Host dne

Tomáš Pastrňák, místopředseda HK MS kraje: Liberty prodala část emisních povolenek

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Hutní společnost Liberty Ostrava prodala své sesterské firmě z rumunského Galtine milion emisních povolenek. Společnost uvedla, že povolenky prodala za tržní hodnotu s okamžitým ziskem 260 milionů korun. Proti se staví ostravští odboráři, kteří jsou ve stávkové pohotovosti. Firma namítá, že transakce je interní záležitostí soukromé společnosti. Téma pro mého dnešního hosta, ekonoma Tomáše Pastrňáka a zároveň krizového manažera České asociace interim managementu. Dobrý den.

Tomáš Pastrňák, místopředseda HK MS kraje: Dobrý den.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Tak, než se dostaneme k podrobnostech okolo prodeje emisních povolenek v Liberty, vysvětlete našim divákům k čemu emisní povolenky slouží.

Tomáš Pastrňák, místopředseda HK MS kraje: Takže emisní povolenky je celkem propracovaný systém, který vymyslela pravděpodobně Evropská unie, která tyto emisní povolenky nějakým způsobem rozdělila mezi členské státy a členské státy si hlídají svoje podniky a znečišťovatele ovzduší, aby těch emisí samozřejmě byl nějaký stanovený počet. To znamená, dneska každý znečišťovatel životního prostředí vypouštějící emise, hlavně CO2, má přidělené nějaké množství těchto emisních povolenek a musí se v rámci roků do tohoto množství vejít. Pro představu pro běžné lidi každé letadlo má takovou emisní povolenku, každá elektrárna, každá huť. Takže to je to, co je dneska předmětem asi těch prodejů. Některé hutě a znečišťovatelé udělali nějaké investiční akce a nepotřebují tolik emisních povolenek, protože šetří životní prostředí, ale ty investice je něco stály, některé naopak jich potřebují více, protože produkují více znečištění, protože mají třeba větší produkci než měly před lety, kdy se emisní povolenky nějakým způsobem rozdělily. Takže takhle to funguje.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Tím se vysvětluje, proč mezi sebou potom ty společnosti mohou povolenky přeprodávat. A je to legální, že je mezi sebou přeprodávají i třeba mezi hranicemi států?

Tomáš Pastrňák, místopředseda HK MS kraje: Ten obchod je v rámci EU nějakým způsobem organizován, ale je to skutečně tak jak říkají zástupci Liberty, jejich interní záležitost. V případě, že Liberty přebývají z nějakého důvodu emisní povolenky, tak je můžou komukoliv, kdo má zájem je odkoupit, odprodat.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Jaká je aktuální kondice ostravské Liberty a možná potažmo celé ocelářské skupiny, protože podle stanice BBC má jen pár dnů na odvrácení krachu?

Tomáš Pastrňák, místopředseda HK MS kraje: Ocelářství v této chvíli zažívá maxima z hlediska tržních cen. V ČR je to třeba při výrobě plechů, víme, že jsme někde na třináctiletém maximu, to znamená těm hutím by se mělo dařit v této chvíli, protože můžou realizovat zisky, samozřejmě rostou i ceny vstupních surovin a to je o tom managementu, o tom v jaké kondici se ta která fabrika nachází, jestli umíte situace na tom trhu řádně využít. V oblasti Liberty nebo ostravské hutě, když to tak řeknu, tak si myslím, že ta kondice právě je dobrá, a že ty časy jsou nadstandardně dobré pro ostravskou huť. Jak funguje celá skupina vlastnická, tam už to bude asi horší, protože ne všude se takhle může dařit jako v Ostravě, a to je asi předmětem toho, proč má dneska aktuálně problémy a hrozí to čeho se obává vláda, čeho se obávají zaměstnanci a odboráři.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Liberty Ostrava v minulém týdnu tedy prodala jeden milión povolenek, ale teď se objevují spekulace, že celá ta skupina chce vyvést peníze z Liberty Ostrava a defacto je to první krok k celkové likvidaci...

Tomáš Pastrňák, místopředseda HK MS kraje: Já v tuto chvíli to skutečně vnímám, že jsou to spekulace, protože nechápu ty logické důvody proč by tak někdo činil. Ostravská huť se skutečně těší dobré finanční kondici, vydělává a je připravena investovat, podle samozřejmě prohlášení managementu společnosti. To znamená likvidace této společnosti nedává žádnou logiku ani pro vlastníky, ani pro okolí. Samozřejmě v rámci skupiny, pakliže se nedaří některé sesterské společnosti, dceřiné společnosti nebo mateřské společnosti, může docházet k nějakým přesunům finančních prostředků, výpomocem, odprodejům, ale na to jsou samozřejmě zákony a nějaká pravidla, aby toto nepoškozovalo toho, komu se daří lépe, a aby to bylo skutečně za tržních podmínek.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Pár dní před prodejem tvrdili, a tvrdili to i našim politikům, že tak neučiní. Přesto to narychlo proběhlo ze čtvrtka na pátek, v pátek dopoledne už to byla jistota, že povolenky jsou prodány.

