Host dne

Tomáš Navrátil (ANO), primátor Opavy, Opava likviduje jmelí kácením stromů i ořezem

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Participativní rozpočet, likvidace jmelí, covidová pomoc pro seniory a další témata jsou připravena pro opavského primátora Tomáše Navrátila, kterého vítám ve studiu. Dobrý den, pane primátore. Začneme tématem jmelí. V Opavě jste se pustili do jeho likvidace, některé stromy jdou úplně k zemi, některé zachraňujete ořezem. Jakým klíčem jste se rozhodli zachraňovat nebo kácet?

Tomáš Navrátil (ANO), primátor Opavy: Tak je to dlouhodobá problematika skutečně, která se roky neřešila. Stromy jsou oslabené o živiny, ztrácí vodu, takže skutečně u většiny stromů, které jsme vytipovali, vybrali hrozilo i zřícení tohoto stromu. Takže zhruba 175 stromů muselo jít k zemi. Nebyla jiná možnost a dalších pět set stromů je ošetřeno v korunách. To znamená proběhly různé řezy a úpravy tak, aby strom byl ošetřen od jmelí a nemusel být pokácen. A samozřejmě proběhne výstavba náhradních stromů za tyto pokácené stromy.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: O kterém území se bavíme? Kde ty stromy šly k zemi a kde se ořezávaly a zachraňovaly?

Tomáš Navrátil (ANO), primátor Opavy: Jedná se o celou Opavu. Převážná část ale byla Městské sady u koupaliště, takže tady byla široká škála stromů, které byly skutečně hodně poškozeny, byly obsypány celé koruny a hlavně kmeny byly skutečně suché, byly poškozené, takže hrozilo nebezpečí pádů. Protože tyto sady jsou používány jako dětské sportoviště. Chodí tam matky nebo rodiče s dětmi. Tak proto muselo skutečně dojít k tomu, že jsme tyto stromy museli pořezat.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Kolik tento zásah do stromu stál opavskou pokladnu?

Tomáš Navrátil (ANO), primátor Opavy: My jsme vysoutěžili zhruba za 4 miliony korun. Celkově jsme měli šest milionů korun jako dotační program.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Na jak dlouho si asi myslíte, že vám to v Opavě vydrží ty ošetřené stromy?

Tomáš Navrátil (ANO), primátor Opavy: Tak věřím, že budou ošetřeny správně a tak, aby se skutečně jmelí nešířilo. Nicméně je to náletová záležitost, takže ptáci a vlivem počasí a větru se přenáší. Ale pokud to správně ošetříte a skutečně zamezíte dalšímu šíření, tak bychom mohli obnovit stromy a nemuselo by nastat další zhoršení v této oblasti.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Já jsem řekla, že se také budeme bavit o participativním rozpočtu. Letos máte už pátý ročník. Vyčleněno na něj bylo jeden a půl milionů korun a neuvažujete o tom třeba, že byste tu částku navýšili?

Tomáš Navrátil (ANO), primátor Opavy: Uvažujeme. Už jsme o tom uvažovali v letošním roce. My tomu říkáme nápady pro Opavu po Opavsku. Je to velice zajímavá věc pro občany, protože se mohou zapojit a mít skvělé nápady. Už v minulosti jsme zrealizovali spoustu projektů, sportovních hřišť a také hřiště pro dospělé nebo například taneční plac pod širým nebem. Jsou tam další věci stezka do oblak a podobně. Takže velice zajímavá záležitost pro občany. A myslím, že v příštím roce bychom chtěli jít ještě o pět set tisíc nahoru, takže na dva miliony korun.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Mají občané zájem zapojit se do této aktivity a chtějí budovat něco nového?

Tomáš Navrátil (ANO), primátor Opavy: Mají. Skutečně těch nápadů chodí nespočet. Skutečně mají jakýsi pocit, že se zapojují do toho rozvoje toho města a že se jim plní možná ta jejich přání, která si přáli. Máme třeba hřiště, které jsou na sídlištích a dlouho tam nebyli a tak bych řekl, že ty babičky by si to tam představovali více svoje vnoučata. Takže skutečně to zapojení veřejnosti je velké.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Jaké máte třeba podmínky? Protože v různých městech uchopili participativní rozpočet různě. Někdy třeba v některých městech je to jen několik projektů, které se mohou realizovat, některé jsou omezeny finančně. Jak je to u vás v Opavě?

