Host dne

Jan Krkoška (ANO), náměstek hejtmana MS kraje, Turistický průmysl se potýká s dopady pandemie Covid-19

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Nová kampaň Moravskoslezského kraje "Zodpovědný turista" a vše, co se za poslední dobu v cestovním ruchu kvůli covidovým opatřením nezměnilo a zároveň, co nového se chystá pro to, aby lidé náš kraj navštívili. Témata pro náměstka hejtmana Moravskoslezského kraje Jana Krakonoš. Dobrý den, vítejte.

Jan Krkoška, náměstek hejtmana MS kraje (ANO): Krásný dobrý den.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Pane náměstku, tak zmínila jsem novou kampaň "Zodpovědný turista". Proč vlastně vznikla?

Jan Krkoška, náměstek hejtmana MS kraje (ANO): Kampaň vznikla na základě pandemie jako takové, která nás postihla. Jsme nějakým způsobem v zimní sezóně zjistili, že turisté a obyvatelé našeho kraje rádi cestovali po našich horách, ale vzniklo tam spousta otazníků, kdy byly auto špatně zaparkované, bylo mnoho odpadků. Byli to takoví turisté, kteří přišli do hor a měli jenom polobotky nikoliv trekovou obuv a podobně. Takže jsme se dohodli s CHKO, s Lesy a s Moravskoslezským krajem, že vytvoříme jakýsi manuál jak se chovat právě zodpovědně vůči přírodě, tak aby další turisté měli vlastně ten les, tu přírodu, tak zachovalou jako ten první turista, který do ní vejde.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: A je to třeba, abychom lidi učili jak se mají v přírodě chovat? Asi zřejmě ano, když říkáte, že manuál měl vzniknout. Proč vlastně?

Jan Krkoška, náměstek hejtmana MS kraje (ANO): Tak ten manuál spíše má připomenout jak bychom se měli chovat právě k přírodě, jak se chová třeba člověk, když jde a bude si chtít udělat v přírodě oheň, nebo když víme, že jdeme na výlet a bereme si s sebou nějakou svačinu, pití a podobně, tak víme také, že bychom si ty odpadky mohli odnést všichni zase zpátky domů nebo do nejbližšího kontejneru. Tohle se mnohdy nestávalo. Co je důležité taky říct, že tím, jak jsme naplnili ty hory, které praskly opravdu ve švech, tak auta nám stála všude možně a nebyla na parkovištích tam, kde auta by měla stát. Takže proto jsme se rozhodli vlastně jít touto cestou, aby jsme připomněli zkrátka, kde stanovovat, kde odpočívat, kde parkovat, kde si udělat oheň, a hlavně vzít si odpadky odnést si je zpátky domů.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Kde je video spot nebo-li ten manuál "Zodpovědného turisty" k vidění?

Jan Krkoška, náměstek hejtmana MS kraje (ANO): Tak ten manuál "Zodpovědného turisty" můžeme vidět na stránkách Moravskoslezského kraje. Můžeme ho vidět také na facebookových stránkách Moravskoslezského kraje. Samozřejmě ty videa, které mají patnáct sekund se pomaličku šíří napříč Facebookem a sociálními sítěmi. Takže je určitě budeme moci vidět v podstatě i u nás televizi.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Myslíte si, že po čase projekt vyhodnotíte a zjistíte že třeba měl tento manuál "Zodpovědného turisty" dopad na lidi?

Jan Krkoška, náměstek hejtmana MS kraje (ANO): Já se domnívám, že určitě připomínat chování v přírodě je potřeba, protože samozřejmě je to naše ukázka toho, jak můžeme přidávat generacím ty lesy, ty louky a tam za nějaký čas určitě se ukáže, jestli jsme ten projekt vymysleli správně, protože ve spolupráci s CHKO a s Lesy to sledujeme. Takže to není jenom na Moravskoslezském kraji jako takovém. Věřím, že kolegové v CHKO, kteří s tím bojují ať to je v Beskydech nebo v Jeseníkách, kdy vlastně ten nápor turistů je a bude přes prázdniny obrovský, zejména cyklistů, pěší turistiky, tak bude vyhodnocen v nějaké míře. Ale jaké to ještě uvidíme.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Máme za sebou dobrý rok, rok plný různých omezení, která se dotkla určitě i turismu návštěvy Moravskoslezského kraje. Uveďte kolik za tu dobu ubylo u nás Moravskoslezském kraji turistů.

Jan Krkoška, náměstek hejtmana MS kraje (ANO): Musím připomenout, že my jsme byli jeden z krajů, který měl meziročně nárůst 10 procent turistů, což opravdu bylo hodně.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: I přes ta všechna opatření

Jan Krkoška, náměstek hejtmana MS kraje (ANO): Myslím roku 2019 než přišel COVID. A my jsme na to byli hrdí, že lidé se zajímají o Moravskoslezský kraj, že tady jezdí. Cestovní ruch generoval vlastně v té době řekněme 2019 více jak 10 miliard tržeb v cestovním ruchu. No nicméně, jakmile přišel COVID, tak samozřejmě cestovní ruch dostal zásadní ránu. Spadl, byly měsíce, kdy vlastně nefungoval vůbec, ale celkově, když jsme se podívali na čísla, tak spadl o 40 procent. A to dělá samozřejmě v těch tržbách také jaksi zásadní změnu, kde jsme se pohybovali kolem šesti miliard korun vlastně tržeb jako takových, takže pokles byl opravdu o těch 40 procent.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Budou ty peníze chybět? Kde třeba vezmete i peníze, abyste zase v uvozovkách nakopli zpátky všechno, co se týká, aby ta nabídka setrvala nebo možná se ještě rozšířila pro turisty.