Tomáš Pastrňák, místopředseda HK MS kraje: Já jsem samozřejmě zaregistroval, že tady jak pan premiér, tak pan vicepremiér, tak náměstci ministra z Ministerstva průmyslu byli na těch jednáních, padly nějaké dohody. V každém případě, jako privátní subjekt, Liberty může obchodovat s povolenkami, ale měla by obchodovat za tržní cenu. Otázka je, to že ta turbulentní doba, která v této chvíli je a je důsledkem pravděpodobně toho rozhození trhu v té krizi Covidu, tak samozřejmě ty ceny všech komodit, nejenom emisních povolenek, ale i všech komodit jsou strašně rozhýbané. A tady je otázka spekulace, jestli to byl vhodný okamžik v pátek tyto emisní povolenky prodat, nebo to bude příští pátek, nebo to bude za 14 dní.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Firma dnes zveřejnila, že vydělala 260 miliónů korun, ještě tento týden chce každému zaměstnanci Liberty vyplatit přes 13 tisíc korun čistého a zbytek chce investovat. Jak se na to díváte?

Tomáš Pastrňák, místopředseda HK MS kraje: Já si myslím, že to možné je. Ještě v roce 2018 byla cena emisní povolenky, jestli se nemýlím, někde na úrovni osmi euro, dneska se říká, že emisní povolenky jsou v ceně mezi čtyřiceti, padesáti euro, a takový byl i předpoklad v roce 2018, že ta cena bude výše než 30 euro. Jestliže samozřejmě Liberty má dlouhodobě kumulovaně tyto emisní povolenky k dispozici a schraňovala si je na horší časy, tak je to možná, z pohledu těch vlastníků, skutečně ten vhodný okamžik k prodeji nebo to bude za půl roku. Takže já věřím, že proti nabití těch emisních povolenek a jejímu prodeji skutečně mohl vzniknout významný zisk a jestli bude investován, tak je to jenom dobře.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Je možné, aby vláda zasahovala do fungování hutě?

Tomáš Pastrňák, místopředseda HK MS kraje: Obecně samozřejmě je to privátní firma a privátní firma se řídí pokyny svého vlastníka. Na druhou stranu vnímáme, že to je obrovská firma, s obrovským dopadem na vlastní zaměstnance, kterých je velké množství, a samozřejmě s dopadem do celého regionu, celého kraje, tak jako bylo třeba OKD, byly Vítkovice, jsou Třinecké železárny, to jsou historicky po mnoha desetiletích významné a strategické podniky v rámci nejenom kraje, ale v rámci celé České republiky. To znamená, stát má určitě zájem, a má na tom zájem i kraj, aby se té firmě dařilo, aby tady ta zaměstnanost byla. To znamená, určitě mají nástroje, minimálně v té vyjednávací pozici, a mají určitě nástroje i z hlediska finančního dohledu, z hlediska ekologických aktivit, z hlediska investic či naopak z hlediska investičních pobídek. Aby ostravská huť mohla investovat, musí mít pro tyto investice schválené různé ekologické a energetické parametry. A tady je určitě prostor pro stát, pro kraj, aby s hutí spolupracovali a každý vlastník bude mít zájem, pakliže chce rozvíjet firmu, mít dobré vztahy jak se zaměstnanci, tak s těmi rozhodujícími partnery v okolí.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Odboráři už delší dobu jsou ve stávkové pohotovosti, chtějí jednat, dokonce ve středu se domluvili, že budou stávkovat před hlavní bránou do hutě, protože oni tvrdí, že chtějí huť zachraňovat...

Tomáš Pastrňák, místopředseda HK MS kraje: Já si nedovedu úplně představit, jak může odborářský svaz zachraňovat huť. Já, jako krizový manažer, vždycky říkám, když přicházíme do nějakého podniku a řešíme nějakou krizi, tak prvním zásadním krokem je komunikace, komunikace a komunikace. To znamená, jestliže je něco na úrovni odborářů jako podezření, musí komunikovat s managementem, musí komunikovat s vlastníky, pakliže je to možné, a tyto možná dohady, podněty nějakým způsobem rozptýlit. Toto já jsem od toho daleko, abych věděl jestli se to děje či nikoliv, ale v každém případě samozřejmě odborové svazy, a je jich několik, to není jeden, jednají a vyjednávají podmínky. Já nejsem úplně zastáncem toho, že se jde stávkovat, protože to už je známka toho, že se nekomunikovalo. Ale pakliže se nekomunikuje, tak je to legitimní nástroj a odboráři na něho mají právo.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Možná ještě taková závěrečná otázka. Stát vložil do hutě v roce 2020 dvě miliardy korun prostřednictvím Státní exportní garanční a pojišťovací společnosti, teď se objevují dotazy, kde ty miliardy zmizely?

Tomáš Pastrňák, místopředseda HK MS kraje: Samozřejmě předpokládám, že směřovaly právě k nějaké ekologizaci provozu, k nějakým investicím, a jsou to možná spíš garance, než to, že by tam někdo skutečně peníze fyzicky poslal. Takže toto si musí vyhodnotit ten, kdo ty peníze poskytl, to znamená pravděpodobně EGAP a nadřízené ministerstvo. No a na druhé straně samozřejmě vlastníci či management, hlavně management, té společnosti, jestli se plní podmínky, za kterých byly záruky nebo finanční prostředky poskytnuty.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Pane Pastrňáku, já V děkuji za rozhovor, za Vaše užitečné informace pro diváky televize Polar. Na viděnou.

Tomáš Pastrňák, místopředseda HK MS kraje: Já moc děkuji za pozvání a přeji, aby se v regionu dařilo, protože to bude pro všechny dobře. Na shledanou.

Redakčně upraveno / zkráceno.Mohlo by Vás také zajímat