Stáhnout video

Host dne

Petr Alexander Polanský, krizový manažer KHS MSK: Karvinsko je izolované ohnisko, nákaza se odtud nešíří

Renáta Eleonora Orlíková, TV POLAR: Petr Alexander Polanský, krizový manažer Krajské hygienické stanice a téma chytré karantény, šířící se nákazy na Karvinsku a Frýdecko-Místecku a odběrových míst. Dobrý den vám u televizních obrazovek. Hezké odpoledne v našem studiu, dobrý den, vítejte.

Petr Alexander Polanský, krizový manažer KHS MSK: Dobrý den.

Renáta Eleonora Orlíková, TV POLAR: Tak na začátek možná taková aktuální věc, v úterý se měli sejít zástupci Svazu měst a obcí okresu Karviná, kteří tvrdí, že nesedí čísla pozitivních a také že selhává jakákoli komunikace s Krajskou hygienickou stanicí a také s hejtmanstvím. Co na to říkáte? Možná si to rozdělíme na dvě odpovědi.

Petr Alexander Polanský, krizový manažer KHS MSK: Tak co se týče té první, že neodpovídají čísla, může to být způsobeno faktem že Svaz obcí na Karvinsku čerpá údaje, které poskytuje centrální řídící tým. Zatímco údaje, které jsou na webových stránkách hygienické stanice, jsou údaje ze systému infekčních onemocnění. Rozdíl může být způsobený tím, že zatímco centrální řídící tým vyhodnocuje každý pozitivní nález laboratorní jako nový případ, tak hygiena už to má zaškatulkované v tom smyslu, že může být jeden člověk vícekrát pozitivní. To znamená jeden člověk je na vyšetření podruhé, potřetí pozitivní, stále je to jeden člověk, ale centrální řídící tým ho zaznamená jako tři pozitivní případy takže tam může vzniknout ta diskrepance.

Renáta Eleonora Orlíková, TV POLAR: Není to chyba? Není to tím pádem vlastně matoucí?

Petr Alexander Polanský, krizový manažer KHS MSK: Počty, které má hygienická stanice k dispozici vycházejí z registru infekčních nemocí a ten je správný.

Renáta Eleonora Orlíková, TV POLAR: To znamená počty, které uvádíte na svém webu Krajské hygienické stanice, tak ty jsou správné?

Petr Alexander Polanský, krizový manažer KHS MSK: Přesně tak. To je ten reálný počet nakažených, zatímco pravděpodobně Svaz měst a obcí operuje s čísly laboratorně vyšetřených pozitivních vzorků, což je úplně jiný údaj.

Renáta Eleonora Orlíková, TV POLAR: Druhá část mé otázky byla o té komunikaci, protože řada lidí, a nejen z vedoucích postů obcí a měst, tvrdí, že selhává komunikace s Krajskou hygienickou stanicí.

Petr Alexander Polanský, krizový manažer KHS MSK: Není to úplně pravda. Je třeba si tady uvědomit, že hygienici mají v nárazu 700 pozitivních případů jenom na dole ČSM. K tomu musí provádět trasování jejich kontaktů, rodinných příslušníků, všechny musí obvolávat. Takže přece jenom ti pracovníci nejsou až tak snadno dosažitelní. Nicméně Krajská hygienická stanice disponuje organizačními strukturami, které jsou připravené na tyto hovory odpovídat, a tam, pokud vím, se Svaz měst a obcí neobrátil.

Renáta Eleonora Orlíková, TV POLAR: Znamená to, co říkáte že 700 krát 3, 2100 lidí musí v jak krátkém čase obvolat pracovníci hygieny?

Petr Alexander Polanský, krizový manažer KHS MSK: Nejlepší je stihnout to všechno v řádu dní.

Renáta Eleonora Orlíková, TV POLAR: Neměla by tady v tom pomoci ta chytrá karanténa?

Petr Alexander Polanský, krizový manažer KHS MSK: Chytrou karanténu, respektive software Daktelu, používáme k obvolávání kontaktů i k obvolávání pozitivních pacientů. Tento systém je plně funkční a používáme ho.

Renáta Eleonora Orlíková, TV POLAR: V čem vám tedy pomáhá?

Petr Alexander Polanský, krizový manažer KHS MSK: Epidemiologovi to zkracuje práci, tím že nemusí zapisovat jednoho pacienta do více systémů. Ty systémy by spolu navzájem měly komunikovat.

