Host dne

Jana Losíková, učitelka angličtiny v ZŠ Hlučín: Desková on-line hra získala evropské ocenění

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Z ostravského studia vítám Janu Losíkovou, učitelku angličtiny v základní škole Hlučín. Škola se úspěšně zapojila do mezinárodního projektu na základě kterého vznikla desková online hra, která je teď součástí učebních plánů angličtiny pro šesté ročníky. Dobrý den, vítejte. Do zmíněného projektu jste se zapojili v loňském roce. Projekt získal certifikaci a také ocenění. Než se dostaneme k podrobnostem řekněte jak je těžké získat pro projekty žáky, ale třeba také i kolegy.

Jana Losíková, učitelka angličtiny ZŠ Hlučín: Dobrý den ještě jednou. Já si myslím, že to je především o té hlavní motivaci toho samotného učitele, protože pokud člověk dělá práci, která ho baví a je sám na to motivovaný, tak si myslím, že i ti žáci to poznají a proto celkovou práci dělají s nadšením. Nedělají to proto že musejí, ale protože chtějí a to si myslím je důležité u těchto žáků podporovat. U těch učitelů je to samozřejmě individuální. Záleží to na těch lidech, jestli opravdu chtějí se zapojit. Dělat práci navíc, často ve svém volném čase. Ale myslím si, že ta spolupráce mezinárodní je velmi přínosná nejenom pro ty žáky, ale i pro samotné učitele, takže mě ta práce baví. Proto jsem se rozhodla nadále pokračovat v těchto projektech.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: V loňském roce kvůli vládním opatřením a distanční výuce jste se moc se svými žáky nepotkávala. Znamená to, že celý ten projekt vznikal také na dálku?

Jana Losíková, učitelka angličtiny ZŠ Hlučín: My jsme tento projekt začali běžně ve školách. Pracovali jsme v našich učebnách od září no a od března, kdy byla samozřejmě vyhlášena distanční výuka jsme pracovali na tomto projektu z našich domovů. To znamená domlouvali jsme se on-line, měli jsme v odpoledních hodinách také videohovory s našimi zahraničními partnery, takže prakticky ani nevadilo, že jsme pracovali z domova. Důležité bylo, že jsme nadále byli v kontaktu i s těmi zahraničními partnery, kteří měli ty stejné podmínky jako my, takže nic nám v tom nebránilo, abychom tu naší započatou práci dokončili.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Jaké bylo vaše zadání toho projektu, ať přiblížíme i podrobnosti našim divákům.

Jana Losíková, učitelka angličtiny ZŠ Hlučín: Já jsem na tomto projektu pracovala se třemi zahraničními partnery. Byli to učitelé nebo jsou to učitelé jeden z Itálie, druhý z Turecka a třetí z Řecka. My jsme se dohodli vytvořit projekt, který bude mapovat odlišnosti či naopak shody v našich kulturách a na základě těchto informací, které žáci nasbírali, roztřídili, vytvářeli různé otázky, prezentace. Vytvářeli na základě těchto sebraných informací hrací karty. Na základě všech těchto informací jsme vytvořili hru, deskovou hru, kterou jsme také převedli do té online podoby. Nyní žáci mohou nebo mají možnost i jiných třeba tříd právě tuto hru používat ve svých hodinách angličtiny.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Než se tady dostaneme k té hře, která je vlastně výstupem celé ta spolupráce. Jak probíhala komunikace? Kdo mohl komunikovat, jestli to bylo jenom na bázi učitelů, kteří potom předávali ty poznatky žákům anebo i samotní žáci mohli mezi sebou navzájem komunikovat.

Jana Losíková, učitelka angličtiny ZŠ Hlučín: Já jsem komunikovala s těmi kantory velmi často. Abychom se dohodli na různých aktivitách, abychom se dohodli na jednotlivých výstupech na těch digitálních nástrojích, které použijeme. Samozřejmě i na termínech, které musíme splnit, aby na nás na naši práci mohla navázat ta druhá skupina. To byla komunikace mezi námi vyučujícími a poté jsme komunikovali ve společné platformě. V té naší virtuální třídě Twin Space, které toto prostředí je bezpečné pro všechny žáky. Toto prostředí je monitorováno vyučujícími, takže tady jsme měli společnou komunikaci, kde jsme sdíleli naše práce. Komentovali jsme výtvory či práce našich partnerů a samozřejmě potom jsme ještě komunikovali a žáci měli možnost komunikovat se svými partnery ze zahraničí pomocí našich videohovorů, které vždycky probíhaly odpoledne, protože se nedalo sladit samozřejmě rozvrh s těmi danými školami, protože turecká škola třeba měla výuku někdy i odpoledne, takže my jsme měli ty videohovory odpoledne a bylo to strašně fajn.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Říkáte turecká škola. Nedocházelo tam k nějakým jazykovým bariérám, byť předpokládám, že to byla angličtina protože vy jste učitelkou angličtiny. Takže i ten jazyk, který jste používali byla angličtina. Nicméně jsou schopni žáci v šesté třídě už se takhle domluvit, že neměli žádné problémy?

