. To je podle mě správná cesta, protože jinak se tak trošku chováme potom jak v nějakých s prominutím krysích závodech, že prostě se díváte, kde je nějaký zdroj otevřený, ale to má být o tom, že vím, že to potřebuji, tak na to ty prostředky získám a popravdě těch zdrojů je otevřených hodně respektive v tom novém sedmiletém období. Protože Evropa plánuje v takových sedmi letech z těch zdrojů se dokonce otevírá ještě mnohem více než jich bylo doposud. Takže příležitost na financování kvalitních rozvojových projektů já vidím téměř nekonečnou.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: A jako strategii pro rozvoj měst, obcí, celého kraje, firem podporujete nebo možná obráceně co náš Moravskoslezský kraj potřebuje nejvíce?

David Sventek, ředitel BeePartner a.s.: Ono je to taková trošku složitější odpověď, protože na to neexistuje žádný jednoduchý recept. Nemáme kouzelný proutek, abychom mávli a řekli tohle se zlepší. Většina třeba měst v kraji je na tom velmi dobře, ale některá města bohužel musí řešit třeba dopady toho, jak se měníme jako kraj, jak se transformujeme a jak odcházíme od uhlí nebo řešit to, že jsou daleko od centra a bez kvalitní dopravní návaznosti se jim hůř rozvíjí. Každé město je specifické a v každém tom městě přes jednotlivé jako kdyby části života toho města a přestože se řeší od vodovodů až po kvalita služeb ve městě anebo to, že tam funguje dobře veřejná správa a úřad je vstřícný podnikatelům a lidem, tak to jsou témata, která se většinou nejdříve musí zhodnotit. Musí se vyhodnotit jak na tom to město je. Existuje spousta nástrojů pro to abyste se srovnali s jinými městy a pak v těch věcech, kde jste slabší, tak se nabízí samozřejmě pojďme to zlepšit. A druhým takovým momentem je v čem to město je v podstatě trochu jedinečné a v čem je ten jeho charakter. V čem je zajímavé. A když to spojíte dohromady s tím, co potřebujete zlepšit, v čem jste třeba naopak nejlepší a v čem chcete zůstat unikátní, tak vám z toho přirozeně vyjdou směry rozvojové a v těch rozvojových směrech to naplní ty rozvojové projekty a na ty projekty získáte zdroje. Takže je to takový cyklus, který se opakuje jednou za pět let. Někde později, někde třeba jednou až za deset let, ale město to musí udělat, protože doba se mění. A vy musíte reagovat na to, jak ten svět se mění a jestli jste do dneška na úřady dávala papíry, tak dneska už stačí poslat elektronicky dokument. A to je ta změna, kterou město musí zažít a přijmout a když se dívá dopředu a naplánuje si témata která chce dělat a proti tomu pak napojí ty zdroje, tak vlastně ona se svým rozpočtem, který nemusí být velký.. Teď v obtížné době nás asi čekají z pohledu veřejných rozpočtů, tak si vlastně znásobí ty zdroje a může udělat více projektů. To je náš způsob práce.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Aktuálně je teď horkým tématem krajský transformační plán. Je spojený s tím, že je vyhlášená nebo respektive, že končíme s těžbou uhlí u nás. Takže Moravskoslezský kraj čekají velké změny a vy jste říkal, když jsme se chystali k tomuto rozhovoru, že už teď se připravuje řada projektů a začínají se přerozdělovat peníze. Tak jak to je podrobněji, doplňte mně.