Renáta Eleonora Orlíková, TV POLAR: Je čtvrtek devátého července, jaká jsou aktuální čísla v Moravskoslezském kraji?

Petr Alexander Polanský, krizový manažer KHS MSK: Aktuálně, pokud si vzpomínám, tak by k dnešnímu dni mělo být víc než 3100 pozitivních případů, z nichž zhruba dvanáct set je již vyléčených. To znamená ten doplněk k tomu jsou aktuální onemocnění.

Renáta Eleonora Orlíková, TV POLAR: A teď k OKD. Objevila se informace, ať už z hejtmanství nebo od vládních činitelů, že OKD mělo být uzavřeno, a to hygienou, daleko dřív, než minulý pátek, kdy o tom rozhodlo představenstvo OKD. Jaký je na to váš názor, nebo vaše reakce?

Petr Alexander Polanský, krizový manažer KHS MSK: Dostala se k nám tato informace, že premiér není spokojený s tím, že OKD nebylo uzavřeno v dostatečném časovém předstihu. Tady bych chtěl upozornit že v OKD je většinovým akcionářem stát, tzn. v tuto chvíli vlastně stát vyčítal sám sobě nečinnost.

Renáta Eleonora Orlíková, TV POLAR: Nebylo to v kompetencích Krajské hygienické stanice, ty narůstající počty?

Petr Alexander Polanský, krizový manažer KHS MSK: Ano, hygienická stanice nepovažovala za nutné provést uzavření podniku, ale byla nastolena některá mimořádná opatření.

Renáta Eleonora Orlíková, TV POLAR: Můžete konkretizovat, co jste tedy požadovali po OKD?

Petr Alexander Polanský, krizový manažer KHS MSK: Bylo nařízeno oddělení směn, aby nedocházelo ke kontaktu mezi jednotlivými horníky. Rovněž bylo nařízeno používaní dezinfekce, používání osobních ochranných pomůcek a dodržování odstupu ať už v závodní jídelně nebo obecně v areálu podniku. Takže těch hygienických opatření byla nastavena celá řada.

Renáta Eleonora Orlíková, TV POLAR: V OKD je asi hodně komplikované dezinfikovat všechny ty prostory?

Petr Alexander Polanský, krizový manažer KHS MSK: Ta dezinfekce prostor probíhala v povrchových stavbách samozřejmě, šatny, sociální zařízení, sprchy. V případě samotných dolů se využívá principu ponechání prostor bez možnosti vstupu člověka dvojnásobek inkubační doby, a má se za to, že virus po této době bude inaktivní.

Renáta Eleonora Orlíková, TV POLAR: Neměla se tedy hygiena rozhodnout tak, že měla doporučit OKD, aby doly byly uzavřeny dříve? Nebylo by to účinnější?

Petr Alexander Polanský, krizový manažer KHS MSK: Já myslím že stanovisko hygienické stanice bylo v pořádku. Dokonce bych řekl, že to snažení hygieniků bylo víc než povzbudivé, v tom že byly třeba použity rychlo testy, aby se zjistilo kolik horníků už má vytvořené protilátky. Z těchto rychlo testů vyšly čtyři pozitivní ze všech testovaných, což znamená že ta nákaza v dole je opravdu recentní, není to nic dlouhodobého. Objevila se v nedávné době a uvědomme si, že hygiena z vlastního popudu nařídila testování sedmi set horníků, respektive 3400 horníků, z nichž 700 vyšlo pozitivních, což je opravdu velmi pěkný údaj.

Renáta Eleonora Orlíková, TV POLAR: Vrátím se ještě k rychlo testům které, říká se, že nejsou přesné. Přesto je používáte?

Petr Alexander Polanský, krizový manažer KHS MSK: O přesnosti rychlo testů už bylo něco řečeno. Ta spolehlivost tam není až taková, jaká by u screeningových testů měla být. Nicméně přesto je hygiena používá, protože se držíme hesla lepší mít alespoň nějaký pozitivní záchyt, než to ohnisko nechat bez dozoru úplně.

Renáta Eleonora Orlíková, TV POLAR: Co se stalo v OKD, že tak výrazně narostl počet nakažených?