Jana Losíková, učitelka angličtiny ZŠ Hlučín: Tak samozřejmě na začátku panoval trošku takový malý ostych mezi žáky, aby dokázali hovořit s těmi cizími žáky, ale myslím si, že když zjistili, že i ti žáci druzí na té druhé straně mají ostych, tak se potom trošičku možná toho svého ostychu zbavili a potom komunikovali bez zábran. Samozřejmě nebylo účelem, aby mluvili opravdu spisovně, aby řekli všechno podle pravidel. Byli jsme rádi, že pokud opravdu se snažili mluvit sami, rozpovídali se a nakonec zjistili, že vlastně se neučí jenom pro mě nebo pro nějakou známku, ale pro to, aby byli schopni vyjádřit své emoce, své zážitky, aby dokázali předat ty informace jiným. A myslím si, že se jim to povedlo. Dokonce jsme se potom navzájem učili různé fráze z našich jazyků a to už to samozřejmě pro ostatní byly česká slova určitě takovým trošku jazykolamem.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: V česku vaše škola vymyslela deskovou hru nebo vaši žáci vymysleli deskovou hru on-line. A jak to bylo s těmi zahraničními žáky a školami, ten výstup byl stejný?

Jana Losíková, učitelka angličtiny ZŠ Hlučín: Ano, my jsme každá škola samozřejmě na základě těch svých zpracovaných informací, tak jsme společně tvořili jednotlivé hrací karty s otázkami a odpověďmi. A poté každá škola zpracovala tu deskovou hru v té papírové hmatatelné podobě ve své verzi. My jsme měli několik možností, vybrali jsme si tu, která by nás třeba nejvíce zajímala. My jsme měli dvě varianty. No a poté jsme ještě každá země vytvořili svou digitální podobu a jedna podoba digitální byla společná pro všechny, pro všechny čtyři zúčastněné partnerské země a na tom jsme se podíleli všichni společně.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Už tady padlo, že ta hra je součástí výukového plánu šestého ročníku jen na vaší škole nebo je možné, aby i v jiných školách v rámci České republiky byla ta online desková hra využita?

Jana Losíková, učitelka angličtiny ZŠ Hlučín: Tak abych to uvedla na správnou míru. Tato desková hra vznikla v rámci Anglického jazyka výuky anglického jazyka v šestém ročníku a díky tomu, že máme možnost tuto hru sdílet. Mohou tuto hru používat jiní vyučující u nás na naší škole. Nejedná se pouze o šestý ročník, ale samozřejmě to mohou využívat především i starší žáci, protože to spektrum těch témat je široké. Kultura, historie, sport, svátky a podobně. Takže si myslím, že se každý obohatí o nějaké nové informace.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Už jsem také řekla, že jste získali za tento projekt ocenění. Jaké ocenění se vám podařilo získat?

Jana Losíková, učitelka angličtiny ZŠ Hlučín: Tak velmi jsme byli potěšeni, že naše národní podpůrné středisko vybralo náš projekt. Získali jsme nejdříve certifikát kvality. To znamená, že ten projekt splňuje určitá kritéria. Ta porota se skládá z několika nezávislých odborníků, kteří podle předem stanovených pravidel hodnotí pedagogickou kreativitu nebo začlenění do školního učebních plánů. Samozřejmě využití moderních digitálních technologií. Jaký to má přínos a podobně. Těch kritérií tam je mnoho. Takže nám se podařilo nejdříve získat certifikát kvality. No a poté jsem dostal velmi radostnou zprávu, že náš projekt byl vybrán jako nejlepší projekt z kategorie druhého stupně základních škol. To jsme byli oceněni no a dokonce se nám podařilo získat i evropský certifikát kvality a také Dům zahraniční spolupráce vybral náš projekt jako nejlepší realizovaný i tréninkový projekt ze všech kategorií. Ať už to byly mateřské školy, První a druhý stupeň základních škol a středních škol, takže to byla pro nás opravdu velká pocta, protože přijeli k nám z Prahy nám předat tuto cenu, což nás velmi potěšilo.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: No kromě toho, že jste rádi za tuto cenu. Je to nějaký start pro další vývoj, další projekty nebo další vaši práci a spolupráci se žáky?

Jana Losíková, učitelka angličtiny ZŠ Hlučín: Určitě. Je to hozená rukavice, protože když dostanete nějakou cenu určitě se očekává, že teď ty projekty budou úplně nejlepší. Ale musím říct, že tato práce je nesmírně bohatá na ty zážitky, které sdílíme se svými partnery. A na to, že vlastně ten učitel se může pokaždé obohatit o něco nového. Vždycky získá nějaké vědomosti, znalosti o nějaké nové aplikaci. Může ji používat, začlenili do své výuky. Obzvlášť v dnešní době, když máme opět distanční výuku, takže některé aplikace můžeme využít ve svých hodinách. Není to jenom třeba anglický jazyk, ale já to mohu použít i v českém jazyce. No a já jsem prakticky díky tady tomuto té ceně jsem uvažovala o svém profesním rozvoji a díky tomu, že to klaplo, tak se v letošním roce budu o to zajímat více protože jsem se stala ambasadorkou. Takže to je pro mě nová výzva a doufám, že se mi podaří namotivovat i jiné učitele. Třeba v našem kraji.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Tak to vám přeji i já. Ještě jednou velká gratulace za takový úspěch. Děkuji vám za rozhovor Paní Losíková přeji hodně dalších takových podobných úspěchů.

Jana Losíková, učitelka angličtiny ZŠ Hlučín: Děkuji pěkně na shledanou.

Redakčně upraveno / zkráceno.Mohlo by Vás také zajímat