Jan Krkoška, náměstek hejtmana MS kraje (ANO): Tak samozřejmě my se nevzdáváme, my i přesto, že ten cestovní ruch spadl vlastně v té době pandemie, tak jsme připravovali různé projekty, o kterých jsme věděli, že se budou moci se realizovat po té době covidové a připravovali jsme projekt "Techno trasy" připravovali jsme cyklotrasy jako takové pro cyklisty s obcemi, připravovali jsme také "pohon 20 30", což je na Karvinsku dneska už známá lokalita, kde by jsme chtěli vlastně vozit turisty a ty dopady samozřejmě byly i v rámci rozpočtu Moravskoslezského kraje.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: A kolika penězi letos podpoříte turistický ruch tady v Moravskoslezském kraji?

Jan Krkoška, náměstek hejtmana MS kraje (ANO): Tak on se podporuje napříč vlastně třeba dotační tituly to jsou řádově miliony korun. Když můžu zmínit podporu cestovního ruchu jako takového, tak tam bylo vlastně pět a půl milionu korun. Ale tím dopadem COVIDU jsme to museli snížit na čtyři miliony korun. Poté jsme měli další dotační program na turistická informační centra, kde jsme měli dva milióny korun a také jsme museli snižovat na milion korun. Je to v desítkách milionů korun ta podpora, ale je třeba se zaměřit právě na to, kdy nám to přijde a rychle roztočí tu ekonomiku jako takovou.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Která místa to jsou u nás Moravskoslezském kraji?

Jan Krkoška, náměstek hejtmana MS kraje (ANO): Tak samozřejmě těch míst je celá řada. My nesmíme zapomenout, že chceme určitě hlavně roztočit ekonomiku v gastronomii, to je jedno z důležitých míst nebo cílů. Dále chceme roztočit tu ekonomiku také vlastně u atraktivit, které jsou třeba na "Techno trase", protože my dneska máme poměrně širokou škálu.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: "Techno trasa" už zmiňované Vámi, minimálně dvakrát, to je projekt, který získal v celostátním měřítku ocenění.

Jan Krkoška, náměstek hejtmana MS kraje (ANO): Tak "Techno trasa" je projekt, který má za cíl povzbudit rodiny v rámci cestování po Moravskoslezském kraji. Po atraktivitách, které tady jsou z dob minulých, ať to jsou různé doly, ať to jsou mlýny, ať to jsou přírodní úkazy a podobně. Já si myslím že je každý člen domácnosti si tam najde, kde by si mohl zajet a podívat se třeba jak vznikaly řemesla nebo se podívat do dolu nebo navštívit břidlicový lom na budišovsku a podobně.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Ta "Techno trasa" to už je projekt několik let zpátky, kdy začal. Mění se ty zastávky a přibývají nové?

Jan Krkoška, náměstek hejtmana MS kraje (ANO): Samozřejmě, ten projekt vznikl roku 2012, kdy měl dvanáct zastávek. Dneska jich máme třicet jedna. Máme k tomu zážitkové program, který po celou dobu prázdnin bude k dispozici o víkendech. Tudíž turisté, ale i obyvatelé Moravskoslezského kraje se mají na co těšit a určitě bych je nasměroval na stránky "Techno trasy" nebo na stránky Moravskoslezského kraje.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: "Techno trasa" má také své novinky například svou tramvaj.

Jan Krkoška, náměstek hejtmana MS kraje (ANO): Ano, je to poprvé, co jsme vytvořili vlastně tady v Ostravě polepenou červenou tramvaj, kde ukazujeme "Techno trasu", která je zobrazena na mapě. Samozřejmě obyvatelé Ostravy i okolí můžou na té zastávce vidět jak ta tramvaj svítí, ale můžou se podívat i na ty místa přímo na té tramvaji, jak je to daleko, takže určitě věřím, že to je jedna z důležitých reklam, která upoutala právě na tuhle "Techno trasy".

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Kraj založil společnost turistickou, která se stará o turismus tady v Moravskoslezském kraji. Co je cílem této společnosti?

Jan Krkoška, náměstek hejtmana MS kraje (ANO): Společnost Moravian-Silesian Tourism je společnost zaměřená na podporu cestovního ruchu a cílem je sledovat tok turistů, vytvářet programy právě pro turisty, ale také propagovat náš Moravskoslezský kraj. Nejenom tady v české republice, ale také v zahraničí sledujeme samé toky atraktivit v zahraničí. Vyměňujeme si zkušenosti, vyměňujeme si samozřejmě marketingové aktivity, porovnáváme čísla ekonomické, které potom vlastně slouží pro další rozvoj nebo pro získávání peněz. Samozřejmě to všechno je v návaznosti na ministerstvo pro místní rozvoj, kdy vlastně jedeme podle metodiky tohoto ministerstva.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Pane náměstku, děkuji za Vaše odpovědi, mějte hezký den.

Jan Krkoška, náměstek hejtmana MS kraje (ANO): Děkuji Vám a mějte se krásně.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Vám děkuji za pozornost, na viděnou.

Redakčně upraveno / zkráceno.Mohlo by Vás také zajímat