Petr Alexander Polanský, krizový manažer KHS MSK: Tady bych chtěl vyzdvihnout dobrou práci hygieniků, což je ten důvod proč se podařilo objevit 700 nakažených horníků. Je to tím, že hygienická stanice nechala testovat všechny pracovníky dolu ČSM Sever a Jih a díky tomu máme tak vysoký pozitivní nárůst.

Renáta Eleonora Orlíková, TV POLAR: Proč se tedy hovoří dnes i v parlamentu o Karvinsku jako zdroji šíření nákazy?

Petr Alexander Polanský, krizový manažer KHS MSK: Není to správné, Karvinsko je izolované ohnisko, ze kterého se nákaza dál v epidemiologicky závažném měřítku nešíří. To znamená, že je to víceméně mediálně nafouknutá bublina. Karvinsko je relativně bezpečné místo, jsou tam pouze lokální ohniska, konkrétně v OKD.

Renáta Eleonora Orlíková, TV POLAR: Za šest týdnů, kdy budou doly uzavřeny, zmizí virus?

Petr Alexander Polanský, krizový manažer KHS MSK: Co se týče samotných prostor, ve kterých může virus pasivně existovat, tak rozhodně se má za to, že by měl být po této době inaktivní. Co se týče zaměstnanců, tak jsou naplánované samozřejmě další testy, nové retestování, druhé kolo, které proběhne od 19.7. a očekáváme podobné výsledky jako v Darkově. Tzn. ten počet pozitivních už by měl být ne v řádu sedmi set, ale řádově nižší, počítáme okolo dvou set.

Renáta Eleonora Orlíková, TV POLAR: V médiích i na sociálních sítích se objevovaly informace, že někteří, ať už horníci nebo někteří jiní lidé, nedodržují karanténu. Má hygiena nějaké kontrolní mechanismy jak to zjistit?

Petr Alexander Polanský, krizový manažer KHS MSK: Tak tady je třeba uvědomit si, že v případě horníků se jedná o klasickou pracovní neschopnost, tzn. pracovní neschopnost kontroluje a na její dodržování dohlíží zaměstnavatel. Takže v tomto kompetence hygienické stanice nejsou.

Renáta Eleonora Orlíková, TV POLAR: A není to jenom u horníků, ale u jakéhokoli jiného zaměstnance, který je v karanténě?

Petr Alexander Polanský, krizový manažer KHS MSK: Přesně tak tak to je. Pokud je někdo v pracovní neschopnosti, tak prvních čtrnáct dní je placen zaměstnavatelem a ten má právo, v případě pochybností, karanténu kontrolovat.

Renáta Eleonora Orlíková, TV POLAR: Jedná se v rámci Moravskoslezského kraje na Karvinsku a Frýdecko-Místecku o druhou koronavirovou vlnu nebo je to pořád ještě doznívající první vlna?

Petr Alexander Polanský, krizový manažer KHS MSK: Určitě bych to jako druhou vlnu nehodnotil. Jsou to lokální ohniska první vlny, takže stále jsme v první vlně. A jestli bude druhá vlna, to se úplně dopředu nedá říct, protože chování viru není ještě známé.

Renáta Eleonora Orlíková, TV POLAR: A závěrečná otázka. Jak je to s odběrovými místy? Je jich teď aktuálně méně než jich bylo v době nouzového stavu, z jakého důvodu?

Petr Alexander Polanský, krizový manažer KHS MSK: Tohle je otázka spíš na Krajský úřad, který je provozovatelem krajských nemocnic, které provozují odběrová místa. Je jich méně. Došlo k uzavření odběrového místa v Novém Jičíně a i ta celková kapacita byla oproti nouzovém ústavu snížena.

Renáta Eleonora Orlíková, TV POLAR: Je jich teď tedy málo?

Petr Alexander Polanský, krizový manažer KHS MSK: Řekl bych, že kapacitně nedostatečně.

Renáta Eleonora Orlíková, TV POLAR: Z jakého důvodu?

Petr Alexander Polanský, krizový manažer KHS MSK: To je otázka na Krajský úřad.

Renáta Eleonora Orlíková, TV POLAR: Já vám děkuji za rozhovor i za informace pro naše diváky. S vámi se loučím, na viděnou u dalšího tématu.

Petr Alexander Polanský, krizový manažer KHS MSK: Na shledanou.

Redakčně upraveno / zkráceno.Mohlo by Vás také zajímat


Dnešní premiéry