David Sventek, ředitel BeePartner a.s.: Je to tak, že skutečně Evropa si nastavila svou politiku. Asi diváci znají. Budeme více digitálnější, více zelenější, budeme chránit klima, tak abychom nepouštěli tolik oxidu uhličitého. A to jsou věci, které se musí projevit teď ve všech sférách, ve všech členských státech, ve všech krajích, ve všech městech a v některých místech Evropy to bude těžší a my jsme jedno z těch míst. Jedno asi ze 100 regionů v Evropě, kteří protože těží uhlí anebo máme průmysl, který produkuje hodně CO2, tak to máme holt složitější než třeba Pardubický kraj, protože tam nic takového není a proto jsme celou dobu jako kraj se ozývaly. A povedlo se zařadit nás jako kraj mezi regiony, které si zaslouží zvýšenou podporu a my dostaneme zdroje z úplně nového fondu, který ještě před rokem neexistoval. Ten fond se věnuje tzv. spravedlivé transformaci a z nich chce vyrovnat trochu tu obtížnou situaci některých regionů. Podařilo se vyjednat pro Českou republiku zhruba čtyřicet jedna miliard českých korun na příští roky. A my necelou polovinu z toho v kraji můžeme využít na rozvojové projekty a ty projekty mají primárně pomoci překonat právě tuto etapu, tím že končí těžba v OKD. Tím, že se musí i podniky odklonit od fosilních paliv od uhlí a musí se celé nastartovat takzvaná bez emisní nebo nízkoemisní výroba a celá takzvaná dekarbonizace bude drahá. No a na to jsou ty prostředky, ty dneska jsou. A na to se kraj chystá. A kraj si řekl. Pojďme to udělat dobře, pojďme si nejdříve říct do kterých oblastí potřebujeme ty prostředky pustit. To má největší smysl. Takže máme osm takových oblastí v kraji definovaných. A teď se začínají ty oblasti naplňovat konkrétními projekty. Teď se sbírají velké strategické projekty v kraji a ty se budou následně financovat a vznikne pár větších věcí podle mne typu Dolní oblast Vítkovice nebo superpočítač, které tomu kraji v minulosti strašně pomohly změnit image či změnit vnímání našeho kraje jako místa, kde je to perspektivní žít a pracovat. Takže já věřím, že jsme na dobré cestě a teď nám ta unie ještě pomáhá.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Řekl jste, že celá republika má přes čtyřicet jedna miliard?

David Sventek, ředitel BeePartner a.s.: Celá republika, ale v ní jsou pouze tři kraje, které ty prostředky mohou využít. To je náš Moravskoslezský a kromě toho ještě region

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Skoro polovinu využijeme my?

David Sventek, ředitel BeePartner a.s.: Skoro polovinu jenom my. Zbytek využije ještě Ústecký a Karlovarský kraj.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Říkal jste, že se sbírají teď velké strategické nějaké rozvojové projekty. Kdo bude vybírat, které z nich mají smysl z těchto peněz financovat?

David Sventek, ředitel BeePartner a.s.: Ten proces je velmi transparentní a je i velmi složitý v tom procesu je tam zapojeno spousta lidí a spousta hodnotitelů a posudků a je ale velmi rychlý. V podstatě minulý měsíc začal předminulý. V dubnu byl měsíc na to, aby se ty projekty předložily kraji. Kraj dneska do toho zapojí právě hodnotitelé, oponenty i různě zvenčí a následně to prochází dalšími pracovními skupinami a skončíme pravděpodobně 24.6. kdy bude kraj realizovat takzvanou Regionální stálou konferenci, což je takové těleso krajské, které zastupuje nejenom kraj jako samosprávu, ale i města a obce, podnikatele a malé obce, ale třeba i i církev a další organizace a tohle regionální těleso nakonec posvětí výběr těch projektů. Takže teď je to v nějakém poločase, ten proces běží tak trochu za zavřenými dveřmi z pohledu toho hodnocení, takže sami jsme zvědaví, které z těch projektů nakonec budou indikovány jako ty hlavní, které by měly být novými vlajkovými změnovými projekty v kraji.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: A jedno z takových větších měst kterých se transformace týká je Karviná, Karvinsko. A jak tam pomáháte s projekty?

David Sventek, ředitel BeePartner a.s.: No v Karviné potažmo možná ještě i v Havířově a v Orlové to bude asi nejtěžší, protože těch se nejvíc dotýká utlumení činnosti OKD. Já musím říct, že Karviná je pro mě čím dál tím zajímavější město i v tom jak aktivní jsou tam lidé i třeba radnice nesložila ruce do klína. Neřekla tak teď se o nás postarej státe, ale připravila řadu rozvojových projektů. Ale ono to není tak, že by jeden projekt tu věc vyřešil, takže vy nakonec když to plánujete, tak nakonec máte třeba sadu deseti, dvaceti větších věcí které se v tom městě musí stát, aby se ta situace změnila k lepšímu.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Děkuji za Vaše odpovědi. Hezký den.

David Sventek, ředitel BeePartner a.s.: Děkuji za pozvání, hezký den přeji.

Redakčně upraveno / zkráceno.Mohlo by Vás také zajímat