Tomáš Navrátil (ANO), primátor Opavy: My to nemáme až tak moc tvrdě. Jedná se ale o veřejné prostranství, veřejné prostory. Vyňali jsme z toho například školská zařízení, protože byly projekty, kde se skutečně spravovaly například školské zahrady. A to my děláme v rámci našeho rozpočtu a děláme to průběžně.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Když se bavíme o penězích. Tedy rozpočet roku 2021 město nepřestává investovat. Velkou akcí bude například terminál opavský nebo revitalizace Stříbrného jezera. Vyjmenujte další investice anebo zastavte se u těch dvou o kterých jsem teď před chvílí mluvila.

Tomáš Navrátil (ANO), primátor Opavy: Tak samozřejmě v rámci rozpočtu, kterého jsme se obávali a nevěděli jsme, jak dopadne daňový balíček, tak jsme byli střízlivý. Nicméně strategické investice jsme nezastavili. Určitě, ty které jste zmínila pokračují. Například přestupní terminál Východního nádraží bude začínat v lednu nebo začne realizace v lednu. Dokončeno bude v červnu roku 2022. Velká strategická záležitost je rekonstrukce zimního stadionu, kdy už máme dokumentaci pro stavební povolení a chtěli bychom začít realizovat koncem letošního roku a hotovo by bylo taktéž v červnu roku 2022. Pokračujeme současně na projektu Aquacentra v Opavě. Kde je to pilotní projekt se Státním fondem životního prostředí, kde se skutečně bavíme ve výši 50 až 100 milionů korun, jako dotační záležitost. Skutečně pilotní projekt na kterém by se ostatní učili a právě by z tohoto pilotu mohli se rozjet další Aquacentra, které byly v tomto duchu. Jedná se o pasivní věci a energetické úspory. No a všechny tyto strategické investice samozřejmě musí mít náležitost a to, že máme finance. Takže si připravujeme dlouhodobě plán financí tak, abychom to byli schopni ufinancovat. Další z velkých investic kterou jsme rozjeli je výstavba kanalizace v Komárově a v Suchých Lazcích, což je investice za 350 milionů korun. Takže nyní probíhá výběrové řízení a věřím, že všechno proběhne v pořádku. No a nesmíme ale zapomenout i na tu druhou stranu, že krom těch strategických investic musíme také šetřit, takže šetříme jak na úřadě, tak v našich městských společnostech. K tomu jsme použili i audity, kdy jsme zadali anebo požádali a vysoutěžili auditorské společnosti, které půjdou do některých naší společnosti a s cílem hledat úspory nikoliv jakákoliv kritika nebo něco podobného. To není naším cílem. Skutečně chceme najít možné optimalizace a úspory v těchto společnostech a samozřejmě ale s výstrahou to, že musíme dbát na kvalitu služeb, kterou dáváme a to nechceme v žádném případě snižovat.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Mohl by se v tomto případě, když hledáte úspory v organizacích svých organizacích, ale i u sebe na úřadě, že byste třeba propouštěli lidi?

Tomáš Navrátil (ANO), primátor Opavy: Nepropouštěli jsme. Nechceme plošné propouštění ani v městských společností. Byť tlačíme samozřejmě na tu úsporu provozní a snažíme se spíš aby hledali možné úspory v rámci toho chodu nebo aby naopak zvýšili třeba své příjmové stránky. Plošné propouštění zatím nepřipravujeme a neplánujeme.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Od 1.1. platí nový zákon o odpadech. Souvisí tento nový zákon s navýšením ceny za odpad v Opavě?

Tomáš Navrátil (ANO), primátor Opavy: Ano, bohužel ano. U nás to bylo diskutované téma, které se úplně nelíbilo. My máme dneska taxu za odpad 660 korun na občana za rok. Nově jsme zavedli placení poplatku také pro děti od tří do osmnácti let. My jsme úplně se nepotkali bych řekl s kladnou reakcí, ale na vysvětlenou skutečně nás odpady stojí ročně zhruba 60 milionů korun. Z toho více než polovinu hradí město ze svého rozpočtu. V rámci nového zákona té novely která je, tak to skládkování a ty poplatky budou dražší a dražší a skutečně služba se bude zdražovat. Dříve to bylo odpuštěno tak, že byly děti celkově oproštěny. My jsme nechali stále oproštěny děti od 0 do 3 let, to znamená v tom nejtěžším období, kdy ty maminky a rodiny s dětmi a i ty malé děti vyprodukují i velké množství odpadu a jsou to ty pleny a podobně, tak to jsme nechali odpuštěno a dětem jsme dali sazbu 300 korun. Nechtěli jsme dělat plošné zdražení, protože by se to zase dotklo všech segmentů a to nám přišlo nespravedlivé. Jsou důchodci a další, které by to postihlo. Takže my jsme skutečně chtěli narovnat stav, který je běžný ve všech ostatních městech a to je zpoplatnění těch dětí od tří do osmnácti let. Samozřejmě dneska podle novely zákona je to tak, že už jsou za nezaplacení stíháni a zodpovědní rodiče, takže z toho jsme měli obavu, ale to jsme si ověřili, že je to v pořádku, že skutečně dětem ať nevznikají žádné dluhy.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Covidová doba nám přinesla omezení ve všech sférách našeho života. Opava stejně jako jiná města pomáhají svým občanům. Vy už jste na jaře rozjeli spoustu aktivit, jako například donáška obědů. Teď aktuálně pokračujte, ale zároveň pomáháte i seniorům s přihlášením se do systému, aby se mohli nechat naočkovat. Je to tak?

Tomáš Navrátil (ANO), primátor Opavy: Ano, v rámci roznosu obědů jsme jedno z mála měst, které tuto službu zajišťuje. Jsem na to strašně hrdý, protože je to služba velice potřebná. Senioři jsou za něj velice vděční, ale není jenom pro seniory ono je i pro občany, kteří nemají nikoho jiného, kdo by jim pomohl. Kdo by mohl navařit nebo kdo by jim donesl suroviny na výrobu a přípravu obědů, večeří a podobně. My vaříme obědy přímo v našem školním stravovacích zařízení. Oběd stojí zhruba 69 korun, rozváží se denně. V rámci podpory českého červeného kříže a nově s dobrovolnými hasiči, kteří nám pomáhají v této službě. No a kromě zajišťování obědů také zajišťujeme nákupy například léčiv a jiných pomůcek, potřeb hygienických. Právě pro ty, kteří nejsou schopni a nemají nikoho ve svém okolí, kdo by jim to zajistil. A co se týká pomoci očkování, tak z toho jsem byl strašně mile překvapen, protože hned v první den, kdy jsme zřídili místnost přímo na našem úřadě na budově Hlásky, tak v ten den tam přišlo zhruba 120 seniorů nad 80 let. Skutečně je velký zájem o očkování. To vnímám velice pozitivně, protože senioři mají strach, vnímají to a chtějí se zaregistrovat, takže jim pomáháme. Sám jsem s několika seniory hovořil, tak byli za tuto službu velice rádi. A k tomu jsme samozřejmě zřídili ještě telefonickou linku, kde děláme veškerý support a pomáháme jim, jak se registrovat do toho systému pokud jsou schopni, protože někteří senioři samozřejmě nemají ani mobilní telefony, nemají internet, nemají počítače, ale jsou schopni pomoci třeba známých když jenom pomůžeme, navedeme, tak jsou schopni si to zjistit sami.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Pane primátore, já vám děkuji za rozhovor.

Tomáš Navrátil (ANO), primátor Opavy: Děkuju mockrát, na shledanou.

Redakčně upraveno / zkráceno.Mohlo by Vás také zajímat


Dnešní premiéry